Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 28 juni 2016

Borgarna som ylande hyenor, utbildning i det goda samhället och annatExempel. Det är väl det här som kallas memer - kulturella poser eller idéer som startar någonstans och börjar kopieras genom ett samhälle och ibland t.o.m. över generationer. 

På måndagen släpar den här bloggaren fram ett djur som får klä skott får allt lågt och tarvligt och liknar etablissemanget efter britternas EU-val vid "ylande hyenor". Han illustrerar med en Anders Borg som en gång "lovade" att inte utan svår smärta för alla drabbade montera ned den svenska samhällsmodellen, det svenska välfärdssamhället som i någon (patetiskt liten) mån utjämningar skillnaderna mellan de rika och de fattiga.

Dagen efter hittar TT en nyhet ute i världen. En hyena skadar allvarligt en sydafrikansk tonåring som övernattade med sin familj på tältsemester. 

Hur gick turerna här? Jag minns att jag för några år sedan drömde om eld  natten som föregick en brand i Stockholms rådhus (som ligger bara ett par kvarter bort från där jag bor). Kan sanndrömmar (dvs. synskhet) förklara varför jag hämtade in just det rätt ovanliga ordet "hyena" för att beskriva de svenska medierna ovärdiga störtflod av nedsättande kommentarer om det brittiska folkets val?

Till och med den ljusrosa socialdemokraten Alex Schulman, som hela tiden har en karriär att balansera mot socialt medvetna utsagor, publicerade samma dag som min "hyena" en krönika där han häpnade över hur lågt svenskarna är kapabla att sänka sig. Då har högern helt gått överstyr (precis som den gjorde i England med skrämselpropaganda - men i svenska tidningar skrevs enbart om de övertramp som skedde på ja-till-Brexit-sidan...).

Är den onda hyenan i Sydafrika och min snarast uttryck för Jungs synkronicitetslära, vilken uttolkad innebär att människan har en högre, andlig nivå vilken manövrerar skeendet i den lägre sinnesvärlden. När själar möts i "himmelen" kokar de ihop det som blir ödet nere på jorden och ur det här perspektivet stod kanske bloggaren och den onda hyenan på andra sidan världen i djup andlig kontakt!

Men... Det kan ju också vara så enkelt att lågprispersonalen på TT tillhör de som väger in den här astrobloggen så att liten loppa, en liten mem, hoppade in i deras medvetanden och styrde hur de skannade av rubrikerna i vida världen. (Jag menar, på sju år har den här bloggen knappt haft mer en ett par dussin kommentarer, men uppenbarligen läses den av fler. Så det måste sitta folk i mediehus eller kanske t.o.m. beslutsfattande, politiska positioner och kolla in vad de sociala medierna - t.o.m. gammalmodiga bloggar som snart ingen orkar skriva längre eftersom alla övergått till att "uttrycka" sig med bilder på Instagram. 

SvD:s Margit Richert ("hyenadagen" igen) var inte den första och lär knappast bli den sista som skriver om hur vi aktivt väljer att bli alltmer fördummade och oförmögna till tanke och uttryck till följd av de sociala mediernas förenkling (signerad it-fascisterna som dras till pengar som små skadedjur). Att leva som vuxen i dagens svenska it-fierade samhälle är som att förpassas tillbaka till förskoleåldern. Det började med de där förbannade amerikanska baseball-kepsarna för tio-femton år sedan och en Madonna som försökte konkurrera mot sin dotter i att klä sig omoget och utmanande. Sedan har urartningen gått allt snabbare.

Apropå Margit Richert skrev jag ett kritiskt inlägg om en av hennes texter i SvD så sent som sistlidna höst. Men efter det har jag slumpat mig på två halvgnälliga men riktigt bra texter som visar att hon inte köper vilka dumheter som helst. Jag måste dock vidhålla att Chandra lagna-horoskopet (människan ur sinnelagets perspektiv) håller intelligensen genomsnittlig nivå: Saturnus i 5e huset är en ren negation av den kognitiva kraft som Solen i sitt naturliga hus representerar. 

(Tyvärr har jag inte lyckats belägga denna hinduiska doktrin trots flera småstudier. Men detsamma kan sägas om Månen i Tvillingarna som zodiakens filosofiskt orienterade sinne också. Det går att hitta lysande exempel men när man samlar ihop 200 filosofer till ett kvantitativt test, då finner man ingen överrepresentation för den här månplaceringen. "Naturen älskar att dölja sig", sade filosofen Herakleitos.)Vad Richerts Saturnus i 5e "solära" huset istället gör är att märka ord och dra (snåla) gränser och konservativt vakta på just kulturella memer för att se till att de traderas till nästa generation. Lustigt nog skriver hon om Instagram-helvetet att hon kanske verkar surmulen, ett typiskt drag hos Saturnus när den dominerar över frimodiga Jupiter (vilket den gör här genom att hålla Jupiter kort via konjunktion). Dessutom opponeras intelligensplaneten Solen av Saturnus, och dessa två är ömsesidiga fiender som rådare över liv respektive död. Individer med den här kombinationen lever aldrig riktigt men de är heller aldrig helt döda! 

Oppositionen polariserar liv- och dödtemat och kan skapa åtskillig existentiell ångest och kräva en förlösande syntes på en högre nivå. Vid en ny granskning av horoskopet inser jag att Richert nog ändå var förutbestämd till att bli språkpolis och en dyster mediekonsumist med privilegiet att också kommentera och via martyriska Solen-i-Fiskarna lamentera det hon upplever. Jag har just (tror jag) ömsesidigt dumpat en mångårig bekant för att hennes snarlika Fisk/Jungfru-opposition inte leder någonstans. 

Varje gång hon öppnar munnen är det för att beklaga sig över saker, och bloggaren har för mycket Luft och Eld för att orka dras ner i den gyttja av Jord och Vatten som även författaren bakom Shakespeares verk beklagade sig över (se sonett 45 en bit ned i denna text). Turligen råder ingen brist på med Richert likasinnade och att kverulera är för övrigt något av ett svenskt folknöje, eftersom detta folk har det för bra för att längre vara kapabla att samla sig till revolution i någon väsentlig fråga. Istället kanaliseras gnyet och missnöjet mot trivialiteter - exakt som Överheten sett till att snitsla medborgarens bana genom samhälle och sitt eget liv. T.o.m. den här bloggaren har fallit in i (eller alltid varit del av) denna, den svenska folksjälens egenhet...


*****
Medan jag letade efter inlägget som citerade "Shakespeare" om de fyra elementen inträffade en liten lustighet. Belackaren av författarteorin att greven av Oxford skrev Shakespeare, Jonathan Bale, hamnade med foto på datorskärmen tillsammans med bloggarens aningen obekväma uppsyn. (Foto är inte alls lustfyllt som pöbeln tror! För vakna människor är en selfie en plågsam påminnelse om att guden tappat höjd och nu befinner sig i ett bortdöende köttstycke). Plötsligt såg jag i uppsyn och attityd hos dessa två figurer en viss  "look-alike"-faktor. 

Bale förnekade alltså att någon annan än tölpen i Stratford skulle ha skrivit de berömda pjäser medan undertecknads första tanke inför Oxford-teorin var, "men visst, självklart!" - en aristokrat var den enda rimliga författaren till texter som döljer båda djup förtrogenhet med juridiska termer och många andra speciella ämnen som en enkel man av folket kan ha haft tid eller möjlighet att sätta sig in i. 

För den 17e greven av Oxford, född in i Englands rikaste släkt, väntade ett liv av komfort och all tid i världen att fördjupa sig i allsköns ämnen. Hans liv är väldokumenterat, inte minst juridikstudierna och hans omsusade årslånga resa genom Italien. Den senare har lämnat ett sådant intryck i "Shakespeares" författarskap att juristen Richard Paul Roe kunde följa den då 25-årige grevens färdväg genom Italien och konstatera hur exakt de många Shakespeare-pjäserna som utspelas i Italien återger lokala detaljer.

"Look-alike"-faktorn mellan mainstream-åsikten om "mannen från Stratford" och den bland verkligt intellektuella omhuldade Oxford-teorin kanske kan förklaras med den diffusa regel som säger "motsatserna attraheras av och speglar varandra". Här stämmer denna pesudo-lag till och med astrologiskt. Bate har Solen i kritiska Tvillingarna och Månen i utjämnande Vågen, bloggaren har Ljusen i samma tecken men positionerna ombytta!Att Bate valt William Shakesper från Stratford snarare än den rimligare greve Edward de Vere alias "Shake-Speare" syns direkt när man enbart fokuserar sol- och måntecknen och deras disponenter. Britten följer pengarnas väg eftersom turistindustrin kring Stratford är betydande. 

Den brittiske akademikerns Sol med Merkurius i Tvillingarna upprätthåller en akademisk/intellektuell Luft-tendens, men psyket i passionerat njutningslystna Vågen kollapsar svårt av att disponenten Venus står i sitt primitiva härskarläge i pengarnas och sinnlighetens Oxe. I ovanstående "naturliga zodiak" ser man att själva "idén" med fenomenet Jonathan Bate är att verka inom 3e huset för skriftliga framställningar (litteraturvetenskap) men att hans sinnelag i 7e allianshuset sålt sig till Djävulen i andra huset eftersom det här härifrån Månen disponeras av en Venus som tyr sig till "det lägre", det materiella (brunsmutsiga). 

(För en förklaring se "Det är inte generna dummer" som en bit in i texten knyter ihop ett antal motiv som alla resonerar mot den arketyp som astrologin benämner Oxen, 2a ekonomihuset, Hades port eller rätt och slätt Djävulen/Satan, som för övrigt är dödsrikets, dvs. denna världens herre.)

Bloggaren å andra sidan har som förr konstaterats ett rent "blått" psyke, Månen i kritiska Tvillingarna bottnar i en Merkurius som också befinner sig i Luft, men nu i den passionerade rättvisesträvaren Vågen (en helt annan sorts Våg än Jonathan Bates, som bottnar i Oxens identifikation med ägande och materialism). Solen i Vågen å andra sidan samverkar (med viss möda) med sin disponent i Eld-tecknet Lejonet, för en så föga materialistisk kombination som möjligt är. 

Visuell Eld och intellektualiserandets Luft blir en som "skådar och tänker kring det iakttagna" - förvisso inte så olikt Margit Richert men med den skillnaden att Eld och Luft är Observation av de intellektuella objekten medan Margit Richerts Jord - och Vattensörja indikerar en mer "hands on" typ som grottar ner sig i företeelser och söker känslor via det materiella snarare än det intellektuella. En hyliker snarare än bloggarens rätt pneumatiskt orienterade horoskop. Begreppen har diskuterats tidigare på bloggen och ligger underförstådda även i följande citat från en akademisk text:
I sjunde boken av Staten fastslår Platon ned principen att det inte får finnas något tvång i barnens undervisning, utan att den 'tidiga skolningen måste vara ett slags nöje'. Betyder detta att Platon förespråkar doktrinen att barn aldrig ska tvingas lära sig saker de inte gillar? Alls inte. Principen gäller inte de ungas reguljära skolning och den blir löjeväckande felaktig om man tror det. Men i relation till en sann religiös utbildning är stämmer den: du kan inte tvinga själen - oavsett ålder - att älska en Gud den inte tilltalas av. Platons tidiga utbildning har ett enda syfte - att bringa själen "i samklang" med Gud.

Men många själar är ännu inte redo för detta. Nåväl, tvinga dem då inte in i det av religions bestämda livet. Det vi vill (med det idealsamhället som skildras i Staten) är att extrahera enbart "de sällsynta karaktärer" som är naturligt ämnade det storslagna sökandet efter det andliga livet.

Låt vår grundläggande skolning avslöja vilka de ("utvalda" barnen) är, för de kommer att ge sig tillkänna genom sin instinktiva kärlek till det godas återspeglingar som vårt utbildningssystem bäddar in dem i. Och dessa är då själarna som "lämpar sig för filosofi" (morgondagens ledarskikt), de som vi ska ge privilegiet att gå vidare till en högre utbildning.


Edward J. Urwick: The Message of Plato - A Re-Interpretation of the Republic (1920, s. 67, min snabböversättning)

Den här mästerliga studien av Platons mest berömda verk ser djupgående paralleller med hinduismens primära fokus på själens skolning och inleds med en högintressant genomgång av hinduismens tre kvaliteter, Tamas, Rajas och Sattva guna som identifieras hos Platon med samma innebörd men utan andra namn (epithumos, thumos samt logistikon). Texten är intressant särskilt som Jan Guillou nyligen generade sig i kapp med "gymnasieministern" Aida om att förbjuda skolor med en religiös grundsyn. 

Det är slående hur primitiva svenska tänkare är, hur ofritt det "nyttoinriktade" lutherskt präglade kapitalistlandet Sverige kommit att bli under inflytande av det lågutbildades patrasket som samlats i paraplyorganisationen Svenskt Näringsliv, och Urwicks bok från 1920 anbefalles för ett lyftat tanketak. Urwick är en passionerad författare och rolig att läsa! Han är oerhört kritisk till den förruttnade kapitalistiska västvärld som tagit form redan för 100 år sedan och kritiken gäller än mer dagens tillspetsade situation där Ondskan härjar vilt genom västledarna. Han noterar hur Platon förvisso är smått orealistisk som hårdvinklar skolväsendet till fromma för själens välmående, men som bekant uttalar sig Staten om mer än bara skolväsendet.

Boken återutgavs för bara några år sedan som pocket. Hutlöst dyr, kan tilläggas, eftersom det "akademiska" förlaget Routledge uppenbarligen tar ut maximalt pris fast författaren sedan länge är död och man chansar på att ingen anhörig ska komma och kräva sin del av kakan! 

Jag trodde knappt mina ögon när jag köpte pocketen för nästan 400 kronor och ser det finstilta i modernt typsnitt innan boken, som är en fotokopia på originalet från 1920 tar vid: "Disclaimer. The publisher has made every effort to trace copyright holders and would welcome correspondence from those they have been unable to trace." 

Kort sagt, de onda riskkapitalister som numer äger det ärevördiga förlagsnamnet Routledge tar en rövare eftersom de uppenbarligen inte brytt sig om att ta reda på eventuella efterlevandes rättigheter. De lägger undan överpriset på boken i en pott som, när ingen hör av sig, går direkt till dem själva! 

Fint brittiskt förlag som vargarna tog över
under den marknadsliberala era
som föregick västerlandets kollaps

Andra småförlag med inte fullt lika hög svansföring och som inte agerar som fullgångna rovkapitalister och rövare, kopierar också gamla böcker från 1900-talets början med bestående värde, men sätter priset med respekt för rim och reson - och läsaren. För den som hellre vill ha en acceptabel pocket att hålla i handen istället för det copyrightlösa originaltexter som flyter runt på nätet, kan t.ex. köpa den apokryfiska "Book of Jubilees" i R.H. Charles gamla översättning för bara hundralappen (en utombiblisk text som parafraserar Moseböckerna men adderar lite stoff om fallna änglar och ger en intressant inblick i den tid som föregick judendomen).

Det här är andra gången på kort tid jag noterar hur publicister som riktar sig till akademiker söker stänga den breda läsekretsen ute genom att trissa upp priset så högt att vanligt folk väljer bort bildningen - fast naturligtvis inte med det uttryckliga syftet. Dessa underklassiga utgivare har som enda tanke att själva sko sig och få lite mer av kakan som de högutbildade förmodas sitta på. 

Det förra exemplet var ett knappt 200-sidigt extrakt av läkaren Ian Stevensons många tusen sidor långa rapportering av 30 års pionjärforskning med barn som minns sina tidigare liv under vilken Stevenson och team hittade fascinerande verifikationer - i polisrapporter och obduktionsprotokoll - på faktaenligheten i barnens hågkomster.

Se hur alla pusselbitar hänger ihop, Margit Richerts veklagan över den av Facebook och Instagram allt mer fördummade svensken och de upptrissade priserna på akademisk (men lättillgänglig) litteratur! VILKA är det som vill ha det på detta sätt? VILKA vill ha idioter till undersåtar, drönare som inte ens längre kan formulera sig i text och bidra till en alternativ och hoppfullt sannare berättelse än den som den Globala Eliten sprider genom hundra PR-byråer och Hollywood-filmer? Tänk att folk är så ömkliga att de gjort denna pseudovärld, detta pseudoliv som Facebook erbjuder, till sitt trygga hem! Jorden måste vara befolkad av de allra sämsta själarna i vår tid, de som kanhända är förutbestämda till Domedagen? 

Obs. Domedagen kommer vid varje tidsåldersskifte, Jesus och hans tid trodde den var på väg vid övergången från Vädurens till Fiskarnas tidsålder, och den kom. Nu, cirka 2000 år senare närmar vi oss övergången från Fiskarnas till Vattumannens tid. Inför det omöjliga uppdraget att exakt lokalisera gränslinjerna för dessa tidsåldrar - osäkerheten är flera hundra år - väljer de kloka att sen en nya tidsanda GRADVIS infiltrera den gamla och till sist upplösa den. Det är inför det NYA vi nu ser kapitalisterna hårdna till rena rovdjur och söka fördumma befolkningen maximalt för att i det längsta skydda och expandera sina redan ofattbara privilegier, jämfört med dem som slavar i samhällets botten. Detta kommer att få ett slut, men hur blodig och våldsam övergången till Folkets tidsålder (Vattumannen) är det makteliten själv som bestämmer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.