Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 13 april 2014

Den forcerande regissören och den stabila


Jag har varken sett Män som hatar kvinnor eller Hollywoods filmatisering, The Girl with the Dragon Tattoo. Men jag läser då och då om film eftersom mediet är en modern förvaltare av myter och arketypiska motiv. På imdb.com noterar jag en filmentusiast som på vardagsspråk och utan pretentionen att avge något mer än ett subjektivt omdöme levererar vad jag tror är en korrekt och relevant iakttagelse:
Steven Zaillian förtjänar beröm för manuset. Trots att (den danska) originalfilmen  hade obetydligt kortare speltid kändes handlingen extremt påskyndad. Särskilt slutet flög förbi så fort och förenklat att det inte kändes begripligt. Zaillian lyckas med uppgiften att passa in berättelsen inom tidramen utan att skynda på handlingen eller förenkla den. Även om man inte har läst boken kan man följa med i det som pågår.

imdb/The Girl


Tyvärr har imdb.com bara födelsedata för den ena av de två danska författarna till filmmanuset ("ju fler kockar dess sämre soppa"), och inte heller på danska Wikipedia finns någon uppgift om Rasmus Heisterberg. Men det gör ju saken enklare om man vill jämföra Steven Zaillians stabila hand med Nikolaj Arcel, en överstressad dansk (?) med svårigheter att respektera Kronos yttre gränser.

Låt mig redan nu säga att det knappast förvånar att finna Arcel som Sol-Lejon, fienden till de strikta tidsramar Saturnus eller Fader Tid drar upp! Lejon tenderar att svälla ut med sig själva i centrum. De respekterar inte Berättelsen utan är zodiakens mesta aktörer och posörer. Lekens femte hus (Lejonets naturliga sektor) är en lek utan slut eftersom den levande andesjälen är odödlig.
Filmentusiasten på imdb.com får genast mothugg från astrologin! Kungavärdighetens stjärna Regulus bestrålar starkt voajören Solens blick för det iögonenfallande i dess härskarläge i Lejonet. Och Solen bränner här bort den stressiga oroshärden Mars enligt teorin. Men stämmer detta verkligen? Bloggaren har själv en bränd Mars men i närheten av den "fallna" Solen i Vågen men - för att vända historien ännu en gång - i det solära femte huset. Och otåligheten hos undertecknad är maximal, kraven på att producera mycket och rätt och direkt oerhörda! I samma ögonblick ett blogginlägg har skrivits är det helt ointressant för undertecknad och hågen (Månen, psyket) ställs genast till nästa ämne att bolla över till det seende Solögat. 

Jag skulle vilja påstå att även en bränd planet "läcker igenom", trots att teorin - rätt simpel faktiskt - lär att solljuset är så mycket starkare än Mars röda (natt-)ljus att vi helt kan räkna bort aggressionen från individens dagaktiva gärning. På insidan lever dock Mars kvar och i just fallet med regissörer och manusförfattare tror jag därför att Mars får sin revansch - den läcker ut "bakvägen" eftersom dessa yrkeskategorier just söker visualisera det de bär på insidan!

Passande nog visar sig manusförfattaren Arcel också vara regissör och han ligger bakom manus till den tecknade danska filmen Resan till Saturnus! Och nu börjar imdb-recensenten få rätt igen, för hur slitigt måste inte en individ ha det på insidan om här både finns ett Lejon som lyser starkt, aggressivt och ohämmat medan psyket/Månen i fullmånetider BÅDE söker återspegla Lejonets gränslöshet och slavar under en starkt hämmande aspekt från Saturnus, planeten som kräver att man håller sig till ramarna - inte minst tidsramarna. Arcels "Resan till Saturnus" är den resa han själv måste göra. Det är där Solen kommer att bita i gräset eftersom den "levande själen" bara upplever sin evighet portionsvis i den tidsbundna lägre världen. 

Saturnus i Jordelementet visar, pga. av oförenligheten mellan vissa element, att Sol-Lejonet har svårigheter att anpassa sig till "jordisk tid" och "jordiska begränsningar". Sol-Eldens vision är för stor för den skostorlek psyket tilldelats - det här kan definitivt bli en "ryckig" filmmakare som tenderar att fastna kroniskt i vissa motiv och brassa på med Lejonets fulla energi, bara för att upptäcka att tiden runnit iväg för långt och man måste röra sig vidare till nästa scen... Samma problem hade blivit än mer akut om Saturnus aspekterat Solen - här är typen som hänger upp sig och sjunger samma sång om och om igen, men det finns också när Saturnus aspekterar Månen. 

Bloggaren, återigen, blir ibland trött på sig själv och sina egna resonemang därför att psyket står i opposition till Saturnus. Men Saturnus är den som förelägger arbetet och släpper inte sina underordnade förrän den Perfekta Formen är realiserad. Därför har bloggen upprepat variationer på tema många gånger i arbetet på att frilägga bloggarens egen insikt om vad den antika astrologin egentligen söker berätta. Självupptaget? Skriv upp det; Saturnus är djupt introvert. Å andra sidan deklarerades tidigt på bloggen att det här var en skolbänk utdragen en bit i det offentliga rummet. Det är en personlig upptäcktsfärd i den antika astrologins kopplingar till filosofin.

Psyket hos danske manusförfattaren kämpar verkligen med att medla oförenliga storheter - missa inte att Månen dessutom har Saturnus som sin disponent, och med den långa indiska 270-gradersaspekten är Överjaget starkt hos den här individen. Och med Överjag kan man faktiskt mena Regissör här, och inte bara de samhällsvärderingar medborgaren assimilerar.

Den amerikanska motsvarigheten då? Är det lika anspänt i den omedvetna och mörka kvaliteten Tamas där? 

Att Lejonet anses vara ett tamasiskt tecken trots att den kopplats till den sattviska och medvetandebringande Solen är ett genuint mysterium planterat i zodiaken! Låt oss bara säga att Det Levande - Djuret - måste väckas till insikt om att det finns något mer än att bara leva. Att dyrka Livet är fortfarande en orientering som ter sig som mörk okunskap, eller materia i relation till den Högsta Formen, som söker insteg i människans själ, via hennes intellekt - nous. Se den ovanligt filosofiska utläggningen för att vara ett inlägg rubricerat Kvinnor är inte värda livet.

 
Inte utritat: en ömsesidig reception
mellan Mars och Jupiter, Eld och Vatten.
Lysande och lucid.


Ser man till betoningen av de tre kvaliteterna är de här två männen så olika man kan bli. Det är inte svårt att gissa att den som gillar den ene kanske inte helt och hållet uppskattar vad den andre tillför sitt arbete. Vi kan därför nästan gissa att vår filmentusiast på imdb.com är en mycket ljusare och mer medvetandeorienterad individ än den danske regissören/manusförfattaren.

Steven Zaillian drivs av den ytterst mänskliga kvaliteten Rajas, passionens element. Det fyra rajasiska tecknen nämns inte vid namn i dagens SvD men läs om platonisten Plutarkos och hens lovsång till den mänskliga (heteronormativa) passionen och se tillbaka på den här bloggens korta noter om Väduren som avkomman av Stenbockens och Kräftans förening i Vågen. Detta är också den jordbundna själens dominanta tillstånd - passion - enligt gammalt tänkande. Mörkret eller Tamas den degradering mot omedvetenhet själen är kapabel till och Ljuset eller Sattva den "väg hem" mot ökad medvetenhet som är själens destination.

Zaillians Måne byter tecken kort före 19.00 på kvällen Kalifornientid, men det är nästan ett givet att han har samma fullmånesyndrom som dansken - ett akut och tillspetsat livsöde där psyket söker gestalta solljuset - livet och dess dramatik. Men fullmånen faller i olika element och Zaillians position i Jord och Vatten kan mycket väl vara det som ger honom en bättre taktkänsla, särskilt som tidtagaren Saturnus den här gången har höjt sig upp till den abstrakta förståelsens Luftelementet. Saturnus ÄR till sin natur Luft och här verkar den från sin egen tankehöjd, som specialisten och planeraren vid ritbordet. Det gör arbetet för Sol och Måne så mycket lättare. 

Jämför en annan regissör (och manusförfattare, förmodar jag) som också hade hela filmen helt klar för sig i det abstrakta och skoningslöst drev sina skådespelare att agera vältajmat. Alfred Hitchcock:
Rigiditet och slaveri under manus eller en till-punkt-och-pricka-mentalitet är inte svår att utläsa i den här kartan tack vare ett känt födelseklockslag. Det är lag & ordningplaneten Saturnus som placerar sig i det femte huset för uppsluppen lek och fri kreativitet och förvandlar all glädje i livet till preussisk disciplin och organisatorisk effektivitet. Inte konstigt att Hitchcock betedde som en fältledare inför sitt filmteam och skådespelarna! Givet Saturnus i Skorpionen och petnoga Mars-i-Jungfrun i tredje intellektshuset måste han ha varit en pedant från helvetet!

Samtidigt lyser kungavärdighetens Regulus även över hans ordningsamma Merkurius så att han faktiskt lyckades "arrangera" sina skådespelare utifrån planen på Saturnus ritbräde "en trappa upp" i idéernas värld. 

Man får inte missa hans svaghet för ytterligt vackra kvinnor (och olyckliga tafsande på dem under inspelningarna): passionens Rajas huserar Venus i hans första hus och den ytterligt gynnsamma kombinationen av ett estetiskt psyke med framgångens Jupiter vid sin sida.

Faktum är att jag har ett horoskop på en flygvärdinna född i tjänstehjonets tecken Jungfrun men där Venus, Jupiter och Månen stiger exakt vid ascendenten - en av de Hollywood-vackraste människor jag mött och en närmast perfekt människa, ödmjuk och med en naturlig grace i gester som röjer en mycket gammal och ädel själ (säkerligen minst ett nedstigande i noblessen i något land och tidevarv). Kvinnan var emellertid tämligen fordrande och hade ett förvånansvärt kort humör med såsiga och fumlande människor och det här draget tillhör förvånande nog också Vågen. 

Det psyke (Månen) som tecknas här är så sensitivt och passionerat för balans och proportion att det måste ha tett sig rent smärtsamt att kommunicera med halvberusade flygresenärer och annat obegåvat folk. Jag vet att hon sökte total ensamhet (Sol-Jungfrun?) på sin lediga tid bara för att kunna ladda om och uppbåda en ny dos välvilja (Månen/Jupiter) inför nästa möte med degraderade västerlänningar på väg till nästa chartersemester.

I Alfred Hitchcocks horoskop ser man en liknande kombination av Månen och Jupiter i Vågen men där Venus kommit på avvägar och disponerar från det irrationellt affektiva tecknet Kräftan.

Där låg troligen mästerregissörens blindfläck och eviga tafsande efter aktriser utanför äktenskapet. Har tidigare noterat andra berömda manliga män med kraftfull Kräfta som inte kunnat betvinga sin låga och sensationalistiska själ. "Dissociationen" mellan Venus i Vatten och en Måne i Vågens rationaliserande Luft känner vi igen från Fredrik Reinfeldts Sol/Måne - den mannen har ckså har en makalös förmåga att leva sin livslögn. För en tid lyckades hans också sälja den till andra tills facit - verkligheten - kom ifatt honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.