Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 13 december 2013

Reinfeldt slungades hit från Mars!Tänk om DN ägnade sig åt viktig vetenskap istället för vad den nu sammanfattar i kortform....Då skulle de här två rubrikerna (där huvudtexten schizofrent kastar sig från förstasidans positiva "liv" till det nattsvarta "förgörelse"!) istället kunnat ha lydit:
REINFELDT KAN HA SLUNGATS HIT FRÅN MARS!

och

DEN LILLA MÄNNISKANS FÖRGÖRARE
KAN HA FÖRT MED SIG HATET FRÅN MARS

Allt syftar förstås på hur krigs-, hat-, separations- och olycksplaneten Mars stod placerad på himmelen då han föddes, den där mannen som avfärdades konsekvenserna med sin kylslagna politik - de som hamnade utanför hans nya definition av välfärdssamhället fick "väl" vända sig till någon anhörig för att överleva (om någon sådan nu fanns).

Här ett spektakulärt exempel från AB på en statsminister som gömmer sig och försöker reducera sin betydelse i FRA-skandalen:
Vad har du som statsminister för ansvar?
– Jag har ett ansvar för att känna till hur den här beredningen ser ut i svensk lagstiftning och säga "lagen finns på plats, det finns kontrollorgan och uppföljningsansvar" och jag förlitar mig på att lagen följs.
Reinfeldt kommenterar sin egen roll inför mikrofonen! Hans uppgift är, säger han och recenserar det han just gör, är att stå rakt upp och ner som en pratande skyltdocka och repetera det skadebegränsaren han och övriga USA-kumpaner tidigare under dagen sagt i SvD!

Folkrättsforskaren Mark Klamberg ser precis samma sak som den här bloggen och kommenterar: "Denna kritik är inte riktad mot Viksten eller FRA:s medarbetare utan mot ansvariga politiker och det är dessa som bör svara." (SvD 2). Reinfeldt gömde sig som vanligt bakom mammas kjolar och man kunde nästa få för sig att Viksten skickats ut för att "skadebegränsa" denna djupt komprometterade regering!

Och när vi ändå är inne på klargöranden. Bloggens term "it-fascism" kan synas slängig och diffus men den avser exakt det advokat Anne Ramberg säger i ytterligare en replik i SvD till Viksten:

"Till detta kommer att utvecklingsverksamheten inte föranleder någon underrättelserapportering. Informationsöverföringen och ändamålsglidningen mellan den noga reglerade försvarsunderrättelseverksamheten och utvecklingsverksamheten är därför uppenbar."

"Utvecklingsverksamhet" kallas inom IT-skrået "development" och det är alltså ett gäng moraliskt döva datahackers som tagit kontrollen i Sverige även i det här speciella avseendet. Kopplingarna mellan USA:s springpojke Carl Bildt och dennes IT-vurm och "utvecklingsavdelningen" inom FRA ger en bild som kan summeras så här:

Så sent som igår såg jag amerikanska Google ha något event på Drottninggatan i Stockholm för inbjudna gäster, mittemot någon storbank och bara några meter från Rosenbad med dess sittande högerregering. Då funderade jag i mitt stilla sinne om även Googles protester mot USA/NSA bara är tomma rökridåer...

Kapitalister är den minsta gemensamma nämnaren för alla dessa turer, människor som söker berika sig. Just nu ligger massor av pengar i att låta Rovkapitalismens sjukdom restlöst ta kontroll över Internet.

Den där landsfadern är så falsk att han störtades ner från Mars - inte ens krigets och olyckans dimension ville ha honom kvar!

En studie av synske Edgar Cayces transföresläsningar om klienters tidigare liv tydde på att en planet i första huset representerade den dimension varifrån den återfödda själen närmast kom. Planeten är bara ett synligt lokus för en andevärld som i sig ligger utanför tid och rum, men ändå på något sätt är knuten till det här solsystemets öde.

Reinfeldt skall alltså bokstavligen ha återfötts ur helvetet där alla står i hårda vinklar ("at odds with") i förhållande till alla andra. "Allas krig mot alla" blir således den enda filosofi han kan begripa eftersom han själv är så djupt traumatiserad.

Edgar Cayces påståenden är många gånger opåvisbara men trovärdigheten kan öka genom de transutsagor som verkligen kunde verifieras. Det finns en enorm Cayce-litteratur som beskriver såväl hans lyckade förutsägelser som en del spektakulära fiaskon: trots ett flertal transsessioner under pågående dramat med flygässet Charles Lindbergs kidnappade son, lyckades Cayce inte lokalisera barnet. Ett dramatiskt fiasko jämfört med hur han lyckats hitta föremål på de mest obskyra platser.

Den astrologiskt bevandrade kan dessutom fråga sig vad som gäller om en individ föds med två eller flera planeter stigande i öster! 

Det mest granskade horoskopet på hela bloggen: Fredrik Reinfeldt, Makthungraren.PS. Även i generellt välvilliga horoskop och där Mars i första huset varit en verksam välgörare, har jag kunnat notera en viss krigiskhet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.