Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 5 december 2017

Reinkarnation

Artikeln Reincarnation and the Holocaust (2013) är verkligen väl skriven och adresserar intelligenta skeptiker, av vilka det finns väldigt få i Sverige. 

Varmt rekommenderad eftersom texten ger ytterligare en infallsvinkel på barnpsykologen Ian Stevensons 30-åriga pionjärarbete med att undersöka barn med levande minnen av ett (eller flera) tidigare liv.

Jag hittade artikeln när jag sökte på rabbinen Yonassan Sholem (tidigare nämnd på bloggen) som verkar ha försvunnit helt från nätet. Han gav ut några böcker och nämnde i åtminstone en sitt själavårdande arbete med djupt ångestfyllda amerikaner - inte enbart av judisk börd - som hade levande, egna minnen av Förintelsen. Själen struntar naturligtvis högaktningsfullt i ras eller nationalitet - inga minnen transporteras via arvsanlag, vilket i vilket fall skulle strida mot den omogna biologins fantasi om DNA som en sluten svart låda som inte låter sig påverkas av medvetna upplevelser. 

Vad däremot Ian Stevenson upptäckte i sitt arbete, som i huvudsak var förlagt till Sydostasien (eftersom buddhistiska föräldrar i mindre grad än västerländska är benägna att tysta ner och förstöra sina barn genom fördömande och nedsättande tal om att barnen bara "fantiserar"), var att själen tycks cirkulera inom ett närområde. Ofta nog beskrevs ett föregående liv i grannlandet, så att man kanske löst skulle kunna tala om kollektiva själsrörelser som ändå är bundna till vissa kulturer. 

Ibland hittade Stevenson märkliga fall av "själar på drift", som en pojke i något sydostasiatiskt land som snart började uttrycket stroppiga brittiska manér och referera till sitt förra liv. Det visade sig vara en brittisk officer som dött i strid långt från sitt hemland och i princip tagit en ny kropp där den förra stupade! (Fallet liknar det med albinopojken som jag återgav här.) 

Många år innan bloggaren läste om dessa fall hade han själv via drömmar hittat en snarlik berättelse som tecknade fortsättningen på holländska markägaren van Oordts död efter han ridit vilse och dött i Nordafrika utan att ha nått det Heliga Landet och Jerusalem. Själen tycks ha "fladdrat runt" på subkontinenten och förkroppsligades nästa gång i närheten av Senegal, som en medlem av Mandingafolket. I nästa liv - i den kronologi jag pusslat ihop av de mest intressanta drömmarna och ingivelserna (en del med åtskillig verifikation via googlande) är själen tillbaka i Europa igen, i Sydtyskland på 1400-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.