Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 13 mars 2013

Mörk pneuma - Saturnus i Vattumannen i fiendens hus

Här är ett av två längre inlägg som löst hänger samman genom Saturnus som gemensam nämnare. I nästa inlägg (som skrevs före det här) kommer bloggen att återvända till Saturnus eventuella koppling till Satan eller snarare Djävulen. 

Inläggen nystar från olika ändar i ett flitigt besökt ämne, men utgör fortfarande ingen helhetsbild. Kalla dem utkast under bloggarens pågående egna upptäcktsfärd.

Men kanske kan läsaren själv skönja kopplingarna om jag redan nu, från nästa inlägg (kommer i morgon) nämner att Saturnus där kallas MÖRK PNEUMA, mörk "blå" luft och associeras med Djävulen...

*****

Den stora illgöraren Saturnus är i indisk astrologi essentiellt en Luftplanet. (Indierna var om möjligt ännu mer klassificeringstokiga än sina västerländska motsvarigheter.)

Saturnus har därför med det grekerna kallade pneuma, med livsluften, att göra och det är väl som Liemannen den pressar livsluften ur människa så hon når sitt slut. Saturnus också gränsdragaren i tiden. Jag läser just den indiskinspirerade romerske filosofen Plotinus (200-talet) som häftigt bestrider en läroriktning som försökte likställa människans själ med hennes pneuma. För Plotinus har själen en existens bortom de fyra elementen.

Följer man Plotinus hamnar bloggen i blåsväder pga. likhetstecken mellan pneuma och andesjälen - om man med andesjäl menar den tidlösa eviga själen! Anledningen är att jag omedvetet följd de grekiska stoikernas tanke (och samtidigt förfäktat själen som något bortom elementen). Jag var inte medveten om detta förrän jag hittade en kort Wikipedia-artikel om stoikernas livsande (pneuma). Det är uppenbarligen denna som Plotinus argumenterar mot i bok IV Om Själens Odödlighet.

Stoikerna såg kombinatet av elementen Luft och Eld som en högre och lättare kropp. Kosmos egen kropp, faktiskt och därmed panteism. Gud och själen med för den delen, är detsamma som kosmos. Den personliga livsanden sorterar då under antik fysiologi och är väldigt lik den här bloggens tidigaste utkast även om jag aldrig likställt den positiva polariteten (Eld/Luft) med själens essens... 

Någon gång har jag nämnt hur Plotinus såg Eldelementet som så nobelt att det nästan förlorade sig in i det gudomliga självt. Wikipedia-länken ovan berättar samma om stoikerna. Pneuma, i dess renaste form, är "svår att särskilja" från det rena Logos (förnuftsprincipen) som driver och framskapar hela världen (i kosmos cykliska reinkarnation). 

När Gud själv talar med laggivaren Moses ur en brinnande buske är det en äldre men väldigt snarlik bild av stoisk pneuma, Eld som via Luft som driver fram kommunikution från den högsta intelligensen! Plotinus är dock noga med att påpeka - troligen i polemik mot stoikerna - att Eld och Luft aldrig egentligen blandas till något nytt, de behåller alltid sin egen essens. I detta liknar han gnostikerna som han annars söker nedgöra. 

Stoikernas laggivare och gudomliga arrangör av kosmos är Zeus, och planeten Jupiter (=Zenus=Guru) är i Indien essentiellt av det femte elementet, Eter. Denna Eter är i VISSA grekiska skildringar just den "stoiska legeringen" av Eld och Luft. 

Planeterna flyter i Aristoteles naturlära i detta eteriska substrat, men med Aristoteles tycks den eleganta indiska konceptionen om ett femte element som befinner sig före och utanför tid och rum (och kosmos) totalt ha havererat. Aristoteles presenterar en vurpad förståelse av en modell som uppenbarligen fanns före honom.

Alternativt ser det ut som vi går runt, runt i gamla föreställningar där alla villa ha sin egen vinkling för att ha något att argumentera över...


*****

På bloggen har dessutom Saturnus som den yttersta kretsen i vårt (antika) kosmos ofta beskrivits som "själens form". En "Form" är enligt platonismen inte bara en död geometrisk figur utan ett levande väsen. Jag är rädd att jag suddat till gränsen då och då även här, men noga räknat är formen i sig död (precis som Plotinus - åter i polemik med gnostikerna - frånkände de fyra elementen egna själar). Formen är ett levande väsen (vilket Platon förklarade den för att vara) men först genom att en själ behagar ta sin boning i den. 

Varje form - synlig för blotta ögat eller begriplig blott i intellektets verklighet (Luftelementet) lever således bara tack vare en bakomliggande själ. Formen är den själens första och högst subtila kropp. 

Det kanske är därför indisk astrologi paradoxalt nog säger att varje planet har en bakomliggande herre, en disponent - t.o.m. "själens form" Saturnus! Frågan är om man övertolkar eller pressar den här tanken för långt. 

T.ex. skulle statsminister Reinfeldts Sol i Kräftan ha Månen som dess egentliga själ. Solen, symbol för den levande andliga varelsen är inte sin egen utan "ägs" av Månen, symbol för något så primitivt som den biologiska kroppens drifter. Skulle detta betyda att vi kan frånkänna alla människor födda i Kräftans tecken en äkta själ? Det var nästan det Kyrkan gjorde vid ett kyrkomöte då kvinnan med 3 röster mot 2 befanns äga en själ! Bildligt språk är förföriskt, när man minst anar det har man hamnat i en fundamentalistisk diskussion...

Hur som helst, bara när Saturnus passerar sina egna tecken Stenbocken och Vattumannen sammanfaller planeten och dess bakomliggande disponent. Form och dess själ är ett och vi får motsvarigheten till "what you see is what you get", avsändare och den presenterade formen eller ytan är samma sak. Man skulle kunna tala om en genuin människa eller en inflexibel tjockskalle beroende på hur det egna horoskopet (och den egna naturen) är konstruerad.

Givet sin roll som lieman som mäter ut tiden - Tiden den stora illgöraren (eftersom människan av någon anledning tycks kunna föreställa sig en annan sorts tillvaro som odödlig - är det kanske inte så konstigt att indisk astrologi klassificerar Saturnus som en tamasisk planet.

Saturnus är inte bara till sitt innersta väsen Luft utan också pneuma av den "mörka" eller helvetiska typen. Kosmos dåliga andedräkt?

På den här bloggen såg Solen i Vattumannen ett kort tag ut att tillhöra de mest mordiska zodiaktecknen, men med fler horoskop om nya tester visade sig detta ha varit en falsk signal. Saturnus som sådan har inte utmärkt sig i något zodiaktecken i någon enskild studie, vilket har fått mig att anta att den ligger så långt bortom människans värld att den inte på något tydligt sätt förändras via zodiaktecknen den passerar.

Att bloggaren i dagsläget bara förfogar över 1.524 horoskop med klockslag är ett aber. Det behövs många fler för att studera astrologin och klockslaget behövs för att kunna använda de tolv husen, som ju i teorin kan vända allt som himmelen tecknar upp och ned. En essentiellt ond planet som Saturnus kan få en verksam eller tillfällig ("acccidental") roll som välgörare. 

Ett exempel som kommer för mig här är bödeln som halshugger de dödsdömda med Saturnus lie (eller svärd eller yxa). En bödel dödar inte för sitt höga nöjes skull (såvida inte en pervers typ har smugit sig in i yrket) utan gör bara sitt jobb. Här är Saturnus fortfarande en i grunden ond kraft, den terminerar ett (i vilket fall) tillfälligt liv, men bödelns Saturnus borde i just hans horoskop ha rollen av verksam välgörare, eller åtminstone vara verksamt neutral.

Landsfadern Fredrik Reinfeldt har sedan 2010 blivit bloggens populäraste studieobjekt, och han hade - innan han blev sekretesshysterisk - råkat släppa sitt födelseklockslag till offentligheten (jag hittade det, om jag minns rätt, på astrosajten stjärnrummet, men där har alla kändishoroskop tagits bort sedan flera år). 

Med Saturnus hemma i härskarläge i Vattumannen hos Reinfeldt har vi därför ett bra exempel på "what you see is what you get" och en påminnelse om att detta inte alls stämmer. För är det någon som slingrar sig och pratar falska eller bakvända ord, är det Reinfeldt. Saturnus är i sjunde himmelen men han lever här på jorden, flera kretsar lägre ner. Mycket har kommit emellan och utsläckt "själens form". Inte minst är det ascendenten eller människans uppvisade person. 

*****

Människan är inte personen eller personligheten - människan är individualiteten som döljer sig bakom sin fysiska kropp och roll. En födelse vid soluppgången låter emellertid människan eller den levande varelsen och personen sammanfalla. En Sol i femte huset kan också ge en stark individualitet, mer så än en Sol i nionde huset, där dharma (själens plikt) inte längre rör det enskilda utan det samfällda.

Starkt solära personer (hur horoskopet än beskriver saken) är ofta väldigt egensinniga och självsvåldiga. Solen är den levande varelsens djupaste centrum - från Solen kommer vilja och livskraft. Den här animala delen kombineras med livsluften (pneuma) - Gud blåste in luft i Adams jordkropp och så blev han en levande själ en jiva-atman som indisk astrologi skulle säga om Solen.

I varje nytt liv på jorden återföds själen till en jiva-atman eller levande själ och lär uppvisa de mest skilda sol- och saturnustecken. Den bortomkosmiska själen bara utnyttjar tid och rum för sin vilja att uppleva och sett ur det nyfödda barnets perspektiv skiftar den återvändande själens horoskop, och tecknar det här livets uppdrag och medföljande styrkor och svagheter.

Eftersom Reinfeldts klockslag låter oss precisera Saturnus i härskarläge i Vattumannen maximalt, tänkte jag mig en liten test för att utröna hur stort Saturnus genomslag faktiskt är när den stora illgöraren som i Reinfeldts fall dessutom ställer sig i fiendskapens jordiska hus (hus 6). Kombinationen tycks minst sagt olustig och det är svårt att säga varför "själens form" manifesterar sig som en fiende. 

Men Vattumannen tillhör mänsklighetens element Luft (på samma sätt som Eld representerar det levande djurets livsenergi) och har kommit att beteckna folket genom kontrasten till Lejonet som kungen eller ledaren. 

Inom individen är Solen eller Lejonets hennes centrum (alla sin egen gud) och den medvetenhet som tillhör den levande själen. Runt Solen finns ett myller av tankar - Vattumannen som organiserad Luft och det är i denna organiserade tanke - i detta utsökta luftslott - vi hittar både zodiaken och andra mänskliga produkter från andra vetenskapsliga discipliner. 

När Eld verkar på Luftens nivå får vi begreppsvärldens "bilder" - abstrakta men begripliga. Om en varelse istället är extrovert och hungrigt gapar över världen går hon genom Eld och Vatten för att nå Jord - de döda och sämsta kopiorna på det som Eld/Luft-människan hanterar medan bilderna ännu är nära källan. 

Döda människor som återgår till andetillståndet finns ännu kvar i vår verklighet men kan astrologiskt beskrivas som varelser som verkar i "tunn luft" - deras inre Sol fortsätter att klänga fast vid luftslott från ett liv som redan Jordelementet redan klippt av (Saturnus i Jordtecknet Stenbocken är nog mest Liemannen som Fader Tid eller Kronos).

Reinfeldts Saturnus i Luft i fiendehuset tycks förklara varför han blivit politiker. "What you see is what you get" - här tränger hans äkta själsliga form fram - han är ett luftslott på två ben, ett vandrande ideologiskt konstrukt och det är en ideologi som baserar sig på fiendskap eller hat. Nya Moderaterna är ett hatiskhetens parti och de har valt att hata människor som av en eller annan anledning inte producerar lika mycket i materiella termer (Jordelementet) som de själva. 

Detta är en ideologi för självrättfärdiga och präktiga små människor. Själviska varelser som inte har lust att lyfta ett finger för det allmänna bästa. Egenintresset är samhällets död - det är detta Jungfrun världsligt (medsols) tecknar i den 210-gradiga dödsaspekten till sjätte huset (just under västra horisonten).

När självintressets och vinstprincipens tecken Jungfrun stiger i öster på Reinfeldts himmel för en ovanligt "om sig och kring sig" personlig historia, får man automatiskt nyckeln till varför den kollektiva Vattuman-människans själsliga form uppfattar som en fiende. Jungfrun vill jobba själv med sitt eget fält och upplever den ideologiska belastningen från Vattumannens stora koncept som betungande. 

Nya Moderaterna är inte så mycket en ideologi som idioternas brist på konceptuell färdighet. Det är därför de är så hiskligt obildade och inte ens kan sin partihistoria utan drar pinsamma valser. Jungfrun är ett intelligent tecken men också som Jordtecken så pragmatiskt att den tycks ta lätt på bildning. Vinsten eller den omedelbara nyttan för den egna personen kommer alltid att ranka högre, och den långsamma och långsiktiga Saturnus i folkets och de stora tankemönstrens tecken Vattumannen blir automatiskt en fiende till den profithungriga borgarens utblick.

*****

Låt oss se om det finns något stöd för den här något dystra kombinationen av ascendenttecken och Saturnus under sin tid i härskarläge i Vattumannen. Enligt min läsning tycks åtminstone Reinfeldt ha slösa bort hela sin kapacitet till ideologi och strukturerad konceptualitet på att hata ett annat ideologiskt system - nämligen det socialdemokratiska samhällsbygget med dess betoning på en rättvis fördelning och human behandling av alla medborgare. 

Detta sticker naturligtvis jordbrukaren Jungfrun i ögonen, att en del av hans skörd på åkerfältet (Jord = resurser) tas om hand av samhället som skatt och omfördelas till dem som inte jobbat lika hårt som han själv. Jungfruns zodiaktecken är så själviskt just för att något tecken måste representera helhetsbedömningens avsaknad. Alla zodiaktecken kan visa sig i bedövande ensidiga roller, men just Jungfrun, "sin egen lyckas smed", och Saturnus i Vattumannen som det egna arbetets (och vinstens) fiende, denna kombination stämmer otroligt väl in på Reinfeldts ideologiska härdsmälta. Själviskheten (eller snålheten) har här totalt bedragit visheten.

Ett eventuellt stöd för att kombinationen Saturnus i Vattuman som fiendesektorn kommer från bloggarens ynkliga samling av 1524 horoskop. Det enda goda är att en så enkel fråga som "Saturnus i Vattumannen i sjätte" inte kan ge särskilt många träffar. En "djupintervju" eller kvalitativ studie (en erkänd vetenskaplig metod) av vart och ett av horoskopen är därför möjlig.

Här är de Jungfru-personligheter med Saturnus i sjätte som hittat sig in i samlingen:
 1. Giovanno Pico della Mirandola;24.2.1463;19:54
 2. Dag Hammarskjöld;29.7.1905;11:30
 3. Adolf Eichmann;19.3.1906;19:30
 4. Richard Chamberlain;31.3.1934;18:20
 5. Shirley MacLaine;24.4.1934;16:10
 6. Sonny Bono;16.2.1935;21:21
 7. Dudley Moore;19.4.1935;18:30
 8. Donald Sutherland;17.7.1935;11:30
 9. Burt Reynolds;11.2.1936;22:10
 10. Anonym 1;7.4.1936 xxxxx
 11. Richard Bach;23.6.1936;12:36
 12. John McCain;29.8.1936; 9:00
 13. Silvio Berlusconi;29.9.1936; 5:40
 14. Paul Bernardo;27.8.1964; 8:31
 15. Anonym 2;22.6.1965 xxxx
 16. Fredrik Reinfeldt;4.8.1965; 9:54
 17. Anonym 3;17.1.1966 xxxxx


Pico della Mirandola var en hätskt kristen rennässansman som avskydde astrologin, så tanken om en ideolog som hämtar kraft från hatet till en fiende påminner om Reinfeldt som finner "folksjälens form" eller välfärdssamhället (Saturnus i Vattumannen) till förtret för den enskilda viljan att profitera på arbete.

Hammarskjöld var också stridbar och hans opposition mot viss ideologi och tankestruktur kan ha kostat honom livet.

Nazisten Eichmanns judehat behöver inte kommenteras. Återigen en människa som definierar sin ideologi utifrån något han/hon ser som fientligt, dåligt eller underlägset.

Chamberlain, en skådis som sent i livet kom ut som homosexuell - här kan man möjligen tänka sig hela frågan om mans- och kvinnorollerna i samhället som ett uttryck för en fientlighet. 

Han är alltså kvinnohatare. Mars i Fiskarna 210° Månen i Vågen är en Vatten/Luft-störning som man vagt känner igen från många andra som inte får rätsida på tanke och känsla. 210-aspekten (dödsaspekten9 säger alltså "död åt kvinnan som tänkbar partner" (Månen i partnertecknet Vågen). Venus är också dödad, av just Saturnus i sjätte fiendehuset!

Shirley MacLaine må vara en underhållande och komisk kvinna, men nog är detta en "manlig själ" som råkat hamna i kvinnokropp. Hon var tidigt medveten om rollerna Hollywood gav till kvinnliga skådespelare att spela och gillade det inte.

Sonny Bono, Chers avdöda exmake som blev politiker innan han dog efter att ha åkt skidor in i ett träd. Låt mig gissa att han var republikan, högern har alltid tenderat att svartmåla all förändring.

Jazzmusikern Dudley Moore föddes med klumpfot och bytte senare musiken mot en bra karriär som filmkomiker under 1960- och 1970-talet. Likt Hammarskjöld inget som ringer några direkta klockor, annat än möjligen en hemsk barndom med en moder som skämdes över att ha fått ett missbildat barn. 

Det finns något djupt och sorgset i nästan alla filmfigurer jag sett honom spela och tankarna går till Fredrik Reinfeldts glädjelösa hundögon... Saturnus verkar naturligtvis på betydligt flera plan än bara som ideologisk "hatare".

Sutherland har ett vilt och galet ansikte men var ändå en "försteälskare" i många filmer på 60- och 70-talet. Många ondskefulla roller som gammal och vithårig mest anlitad som disträ men i grunden välvillig pappa i kostymdramer.

Burt Reynolds Måne i Jungfrun i öster förklarar varför han är en så extremt solipsistisk figur och fungerar bäst i film när han spelar en självupptagen skit med ständig koll på sitt yttre. Jag tror inte ens ideologi kommit för honom i detta liv, Månen i öster i Jord gör honom alltför kokett och fixerad vid sin egen person.

Anonym 1 är ett sällsynt fall från en äldre generation som jag kommit över av en dotter som våldtogs av sin far. Sådana här historier brukar bevaras som värsta familjehemligheterna. Här kan man tänka sig Saturnus som ju är den traditionella fadersgestalten som "fienden". Kvinnans liv var i övrigt oansenligt och lågutbildat. Ett transportsträckeliv med de vanliga ingredienserna.

Richard Bach, "Måsens" författare, är synsk ("remote viewing"). Inte heller här några direkta intryck av en problematisk Saturnus. Han var däremot hängiven flygplansentusiast och älskade att flyga en gammal dubbeldäckare. Skrev om fåglar och flygplan ... 

Jag misstänker att "fienden" den tunga luftens Saturnus kan anas i boken "Bi-Plane" där han berättar om en ritual där han pratar med sitt plan och lovar att sköta om det väl om planet i gengäld lovar att inte störta... För att verkligen spika Bach som ett luftens barn kan man också notera hela fyra placeringar i Tvillingarna! Solen, Merkurius (med silvervingar), Venus och så Draksvansen som får saker att störta ned...

Richard Bach har också ett storkors i Mörkrets kvalitet.

McCain är definitivt republikans politiker och häcklades svårt i USA för att spela socialt ansvarstagande medan han privat ägde 13 bilar utströdda bland sina sju hus i USA. Här hittas också skandalskapande Mars "fallen" i det privata husets tecken Kräftan och i attack mot folkets (eller folkmedvetandets) tecken Vattumannen.

Berlusconi får rubriker snart sagt varje dag och den mannens själviskhet och fientliga grundtoner behöver inte exemplifieras. För hans privata överdåd, notera att han föddes samma dygn som McCain... Solen i lyxälskande Lejonet och det alltid materiellt hungrande sinnelaget (Månen) i formalistiska Stenbocken.

Sen kommer ett hopp till nästa varv då Saturnus åter finns i Vattumannen. Här är Bernardo, en massmördare och sadist - helt i linje med den värsta sortens infekterade psyke som totalt svartmålar en omgivning han sedan vill ta död på. En slags patologisk urartning till det som hos Reinfeldt var en ideologi som byggde på själviskt motiverat hat mot en samhällslösning som gynnade alla men kostade lite mer för de privilegierade. 

(Ju mer man tänker på saken, desto mer korkad förefaller Reinfeldt vara! Är det så här låg intelligens högerröstare har? Klarar de inte ens att ta ett stort grepp om frågan om individen och samhället utan stannar vid en liten ouppfostrad egoists utblick?)

Anonym 2 - en borgerlig flicka med ultrakonservativa värderingar (påfallande socialisthat) vars omdöme svek henne totalt och hon involverade sig i den ena kriminella livspartnern efter den andra. Har inga rapporter om människans öde efter cirka 30.

Och så vår egen landsfader, som synes ett år och en dryg vecka efter den sadistiske massmördaren och ett soltecken efter den socialisthatande "fina flickan". Jag tror det är samma mörker som hos sadisten/mördaren vi kan se i Reinfeldts syn på alla som inte är duktiga och arbetsföra som honom själv.

"Fina flickan" tycks verkligen ha slagit slint och BLIVIT allt det hon avskydde. Låt oss hoppas att svenska folket befriar Reinfeldt från hans "ansvar" innan han ställer till med något riktigt hemskt. Det ser inte bra ut, det som pågår i landet med REVA just nu - rena fascistfasonerna från regeringen Reinfeldt...

Anonym 3 - en kvinna född till svensk social misär, vanskött av sin ensamstående mor och farsan mest i fängelse. Hamnade i sexträsket men tog sig ur det efter några år. Vid den här tiden har storkorset i Mörkret från Reinfeldts födelse upplöst sig.


Av listans sista fyra fall (1964-66) hände det i ett fall att det också pågick ett storkors i Mörkrets kvalitet. Det är fallet Reinfeldt. Skillnaden mellan landsfadern och Richard Bach kunde knappast vara större. Jag förmodar att folk i Kalifornien mår bättre än högervridna svenskar.

På frågan om Saturnus i Vattumannen i fiendehuset indikerar en TENDENS till svartsyn som riktas mot andra människogrupper eller deras tankesystem, tror jag dessa 17 träffar ger ett svagt ja. Det är inte en eller två individer med en kortsluten ideologi utan ett antal. Och t.o.m. i de goda fallen, Hammarskjöld, t.ex. tycks fiendemotivet spöka. 

Man kanske kan säga att en del slåss mot väderkvarnar men några få korrekt förmått utvärdera livet och väljer sina strider (och fiender) med klar blick för vad livet vill av en människa. Ur det perspektivet är inte Reinfeldts mer än en dynghög, och hans hat mot "det sovande folket", hans arbetslinje med fas 3-pennalism inte alls olik sadistens och massmördarens allmänt förmörkade omdöme. Tamas guna är en så "grov" uppfattning att dessa individer befinner sig på ett mer primitivt tillstånd än merparten av mänskligheten. Deras medicin blir därefter.

Vi ser i vår samtid något som mest liknar en förbrytare sitta och styra landet Sverige. Vilken skuld har svenskarna till detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar