Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 2 juli 2009

Sedlighetsbrott och astrologin

Uppgiften att artisten R. Kelly ännu en gång är i trubbel pga sex med minderåriga (han dömdes 2002, men så långt tillbaka kollade tydligen inte Aftonbladets skribent), får mig att gå igenom de cirka 2.200 horoskop (utan födelsetimma) för celebriteter, vilka jag markerat som "sedlighetsbrottslingar". Med det menar jag sexrelaterad brottslighet och inte ekonomisk.

Bara i sällsynta fall är födelsetiden känd på personer som flyktar förbi i pressen, men i det här fallet ska vi försöka säga något om zodiaktecknen själva och bristen på exakt klockslag stör oss därför inte.

Av de totalt 136 brottslingarna hörde 15 till gruppen "sedlighetsbrott". Under "mord" finns förstås också sexualförbrytare men jag utelämnar dem här. Femton fall går naturligtvis inte att göra statistik på, så ta nedanstående fynd för vad det är.

Jag valde att ytterligare skikta materialet genom att endast titta på den "lilla illgärningsmannen" Mars, som är hetsig, obetänksam och kan antas ligga bakom passionsbrott och övergrepp av det mer tvångsmässiga slaget. Den "stora illgärningsmannen" Saturnus är till sitt väsen kylig och restriktiv och kanske den sista planet man förknippar med sexualitet.

Med ett betydligt större underlag hade det varit mödan värt att göra mer differentierade undersökningar, t.ex. av hur prostitutionens beskyddarinna Venus kan tänkas vara involverad i sexbrott. När allt kommer omkring har den här bloggen ju flaggat för ett "hor och horbockssyndrom" då Mars och Venus kombineras på himmelen, även om detta ibland sublimeras eller kanaliseras i andra riktningar än sex (se t.ex. storsvindlaren Bernard Madoffs omättliga aptit på pengar).

Att kalla sex med minderårig för "pedofili" kan tyckas onyanserat om det som i R. Kellys fall kanske bara saknats något år, men i lagens mening är det ju ändå fråga om barnsex. (Efebofili är det mindre hörda ordet för "fjortisböjelsen".)


Väduren0---
Oxen1Aggett, hiv-spridare
Tvillingarna1'Gary Glitter', pedofil
Kräftan3Worboys, 'cab rapist' / 'Hagamannen', våldtäkt / Goldberg, pedofil
Lejonet1Stiles, pedofil
Jungfrun3Beltran, våldtäkt / Fritz, våldtäkt /
R.Kelly, pedofil
Vågen1LaFave, pedofil
Skorpionen1Trollius, våldtäkt
Skytten1Neil, pedofil
Stenbocken1Scheike, pedofil
Vattumannen0---
Fiskarna2Horowitz, pedofil / Priklopil, pedofil
total:15...varav 6 Vatten, 5 Jord, 2 Luft, 2 Eld


Med 15 sedlighetsförbrytare delat på 12 zodiaktecken borde förbrytarplaneten Mars i snitt belasta vart tecken 1,25 gånger. Intressant nog går Väduren - "barnets tecken" - och Vattumannen - "den vuxna människan" - fri från alla tecken på pedofila eller andra beteenden här, men det beror naturligtvis på det magra underlaget.

Totalt sett är det emellertid kanske början på en trend att redan här se den negativa polariseringen - tecknen av Jord- och Vattenelementet - ta en markant ledning över den positiva polariseringen representerad av Luft- och Eldtecknen. Den förra kallas ju sinnesbunden och praktisk medan den senare anses relatera till den mer abstrakta och ibland t.o.m. andliga dimensionen av en människa.

På det vagast tänkbara sätt kanske t.o.m. den här lilla undersökningen bekräftar vilken människotyp som kroppsligen förgriper sig på andra - det är de som tillhör vad den senantika nyplatoniska filosofin kallade "den irrationella själens" språkrör: de som stannat i en lägre, fallen nivå av kognitiv verksamhet där bara det fysiska äger någon verklighet.

Ateister och materialister slutar alltså, om de rasar ännu lägre, i gropen av förblindade sexualbrottslingar! Något att besinna för den som är skeptisk mot astrologin, kanske pga en markant betoning av Jord eller Vatten på den egna födelsehimmelen. Astrologin själv, som den konstform den är, kan väl sägas springa ur Eld och Luft. Men studerar förstås de konkreta manifestationerna på Jord- och Vattennivå.

2 kommentarer:

  1. Ateister blir sexualbrottslingar om de inte ser upp? Men alla katolska pedofilpräster då?

    SvaraRadera
  2. Ja, _OM_ de rasar längst ner i den nyplatoniska världsbild som den här bloggen skissade på i blogginläggen under gott och väl det första halvåret, och som tillkomna varslas om att de kan behöva bekanta sig med (introduktion uppe till höger).

    Tack för uppslaget. Det kan ev. bli en ny artikel under "Temastudier", förutsatt att det går att hitta födelsedata på tillräckligt många avslöjade katolska pedofilpräster.

    Det är i vilket fall redan uppenbart att de kommer att uppvisa samma störningar som vanligt. Astrologin har förmågan att ringa in "potentiellt problematiska signaturer" - det är ju detta bloggen söker påvisa.

    SvaraRadera