Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 3 mars 2013

Moderaterna: vi ger er problemen och säljer på er lösningen!

[Ett inte helt lättgenomträngligt inlägg - här diskuteras horoskop som har "rätt" att vara falska och ljuga eftersom det är deras förutbestämda roll i ett större drama.]Klockan 9.38 på söndagsförmiddagen slår mig som ett särskilt signifikativt ögonblick eftersom Expressen då kablar ut en perfekt illustration av moderaternas hela lögnmetodik, som hämtad från George Orwells "1984" där de styrande skriver om historien så att den ska passa dem själva som bäst. 

Man minns Arkelsten som försvarade moderaternas lögn om att ha gått i bräschen för kvinnans frigörelse i Sverige på precis samma sätt. Efter att ha havererat den svenska välfärdsmodellen och skapat en över- och underklass bland sjuka och vårdbehövande, låtsas nu dessa patologiska lögnare som historien börjar i DETTA NU och kommer med ett skenheligt förslag om hur "välfärden ska räddas". 

Här är ett annat exempel på moderat nyspråk från samma dag, nu från partiledarens egen ruffel- och båg-sidekick Kent Persson:

"VI HAR MYCKET KVAR ATT GÖRA" AB 130303

Att de håller på så här kan bara förklaras med att moderaterna och reklambranschen sitter i samma båt och att spinndoktorer anser folk för att vara helt dumma i huvudet. Eller som Fredrik Reinfeldt uttryckte det 1993, "folket sover". Det intressanta är att de som röstar moderat har fått för sig att de är mer vakna än andra och fångna i en så banal mytologi kommer de naturligtvis aldrig att se hur in i norden sjuka deras värderingar är. Jag ägnade dagens första inlägg åt moderaten Filippa Reinfeldt som "inte känner igen sig i bilden" - om det inte är hon själv som får bestämma vilken den är. Suck.

När jag räknar ut horoskopet för denna alarmerande falska rubrik (Stockholms östra horisont är naturligtvis utgångspunkten), blir jag lite rädd. Här öppnar sig ju en helt klarblå himmel. Är de ljusblå moderaterna att jämföra med det intellektuella (och goda) Luftelementet? Deras klantighet i nästan alla frågor tyder ju på det motsatta! (Romerske Manilius hävdade att de tre Lufttecknen var de enda som uppnått genuin mänsklighet, att deras ambitionsnivå var högre än t.ex. de tre Jordtecknen som fokuserade prylar och resurser eller Eldtecknen som vara vill vara fria, flänga runt och njuta sina egna livsandar)
Men det är rubriken jag gör horoskopet för, och detta är verkligen en djävulskt skicklig låtsas-som-det-regnar-rubrik. Den bygger på en stenhårt fasthållen ideologi där rena lögner är helt okej om de bara hjälper till att säkra maktinnehavet. 

Ett så här blått horoskop beskriver i själva verket en närmast perfekt spinndoktor eller reklamare och begreppet "strategisk kommunikation" får här sitt astrologiska ansikte.

Notera att hela horoskopet kan sammanfattas med ett av bloggens enkla koncept: "rationalism" - Luft som tänker, men enbart kring "produktionsfaktorer" eller materiella villkor. Det finns ingenting förutom Luft och Jord på denna himmel.

Och vilken planet illustrerar "välfärd" bättre än Jupiter och "tappad välfärd" bättre än Jupiter i materialistiska Oxen i 12e hus för världsliga förluster eller umbäranden. Jupiter är den allmänna lyckans planet, på ett närmast kommunistiskt sätt vill den "allt åt alla" - till högerns irritation. Högerns religiösa påbud föreskriver ju att var man ska kämpa för att berika sig på andras bekostnad. Konkurrens.

Högerns härva av konceptioner om marknad, tillgång/efterfrågan med mera är en primitiv och helt mytisk världsbild som bygger på Hatets och inte Kärlekens grundprincip. De här två grundprinciperna har också kallats Lögnens och Sanningens ande.

Är då ovanstående karta i "rationaliseringens tecken" (Luften om Jorden) en så falsk karta som den rimligen måste vara om astrologin håller streck?

Det första man kan notera är att allt utom "den offrade välfärden" i 12e huset utspelar sig på den intellektuella spinndoktorsnivån och därtill i båda dharma-husen. Jag fasar ut tanken, som jag mött i något enstaka sammanhang i indisk astrologi, att även 1a huset illustrerar individens andliga plikt mot sig själv. 

Den som förespråkade detta var inte klartänkt, för det är ju 1a huset som är subjektet för detta dharma! Första huset är individens fakticitet och inte mycket att diskutera. Jag har varit grumlig själv som inte genast insåg denna logiska självklarhet.

Det är återigen den stora välgöraren Jupiter som är ensam (enligt indierna) om att kunna rita en triangel över himmelen. Det är Gurus eller den stora Lärarens triangel som, räknat från första huset, pekar ut det femte och det nionde huset som dharma-hus. 

Den 24 juli 2011 var en snygg dag. Samma dygn som Jupiter nådde centrum av Väduren (och Väduren och 1a huset motsvarar ahamkara dvs. jag-konstruktet), samma dygn nådde det lägre sinnelagets planet Månen fram till Väduren i vår tidzon och på våra längdgrader. Skulle det här ha varit ett personhoroskop tecknas en nästintill total solipsism en vilja att expandera egot hämningslöst! Det skulle vara intressant att följa barn födda denna dag, men mer så om inte bloggen redan upptäckt att den indiska avashta-läran som hävdar att en planet är som starkast i den 15e graden inte stämmer. Åtminstone inte på Nobelpristagarna i matematik vars intelligensplanet Solen på inget vis antydde någon anhopning vid ett teckens mittpunkt. 


Teorin om planeters svaghet i början/slutet av ett tecken faller på samma sätt. Avashta är en av astrologins många dödfödda traditioner som inte tycks fungera. Den uppstod säkert för att någon guru grötmyndigt deklarerade den, och sedan har ingen - någonsin! - brytt sig om att kritiskt undersöka dogmens hållbarhet. Det är lätt att tycka sig se en trend på basis av bara några få exempel...

Vad då om den moderata spinndoktorsrubrikens horoskop? Detta är uppenbarligen ett luftblått och dharmiskt horoskop - det som entiteten MÅSTE göra för att vara sig själv trogen. Expressenrubriken dyker upp i tiden som ett uttryck för entiteten - "den moderata anden".

Hur snabbast reducera horoskopet till dess viktigaste antydningar? 

Ascendenthärskaren är kommunikatören Merkurius, i det ideologiska eller konceptuella Luft-Vattumannen och i nionde dharmiska huset för de allra mest långtgående strävandena. Nionde huset syftar likt Skytten alltid BORTOM horisonten. Jupiter lever på hoppet om att det ännu inte sedda ska komma inom synranden. "Välsignad är han som tror utan att se." 

Därför är traditionen, förmedlad av en bloggläsare och uppsnappad hos en svensk astrolog, att Jupiter står för kroppens synförmåga, felaktig. Siaren Teresias - en jupiterisk guru om det någonsin funnits någon - är t.ex. blind. Eftersom Jupiter "är" det femte Eterelementet som existerar bortom rummets utsträckning behöver inte den eteriska Jupiter någon syn i vanlig bemärkelse. Den "tittar" inte MOT något för den ÄR REDAN DÄR som centrum i det vi betraktar som ett kanske avlägset mål. 

Detta motsvarar teologins tanke om att Gud är allestädes närvarande och därför också allvetande. Eterelementet finns på den plats där det händer, vare sig det från vår position ligger i historia eller framtid. ("Guds vägar är inte som våra.") I vårt solsystem kan denna universella Jupiter använda synen, för det sinnet används bland sådana levande varelser som de vi räknar oss till. Solen är naturligtvis synens och ögats symbol.

Det moderata propagandahoroskopet har en koppling mellan visuella Solen och kommunikatören Merkurius. Man skulle kunna säga att ängeln eller härolden Merkurius basunerar ut själva den centrala kärnan i Nya Moderaterna, och denna kärna befinner sig redan i "morgondagens" nionde hus. 

Medan den överspelade Fredrik Reinfeldt varnar för visioner, uttrycker det här horoskopet individer som spinner en vision som ännu inte är verklighet men som de ansvariga hoppas ska rädda moderaterna kvar vid makten. Nionde huset är ett "trons eller förhoppningens språng".

Jag upplever budskapet (tidningsrubriken) som djävulskt skicklig och ett tydligt vittnesbörd om hur moderaterna ser ner på budskapets mottagare. De räknar kallt med att denna historieförfalskning okritiskt sväljs, och att folk direkt glömmer vilka som skapade välfärdskrisen genom att riva sönder sjukförsäkringen och förstöra a-kassorna.

När merkuriala Tvillingarna stiger i öster blir visserligen inte den naturligt neutrala Merkurius en välgörare utan förblir just neutral. I så måtto har vi inte någon felaktighet i själva överföringsledet, ingen strejkande mobil, trasigt tåg, stammande eller logiskt självmotsägande talare. 

Här gör Merkurius sitt jobb som den ska och "kanaliserar" Solen som i Vattumannen naturligtvis röstfiskar! Detta är folkets och den enande ideologins tecken och nionde huset berättar om att man söker expandera bortom dagens verklighet - vinna valet 2014 genom hoppingivande kommunikation.

Ligger då problemet i avsändaren Solens natur? Att som indierna gör, kalla Solen "essentiellt ond" bara för att den steker och plågar människan som arbetar om dagen, tycks som en illa underbyggd tillvitelse. Framför allt en väldigt låg och materialistisk tanke. Men den är genomförd, för den kompletterande Månen blir då den vederkvickelse och återfuktning den uttorkade arbetaren får när kvällen kommer. 


Men likväl är inte Månen, vilket man kunde tro, en odelat verksam välgörare. Här låter indierna månens faser avgöra den astrologiska Månens karaktär och uttryck genom t.ex. individens sinne (till vilket bl.a. räknas humörsvängningar). Därför måste månfasen först avgöras innan man kan uttala sig om hur Månen skiftar mellan "tillgång" och "problem" beroende på ascendenttecknet.

Att det tycks finnas traditioner i konflikt med varandra i Indien ser man också av schemat för planeternas essentiella karaktär, där både Sol och Måne är sattviska, dvs goda eller åtminstone ljusspridande.

När Tvillingarna stiger i öster, och Merkurius gör sitt normala "neutrala" kommunikationsarbete antar Solen rollen av en verksam illgärningsman. Detta är ganska häpnadsväckande, men bygger synbarligen helt på en enda idé: Solen äger nu det tredje kommunikativa huset, men Solen har en tendens att störa ut kommunikationer! 

I antiken sades Solen "bränna" Merkurius men på 1900-talet var det radiosändningar på mellanvågsbandet som misstänktes bli sämre pga. solens aktivitet och i vår alldeles egen tid pratas det oupphörligt om soleruptioner och elektromagnetiska pulser som slår ut datorer och känslig elektronik. Är Solen förvisso sattvisk (upplysande och medvetandegörande) men ändå en "illgörare"? 

Det är uppenbart att Tvillinghoroskop har problem med Solen som äger ett moraliskt tvivelaktigt hus som det tredje kommunikationshuset! Det är dock ett "förbättringens hus" eftersom en merkurisk eller intellektuell människa säga ha förmågan att kontrollera sin tanke och sina kommunikationer och på så sätt välja det rätta.

Att peka på Merkurius retrograda rörelse tror jag inte ger så mycket underlag, för här går traditionerna kors och tvärs. Det finns åsikter om att en backande planet utövar ett negativt inflytande, men i antiken ansågs den retrograda rörelsen vara korrekt eftersom planeterna då rörde sig i harmoni med den åttonde himmelen (Ouranos), dvs. stjärnhimmelen. När en planet rör sig normalt, framåt i zodiaken, rör den sig åt vänster och är "sinister" (vänster på latin). Det är dåligt! Den "korrekta" rörelsen, filosofen Platon kallar den "Sammalunda", är åt höger (dexter) - inga politiska övertoner i detta, inte på Platons tid.

Vad jag försöker säga, fast det bär mig emot eftersom jag har en likadan Sol pga. en Tvillingascendent, är att det här horoskopet för Moderaternas falska propaganda är ett ont öde, men ett legitimt ont öde. Horoskopet visar att dharma kräver att moderaterna kommunicerar på detta falska sätt eftersom de vill komma vidare (9e huset), komma förbi den förtroendekris de just nu lider av. De mörkar berättelsen om att de är bovarna och försöker med början i detta nu spela hjälterollen. Detta är en ond Sol i det dharmiska nionde. De måste försöka lura i folk att de är räddaren i nöden, annars är det slut med partiet och "landsfadern".

Tvillingarna är inte ett lyckligt tecken i öster eftersom bara Venus är en välgörare. Men skulle inte Venus höra och anpassa sig till Merkurius budskap, vore postiljonen helt ute i ogjort väder! Indiernas sätt att beskriva Tvillingarna som en ung man och kvinna antyder att Venus - de sociala banden - har en djup betydelse för det här tecknet, trots att det brukar beskrivas som oberoende och i värsta fall på väg ut i två affärer samtidigt. Jag har två manliga bekanta i Tvillingarnas tecken och deras hustrur spelar verkligen en tung roll i deras liv. Kanske postiljonen eller kommunikatören - ensam ute på vägen - vet värdet av att "komma hem" eller "nå fram"?

Det är därför notabelt att Tvillingarna har Venus som vän men Solen som fiende och illgörare - Venus och Solen är också varandras ömsesidiga fiender i det indiska vänskapsschemat.

I det här propagandahoroskopet ligger Merkurius med sin vän Venus, men tyvärr är kommunikationen bruten av "den onda" Solen som tvingat sig emellan. Venus ligger också sist (tidigast i tecknet) och tittar man på detta onda dharma - den ödesbestämda uppgiften att spela skitstöveln.

(Gud förlåter "djävlarna" som var tvungna att stå i dessa positioner eftersom det fanns andra själar vars hälsa låg i vågskålarna och för vilkas skull en de dharmiskt onda var tvungna att sätta åt som sataniska åklagare. När herren Krishna i slutet av en tidsålder stiger ner till Jorden som en avatar för att "förinta de trolösa" kan man lugnt misstänka ett dharmiskt horoskop med många onda indikationer i.)

I det moderata propagandahoroskopets nionde hus är det dock en annan planet som leder vägen, för framför både Venus, Sol och Merkurius ligger den omoraliska krigaren i Vattumannens 30e grad. Fastän Månen är nära i Vågens 29e grad blir det Mars som koras till atma karaka - här är horoskopets djupaste åtrå. Detta är vad rubriksättaren eller Moderaternas text om välfärden ytterst söker uppnå.

Men Mars är också ond för en Tvilling i öster, så nu står det klarare än någonsin att horoskopet för denna strategiska kommunikation visserligen är dharmisk - detta är vad som måste göras - men likväl inte är en kommunikation vi andra skulle betrakta som god. Det allmänna välståndets Jupiter är en fiende till Merkurius, för om Gud är överallt samtidigt behövs inte längre kommunikatörens tjänster! 

Skulle vänsterpartistisk välfärd åt alla bli verklighet skulle moderaterna kunna hälsa hem. För vem skulle vilja ha tillbaka deras våld mot de svaga för att gynna dem som hade det bättre om ett genuint välfärdssamhälle återupprättades? Bara de verkligt onda, de som inte har som sitt dharma att spela "fulingen" i det historiska spelet, de som verkligen är principlösa girigbukar. 

Men nej, allmän välfärd tycks inte vara inte Tvillingarnas melodi, och man påminns om att Merkurius också är näringslivets eller handelns planet. Kanske därför handlaren och pratmakaren Merkurius har en pengarnas Venus som välgörare när Tvillingarna stiger i öster....

Notera hur den Expressenrubriken alltså illustreras av en aktiv illgörare (Mars) som här angriper välfärdsplaneten Jupiter i 12e huset för sjukhus och liknande institutioner. Som jag sade: det är samma folk som först förstör Välfärdssverige och i nästa sekund låtsas som det regnar och presenterar en plan för att "rädda välfärden". 

Gud kan verkligen - via Satan - skapa ondskefulla dimridåer för att förleda de dumma människor som t.ex. via moderaternas försorg får möjlighet att bottna i sin idioti och därmed vakna upp. Som med allt som har illvilja eller Hatet som ledande princip faller tricken till sist på eget grepp och jag tror inte det här utspelet längre har någon chans att vinna gehör. Folk är ändå inte så dumma att de genast glömmer vilka som ställde till med så mycket skit i Sverige, felfördelade de små och mutade den naiva medelklassen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar