Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 18 augusti 2009

Tvångsmässig sexualmissbrukare

Ett anonymt fall, horoskopet för en närmast bipolär eller maniskt driven sexualmissbrukare. Tafsade närgånget på kvinnor på en arbetsplats och har beskrivits som att också män blev föremål för hans okontrollerade framfart.

Som man kan misstänka är den astrologiska profilen högst egenartad. Mannen hade poetiska eller litterära ambitioner men var för rastlös och "driven" av inre demoner. Det blev en diversearbetare och flera år av hårt drickande.Den kåta baggen (Väduren) är hans soltecken, och den hottas upp extra av oppositionen från Vågen (harmoni med medmänniskorna). Det här är samma polaritet (men inte planeter) som hos hetsporren Jonas Gardell och f.d. stirriga Anna Odell. Jag har skäl att misstänka att mentala problem ligger på Vädurens sida snarare än hos Vågen, även om den senare är känd för sexuella avvikelser.

Och framför allt visar himlen "horbockssyndromet", som jag kallat det, via kombinationen av amorösa Venus och den förgrovande brottslingen och vildbasen Mars (i Vattumannens tecken). Saturnus slår klorna i båda två via sin speciella 60-gradersaspekt (vedisk astrologi) och jag gissar att detta är en slags fixering vid horbocksmotivet - den "form" individen fastnad i. Saturnus tenderar ju till konkret (objektiv) manifestation av vadhelst den involverar sig i på himlen.

När nu Mars - skadad av Saturnus - också är herre över soltecknet ser man att subjektets hela aktiva liv (den solära banan) DREVS av horbockens syndrom. I allt figurerade ett element av Venus, uppeldad av krigiska Mars. Jag tror att bisexualitet kan vara en avläggare av att Mars/Venus rör ihop allt till en enda oartikulerad drift.

Soltecknet blir "påkört" av båda de "naturligt onda" Saturnus och Mars - se det som en seriekrock eller dominobrickor som faller på varandra. Fixering --> brutalt framfusig sexdrift --> Vädurens egocentrism blir här en nidbild av tecknet, med grovt opassande handlingar. Och glöm inte att Sol-Väduren också förstärks av expansionskraften Jupiter via opposition!


Notera också en fullständig brist på brunfärgade Jordelementet, vilket kan (men inte måste) innebära en avsaknad av realism och/eller omdömesförmåga!

Eld och Luft är de aktiva elementen, kreatörerna (eller hyssmakarna) och det här kunde ha varit en konstnär, om horoskopet inte varit fullt så odisciplinerat.

Och då återstår ändå att notera "giriga" månnoden Rahu, hungerdemonen invid expansionslystna Jupiter, vilket i sanningens namn tycks beskriva en helt derangerad Vädur vars aktiva livsbana som sagt redan hotades via disponentens excessiva libido (omoral).

Sol med Jupiter brukar antyda exceptionell intelligens (särskilt uppenbar via positivt polariserade tecken) men här ligger rubriken "galenskap" mycket nära!

*****

Det var den solära halvan av horoskopet jag fokuserade helt på här. Vad pesonligheten eller Månen beträffar, lyckas Saturnus påverka även känslonaturen i riktning mot stoisk oberördhet. Men givet övriga problem på himlen måste vi tolka Mån/Saturnus-oppositionen som patologisk oförmåga att känna empati med offren för subjektets tvångsmässiga framstötar. Inklusive oförmågan att känna efter hur man egentligen mår. Horoskopet tycks beskriva ett skenande lokomotiv, "väduriskt" fokuserad enbart på tillfredsställandet av sina egna impulser.

*****

Jag leker med tanken att våra horoskop visar vilken andlig status våra själar hade när de "gick ner för landning" och föddes. (Eller rättare sagt uppstod - ascendere - ur "underjorden", dvs det för jordborna icke-manifesta. Ascendenttecknet, som är okänt i ovanstående fall, signifierar den värdkropp den reinkarnerande själen ikläder sig.)

Det vi sedan gör under det här livet kommer att synas i vårt nästa horoskop.

The Neverending story.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar