Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 16 januari 2017

Är nordisk socialdemokrati den verkliga populisten?

Någon osmaklig krönikör i den borgerliga pressen har skadeglatt ondgjort sig över medborgarlön som en utopi eftersom skattetrycket på de rika skulle öka enormt, och pekat på att det finska försökets syfte inte är att erbjuda alternativ till fast jobblön utan kallar den låga finska ersättningen en piska att för den här typen av löntagare att söka ett jobb som "normalt folk". Jag minns inte författarens namn men arrogansen mellan raderna var tydlig.

Men t.o.m. parlamentsledamöter i EU säger nu att de närmaste årens tilltagande robotisering kommer att urholka arbetsmarknaden till den grad att EU:s länder redan NU måste börja överväga hur "medborgarlön" för dräglig subsistens för alla inom EU ska övervägas.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/universal-basic-income-robots-eu-meps-unemployment-mady-delvaux-stehres-european-parliament-a7527661.html
 

Inför detta framtidsscenario producerar då ett sortiment av socialdemokrater i Norden ett gemensamt upprop mot en "populism" som gjort att vi redan är i den situationen att underbetalda bulgarer som ser ut som sådana stråtrövare när de ringer på att gamla tant Agda förmodligen skulle få hjärtsnörp om de ringer på hennes dörr för att leverera hennes nätköp (exemplet är aningen skruvat, Agda tillhör generationen som aldrig lärde sig handla över nätet men hon är livrädd för svartmuskiga utlänningar tack vare den rasism som kryper under ytan hos generande många medborgare). I den nordiska socialdemokratins debattartikel sägs:

...viktigt att slå vakt om goda förhållanden på arbetsmarknaden. Annars kommer vi att sluta med ... arbetande fattiga och oacceptabla löneskillnader.

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/kg6KX/lat-inte-populismen-rasera-vart-samhalle
 

Texten noterar att den "nordiska modellen" tjänat länderna väl "i många år". Man kan fråga sig varför de återanvänder den falska "Nordic Model" som Nya moderaterna Per Schlingmann, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg - rovkapitalismens rövslickare introducerade internationellt under Reinfeldt-åren och som syftade att blanda bort korten med den äldre socialdemokratiska VÄLFÄRDSMODELLEN.

Lars Trädgårdh skrev den lögnaktiga propagandatexten om "The Nordic Model":
 

http://www.larstragardh.se/en/arsvenskenmanniska/

Misstankarna att något inte står rätt till med socialdemokraternas debattartikel stärks när man inser att något saknas i citatet här ovan. När de talar om att undvika "oacceptabla löneskillnader" handlar det bara om bulgaren i lastbiten och den medelklass som artikeln söker väcka gehör hos. Men inte ett ord om den verkligt extrema löneskillnaden, den mellan chefer och de avtalsenligt avlönade lönearbetaren på lägre om än inte träsknivå?

Jag är inte säker på att socialdemokratin längre är relevant, inte minst för att de fortfarande tassar med mössan i hand inom synhåll för den Onde Rike Mannen som är den som måste ge upp sitt flertusenåriga privilegium är på Jorden och finansiera medborgarlönen, vars tid redan är inne!

Kapitalismen har redan nått vägs ände, och en professor i internationella relationer tog igår Obamas år som president i försvar efter den senaste tidens "trendiga dissande av vad Obama uppnått" (jfr Katrine Marcals inte helt fel än ändå aningen ytliga söndagskrönika om pratshowsgästen Obama där texten desssutom vacklar i frågan om hur allvarligt läsaren ska bedöma det hon föredrar.).

http://www.independent.co.uk/voices/obama-foreign-policy-donald-trump-weak-asia-superpower-great-again-global-future-a7528121.html
 

Obama var inte svag, hävdade professorn, kritikerna missade bara att se hans prioritering av Sydostasien och USA:s närmande till Indien för att hålla Kina borta från att bli den världsledande nationen. Med den hjärntvättade (genom Rysslandsstudier i USA av alla länder) Wolodarski på DN söker piska upp russofobi i landet gör just nu Donald Trump det exakt omdömesgilla, och säger att Putin förtjänar USA:s initiala förtroende (under Trumps presidentskap). 

Ja, Wolodarski tillhör dem som anser Trump galen och ovärdig, medan den som kan det minsta om historien vet att Trump här gör vad antikens stora ledare alltid gjort: nollställt räkneverket när en ny dynasti startade. I vissa kulturer nollställde man t.o.m. kalendern och började om med "år 1 i Trumps era", men det vore opraktiskt idag. Judarnas historia (vilken Wolodarski borde ha studerat i stället för att peppa sig med hat genom studier i Rysslands moderna historia) hade ett "jubelår" (troligen modellerat på snarlika tankar från det antika Irak) där alla skuldtyngda periodiskt löstes från sina skulder så att nation och ekonomi kunde få en fräsch nystart. 

I västerlandets onda kapitalistsamhällen dumpar istället de Rika över förlusterna på skattebetalarna! Det om något lärde sig många besvikna västerlänningar efter bankkrisen 2008! "Too big to fail" - låt folket som bankerna lurat betala krisen! Det är därför jag hävdar att ordet kapitalism inte beskriver verkligheten väl nog. Den korrekta termen är rovkapitalism.

Nog är Västerlandets tid inne att falla sönder. Allt som sker här från hög politisk höjd tjänar till att gagna de väldigt rika och makthavarna själva. Det är därför inte de nordiska socialdemokraterna med ett ord nämner den barocka skillnaden mellan en direktörslön och en skicklig arbetare på golvet.

Under några år som dataprogrammerare för länge sedan var datateknikerna motsvarande fabriksarbetare på golvet - den tiden innefattades allt från enkelt kodande till design av hela funktionsscheman, 15-17 år senare delade på två roller, "idioterna" och "arkitekterna" - gissa vilka som har dubbelt så hög lön? Redan då avlönades folket på golvet långt sämre än rollen som övervakare eller projektledare. 


På golvet skrattade de begåvade men klassmässigt okunniga och borgerligt egocentriska datamänniskorna åt den omotiverade löneskillnaden: inte bara satt de inne på kunskapen om de verkligt svåra uppgifterna, de mer försigkomna hade också sådana överhettade hjärnor att de mappat upp kunskapen om de arbetsuppgifter som projektledarna trodde sig exklusivt handha. Projektledarna var egentligen obehövliga men ändå tjänade de mer pengar än deras övermän på lägre nivå. Hur är detta möjligt?

Den här arbetsdelningen var enbart ett sätt att hålla de kapabla som slavar på golvet och förhindra att de kom i kontakt med slutkunderna, vilka de då kunde stjäla och gå till annan firma med högre lön.

I ett kapitalistiskt system som bygger på att isolera de anställda från varandra på detta sätt ser man så mycket misstro och genuin ondska att folk aldrig skulle existera de västerländska spelreglerna, om de bara satt ner och tänkte lite större. Men för att förhindra att det sker har vi HBO och andra metoder att skära ner medborgarnas omvärld till det minimala. Samma "söndra och härska" till och med på slavarnas fritid!

Väst och hela världen behöver inte de nordiska sossarnas prat om att motverka social dumpning utan fokus på problemets KÄRNA. Men att montera ned kapitalismen är en så gigantisk omprogrammering av mänsklighetens hela grundval, att bara Nöden kommer att vara incentiv nog.

Trump är inte i sig en risk för ett Tredje världskrig, däremot den nya inriktning som Obama valde, med Sydostasien och Indien som allierade och med onda, hatiska ögat riktat mot "uppkomlingen" Kina.

Det är inte DN:s trams om Putin och NATO:s muckande muskeluppvisningar med pansarvagnar i Polen för närvarande som är problemet. Det verkliga problemet kommer om Trump (eller hans efterträdare) väljer att fortsätta Obamas samling till aggression för att bjuda Kinas växande inflytande i världen motstånd. Vi ser redan nu svagt världens nästa krigsskådeplats.

Som tidigare noterat har redan en del av Hollywoods mer vakna filmmakare i dystopiska framtidsfilmer skrivit in USA:s skuld i berättelsen. USA, frammanaren av det sista stora kriget. Med Internet och global logistik är det ingen som helst tvekan om att det är ett krig som handlar om handelsvägarna ("i luften") och inkomsterna den vägen. Det är inte billiga råvaror den här gången, som under kolonialismen där Europa skaffade sig så många fiender i Tredje världen.

Varför skriver inte Nordens socialdemokrater om vägen bort från kapitalismen? Förstår de inte vad ett politiskt parti av idag måste kunna hantera för slags frågor för att inte anses som obsolet. Är debattartikeln från dessa underhuggare till Rovkapitalismen (där alla medlen finns) i själva verket själva "populister" som väljer att prata lönesättning för de svagaste grupperna inom ramen för det rådande systemet? De är populister för att de vet att det ännu inte finns någon "efterfrågan" på en lösning av det större problemet. Borgarna är ju ett sånt självgott pack. Inte förrän de förlorar sina privilegier kommer det att gå några elektriska signaler genom deras små grå celler och inför social oro kommer de naturligtvis inte att ifrågasätta själva skokartongen de lever i utan ropa på mer militär och polis som de reaktionärer, gränsande till fascister de är.

I dagsläget är borgarna ännu bara zombies som jobbar och lever på rutin i okunnighet och för ett system som bygger på okunskap och vattentäta skott mellan de varjehanda skiktningarna av medborgarna. Idag är läckaget från mitt korta besök runt millennieskiftet inom IT igenpluggat – folket på golvet kan inte längre lika enkelt visualiserad projektledningens förehavanden och inse hur simpelt det är att sitta och rita start- och stoppmärken i ett program för innevarande projekt, tillhandahållen av storspionen Microsoft bolaget med den vidriga devisen riktad till cheferna: ”Mer produktivitet” (= vi hjälper er få ut mer av de anställda om ni köper vår programvara). 


Notera hur den här extra vinsten som resulterar från programvarustödet helt går löntagarna förbi. Lönerna har i praktiken sjunkit inom det en gång så kvalificerade IT-området här i Sverige, vilket sammanhänger med att de flesta sysslor fördummats till noga specificerat rutinjobb alltmedan ett fåtal höjt sin status till ”arkitekter” och tjänar stort på att designa de fördummande små arbetsytor som sedan blir ”idioternas” dagliga verklighet. Detta ÄR kapitalism i ett nötskal. Den ena ligger över den andra och gör livet lite sämre för dem där under, och tjänar själv mer som tack för lojaliteten mot... Överst i stapeln av levande döda köttstrycken tronar Djävulen själv! 

Detta är inte mänskligheten. Detta är något annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar