Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 9 oktober 2013

Johan Ehrenbergs natur är hans berättelse


ETC:s Johan Ehrenberg och SVD:s Maria Ludvigsson

SvD:s moderata ledarskribent Maria Ludvigsson har en poäng när hon pekar ut en våldsglorifierande artikel i vänstertidningen ETC - åtminstone några sekunder, tills man påminner sig det ofattbara våld högerns själva väsen bygger på. 

Inte för inte kopplar indisk astrologi (som är ett uttryck för en överlägsen filosofi) samman vinstinstinktens sjätte horoskophus med Olyckan eller Fienden och knyter pestbringaren Mars som husets karaka eller signifikator. Det är ingen slump att OND RIKEDOM i vinstprincipens Jungfru stiger i öster i horoskopet för Nya Moderaternas tillblivelse, eller Fredrik Reinfeldt själv föddes med illgöraren stigande i öster i samma tecken. Här är det borgerliga hatet och våldet fast gömt bakom Jungfruns diskreta framtoning - dess otaliga horder av ordtwistare och falska räknenissar.

ETC:s chefredaktör Johan Ehrenberg har bara några dagar tidigare bloggat om hur borgerliga DN ljuger med statistik för att låta påskina att landets pensionärer har det bra under regeringen Reinfeldt. När man överblickar bloggens förstasida framtonar emellertid ett annat hjärteämne. 

Ehrenberg har skrivit en rad inlägg om miljö- och energifrågor. Jag köpte några nummer av ETC redan när den kom för en evighet sedan (och bekymrades en smula av Ehrenbergs velighet när det gällde vilket kön han ville tillhöra) och minns att miljöfrågor var viktig redan i det tidiga men omsorgsfullt hopfogade magasinet, tryckt på rejält papper.

Att beräkna journalistens horoskop bekräftar fullständigt miljöaspekten - och det är väl det bästa som kan sägas om den negativa polariteten (Jord och Vatten) - dess fokus på världen som den faktisk ter sig för våra sinnen. Jorden är den negativa terminalen där grovkroppsliga ting visar sig och det falla, materialistiska tillståndet verkar inuti något som kan kallas antingen biosfären, Vattenelementet eller den vegetativa själen. 

De levande varelserna bebor en helt annan och högre plattform i den här multidimensionella skapelsen. Det går utmärkt att vara andlig även genom Jord och Vatten, men uttrycken blir i allmänhet av det praktiska slaget.
Kvällstimmarna från cirka 19.00 har ett sinne (Månen) i Vattumannens tecken, så den månbaserade ascendenten i Stenbocken är inte helt säker. Däremot stämmer ett sinnelag i JORD bättre med miljöperspektiven än ett sinnelag i Vattumannens LUFT, särskilt om man besinnar den alarmistiska Kräftan (VATTEN) mittemot.

Ehrenberg verkar faktiskt ha ett stoiskt sinne av den sort som älskar att analysera tabeller och avslöja borgerlighetens ständigt pågående fulspel med siffror i kombination med den ständigt ängsliga Kräftan, oroad över Naturen, hennes egen domän. 

Den fallna sexualitetens Mars i kombination med Venus i Kräftan gav äntligen en "förklaring" till Ehrenbergs flörtande med transsexualitet gjorde mig så förundrad i yngre år. Notera hur ett sinne i Stenbocken saknar djup koppling till själen och istället famlar runt i en formalistisk yta av materiella/konkreta åtbörder. Det kan tyckas mer fruktbart att ägna sig åt Naturens förfall pga. Rovkapitalister än att bekymra sig över motsättningar mellan upplevda diskrepanser i den egna uppenbarelsen.

Jag noterar särskild att IDENTITETS-signifikatorn Solen står ungefär som i Fredrik Reinfeldts horoskop, fast "dissociationen" mellan det andliga Jaget och dess disponent är omkastad hos Ehrenberg. Där Reinfeldt har sin Sol sjunken i Vattenelementets Kräfta och denna förfallenhet åt enbart mat och dryck och flyktiga distraktioner RATIONALISERAS och snyggas till av Kräftas härskare Månen i ett rationaliserande Lufttecken, där ÄR Ehrenberg född rationell och analytisk Tvilling och det är istället disponenten Merkurius som fallit ner i sublunära Vatten. 

Där, på den vegetativa förnimmelsenivå upplever det merkuriala intellektet elementets eller domänens grad av renhet/orenhet. Ehrenberg är alltså en perfekt rapportör om Naturens tillstånd, och Mars/Venus i Kräftan ger en tendens att se det sjuka och skadade snarare än det friska eftersom Mars är  fallen och Venus-harmonierar med det skadade. (Denna fallna Mars var som sagt överrepresenterad i testet av 221 HBT-horoskop.)

Av de tre materialistiska resurs- eller Jordhusen (2, 6, 10) är det sjätte huset (Jungfrun eller "så för att skörda vinst") det enda onda. Vinstmotivet ansågs fult redan i antiken, medan det andra huset för "egna resurser" är neutralt och så också det tionde huset för "resursfördelning". Fredrik Reinfeldts Jungfruascendent lyckas inte bara sammanfalla med en ond och självisk krigare (Mars) utan han har också en ond förmögenhets-Jupiter i nionde huset i materiella Oxen för "religion". Reinfeldt dyrkar alltså det materiella i lika hög grad som Ehrenberg men han dyrkar den onda Storfinansen som sin Gud.

Nu faller det sig inte bättre än att också Ehrenberg har Jupiter i nionde huset för "sinnelagets fantasi" OM man antar en fördelningsmedveten Stenbock i första huset. Också för den begränsande och resursfördelande Stenbocken är expansionens och "lätta pengars" Jupiter en ond planet. Också Ehrenberg har den onda Storfinansen som sin högsta gud - men han slåss mot den, precis som han slösade bort några år med att slåss mot sin biologiska manskropp! Och det intressanta är att precis som Reinfeldt har han sanktion från högsta himmelen för sin dominanta relation till den onda Förmögenheten, det nionde huset är sälens dharma (plikt) i förhållande till de absolut högsta värden den överhuvudtaget kan tänka sig.

Ehrenberg tjänar alltså Storfinansen, han också, men genom att agera som en irriterande mygga som om och om igen sticker under det att den vegetativa själen vrider sig i inre obehag över en MILJÖ den inte kan fördra. Och allt detta krängande nere i dårskapens värld översätter Ehrenbergs Sol i journalistiska och skriftspråkliga Tvillingarna - ett kritikertecken om det någonsin fanns ett. (Ja, det skulle vara merkuriska Jungfrun som är ännu mer kritisk då den tillhör den negativa söndrande polariteten.)

Eftersom detta sägs om ett månhoroskop är det långtifrån säkert att det är en ond Jupiter som är Ehrenbergs öde att agera på som kroppslig varelse i denna värld. Månhoroskopet visar emellertid vad hans känsla säger honom i steget innan "Ordet blir kött". 

En del människor har varken kontakt med sin Sol som den inneboende identiteten, eller sitt eget Merkurius-intellekt, som kan klargöra vilken denna identitet är, eller ens sitt eget sinnelag (Månen) som registrerar sinnesdata och via fantasi och högre kognitiv verksamhet (Merkurius) bygger upp världsbilder. Nu talar vi om verkligt dimmiga människor! 

Det är faktiskt oerhört fascinerande att Ehrenberg enligt SvD:s ledarskribent understryker att han eller ETC inte representerar sanningen utan enbart en BERÄTTELSE, ett presentationsskikt. Han talar om den fallna själens begränsade tillgång till intellektet (som i Luft eller Eld tycks ha en större förmåga att återerinra sig sin andliga natur) och den fallna själens preferens för det simpla flimmer som passerar den sinnliga människans upplevelseorgan.

Att börja tala om "Berättelse" avslöjar nästan alltid en människa som tappat fotfästet i Himmelen, dvs. degraderats till en ateist som överkompenserar via engagemang i det materialistiska eller det som relaterar till pengar. Således: vänstertänkare av den här kalibern och högerfolk som Maria Ludvigsson är båda bottenskiktet av mänskligheten - där utkämpar de en kamp om problem som inte längre är några problem för de Seende. 

Och synförmågan återställs i samma ögonblick man förstår vad Jupiter via härskarskapet i Skytten eller Fiskarna söker säga mänskligheten: "Allt gott åt alla" - rena motbudkapet till den söndrande och partikulariserande Merkurius som i Jungfrun söker det goda bara för sig själv och i Tvillingarna ständigt löper risken att förvanska sanningen och reducera den till desinformation - en vanställd "berättelse". Jupiter gör inte entré i zodiaken förrän i och med det nionde tecknet Skytten och sluter cirkeln i det tolfte då den offrar allt världsligt "gott" överhuvudtaget.

Men det är samtidigt uppenbart att även en fallen själ, som bara kan tala om kronor och ören eller om människans skadliga inverkan på naturen, står sanningen oändligt mycket närmare än de högerkrafter som söker söndra tillvaron och reducera allt till ett antal diskreta ego-punkter - små svarta hål betraktade från den högre verkligheten - sjukligheter som inte returnerar några livssignaler på tilltal. (Jag håller i sorg på att utmönstra vänner som är andligt döda på detta sätt - men vem har tid att umgås med döda zombies med skygglappar bestående av den borgerlig-sekulära myten?)

Ur den högre kunskapens perspektiv existerar bara Reinfeldts "privatism" som en sjuklig vrångbild av den andliga verkligheten, där intelligenta tänkare alltsedan antiken sagt som indiska filosofer: beda-abeda: i verkligheten råder i själva verket en samtidig likhet och åtskillnad. Den romerska 200-talsfilosfen Plotinus sade detsamma (han verkar dock ha varit påläst i indiskt tänkande). Idén dyker också upp i den högintelligenta medeltidens skolastik med den helige lärdomsmannen Thomas i spetsen.

Medeltiden har svartmålats något ofattbart av de förkrympta uslingar som därefter sökt upphöja sin egen urspårning, men man ska inte missta sig: naturvetenskapen håller först dessa senaste år på att återupptäcka samma värld som redan Aristoteles m.fl. besinnade. 

Vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith har rekommenderats flera gånger på denna blogg - enda omnämnandet i Sverige skulle jag tro - och han kommer att bli historisk för sin klarsyn. Att hjälpa NASA värmesäkra flygfarkosterna vid återinträdet i atmosfären och en livstids gärning som professor i matematik var bara prologen. Smiths verkliga gärning började när han som pensionär började begripliggöra vår samtid, bl.a. kvantfysiken genom att påpeka att den visst går att förstå, bara man accepterar att "de gamle" hittat den korrekta grundmodellen. (Hur dårar upprepar fadersmordet så att de måste uppfinna hjulet om och om igen! Det kallar det "tillväxt" men det är i själva verket sinnessjukdom.)

Några av hans böcker är ganska krävande men han verkar bli bättre på att förenkla och presentera ju äldre han blir, och SCIENCE & MYTH kan vara det bästa han skrivit. (Obs. Svenska näthandlare listar två versioner av boken pga. osålda lager, men den som gäller är 2012 års revision med dekonstruktionen av Stephen Hawkings barnsagor för förvirrade sekulära teknokrater). 

Smith avslöjar i boken ett mästerligt grepp om såväl kvantfysik, biologi, klassisk filosofi och förmågan att se sammanhangen mellan disciplinerna och var gränserna för en del av dem går... Han fastslår att världen inte "händer" i hjärnan som en platt bild på näthinnan, à la Descartes och den moderna västerländska uppfattningen - denna sjuka idé som givit upphov till trams av typen Ehrenbergs pladder om "berättelser". VÄRLDEN FINNS OBJEKTIVT och objektivt existerar också världar bortom vår vy. 

Änglar och demoner ser fler världar än människorna och Gud ser alla världar Plotinus betvivlade detta om Den Ene och det är i viss mening korrekt - det är Guds Intellekt (Nous) som har "hela världen i sin famn". Det betyder nu inte att Gud är medveten om varje människa (skaffa dig en skyddsängel!), men väl om de processer som föregår den kroppsliga instantieringen av en själ. Och det är dessa tidigare nivåer astrologi i hög grad ägnar sig åt.)

Beda-abeda - att två själar samtidigt är en och åtskilda - den ena kanske rik och den andra fattig - är fullständigt bortom Jordelementets förmåga att inse eftersom det är i Jord själarna antar kroppslig volym och, så länge den jordpåverkade tror sina sinnens vittnesbörd mer än sitt högre intellekt, kommer han/hon aldrig att förstå att Ehrenberg och Ludvigssons själar är en och samma själ på den andliga eller intellektiva nivån. Merkurius-intellektets värld är också en processnivå, precis som den gyttjiga, lägre verkligheten, men tidlös. 

När Merkurius beskrivs som en kommunikatör presenteras han ofta som en silvervingad varelse vilket felaktigt antyder informationsförmedling eller transport från en sändare till en mottagare. Men Merkurius med vingar på fötterna eller på sin hatt är en vulgär bild för nybörjare. När filosofins beda-abeda eller katolska kyrkans filosofi om "Den Ena och de många" (egentligen från nyplatonismen) sjunkit in, inser man att Merkurius, vår egen högre själ (buddhi) aldrig är frånvarande och heller inte den enhet - Gud - som den rapporterar om för den som har kapacitet att höra och förstå.

Ehrenberg är en god människa eftersom han alarmerar om Vulgärkapitalets övervåld mot 99% av mänskligheten, men han har ingen kontakt med sin högre natur. Den har han likt Jesus offrat och låtit stiga ner i det förgängliga Vattenelementet. Han är en bättre människa än SvD:s Ludvigsson, vars horoskop tyder på en skrämmande egoism och simpelhet. Hoppas det var ett olycksfall i arbetet att låta ETC publicera ren våldsromantik. Ludvigsson förtjänar inte att få plocka så enkla poäng.

2 kommentarer:

  1. Sorry, men det finns faktiskt en svensk bloggare till som nämnt Wolfgang Smith, och det före dig också :-) Redan 2009, på en numera avsomnad blogg som hette Den gudomliga komedin. Men annars är han inte omnämnd på svenska sidor, annat än nätbokhandlar o liknande. Kanske inte underligt, när han inte är översatt till svenska.
    S

    SvaraRadera
  2. Hur som helst är Smith eminent läsbar. Svåra tankar i behaglig språkdräkt. Sverige har ett enastående snedvridet utbud av vetenskaplig litteratur för den som söker allmänbilda sig. Givet dess skorrande sekulära grundton är det väl inte lönt att översätta tänkare som genomskådat samtidens myter.

    Förre MIT-matematikern David Berlinski gör oberoende av Smith samma sak, men medan Berlinski är en häcklare på hög intellektuell nivå söker Smith genuint hjälpa läsaren att nå sitt paradigmskifte.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.