Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 27 december 2017

Ytterligare om regissörer och skådespelare

I den lilla pilotstudien av 88 filmregissörer tog genast Solen i härskarläge i Lejonet täten. Exakt den position en människa med lite kunskap om astrosymboliken skulle ha gissat på. Men slog man ihop placeringarna för både Sol och Måne steg istället "världshärskaren" Stenbocken fram och även den placeringen var ytterst trovärdig. Filmmakandet som ett hantverk och med osviklig blick för en avklarnad historia och rätt rekvisita i varje scen... 

Efter ett par dagar poppade en ny tanke upp. Resultatet stämmer extremt väl på bloggens undersökning från 2014 av det personliga ascendenttecknet för skådespelare - det råmaterial dessa regissörer använder sig av. Månens eget tecken Kräftan dominerade som ascendent bland skådespelare och understryker den sköna astrologiska logiken bakom vår sinnesvärld. För vad är inte Kräftan om den underdåniga följaren till ledande Lejonet? Och vilket tecken tjänar Kräftan som komplementär opposition till, om inte Stenbocken! 

Notera att dessa bara är skådespelare med känd födelsetid, vilket är viktigt. Det är deras persona och kropp som är av det fantasifulla och formbara tecken som är så viktigt för en regissör. T.o.m. den preliminära studien av ganska få regissörer bidrar till att bekräfta att "det är något" med den antika astrologin.

Jag kommenterar sällan den katastrof som resulterar om man följer den västerländska traditionen: nästan alla ledande dramatiker-Lejon hamnar nu istället i Jungfrun, knappast det zodiaktecken som är känd för att vilja ta befälet och helhetsansvaret! Nej, den sideriska zodiaken fortsätter att fungera som då astrologin var ung medan den västerländska traditionen allt tydligare visar sin livsoduglighet - och det gäller också det sekulära västerländska samhällssystemet där i synnerhet svenska folket reducerats till ett psykiskt illamående och stresskonsumerande folk, gudlösa och sexuellt perverterade och penninggalna men snart knappt längre kapabla att föra en intressant konversation pga. filterbubblornas strömlinjeformande inverkan...

Sedan 2014 har inte mycket hänt med mitt datainsamlande, antalet skådespelare har ökat en smula. En handfull porrskådisar som samlades in för ett särskilt test är här inkluderade, men utesluter man dem är man strax inne i ett helvete av hårklyverier. Vem har rätt att kallas skådespelare? Gamle countrysångaren Willie Nelson eller någon annan av alla dem som grenat ut sig - inte minst en och annan fotomodell -  och i grund och botten är rätt usla skådisar? En studie av skådespelargräddan är ett intressant ämne i sig, men får anstå till en annan gång.Ascendenten hos
384 skådespelare
17
24
42
42
34
43
41
40
40
25
21
16
Snitt:
32
Signifik.
rel. snitt
(±45%):
<=14 e.
>=46


Den här bloggen använder inte statistisk metod utan utgår från praktiska granskningar av hur stora avvikelserna typiskt är i kontrollgrupper med 300 eller fler datapunkter. Att jag nu minskar slumpfönstret något, från ±50% relativt genomsnittet till ±45%, är godtyckligt men åtminstone ett försök att simulera slumpens minskande ryckighet vid växande datamängder.

Likväl lyckas inte längre någon ascendent skilja ut sig som signifikant för skådespelaryrket och Kräftan får se sig omkörd av Jungfrun. Den senare är förvisso känd för att vara ett plastiskt instrument i sin herres Lejonets händer, dess högra hand så att säga, så det finns en astroLOGIK även med den nya ettan! 

Kräftan och Stenbocken tappar en placering jämfört med det äldre testet och det kan bero på att jag kompletterat med ny och säkrare information om födelsetiden för några eller att jag rensade ut falska träffar mer noggrant den här gången (hittade t.ex. personer med noteringen att föräldern varit skådespelare och ett par fall där ACTOR ingick i ett annat ord).

Vill man fortfarande göra något av Topp Tre, så tycker jag ändå att det är lite intressant att båda de snabbtänkta merkuriska ascendenttecknen finns här, tillsammans med den inlevelsefulla och fantasirika Kräftan. Men avståndet mellan de flesta tecken har krympt sedan förra testet och det är möjligt att man i det här läget måste börja gallra bort diversearbetarna som egentligen saknar skådespelartalang för att åter se vilket - om något - som är den mest lämpliga persontypen för skådespeleri...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.