Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 24 januari 2010

Statistikern Gauquelin och zodiaken

Bara några ord om Michel Gauqelin som har med den här bloggen att göra. I den korta artikeln om honom på Wikipedia, noteras bl.a.:

His own conclusions were subject to change throughout the course of his life due to his research over several decades, and in the beginning after his initial studies he was very critical of certain widely accepted beliefs in astrology, particularly the zodiacal signs, which he extensively tested without finding results.

Å andra sidan är han känd för upptäckten av "mars-effekten" - att framgångsrika atleter (och läkare) har en statistiskt signifikant tendens att födas då Mars stiger i öster. Det här skulle tyvärr placera Mars i det världsligt ineffektiva hus 12 enligt västerlandets sätt att rita upp horoskopet!

Inte bara i fråga om valet av en zodiak som binder Väduren till vårdagjämningen tycks västerlandet ha hoppat ombort på fel tåg, utan även i metoden att dela himlen i hus!

Den indiska astrologin har traditionellt använt helhusmetoden, och där kan ascendenten falla var som helst i första huset. Genomsnittsascendenten skulle alltså kunna sägas ligga halvvägs genom förstahustecknet, vilket lämnar 15° synlig himmel över den östra horisonten som likväl är "första egohuset" och en symbol för den egna kroppen (och dess vitalitet). Detta matchar då exakt den topp just ovanför ascendenten som Gauquelin hittade. Titta på grafen på Wikipedia, förstår du!

Västerlandet tycks ha haft fel i precis allting som är verkligt viktigt i astrologin, är det inte parodiskt att vakna upp och se i vilken luftbubbla vi har befunnit oss?

Vad den här bloggen gör, fast utan att ha erforderliga vetenskapliga och särskilt då matematiska kvalifikationer, är att öppna frågan om Gauquelins negativa resultat med den västerländska tropiska zodiaken vänds till positiva resultat om man återgår till den äldre sideriska zodiaken.

Fyndet i samband med inlägget om skådespelaren Steve Martin är ett sådant preliminärt tecken på att även zodiaktecknen "fungerar" - men västerlandet "glömde" att skruva tillbaka himmelen en liten bit vart år...

Se även översiktssidan med gjorda temastudier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar