Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 30 augusti 2009

Född i ottan? Gynnsamt för framgång!

Jag ska inom kort redovisa fynden av en genomgång av samtliga Nobelpristagare i litteratur. Jag vet ännu inte vad jag kommer att finna - om något alls! Jag ämnar dock hålla ögonen öppna efter tendenser hos sol- och måntecken som skulle kunna tyda på att författarskap hör hemma under i någon speciell astrologisk kategori.

En skeptiker slår förstås a priori bort själva tanken, och det är just det som gör det så roligt: att faktiskt studera data där vissa bara utgår från sina egna förutfattade meningar.

Även om den förestående studien kammar noll i alla andra avseenden har redan nu ett preliminärt fynd gjorts! Jag har fått en sak bekräftat som jag upplevt medan jag registrerat kändishoroskop där klockslag funnits. Genom åren har jag börjat reagera på att födelsetiden för kända människor så ofta verkar vara tidiga morgonen eller åtminstone förmiddag. Har det bara varit en inbillning?

Av samtliga 100 Nobelpristagare i litteratur sedan 1901 (priset har inte delats ut alla år) saknar 63 födelsetid (och inte ens årtalet är helt säkert för Isaac Singer).

Men 37 författare har en födelsetid, och skillnaden i födslar före lunch och efter är markant! TJUGOFYRA författare födda före 12.00 har tilldelats Nobelpriset och därmed bara runt hälften så många, eller TRETTON stycken födda på tolvslaget eller senare på dagen. I procent: ~65% födda före lunch, ~35% på eftermiddagen.

Notera att min iakttagelse genom åren har gällt alla celebriteter och inte bara författare.

Inte minst bekräftar det här - otippat - den kinesiska astrologiska metod, HO LO LI SHU, som jag sysslat med parallellt med den västerländska astrologin i alla år. Där klassas nämligen första halvan av dygnet som Yang-polariserad och aktiv, medan den andra halvan är Yin-polariserad och lugnare till sin natur.

Gränsen går inte exakt som vi satt den utan YANG-cykeln startar en timma före midnatt och övergår i YIN 11.00 på förmiddagen, men detta är bara en småsak. Resultatet är nästan lika tydligt ändå!


*****

Det ska tilläggas att alla födelsetiderna inte är absolut säkra. Enligt framlidna Lois Rodden och hennes klassificeringssystem är 3 tidiga födslar C-klassade, dvs saknar källa. Det kan vara uppgifter hämtade ur en bok eller en tidningsartikel.

Men tiden för en av de C-klassade författarna (indiske poeten Tagore) kommer från den högst respekterade indiska astrologen och filosofen B.V. Raman, så det finns förstås kvalitetsskillnader som går bortom gradbetckningarna. Jag skulle inte ge ett dugg för en C-uppgift lämnad av vilken "nobody" som helst i en nätartikel.


Nu kvittas emellertid de två (eller tre) något osäkra tidiga födelseklockslagen hjälpligt mot inte mindre än 4 B-klassade födelsetider hos författarna födda 12.00 eller senare. B-klassningen innebär att uppgiften återfinns i en biografi eller självbiografi.

Ä
ven med dessa reservationer är det uppenbart att sanolikheten ökar för att en människa senare i livet ska skörda framgång om hon föds när dygnet befinner sig i sin kreativa, "uppgående" fas!

Osäker på vilken slags etikett att sätta på fyndet, valde jag "polaritet - positiv och negativ" - fast som bekant polaritetsbegreppet vanligen är reserverat för den "varvade lasagne" av positiva och negativa zodiaktecken som utgör zodiakkretsen. 


Tillägg 100216 

Efter påpekande från en läsare att "de flesta barn" föds under morgontimmarna (se här), tog jag som jämförelsematerial fram en liten datasamling med 212 horoskop för icke-kända människor - en brokig samling släktingar, bekanta och bekantas bekanta.

Ja, denna population ger också en övervikt på födslar före lunch (00.00-11.59) men inte lika tydlig: 116 av 212 eller ~55% föddes före lunch och 96 eller 45% under dygnets Yin-halva.


Noterar man att kändisgruppens tidiga födslar ("achievers") är 85% högre än deras sena födslar, medan okändisarnas tidiga födslar bara är 22% högre än deras sena födslar, tycks skillnaden statistiskt signifikant (men notera det ringa antalet i Nobelpristagarpopulationen).

Eller ska man se det som att "framgångsrika" människor bara har 10% högre benägenhet än "medelsvensson" att födas under dygnets aktiva (Yang-polariserade) halva? (65%-55%=10%) 

Jag önskar jag hade läst statistik eller åtminstone haft ett halvhjärtat intresse för matematik...

4 kommentarer:

 1. Jag är inte heller intresserad av matte, men jag undrar bara var siffrorna 85 och 22 % kommer ifrån? Det var ju 65/35 för författarna och 55/45 för okändisarna.
  S

  SvaraRadera
 2. Det är två olika mått.

  65/35 syftar på fördelningen av födslar relativt Yang- resp. Yintypen.

  Det andra perspektivet jämför de två kändisgrupperna mot varandra: kändisar som "valde" en tidig födelse är 85% större än de som "valde" en senare födelse.

  Det är här man finner att kändisar drar ifrån ifråga om tidiga födslar jämfört med kontrollgruppen av icke-kändisar där förvisso "achievers" (Yang) dominerar, men långt mindre.

  Hoppas någon sifferduktig får se det här vid tillfälle och kan avgöra om resonemanget är sunt.
  :-)

  SvaraRadera
 3. Jag är heller inget statistiskt snille, men du jämför en grupp om 37 personer mot en på 212. Den procentuella skillnaden kan lika gärna förklaras av slumpen, vars inverkan blir större på en liten grupp.

  SvaraRadera
 4. Korrekt, och ditt svar visar att du inte normalt följer den här bloggen.

  Sedan det här 3 år gamla inlägget har jag fortsatt understryka osäkerheten i små datasamlingar samtidigt som tillgänglig data vuxit och vissa signifikanta trender kvarstått, som t.ex. vilka zodiaktecken som begår mest brott. Det testet började med en initial grupp om drygt hundra horoskop men hade passerat 400 i det senaste verifikationstestet.

  Under etiketten "1000 slumpdatum" just till höger om den här spalten, finns en fortsatt diskussion om hur att bäst att sätta ribban för "signifikant avvikelse" vid sådana här enkla studier.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.