Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 20 januari 2010

Feg materialist & djärv utforskareFrån det jag hörde Coldplay just i början av deras genombrott var det något i mig som stängde av. Det var kompetent dussinmusik, just sådan som massorna köper folk som bara vill ha lite bakgrundssorl, en ljudkuliss till sina liv. Efter att jag ratat gruppen som ljudkuliss till mitt liv blev det bara värre. De blev en SUPERGRUPP, och ledaren Christ Martin sjukt rik (det gäller säkert de andra med).

Sen kom rekylen, anklagelser om att Martin plankat andras låtar, uttalanden om att han kände sig gammal och förbrukad (ärligt visserligen, men så fel att anförtro en journalist om man har någon känsla för att bygga en image).

Och det blir bara värre - jag hade anat redan av Gwyneth Paltrows första äktenskap att hon följde pengarna och inte sitt hjärta, men hade missat att Martin var hennes nye man. Och nu sitter de här materialisterna och antagoniserar sitt hemkvarter i London genom att försöka förvandla sitt hem till en bunker med tre meter höga skyddsmurar! (Aftonbladet)

Låt oss minnas vad zodiaktecknen betydde medan de fortfarande stämde in på levande personer (västerlandet ligger 4/5-delar av ett tecken fel numera, men i Indien används den korrekta, sideriska zodiaken). Vilket är tecknet som står för känslighet men därmed också sårbarhet och skyddsbehovet? Kräftan förstås, hem och protektionism. I den klassiska samhällsstrukturen var det Stenbocken mittemot som stod för skydd av de värnlösa som höll till i Kräftan: kvinnor och barn.

I moderna och förtappade tider sjunger Stenbockarna alltjämt patriarkatets sång, men nu försöker de skydda de sårbara unga generationen från "skadliga" saker som religion (se evolutionsbiologen Patrick Lindenfors). I en annan tid skulle Stenbockarna stå upp till försvar för ytterligare något annat. Poängen är att vi alla är besatta av våra zodiaktecken och likt blinda tråddockor agerar vi ut vissa förutbestämda roller. Zodiaktecknen kan t.o.m. uttrycka sig genom skenbart motsatta ståndpunkter - men fokuserar man djupt ser man "principen" längst inne.

Därför är det bara att lyssna på vad en människa säger en stund, vad hon gläds åt och irriterar sig över, för att veta hur kosmos svarvat till henne. I fallet Chris Martin är det mycket riktigt Kräftans tecken som stör honom, och en räddhågsen version därtill eftersom tecknet är utsatt för svåra störningar vid födelseögonblicket.


Båda zodiakens "naturligt onda" planeter Mars och Saturnus angriper Månen (sinnelaget), som fastän den senare är hemma i sitt eget tecken i detta fall bara innebär att den är ultrasensitiv och har lätt att läsa av hotbilder "där ute".

Det är också den impressionabla Kräftan som troligen ligger bakom de musikaliska plagiaten eftersom tecknet ockuperas av den rätt sterila formbyggaren Saturnus. Kombinationen - som jag inte sett förrän jag ritade upp horoskopet idag - förklarar perfekt varför jag avtände på Coldplays musik och klassade den som "generisk": bloggen har mången gång redan visat hur Saturnus nära Månen kan äta sig in i en människas själ så att hon "blir människa av värld" - fullständigt fylld av statusbetraktelser och formalistiska hänsyn. Så klart att Martin känner sig gammal och förbrukad redan - hans själsliv är ju helt kontrollerat av åldrandets och den tilltagande formalismens Saturnus!

Och det är vi ser att han faktiskt är "radiostyrd" från arketypernas eller zodiakens värld: för som Gränsdragaren minns vi ju att Saturnus är opposita Stenbockens härskare, det tecken som tagit sig uppdraget att försvara den värnlösa och "överdrivet impressionabla" Kräftan. Martin kommer att förvandla sitt intima inre hem till en steril polisstat med den här kombinationen.

Och hur farlig är egentligen illgärningsmannen Mars som han känner av via opposition från Stenbocken? Mars anses ju vara "upphöjd", dvs extra självbehärskad i Stenbockens tecken. Detta Jordtecken har den fina egenskapen att den faktiskt står för höviskhet, även om jag givit tecknet en del skit på bloggen. Den står för en konventionell rättskänsla och vill dra sitt till samhällsmaskineriet. Den är nästan generande "pk", men det beror på att härskaren Saturnus är en konservativ och långsam astrologisk faktor. För trendsättare, prova typiska Mars-individer eller Jupiter - den stora upptäckaren.

Nej, som så ofta med en Saturnus som kommer de själsliga eller psykiska faktorerna lite för nära i ett horoskop, omvittnar Månen och Saturnus en undertryckt eller hemlig diktator. I den mån man inte utövar någon dominans med sin person kan Den Kallsinnige istället projiceras utåt och bli till fruktan för t.ex. Döden (Saturnus i formen av Den Yttersta Gränsdragaren).

Här kan man t.o.m. tala om att Saturnus hämmar hans egen förmåga som krigare eller Marsian! Och en sådan aggressionsblockering späder på tendensen att istället se externa hot överallt!

Hos Chris Martin tycks det inte hjälpa att Mars anses väldisciplinerad i Stenbocken, han fruktar likväl övergrepp mot sitt hem, vilket kanske visar oss hur man ska tolka horoskop: Månen i härskarläge hemma i Kräftan/det skyddade revirets hem är dock människans psykiska grundton, precis som astrologin alltid sagt.

Här finns kringbudskap runt Månen som förvisso ger en så protektionistisk natur att den målar upp hotbilder. Kanske är det pga dessa hotbilder (Mars / Saturnus) som jag upplevde Coldplays musik som rena sömnpillret. Musiken går på prydlig tomgång, stöter sig med ingen. Ingen aggression alls, ingen taggighet. Perfekt som anonym ljudtapet.

Chris Martins födelseklockslag är inte känt, men se hur hela den här perioden bara stinker pengar och materialism. Det här dygnets (och nästas) vanvettiga tendens att vilja kontrollera världen - inte minst monetärt - sågs i mixen av Måne och Saturnus.

Men därtill hade Jupiter just anlänt för sin årslånga vistelse i pengarnas tecken Oxen, en ynklig placering för en planet som i sina bästa stunder handlar om filosofi och kan höga människan långt över det materiella. För de andesjälar som vill till jorden bara för att bada i pengar tycks det dock vara en god idé att "beama ner" och ta en människokropp medan "lyckostjärnan" ur jordens synvinkel passerar genom Oxen.

Sagda Jupiter kastar som synes också ett välsignande öga mot Mars i Stenbocken vilket aktiverar krigarens vilja att vinna monetär prestige i samhällets öron. Sorry, musikfans, han hade redan från början en enda avsikt med sitt musicerande - även om musik kommer naturligt för både Jord- och Vattenmänniskor - och det var att bli rik och dominant.

Och därtill prickar han in en snuskigt lyckosam ömsesidig reception, där pengarnas härskare Venus (härskaren över Oxen) går på visit i det fruktbara Fiskarnas tecken, medan Fiskarnas härskare, den lyckobringande Jupiter placerar sig i - ja pengarnas tecken. Det här är rätt sjukt. Är Chris Martin en av världens rikaste artister?

Och Gwyneth! Som jag alltid tyckt hade genklangen av en medeltida prinsessa, en äkta Lady. Det var väl pga filmrollerna hon valde... Men hon var inte den jag trodde. Det här är nya pengar. Vi som var med då har nu tagit ett steg tillbaka och ser nu uppkomlingarna spela sitt spel.

*****

Tillägg. Den här "look-alike"-faktorn är okej! Legendariske brittiske musikproducenten Brian Eno och Chris Martin:


Kopplingarna mellan de två födslarna står att finna i inte mindre än tre tecken, Fiskarna, Kräftan och Oxen. Brian Eno har en känd födelsetid och vi hittar Martins musikaliskt dugliga Venus-Fisk som en Fiskascendent. Vidare har Eno Solen i början av Oxen, nästan precis där Martin släppte sin Jupiter (minns den för musik/konst inte mindre än för pengaförvärv förnämliga ömsesidiga receptionen mellan dessa). Och till sist har producent-legenden exakt samma Mån/Saturnus i Kräftan! Inte undra på att de ser ut som nära släkt.


Och nu, till min fasa, kickade en insikt in. Jag har alltid gillat Eno, inte minst för att han är en av fäderna till den s.k. ambientmusiken. Men vad är ambient om inte LJUDTAPETER - just det jag kritiserade Coldplay för att måla inom rockmusiken!!

Jag försvarar mig med att ambient är konstmusik, medan Coldplay - enligt min analys av Martins horoskop - visserligen är kompetent och musikaliskt väl genomförd musik, men tydligen i syfte att göra karriär genom. (Konsten har här tappat egenvärdet, den har blivit ett instrument för en annan och djupare strävan...)

Brian Enos horoskop saknar helt den unkna och syftande typen av materialism. Här, i överensstämmelse med sin legendstatus, hittar vi en fantastisk kreativ spänning mellan Venus i Tvillingarna och Jupiter i härskarläge i Skytten. Så ska det se ut! Och med födelsetiden ser vi också var hans "takhöjd" slår igenom: Jupiter i avantgardistiska och fördomsfria Skytten (raka motsatsen mot Stenbockens traditionalistiska och "pk" försiktighet) intar det karriärmässigt bästa huset: tionde för ära och ryktbarhet i världen!

Coldplay kommer ingen att minnas om några år, Eno är redan en fixstjärna i musikhistorien. Av detta "look-alike"-fall lär man sig alltså att inte bara titta på bokomslaget utan också läsa innehållet!


PS. Missa inte att Enos musik har ALLT att göra med materiella strukturer, helt i linje med hans snarlika och viktiga delar i Jord och Vatten. Den legendariska serien Ambient-skivor är en serie ljudatmosfärer som formligen översätter vår värld till toner och stämningar. Lyssna på den jordgyttriga "On Land" och jämför sedan med den kristallblå och isklara rymden i "Apollo". Eno är ett geni!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.