Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 30 december 2017

Komedienne och dessutom kungavärdigJag började läsa en text i ETC om hur man ska göra välfärden rolig och blev snabbt på väldigt gott humör. Dilan Apak, denna kvinna med något slags assyriskklingande namn, var verkligen både kreativ och rolig! 

Wikipedias korta artikel om henne berättar om en utbildad jurist som istället gjorde en kometkarriär i mediebranschen. Och t.o.m. med bara födelsedagen som underlag är det något sådant man kunde misstänka. Hur extremt favoriserat är inte detta ögonblick med kungavärdighetens stjärna Regulus på rät linje med den stora framgångsskaparen Jupiter och dessutom i soltecknet Lejonet där den bildar ett entydigt gott budskap!

Helt klart vänder Solen och Jupiter i ledarskapets och inspirationens Lejon den för Lejonet dåliga Venus till något bättre. Och en bättre livboj än Jupiter i första för det sinne och den hemkultur (Månen) som anfäktas av "den onda patriarken" Saturnus i 6e olycks- och fiendehuset, är svår att föreställa sig! Naturligtvis är det någon slags degenererad form av heders- eller tvångskultur som indikeras av den sistnämnda. 

Intressant nog verkar hon vara född i en stockholmsförort som numera har en stor andel invandrare, men man kan tänka sig att Månen/barndomshemmet ändå led av Stenbocken i sin sämsta form, som hållen i kort koppel av en repressiv hustyrann. Det funkar givetvis inte för den människa som föds som ett viljestarkt och autonomt Lejon - stridigheter med andra är dagsens ordning när båda ledartecknen aktiveras i samma horoskop!

Humorn kommer säkerligen från Månen i Fiskarna, ett tecken jag aldrig upplevt som fantasifullt och halvtokigt. Sade väninnan med Solen i Fiskarna och en trasig uppväxt trots en materiellt välmående övre medelklassförort - glimten i ögat - "ja, en människa som aldrig prövat att röka på skulle då inte jag lita på!" Ljuvlig värdereversering! Den inskränkta borgarens fördömande efter bara "information" i tredje hand från medierna, vänt tillbaka mot dem själva! 

Kvinnan jag tänker på är lite för begåvad för sitt eget bästa och blir nervös av fasta, stagnerade miljöer och människor som tror de äger alla svar. Fenomenet är inte otypiskt fullmånar i Ljusets kvalitet (här Solen i Fiskarna och Månen i Jungfrun): dessa är ovanligt medvetna varelser och kommer därför att stämplas som svarta av den demoniska kultur som är den svenska och som, som så vanligt i världen, bygger på att ett fåtal rika och mäktiga kontrollerar massorna och begränsar deras tankefrihet - allt i "demokratins" namn...

I fallet Dilan Apak kan man misstänka att hon egentligen avskyr sin arbetsgivare och ogillar Sveriges toppstyrning och skattefinansierad public service - Solen i Lejonet står för individuell mognad och konungsligt ledarskap via inspiration - inte det själsdöda reglementen och Ordnungen som Jordtecknet Stenbocken implementerar. 

Intressant nog dömer inte indisk astrologi ut 10e "stenbockiga" makthuset totalt men låter antyda att det är något skevt med hela dess von Oben-perspektiv genom att klassificera det som inte bara ett hörnhus (skt: kendra)  utan också som ett upachaya bhava - ett "förbättringens hus", ett hus som det ligger i människans makt att förfina och adla. Så subtil kan astrologiska lärosatser vara, att eleven måste tänka ut merparten själv. 

Saturnus hemma i sitt negativa tecken Stenbocken skulle ha strypt och format hennes psyke (Månen) om den inte ur det solära handlingsperspektivet upplevts som en hämsko och just en olycka och en fiende. Särskilt som hennes psyke disponeras av den goda Jupiter kan man säkert placera henne på de "gamla själarnas" sida, de som sett igenom den representativa demokratins falsarium. 

Svenska politiker är alla en drullig hög halvbegåvade karriärister som använder det politiska systemet för sin egen karriärklättring. De är med få undantag rätt osmakliga figurer som gör mig lite förskräckt över den svenska folksjälen - hur djupt ner i Helvetet sträcker den sig? 

Människor som Dilan Apak är tveklöst det här landets framtid, nytt blod och själar med bättre karma än den dynga svenskarna över århundraden gått ned sig i och sedan bara vidmakthållit i sina tankemönster (se vidare den svenska hybrisens anfader). Det kommer att bli en helt ny slags svenskhet än den jag skrivit om utifrån nationalhoroskopet som inom 50 år kuggar in i världsskeendet. 

Jag ser f.n. ett kinesiskt adoptivbarn groomas till kapitalismen på lite håll i släkten. Men så begåvad är ungen att föräldrarnas stendöda mytologi snart kommer att vara genomskådad och även detta barn troligen ansluta sig till Dilans sort - de som tänker framåt och söker nya sätt att åter göra FOLKET relevant. De har betraktats som lättvallad valboskap för råljugande svenska politiker länge nog, men i sin EU-vänliga "import" av invandrare har de sått fröet till sin egen undergång. Poetisk rättvisa, kallas det visst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.