Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 7 augusti 2009

Sveriges egen Jane Fonda-aktivistJane Fonda 1970 och våra dagars Anna Odell


Det första som slog mig när det började stoja om Anna Odells "performance art" var hur lik hon var Amerikas egen bråkstake Jane Fonda då det begav sig. Det var väl civil olydnad eller demonstrationer mot USA:s krig i Vietnam som var anledningen. Har inte så noga koll på det där.

Jane Fonda har i efterhand erkänt att en del av det hon gjorde sig känd för i de unga och stormiga åren kanske inte var så ohyggligt väl överlagt. Hennes plötsliga hyperpolitiska uppvaknande var till del en reaktion mot hennes roll som den sexiga men våpiga Barbarella som hon filmade under en period då hon var bulimiker och spydde upp all mat hon åt för att mäta sig med det sjukligt smala Twiggy-modet.

Och i det erkännandet om illa genomtänkta uppsåt går förstås hon och Anna Odell skilda vägar. Eller? Som jag ser det har Odells debatt-konstverk legat som en varböld i alla år och vägrat läka. Kanske har hon fått det ur systemet nu.Odell och alltjämt upprorisk Fonda från 1972


Uppenbarligen hade Fonda inte heller något enkelt liv trots att hon föddes in i en framgångsrik skådespelarfamilj och eftersom det här är en av de vassaste fallen av "look-alikes" hittills på bloggen, är det förstås intressant att jämföra de bådas födelsehimlar. Kommer de att överlappa på någon punkt eller flera?
Eftersom Fondas födelsetid är känd och hennes stigande tecken Stenbocken kan placeras i öster (klockan 9 på kartan), försvåras den visuella jämförelsen en smula. Odells tid är inte känd och därför presenteras den dagen som en "naturlig zodiak", med Väduren (egot) i den naturliga förstahuspositionen.

Vid en första genomgång verkar de ha väldigt lite gemensamt. Jane föddes i med en yvig och utåtriktad viljeinriktning i formen av Solen i Skyttens tecken och med ett väldigt vekt och sensitivt känsloliv - Månen i Kräftan. Eld och Vatten, "sensationalismens syndrom".

Anna föddes med den betydligt mer introverta och hantverksmässiga Solen i Jungfrun men med sitt inre sinnelag och känslorna i Skytten. Jane Fondas yttre resor (och de har varit många i karriären) blir hos Anna Odell till en inre eldig spretighet som i Solens yttre aktiva steg utgestaltas via handarbetets tecken Jungfrun. Hon har alltid, skriver hon på Newsmill, älskat att leka och pyssla. Så det är uppenbarligen handmotorikens tecken vi talar om här!

Vi hoppar på det hela taget över de indikationer på mentala problem som finns, faktiskt på båda kvinnornas himlar, och funderar lite över om det kan räcka med att den enes Sol i Skytten matchas av den andres Måne i Skytten. Ibland verkar det faktiskt räcka med en enda placering.

Men jag har många gånger ställt en handfull kändisar födda samma datum bredvid varandra, och fastän de delat nästintill samma placering för Solen har ibland bara två av dem, ibland ingen, givit den där distinkta "look-alike"-vibben. T.o.m. med än högre krav, att de t.ex. ska ha såväl Sol som Måne i samma tecken (det är 144 olika kombinationer), är det långtifrån så att alla liknar varandra.

Men tittar man noga på Fondas och Odells placeringar finns det faktiskt skäl att fundera lite till. Jane Fonda föddes med den fantastiska framgångsplaneten Jupiter (Jove, välvilja och tur i livet) stigande över New Yorks östra horisont. Här var ett barn född med "silversked i mun" - destinerad till framgång!

Lustigt nog skänker Jupiter sin kraft - via den grönfärgade harmoniska aspekten - till södra månnoden vid 12° Oxen. Månens noder är den indiska astrologins "spökplaneter" och den södra kallas Ketu. Efter drakhuvudet Rahus omättliga hunger som ledde till att en gud styckade demonen i två delar vill inte längre draksvansen Ketu ha någon framgång! Den representerar avmätthet, "been there, done that".

Denna Ketu ser ut att vara en formidabel "monstermagnet" i Fondas horoskop eftersom båda de naturligt onda Mars och Saturnus skjuter av sina speciella (indiska) aspekter och träffar denna avmätthetens position. Ketus avvisande tog sig alltså "förråade former", t.o.m. våldsamma (Mars) och hon råkade i klammeri med rättvisan (begränsaren Saturnus).

Anna Odell är lustigt nog också född i samma fas i Jupiters cykel, då lyckobringaren passerar genom detta materialistiska och "realistiska" Jordtecken Stenbocken. Det här är en ynklig placering för Jupiter som är kapabel att öppna medvetandet ändå upp till gudarnas värld. I Stenbocken kanaliseras istället Jupiters expansiva strävan mot "realpolitik". Precis som både Fonda och Odell har åsikter om samhällets kontrollerande instanser!

Även Odell har problem med båda sina månnoder, Rahu och Ketu, till och med våldsamma problem. Den här axeln grabbar tag i en annan och i sig potentiellt problematisk opposition, den mellan sinnet (Månen) och formalismens och restriktionernas Saturnus.

Vid tiden för Odells födelse befinner sig nodaxeln i 9° av teckenparet Tvillingarna/Skytten. Apropå "look-alike"-faktorn hade det varit roligt att rapportera samma position för månnoderna i båda horoskopen, men tyvärr...

Hittills har vi alltså en analog placering av Jupiter i realpolitiska Stenbocken hos båda två, "infektioner" kring noderna, samt att Skytten är aktiv via den enes Sol och den andres Måne. Det senare är inte oväsentligt, som vi ska se snart - de båda "ljusen" är astrologins viktigaste planeter.

Inte för att det är nödvändigt, men anta att Odell föddes under tidiga eftermiddagen - runt 15.00 t.ex. Då har Månen hunnit ända fram till den giriga demonen Rahu, en ohyggligt skadlig och odisciplinerad kombination som, givet att vi här talar om expansiva Skyttens tecken, ger ett svårtyglat och "gränsöverskridande" sinnelag.

Trodde man, ja. För på andra sidan står just den barske polisen och begränsaren Saturnus och söker hålla fast psykets alltför vidlyftiga svängningar eller utflykter. Visst ser man här en indikation om något slags psykiska problem, grandiost upplagd över hela himlavalvet vid födelsen. Troligen är födelseklockslaget sådant att just denna psykologiska problematik får full kraft jämfört med himlens övriga ingredienser.

Men vad gäller "look-alike"-faktorn gäller är det inte över än! För Jane Fondas Sol ligger i 6° av Skytten och det innebär att Anna Odells skulle kunna vara född ganska precis då hennes Månen passerade den här punkten i Skyttens tecken. Odells dygn startar vid midnatt med en Måne i exakt 0° Skytten. Odells psykplanet når Fondas solplacering cirka 12.30 och arbetar sig genom Skyttens 12e grad just då dygnet når sitt slut.

Är det alltså "skyttutseende subtyp 6 grader" som förbinder dem utseendemässigt? Tyvärr har jag inget svar, jag har inte systematiskt sysslat med den här typen av jämförelser mellan olika horoskop. Det har emellertid funnits astrologiska läror, nu utdöda, där vartenda av zodiakens 360 grader karaktäriserats.

Det är inte omöjligt att vi här är något på spåren som aldrig har blivit utforskat. Det har inte funnits datorer och kameror i mänsklighetens historia och därmed inga möjligheter att gå längre än att, troligen rätt godtyckligt, tillskriva de tolv tecknen en del väldigt allmänna drag. Och om dessa är sig lika från folkslag till folkslag är också en spännande fråga.

Men jag kan säga, som stor vän av reggaemusiken och många hundra skivor med färgade artister på omslagen, att jag efter en tid började känna igen deras stjärntecken! Under de namn jag trodde de hade på 80-talet, då jag ännu följde den västerländska, tropiska zodiaken.


"Bilaga"

Här är ett exempel på sex kända personer som alla föddes då Solen passerade Fiskarnas tecken och samtidigt som Månen befann sig på sin drygt 2 dygn långa genomresa genom Vågens tecken. Sol- och måntecken är helt godtyckligt valda och jag har ännu inte gjort några mer omfattande urval efter att äntligen (efter många år!) börjat använda en programvara som tillåter kriteriebaserade sökningar.


(Klicka för förstoring)


Från vänster till höger: 1, Valerie Solanas som skrev det lesbiska SCUM-manifestet och försökte mörda konstnären Andy Warhol. 2, Richard Chamberlain, skådespelare mest känd från miniserien "Shogun" på 1980-talet. 3, skådespelaren Michael Caine - här i sin ungdom.

Rad två: 4, Turbulenta skådespelaren Shannen Doherty. 5, lika turbulenta musikern Erik Clapton, samt 6, Charles Watson - den ene av de två forskare som fick nobelpris för upptäckten av DNA-molekylen.

Särskilt Solanas och Chamberlain är påfallande lika varandra, och Doherty och Clapton delar samma markanta asymmetriska ögonplacering. Man kan t.o.m. argumentera för att deras ögonfattning även går igen hos de två förstnämnda!

Dessa var alla träffarna med denna Sol och Måne ur en kändisdatabas på cirka 3.300 horoskop, så det säger sig själv att det behövs tiotusentals för att ens börja avgöra om något talar för "look-alike"-fenomenet. Jag lutar åt att det faktiskt gör det - till förskräckelse för myten att vi formas enbart av våra arvsanlag!

Tänk om det är så att allt upprepar sig i mikro/makroskala och att vi faktiskt har att göra med en "Fader Himmel" och en "Moder Jord"? Och att Fadern är den som dikterar villkoren vilka sedan Modern - matrisen (!) - fogar sig efter och tillverkar t.ex. DNA i enlighet med?

Hemska tanke för religionshatare och feminister som då inser att HIERARKI inte bara är ett ondskefullt ord patriarkatet pådyvlat världens alla små, utan faktiskt motsvarar verklighetens egen struktur! Universum är en meritokrati där det goda går vidare och bidrar till än skönare ting. Det mediokra sorteras efter hand bort - just som t.o.m. materialister lyckats uppfatta, fast de bara studerar Mater Materia som bara utgör hälften av detta förunderliga system. Men jag har nyheter till er Mater-ialister. Fadern finns och har hälsan, vad de fega små ateisterna som gömmer sig bakom Maters kjolar än må säga.


:-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.