Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 9 mars 2013

Jan Helin, Aftonhoran & Djävulens avkomma

Jag försöker fördela gracerna någotsånär jämnt på bloggen för att inte framstå som en degenererad rättshaverist med osunda personfixeringar. 

Att etiketten för Fredrik Reinfeldt stannat vid "1" beror naturligtvis på att Landsfadern är så monumentalt viktig att han fått en egen underavdelning. Överkatta aldrig människors förmåga att tänka självständigt. En chockerande mängd svenskar lägger sina röster för att "han verkar ju så trevlig"... Dessa borde omgående omyndigförklaras.

Jag tror jag på fyra år lärt mig mer om astrologins djup bara genom att studera Reinfeldts tvetungade horoskop än jag dessförinnan hade på 25 år som västastrolog (ja, herregud, man börjar bli gammal).Men när jag ser detta som förstasidenyhet i Aftonhoran - och då menar jag förstasidenyhet och inte bara en länk till deras spel- och dobbelavdelning för den sinnessvaga delen av folket, då är det dags att säga något om landets mest skämmiga chefredaktör Jan Helin.Nej, förresten. Varför bry sig? Det som finns att säga om den här sillmjölken har redan sagts. Botten har gått ur det här landet och nu väntar svenskarna (passivt som varnligt) på Ödets dom. Men kanske kan något intressant framskynda genom att titta på kartan för den infantile artikelförfattare som tror han har en karriär på Aftonbladet säkrad bara han skriver mer smörja av samma slag. 


Först några fakta om påvedömet och sedan en bisarr koppling till människans girigaste och fulaste sida, den Jan Helins horoskop så tydligt beskriver genom en fallen pengaplanet i självtjänandets Jungfru (och sinnelagets Måne för att verkligen förstärka att han vill åt pengar!) - en i sig olustig kombination som stinker "moderat mentalitet" och som sedan havererar totalt när "lätta pengars" Jupiter opponerar för den perfekta signalen på en materialistisk streber av så låg intellektuell kvalitet att han bara kunde ha gjort mediekarriär i Sverige.

Så vem är "traineen" Leonard Goldberg och varför antyds pengar t.o.m. av hans efternamn? Frågorna ligger i mitt huvud bara några minuter tills jag noterat en bostadsadress precis i utkanten av den monetära överklassens Östermalm och insikten att detta är judisk pojke som fötts till pengar eller åtminstone med anspråk på att tillhöra de bemedlade.Då jag själv tror mig ha levt både minst ett liv som jude och arab (och två som färgad bara de senaste 700 åren) är rasist det sista jag är. Likväl är det svårt att här INTE se kopplingarna till den stereotypa, penningfixerade juden, till laggivaren Moses som blir tvärförbannad på sitt folk för att de börjar dansa runt guldkalven bara han vänder ryggen till. 

Eller, till de judiska nationalister med huvudkvarter (en tid) vid Döda havet, en grupp som Hatade de delar av folket som föll in i grekernas kroppsfixerade, homoälskande, penningorienterade och hedonistiska livsstil. Hellenistisk kultur med andra ord, buren av den politiska imperalistmakten Rom (Berlusconi har naturligtvis tagit de mest depraverade romerska imperatorerna som sina rollmodeller). 

Asketmunkarna vid Döda havet, "Ljusets barn", praktiserade astrologi och var troligen skapare av kopplingen mellan stjärnan Algol och Djävulen. Före denna min hypotes utifrån ett astrologiskt Dödahavsrullefragment var den arabiska traditionen det äldsta vittnesbördet om en alltigenom ond stjärna på himmelen. Men judarna skapade inte Algol som en emblematisk syndabock utan föll uppenbarligen tillbaka på en astrologisk tradition som mer än troligt följde med de judiska prästfamiljer som återvände till Israel efter den babyloniska fångenskapen.

Det omåttligt judiskklingande namnet Leonard Goldberg uppfyller t.o.m. astrologiskt klichén om den avfallna juden som ränner efter pengar - genom den oerhört viktiga nymånen i guldkalvens tecken Oxen! Och "lätta pengar" och "hoppet om förmögenhet" - Jupiter - står och slickar konjunktionen med Rosh ha-Satan, Djävulens perversa hånleende.

Förstå nu tragiken i den någotsånär unga Leonard Goldbergs liv: det här är hans judiska revansch på en kristenhet som länge var synonym med katolicismen. Här, i länkandet av påvedömet till betting och stora och lätta pengar, begår Goldberg det ultimata hånet mot västvärlden. Men bara inför sina judiska fränder naturligtvis. Det var aldrig meningen att en reinkarnerad jude av tusen gånger högre andlig status vare sig skulle se eller förstå vad Jan Helin låter honom leka runt med på Aftonbladets förstasida.

Aftonhoran skrev Dödahavsrullarnas författare om som ett av Djävulens tre fångstnät. Det finns flera bra översättningar till engelskan, men för just denna text (4Q484) rekommenderar jag den framlidne judiske professorn Theodor Gasters fina men nu obsoleta översättning av textsamlingen, "The Dead Sea Scriptures". 

Han fegar notabelt inte ur utan kallar texten för Horans bakslughet, medan t.ex. en modern översättning förstör originalet genom att mildra till "ond kvinna" (Wise/Abegg/Cook)! Likväl är det ingen tvekan om att det är en hora som avses, kvinnan är nämligen enligt texten flitigt verksam men aldrig i "gryningsljuset". Allt pekar mot Venus som Aftonstjärnan, som visade sig i väster när de prostituerade gick ut för sitt nattarbete.

Den första fjärdedelen av den sedelärande texten i Gasters översättning ger en känsla av hur fylld av dubbelmening den här dikten är. Det är naturligtvis också Skökan Rom vi ser här, i sitt troligen första nedslag i litteraturen!Man kan notera att Venus även i indisk astrologi är en tillfälligt verksam illgörare då den sinnliga kärlekens (och pengafixeringens) Oxe stiger i öster. Ett exempel på detta har vi här ovan, på den rikedomsfixerade Goldbergs himmel.


Den fantatiskt begåvade professor Gaster har blivit omodern bara för att så många fler rullar publicerats sedan han gjorde sin sista revision av sin bok 1976. I ett rent inspirerat tillstånd har Gaster på bokens försättsblad kopplat en dedikation till något som knappast kan tolkas som en tro på själavandringen och de dödas uppståndelse (i nya jordekroppar):


To the Memory of
the Men of Qumran

Ye that did cleave unto the Lord your God
Are alive every one of you this day.
DEUTERONOMY 4.4


Till Goldberg och hans likar finns det bara ett att säga: Skäms uslingar, som dragit era fäders kultur och moraliska kraft i smutsen på detta sätt. Ni göder antisemitism i ert sätt att i hämnd på Europas behandling av er genom tiderna parasitera på landets inbyggare som gemena rovkapitalister!

Huset Bonnier representerar idag ett förfall ner i en materialism som får alla myter om kroknästa och giriga judar att te sig rumsrena. Huset Shibsted går inte ens att kommentera, det tävlar uppenbarligen med Murdoch i att degenerera landets befolkning. Jag tror faktiskt det finns helveten förberedda för människor som tar så här lätt på det ansvar det innebär att representera Merkurius skrivdon. Istället för att upplysa människor förstör Helin & Goldberg människors liv.

*****

Not. Av judisk astrologi år noll finns i stort sett bara några rader text från Dödahavsrullarna bevarade. Men det skulle inte förvåna mig om den var påfallande lik indisk astrologi som uppenbarligen också stammade direkt från det babyloniska originalet (och inte, som västchauvinister påstår utifrån några enstaka grekiska ordlån, från tiden efter Alexander den Stores ankomst till norra Indien).

Googling på Jyotish ("astrologi" på sanskrit) och Algol ger dock så magert resultat att det rimligen måste vara judisk tradition som byggt på en möjligen babylonisk observation kring den kraftigt ljusskiftande Algol.

Google rankar dock överst en liten diskussion på ett Joytish-forum som visar hur indisk astrologi principiellt hanterar Algol eller vilken annan planet som helst. Men särskilt öppningsfrågan antyder att Indien saknar egen tradition om Algol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar