Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 1 november 2016

Ägd av Satan kontra Budbärarens intellekt


Två redaktörer i det havererade Mediesverige och
sällsamma look-alikes. Beviset för att ytterligheterna möts -
här i formen av explicit politisk vänster- resp. högerorientering?
 
Jag tittar sällan in på nättidningen Politism eftersom den vänder sig till en yngre och sakpolitiskt mer insatt publik med övertygelsen åt vänster. 


Men eftersom nu Anders Lindberg i Politisms anfader Aftonbladet begrundar vänsterns problem med att det är påven och kristliga Angela Merkel som försvarar mänsklighet och öppenhet (medan rikemansklubben EU viker in sig i sig själv som en döende koloss), passade jag på att också läsa vad Politisms unga redaktör Margret Atladottir har att säga inför påvens Sverigebesök. Det var klyschiga åsikter utifrån exakt samma världsbild från vars motsatta sida Alice Teodorescu fortsätter att genera sig. 

För femtielfte gången kommer hon dragande med den amerikanska drömmens - och andra myters - fantasi om "the self-made man" - bra karl/kvinna reder sig själv (utan statlig inblandning)". Den unga fursteslickerskan intervjuar (med Storfinansens gillande) ett i förhållande till sig själv högvilt, den amerikanska ambassadören i Sverige. Teodorescu slirar in i sin villfarelse redan i GP-artikelns upptakt:

"Det som gör framgångsrika människor intressanta är sällan framgången i sig, utan de hinder de tvingats överstiga för att nå sina drömmar." 

Där slutade jag läsa. En människa som tänker i sådana patetiska klichéer kan inte sägas höra hemma någon annanstans än i högermedier och därför har jag slutat läsa dem. Fastän utfryst från svenska arbetsmarknaden till följd av den senares dummifiering och som en konsekvens härav långt under fattigdomsgränsen, behåller jag lidelsen för kunskap och sammanhang även om Sverige som nation är ett episkt svek på den punkten. Ingen människa behöver ett varv till i "världen utifrån Etablissemangets perspektiv". Hellre en salig blandning av korrekta analyser och en och annan svald skröna i de framväxande svenska alternativmedierna än en så omodern sak som Teodorescu. 

Men nu till den remarkabla ansiktslikheten mellan dessa unga kvinnor som med sina utländska efternamn säger något om att svenskarna inte själva längre klarar att kommunicera på sitt eget språk - t.o.m. detta har invandrarna tagit över. Och varför? Därför att svenskarna konsumerar så mycket "enkla" nätverktyg och tittar på dålig amerikansk tv-underhållning. Det är ett folk utan rötter, osaliga andar sett ur Himmelens perspektiv. (Men det kommer de inte att upptäcka förrän Döden skördar deras kroppar och rotlösheten blir deras enda utmärkande egenskap - i andevärlden!)

Det "himmelska DNA" ger återigen antydningar till att Anders Lindberg och vänstern aldrig kommer att kunna axla ledarskapets mantel när Rovkapitalisterna har förstört västerlandet. Och inte påven heller så länge hans antikapitalism inte stegras till aktivism. Det Goda biter inte på Onda kapitalister som den arresterande svenska vd:n Rollén som misstänks för att ha berikat sig genom insideraffärer i Norge. Dessa barn av indifferenta materialister är själva rötan i vår art. De måste - med militära medel om så är -  fråntas alla sina ekonomiska privilegier för att Mänskligheten ska kunna rebootas och Himmelriket slutligen sänka sig ner på Jorden. Det psykotiskt platta sociala perspektiv som vänstern håller sig med är av ondo tills man slutar prata flyktingar och godhet och inser att St Göran I VARJE TIDSÅLDER måste dräpa Draken och att denna drake har med Oxen eller ägandeinstinkten att göra. Jag finner det allt mer meningsfullt att judarna valde att se Satans huvud (stjärnan Algol) i början av Oxen som en symbol för "Den Värdelöse" och intiga Mörkrets furste Beliar. Kalla honom Mammon eller pengarnas herre om den äldre världsbilden inte längre talar till din själ eftersom du helt enkelt inte var där och utan kanske satt i någon germansk hydda som en annan primitiv... 
Här nedan horoskopet för vänsterredaktören Atladottir. (ATL betydde lustigt nog vatten hos något indianfolk i Amerika jag glömt namnet på. Detta faktum - om man jämför med Atlasbergen som vetter mot Atlanten i Gamla världen var förstås något som 1800-talets Atlantisforskare tog fasta på i sina tankar om att språkliga likheter bottnade i att det en gång funnits en nu sjunken kontinent mellan Europa och Amerika).
Utseendelikheten med högerredaktören Teodorescu är inte svår att gissa sig till. Detta förefaller vara ett utslag av Barnet och Äganderättsinstinkten i primitiv kombination, Väduren och Oxen i astrologins schema över tillvarons grundprinciper. Notera det oskuldsfulla och barnalika i bådas uppsyn, något som man dock inte ska bedras av i fallet Teodorescu

Hon ägs av Satan och är i själva verket en representant för själar som släpats så lågt i skiten att de nu faktiskt TROR på högermyten om att människan är ett apdjur och därför ska konkurrera mot varandra enligt "djungelns lag". Så många föds som okloka dårar att man nästan är benägen att kalla detta ett Naturens inbyggda systemfel. De visa människorna i antiken debatterade livligt frågan om huruvida naturen är Ond eller en Guds skapelse och därför God och att det bara är människans själ som degraderat sig på det sätt som Teodorescus horoskop enligt den "naturliga zodiaken" (som "idékomplex") omvittnar:
Bristen på födelseklockslag för högerredaktören gör att det är omöjligt att säga något om hur intensivt Satans angrepp mot hennes psyke och försök att degradera sinnesförmögenheten är. Det är precis som med förre finansmininistern, den onde välfärdsraseraren och moderaten Anders Borg att vi inte riktigt vet hur exakt konjunktionen är och att bristen på födelsetid undanhåller kunskap om vilken horoskopets LEDANDE PRINCIP är. Månen i Oxen visar sig i bland bestå det test Algol utsätter individen för. 

Men i Teodorescus fall spelar Månens exakta position i Oxen ingen roll eftersom Satan dessutom ger sig på själva fundamentet till hennes kognitiva förmåga. Algol angriper Mars i dess negativa härskarläge i den Vegetativa Vattenprincipen så att vi har ett praktfullt fall av den "sataniska axeln" här, eller av urbota korkad materialism! 

Att sedan Teodorescu lärt sig skriva god svenska kan bara lura den som själv står djupt under Djävulens inflytande för det hon säger är ju helt obegåvat. Näringslivets signatur - det onda och näriga Vattnet - går således igen i Teodorescus födelse och det är ingen slump med vilka hon känner sin släktskap. Hon lever myten om "djungelns lag" och allas krig mot alla och är naturligtvis en USA-kramare, denna världens värsta mördarnation som föddes just under Syndens och Dödens Skorpion stigande i öster. 

Obs. När man diskuterar zodiaken som bärande Principer finns inte plats för mjäkigt hymlande om att "alla är lika bra" eller att "jämlikhet" är allt annat överordnat. Död och Korruption MÅSTE EXISTERA eftersom zodiaken tecknar hela spektrat av den mänskliga erfarenheten. Låt din terapeut eller någon wellness-författare ge dig skälen att tycka bättre om dig själv i den händelse du är Skorpion. Principen är i sig kosmisk och tecknar Självhatet som dock ofta vänds utåt och projiceras som Hat mot andra eller mot vissa ideologier eller typer av företeelser. 

Till skillnad från de parodiska svenska medierna som söker kväsa "hatet" (som om det vore möjligt) måste man acceptera Dödens och Korruptionens existens. Och alla bär något av denna Princip inom sig. Någonstans måste naturens dödande energier riktas. Den här bloggaren har t.ex. haft tur i oturen och förlorar lyckans och framgångens Jupiter till Skorpionen. Men till all lycka ligger den här förlusten i 6e fiendehuset varför bloggen riktar hatet mot den Onde Rike Mannen - en värdig fiende! Skorpionen är den värsta perverteraren av den sanna Mänskligheten, tecknad av Vattumannen.

De fyra "mörka" tecknen är oerhört viktiga att förstå sig på. De är mörka (Tamas guna) eftersom de agerar från en slags omedveten basnivå och tenderar därför att ta som givet saker som mer upplysta människor reflekterar över eller t.o.m. förkastar. Oxen är beckmörker och en dumhet som erinrar om kossans. Här är identifikationen med materien total. (Om någon undrar hur det ser ut i huvudet på Jimmie Åkesson så är han just så trög som framtoningen antyder - där har vi en perfekt rät linje mellan korrumperande Algol och Solen i Oxen så att han perfekt illustrerar den inskränkthet som kommer ur själens syndafall och identifikation med materien.)

Lejonet är paradoxalt nog en kung och en ljusspridare eftersom detta är Solens eget tecken. Men tecknet tillhör Mörkrets kvalitet och det är bara att peta på lite på ett Lejon så ska snart mörkret visa sig. Lejonen blir så putta om man ifrågasätter dem! De kan inte se sig annat än som "den Utvalde" och detta är då deras blindfläck. Skorpionen skördar den synd som Lejonets individfixering antyder och även det sista tamasiska tecknet, Mänskligheten eller Vattumannen är ytterst sett en svart bubbla av ignorans. Men för att förstå detta måste man återvända till Vattumannens gamla babyloniska namn: Den Väldiga och minnas att tecknet symboliserar hela kosmos. Hinduismen menar att vår skapelse är en mörklagd bubbla i ett lysande hav av "mjölk" - vi är instängda i en svart världsrymd och denna volym av mörker är då innehållet i den urna som Vattumannen i sentida illustrationer tömmer ut. Söker universums herre eller Själens Form befria Världssjälen från dess inspärrade tillstånd? 

Zodiaken bjuder på många gåtor att fundera kring. Minns hur Vattumannens härskare Saturnus är det antika kosmos yttersta rand innan Ouranos, stjärnhimmelen tar sin början. Saturnus motsvarar talet om "sjunde himmelen" och i sin roll som Kronos dikterar Saturnus "vad tiden är liden". Världssjälen förvandlas i takt med Saturnus rörelser men går man ut i zodiakbältet får man via Den Väldiges sentida förvandling till den arketypiska Människan som häller ut något flödande ur en urna en bild av en mänsklighet som tömmer eller dränerar sig själv på den Irrationella Vattensjälen, renar sig själv från just det som trälbinder Teodorescu och gör henne så förbannat dum och ignorant om livets mening.

Men bloggaren är fordrande! Alla själar är inte redo att genomskåda sina bevekelsegrunder, chocken skulle bli för stor och "botten går ur" om de såg hur små deras liv var. Därför fortsätter helvetet på jorden, ett århundrade efter ett annat. Men rovkapitalismen är nu så ond att det inte kan vara långt kvar till Vattumannens tidsålder och tiden att börja tömma urnan på det skräp som Teodorescu fursteslickar och tillber.

Se också inlägget om påve Franciskus perfekta horoskopplacering av sin Saturnus-i-Vattumannen och den kompletetterande uppföljningen om varför katoliken Sven Stolpe trots samma zodiakposition inte alls kunde manifestera den klokheten.


*****De pilar jag ritat in i vänster- och högerredaktörernas horoskop enligt den "naturliga zodiaken" (personerna reducerade till idéer), visar hur tecknens härskare blickar tillbaka mot sina hemmalägen, medan färgprickarna antyder hur ett tecken färgas (eller missfärgas)  av det element i vilket dess härskare för tillfället befinner sig. Atladottir har en fenomenal tur här. För trots likheten med Teodorescu i betoningen av Barnet och Ägandet (Väduren och Oxen) landar hon ytterst i luftblå Intellektualitet då Vädurspsykets härskare Mars är ytterst välplacerad i Tvillingarna och dessutom står tillsammans med intellektets Merkurius i dess konsoliderade positiva hemmaläge i samma tecken. Ljuvlig kvalitetsindikation för ett rent och stridbart sinne! 

Naturligtvis leder denna psykets underliggande motivation att hörsamma det sanningssökande intellektet (för att inte tala om Hermes / Merkurius som Ängeln eller Budbäraren) till en politisk vänsterhållning. Hennes påvetext manar att se hans goda sidor även om den också avslöjar att vänsterideologi saknar begrepp och därför förståelse för frågor om t.ex. själen och varför homosexualiteten ur den Högre Ordningens perspektiv är en synd om människan agerar utifrån förvirringens impulser.

Detta "konservativt borgerliga homofoba" perspektiv bejakar å andra sidan Teodorescu, men på ett falskt och ignorant sätt. Hennes historia slutar i tragik eftersom ingen andlig Luft finns att förklara eller förlösa henne. Ingen Vattuman tömmer hennes urna på det korrumperande och slutligen dödande Vattnet. Hon kommer att vara en girig makt- och materiehungrande själ till sin död. 

Sådan är åtminstone Idén bakom hennes liv och f.n. verkar hon spela den rollen av sin fulla kraft. Ett känt födelseklockslag skulle kunna antyda om hon har det i sitt personliga öde att bli mer än den löjeväckande person hon är nu, men som instruktion i zodiakens 12 mysterier gör hon ett fenomenalt bra jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar