Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 28 april 2011

Tränar-pedofilens horoskop - ett mönster!
Nej, inte är höjdhoppstränarens horoskop en vacker syn för den som går bortom ett spontant konstaterande att Månen i Lejonet borde betyda stor barnkärlek. 

Lustigt nog påminner Viljo Nousiainens efternamn om engelskans "nuisance", vars synonymer är klargörande: "annoying, unpleasant, obnoxious, pest"! 

Kan tro att hans skyddslingar upplevde saken så.

Den här "barnkärleken" i Lejonets tecken är fullständigt utslagen av angreppet från båda illgärningsmännen Saturnus och Mars, där dessutom den sexuella Mars anses skadad ("detriment") i den påfallande fysiska och opsykologiska Oxen.

Lägg till det att det är fullmånetider så att vi antingen har en förhöjd mental skärpa eller tendenser mot urspårning. Här har uppenbarligen urspårningen gått hand i hand med fullmånens förmåga att vässa sinnet till högprestation. 

Till historien om Lejonets barnkärlek måste man förstås väga in att Månen disponeras just av den planet, Solen, som behärskar den. Det här är ganska komplexa förhållanden!

Använder vi Månen som substitut för det saknade födelseklockslaget, ser vi också att Kräftan (omvårdnad) är en hemlig källa till skador, placerad i det tolfte huset för förluster eller saker människan gör till sitt eget förfång. Två emotionellt hungrande planeter, Jupiter och Drakhvudet disponeras här av ett sinnelag som vi redan sett är svårt stört av den degraderade variant på sinnliga Oxen som uppstår pga. Mars och Saturnus samgående. 

Mars + Saturnus = bestialitet via auktoritetsrollen. Det intressanta är att det här också kan läsas som idrottscoach! (Mars = atletens planet.) Ibland räcker astrologins symbolspråk inte till riktigt för att skilja agnarna från vetet, eller också krävs extraordinära tolkningsinsatser från stjärntydaren.

På det här eländet lägger jag emellertid inte mer än de fem minuter det tog att iordningsställa inlägget. Horoskopet tycks vittna om vilken skada TAMAS GUNA kan göra mot samhällets svaga i sitt plumpa mörker. För andra exempel på samma kriminella okänslighet med människor, se horoskopet för statsminister Reinfeldt och hans handgångna man Anders Borg, båda födda under den mörklagda kvaliteten Tamas.

Lustigt nog meddelar en annan svårt tamasisk moderat, Sofia Arkelsten, idag att Moderaterna efter ännu mer kritik bestämmer sig för att häva mörkläggningen över vem som finansierar partiet. Tyvärr är det inte ens början till en bättring. Hela moderatens världsbild måste upplösas av Ljuset. Att ge sig på sjuka och beröva långtidsarbetslösa en väg tillbaka in i samhället tillhör definitivt samma typ av kriminalitet som pedofilens illdåd mot sina skyddslingar. 

Även i statsminister Reinfeldts horoskop syns allvarliga problem med 12e huset. Vi kan också påminna oss tv-personligheten David Lettermans 12e hus och hans mörklagda sexaffärer hos arbetsgivaren CBS. Ibland är 12e huset inte ett "offrens" livsområde utan spelplan för ett slugt ränkspel bakom ridåerna. 

I fallet statsministern har jag tidigare teoretiserat om att symboliken antyder en patologisk rädsla att själv hamna på obestånd vilket på märkliga vägar omvandlats till en ideologi som i calvinsk anda ser materiell framgång som tecken på Guds (=Marknadens) välsignelse och fattigdom som tecken på en falsk och bedräglig människa som parasiterar på statministern, den goda samhällsmedborgaren. Det händer ibland i en nations historia att rent sjuka människor kommer till makten och implementerar modeller som bygger på totala vanföreställningar...

Senast jag såg något tillnärmelsevis lika urspårat horoskop som idrottstränarens och som involverade den under störning bestialiska Oxen och dominanta Lejonet, var den förbluffande korkade skeptikern James Randi. Detta är en man som verkligen hatar själva påståendet att det övernaturliga existerar. Hans egentliga problem visade sig vara homosexualitet och i horoskopet sågs istället Mars ge sig i lag med onda Drakhuvudet i Oxen för att attackera kärlekens Venus i Lejonet: pervers kärlek till män (Lejonet), eller kanhända barn... Precis som i statsminister Reinfeldts fall en underliggande motivstörning som sedan riktas åt ett annat håll, mot en utvald grupp av syndabockar.

Ska vi av bara två fall, James Randi och finske idrottstränaren, börja skönja en ny typ av signatur för homosexualitet? Lite tidigt att säga, men till skillnad från det intellektuella patrask som kallas skeptiker och som helt missförstått vetenskapens natur, pågår på denna blogg en långsam men stadig datainsamling där redan flera av de antika astrologiska påståendena preliminärt har verifierats. 

Från tidigare fynd är det ingen slump att vi hittar kriminellt beteende som utgår från Oxens tecken eller vidhäftar människans föreställning om ett sådant tecken. Oxen har en mörk astrologisk historia och huserar fixstjärnan Algol som i sig bär på en mörk tradition. Mona Sahlins skadade Mars konjunkt med Algol i monetära Oxen behöver inte ännu en gång beskrivas.

******


Avslöjandet om idrottstränaren i medierna:
Aftonbladet, DN1, Expr1, Expr2, SvD (idrottsministern kommenterar), DN2 (BRIS kommenterar), DN3: Christian Skaar Thomassen triggade avslöjandena.


*****


Kvantitativ fördjupning.

Låt oss från en samling av cirka 4.700 horoskop söka efter alla som har den olustiga kombinationen Mars/Saturnus i Oxen i attack mot Lejonet och Lejonet därtill innehåller en eller flera planeter. 

Jag vet i det här läget inte vad om något som kommer att visa sig, men här kör vi ... ... ...

Det blev 34 träffar.

 • Allan Clarke
 • Andrew Jackson
 • Aretha Franklin
 • Ben Kingsley/Krishna Bhanji
 • Benito Mussolini
 • anonym - "stiff" och anspänd datatekniker
 • Björn Rosengren
 • Chuck Norris
 • Clifford T Ward
 • Daniel Dennett
 • Erica Jong
 • Franz Kafka
 • Harry Shearer
 • Hendrik Lorentz
 • Jan Guillou
 • Jimmy Page
 • John Cale
 • John Gacy
 • Keith Richards
 • Laila Westersund
 • Leslie Man
 • Mark Felt/Deep Throat
 • Mauritz (Maurice) Stiller
 • Michel Fourniret
 • Mikael Drakenberg
 • Paul Wolfowitz
 • Peter Greenaway
 • Roger Wolcott Sperry
 • Samuel R. Delany
 • Silvia Bernadotte (Sommerlath)
 • Stig Bergendorff
 • Stig Malm
 • Viljo Nousiainen
 • Walden Welch

Jag tänker inte närmare beskriva de namn som inte är allmänt kända utan konstaterar att det finns oväntat många "dunkla" eller "dolska" öden här! Ibland verkar det så harmlöst som i filmregissören Greenaways fall, att yrket legitimerar ett frosseri i groteskeri. 

Men vi har faktiskt flera homo livsöden och även ett OFFER för svåra pedofila angrepp från sin styvfar (amerikanska astrologen Walden Welch). Franz Kafkas extrema porrfixering platsar lätt i den osunda miljön, den homosexuella våldspornografiska författaren Samuel Delany likaså. 

Att hitta Mussolini, mördaren Fournieret och massmördaren och homosexuella pedofilen John Gacy i sällskap med hatiska ateisten Dennis Dennett bara förtydligar bilden. Sexmissbrukerskan Erica Jong faller också lätt in i samma mönster.

Här måste man se drottning Silvia, med hennes månande om barn, som undantaget som bekräftar regeln. Men hon ÄR särskilt intresserad av utsatta barn. Här beskriver den brutala attacken från Oxen mot Lejonet (barnens tecken) ett helt och hållet objektivt förhållande som hon valt att engagera sig i. 

Istället ser det ut som om samhällets lägsta avskum ger sig på henne i vad som närmast liknar mediernas förföljelser i frågorna om faderns ställningstaganden en gång i tiden. Här har svenska medier visat samma mentala och moraliska nivå (ingen alls!) som figurer som den finske idrottstränarpedofilen och pojkmördande John Gacy! 

Även Jan Guillous välkänt mobbade ungdom på privatskolan kanske tillhör den typ som blir offer snarare än själv uttrycker Mars och Saturnus degradering av Oxen till en "bully" (på engelskan fattar man ordvitsen som påminner om Oxens mentala nivå när den är störd).

Roger Sperry, den hjärnskaade hjärnforskaren skulle kunna vara ett exempel på att störningen också kan ta sig fysiologiska uttryck. (Han kunde knappt tala och Oxen är det orala tecknet.) Även brittiska sångaren Clifford Ward drabbades av svår sjukdom (MS) och dog tidigt.

Kan tilläggas att avantgardemusikern John Cale (från Wales) som mötte homosexuella Lou Reed [1] och bildade rockgruppen Velvet Underground i New York på 1960-talet antytt hemska barndomsminnen från en uppväxt med en far som var präst. Cale förefaller ha mått riktigt illa i perioder av sitt vuxna liv men den självdestruktiva rockkulturen hjälpte säkert till.

Vi är helt klart en generellt osund astrologisk signatur på spåren, även om naturligtvis inte alla känt av den på samma sätt.


_____

1. Jag nämner specifikt Lou Reeds sexuella läggning eftersom han nästan i detalj upprepar idrottstränarens horoskop!

Solen i Vattumannen, Månen i Lejonet och Mars i Oxen. Med minsta möjliga marginal undviker Lou Reed att få in även Saturnus i Oxen, men den står och stampar i sitt "fallna" läge i Väduren och befinner sig faktiskt redan i konjunktion med Mars över teckengränsen!

Lou Reeds data är 2 mar 1942 12.00 Freeport New York för den som vill jämföra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar