Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 7 december 2017

Hollywoods låtsasmajestäter eldhotadeBel-Air är, vad jag kan gissa mig till, en amerikanisering av franska "vackert område" - förmodligen därför att de vackra och rika Hollywood-folket bor där. Inte bara har via Weinstein Hollywood röjt sin dekadens (för vilken gång i ordningen?), nu drabbar Tidens vrede även alla andra och inte minst områdets alla låtsasmajestäter.

Branden startade under måndagen och använder man L.A. och dygnets början som en allmän karta visar sig den kollapsbenägna "sataniska" fullmånen, med Sol i Skorpionen och Måne i Oxen. 


En "naturlig zodiak" som illustrerar tidens principiella natur ger därför samma onda axel även via husen och man påminns om romarnas föreställning att denna representerade Tyfon, Jordmoderns onda och vreda monster till son. Vulkanisk eld från underjorden eller som gräsbrand, sak samma...
Intressant är att dödssymboliken i Skorpionen inkluderar Solen - de stora och framstående bland människor samt Venus, som här är 2a ekonomihusets ägare. Båda dessa nyckelplaneter i korruptionens och dödens hus ÄGS nu av en höggradigt signifikant placering: eldplaneten Mars i Vågen närmar sig de rika och komfortabla som tecknas av välståndets Jupiter i sociala älsklingen Vågen. 

Men eftersom Vågens härskare Venus är fånge i 8e dödshuset bildas rundgång mellan eld- och olycksplaneten och Venus sociala balans. Kort sagt: ett dödsdömt korrupt område i sociala turbulens, ett område som har haft sin tid.
När branden efter några dagar spridit sig och hotar det rika och vackra folket i  Bel-Air har Månen intressant nog nått trygga hemmets tecken Kräftan. Och detta ett när girighetens demon Rahu befinner sig i Kräftan - samma som den emigrerade fd bankchefen Fallskärm Falkengren som t.o.m. uttalade sig i DN på sin tid: "Jag är inte girig". 

Visst hjälper astrologin till att påvisa mönster!


PS. Skorpionen är USA-horoskopets ascendent.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.