Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 5 juni 2009

Satan i zodiaken II

(Obs! Långt inlägg, ~7 A4)

Anden drev honom ut i öknen och han var i
öknen 40 dagar  och sattes på prov av Satan.

(Markus 1:12-13)

Under lång tid traderades berättelsen om människan som övervann "denna världens herre" och påminde om vådan av att samla eller åtrå alla skatter på jorden men totalt ringakta lärorna om att hon också har en odödlig sida och ett psyke (själ) att vårda.

Med naturvetenskapens stormsteg under 1800-talet kollapsade fullständigt den antika bild som sedan Platon beskrivit en andesjäl som återföds på jorden flera gånger och här söker växa i visdom. Västerlandet störtdök kollektivt in det så kallade materialistiska paradigmet. "Den som har mest ägodelar när han dör, vinner", blev nihilistens skämtsamma paroll.

I föregående "sataniska inlägg", som tog avstamp från de ekonomiska dimmolnen kring rockartisterna Ozzy Osbourne och Jimi Hendrix, granskades zodiakens mest rudimentära axel - den som hänför sig till jordiska tillgångar och på ett fördolt sätt signalerar att "syndens lön är döden". Dvs, den yttersta konsekvensen av att ligga helt i linje med "världens väg", med hedonistisk materialism, är att man gradvis säljer sin själ och blir ett korruptionens barn.

(Är du allmänt intresserad av symbolik och dolda undermeningar, kan du öppna länken här ovan i ett nytt fönster och sedan fortsätta läsa här för att få de två delarna i kronologisk ordning. Men du kan också utan problem läsa vidare här.
)

Överkonsumerande och förfallna rockstjärnor är nu bara den sjavigaste och mest uppenbart "sataniska" formen av den irrationella själens dominans i människan. Men Mörkrets furste är expert på att förkläda sig både till en ljusvarelse och till allmänt hyllade och folkkära personer.

En sådan är Peter Settman - om man strikt ska följa den astrologiska metodens antydningar. Enligt Aftonbladet har han just plockat fram 19 miljoner för en ny lägenhet som ska ge den växande familjen tillräckligt Lebensraum. Till och med den som inte funnit något intressant i den här skenbart fryntlige programledaren, bör ha noterat att han så att säga i skymundan driver en mycket lukrativ programproduktionsverksamhet.

Men när AB söker förhöra sig om den nya investeringen vänds det avväpnande leendet genast till en mörk rullgardin: "Jag har som princip att inte kommentera vår ekonomi, det gör jag bara när Skatteverket ringer".

Ur det arketypiska perspektivet hörs Mörkrets furste tala och den leende ytan krackelerar. Det finns en annan historia därbakom. Ett solklart fall av hur Satan verkar även bland de respektabla samhällsmedborgarna, och kanske särskilt bland dem som vinnlägger sig om att samla pengar i sina kistor. Dessa är själarna som ännu inte förvärvat den inkorruptibilitet som demonstrerades i berättelsen om Jesus på frestelsernas berg, då han avstod från världens rikedomar.

Exkurs. Läsaren är kanske vid det här laget förbryllad. Hur låter sig Jesus, kristen transcendentalt grundad etik och astrologin förenas? Vad är detta för mixtur? Fråga inte din lokale präst om den saken, han vet troligen inte mycket om kyrkans problem under de första 5-700 åren med att fixera sin lära. Men faktum var att astrologi var en del av världsbilden hos de tidigaste kristendomen, i dess ursprungliga judiska fas.

Faktum är den allmänt vedertagna världsbilden under det första århundradet inkluderade astrologin, och det debatterades friskt även vid den tiden hur stort - om något - inflytande "makterna" (planeterna) hade över människan. Berömd är den grekiskt bildade positionen att kvinnor och slavar kraftigt styrs av planeterna medan fria män, i den mån de skolat sina rationella själar, inte längre kastades fram och åter av de inflytanden som onekligen finns där.

Faktum är att Peter Settmans horoskop uppvisar en nästintill identisk konfiguration med journalisten Fredrik Virtanen som t.o.m. skrivit en bok om hur Satan flög i honom och han förlorade, i sina egna ögon, enorma mängder pengar pga oklok spekulation.

Virtanen bör vara en ateist han också, som de som föds under Satans signatur i allmänhet är, så han hade naturligtvis en "naturalistisk" förklaring till att han så totalt tappade greppet i sin jakt på pengar. Och häri ligger återigen poängen: Den "sataniska princip" som astrologin kodifierat döljer sig just i ateismens "naturlistiska" ersättningsmodeller, exakt som han maskerar sig som en vilseledande ljusängel för troende men lustfyllda individer!

De här människorna är så förblindade och verkar på en så låg medvetandenivå (ehuru IQ:t kan vara utmärkt) att de saknar kapacitet att själva genomskåda den illusion av "värld" de köpt in sig på. De måste visas vägen utifrån, alternativt gå på sådana stötar i livet att hela den materialistiska myten spricker.

Huruvida Virtanen vaknade upp av sin ekonomiska krasch vet jag inte, men man kan kalla det för att hans "goda karma" hade sinat. Settman skulle t.ex. mycket väl kunna segla vidare genom hela detta livet, gneta på och ackumulera ännu mer välstånd - men är arbetet bara riktat åter mot de närmaste kommer en "karma-retur", kanske i nästa liv, och han får göra Virtanens dystra erfarenhet. 

Om man vill, är det möjligt att analysera i detalj exakt hur Settmans och Virtanens "sataniska axel" mellan Oxen (munnens konsumtion) och Skorpionen (analöppningens soptipp) skiljer sig åt. För det är inte samma planeter som bildar det sataniskt världsliga draget.

På samma sätt delar de också ett annat kritiskt inslag - "utstötningssyndromet" som placerar dem vid sidan av folket i stort - men som vid närmare granskning baserar sig på olika planeter, med skilda resultat som följd.Notera: Indisk astrologi arbetar med
färre (men mer potenta) aspekter
, och
oppositioner och 90-gradare m.fl. räknas
mellan tecken och inte mellan planeterna.

Settman har sin Sol i Vattumannen (folkets tecken), vilket gör honom till en av oss - för Sveriges nationalhoroskop är nämligen ett Vattuman-dito. Icke desto mindre ser vi en intressant störning mellan Solen (aktivt liv, yrkeslivet bland annat) och irritation (Mars, blod- och krigsplaneten). Venus (pengar) invid Saturnus (gränsdragning, materialism, myndigheter, t.ex. Skatteverket), förklarar också varför han blev så svårpratad i en viss fråga.

Tillägg 2010: En skribent i DN bekräftar "utstötningssyndromet" på Settmans himmel via en liten anekdot:

Jag kallade Peter Settman mobbare för två år sedan. Han är fortfarande en mobbare. På idrottsgalan passerar han stolen bakom Tomas Brolin och säger: Här var det tjockt.
Brolin tittar upp och rättar honom: Trångt.

På svenska Wikipedia kan man läsa att Settman sitter i styrelsen för antimobbningsföreningen Friens.


Virtanen är istället en elitist med näsa för subkulturella insiderfenomen, vilket minsann indikeras av att han har den elaka eller illvilliga Mars i folkets tecken, och på kant med dödens och gifttaggens Skorpionen! (Se detta inlägg (i nytt fönster) för den mäktige astrologen Charles Carters analys av "utstötningsmekanismen".)

Det ser kanske ut som Settmans himmel, men det är en väldig skillnad på att ha Solen i folkets tecken och aggens Mars i detsamma. (Jag skulle av denna aspekt vilja påstå att Virtanen är folkskygg eller har problem i öppna folksamlingar, han funkar bättre i små sociala grupper.)


Virtanen, tillsammans med Fredrik Strage (inte mindre än tre ytterst viktiga planeter i alltid gallspyende Skorpionen) ger den där sortens populärjournalister som sätter en ära i att vara lite bättre än massorna och noga se till att stå på självmedveten kant (90 grader) med massopinionen. Minns någon Satans brott (Milton)? Hans stolta övermod.
Över Virtanans himmel står det "förnekat storklipp" hela vägen! Det är den onda liemannen och gränsdragaren Saturnus som opponerar sig mot de två komfort- och lyxsökande Venus och Jupiter i Skorpionen - inte det bästa värdtecknet för zodiakens två "good guys".

I och för sig är alltså Venus och Jupiter astrologins "naturligt goda" planeter, men de är under attack från inte bara Saturnus (materialismens planet för övrigt) utan även från Mars, en ond och korrumperande influens (Skorpionens härskare för övrigt). Jupiter, "den lätta framgångens planet", blir en klippare och om liemannen har ögat på en, lär bubblan spricka förr snarare än senare!

Virtanens himmel illustrerar således ett praktoffer för den sataniska principen och t.o.m. sinnelaget - Månen - i materialistiska Jordtecknet Jungfrun faller in i samma sång. Man kan förstå hur djupt hans ekonomiska fiasko drabbade honom (så att en bok var tvungen att skrivas).


Denna himmel visar inte en anstymmelse till att "samla sina skatter i himmelen (och inte på jorden)", som den stora vishetsläraren Jesus rådde. Samma gäller Settman där materialistiska Saturnus istället för att opponerar pengarnas Venus tar direkt kontroll över dem genom att båda befinner sig i samma tecken.

Givet denna himmelska grundton där den sataniska Ox/Skorpion-axeln står så i blickfånget, orkar Virtanens "debila" Solen i Vågen alls inte lyfta till filosofisk höjd. Viljan (Solen) är bara ställd mot att "harmoniera" - som i hans pratshow där jag särskilt noterade programledarens "låga energinivå". Som synes finns inte en enda placering i ett tecken som ingår i Eldelementet då Virtanen föds (vilket även gäller Settman).

Eld indikerar i gynnade födelseögonblick en distinkt andlig tendens, högre medvetandegåvor som klärvoajans eller telepati och liknande. Men det säger sig nästan självt att under inflytande från denna världens herre, eller den sataniska principen, förgrovas psyket så att bara dollartecknen lyser riktigt tydligt.

Den som nu upptäcker sitt horoskop ligga i linje med de sataniska principerna - vad göra? Inte mycket. Det du gör nu är vad du VILLE GÖRA och anledningen till att den andesjäl som är ditt sanna jag, fastän under dagtid begravt i ditt undermedvetna, gör den här inkarnationen i den kropp och den miljö du nu har. Möjligen kan du i natttens drömmar hitta svaren till varför du dras så hårt till de fem sinnenas lilla dockskåpsvärld.

Ofta ligger förklaringen i ett tidigare liv i armod. Om själen säger sig, "Aldrig mer!", brukar det kunna resultera i markant bättre materiella omständigheter i ett kommande liv, även om det ur den själsliga evolutionens perspektiv är ett nollsummespel att studsa mellan eländig fattigdom och orättfärdiga Joakim von Anka-liv i privatistisk välmåga. 


Men även detta ingår i det större spelet. Följ den kosmiska väven och svindla över hur ofattbart detta system är! T.o.m. Satan själv spelar en liten töntroll bara man backar tillräckligt långt för att få perspektiv på saker och ting.

I Peter Settmans fall ligger svaret kanske närmare till hands. Svenska Wikipedia nämner att hans far dog i sjukdom när han var 14. Se Mars-Skorpionen i 90° attack mot fadern/Solen ur detta perspektiv!

Med lite hemlagad psykologi kan man möjligen se hela hans fortsatta liv som en enda lång neuros för att "säkra" barndomsfamiljens trauma på det enda sätt en enkelt själ vars sinne (Månen) knyter an till fundamentalistiska bokstavslösningar förmår: jobba-jobba-jobba för att bygga en stor hög pengar (Månen disponeras av Venus i kombination med kontrollplaneten Saturnus). Dessa är det fixerade sidorna i horoskopet 


Efterord 
Se också det fristående tillägget (del III, nytt fönster) - ett uppslag som bara ramlade på mig så fort jag skrivit klart detta. Det fungerar som ett utmärkt appendix till de här två inläggen om "den sataniska principen" och påminner på sitt kitschiga sätt om att inte allt som glittrar är guld. 


Tillägg 090607 
På Ockulta ögats blogg: Dagen D i skenet av zodiakens satanistiska princip, med en sidoblick på filosofen Platon!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.