Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 juni 2009

Megan - objektifierad och vet om detMegan Fox 2008

Stackars unga människor när de når framgång, förvandlas till ett föremål - objektifieras - och inte har utvecklat några som helst mentala redskap för att hantera den uppkomna splittringen i två delar av deras gamla jag!

Enligt Aftonbladet har 23-åriga aktrisen (?) Megan Fox blivit vald till världens sexigaste kvinna, och har uppenbara problem med att hantera den här avknoppningen av henne i ett alter ego. Kvinnan rodnar när saken förs på tal.

Födelsetiden är inte känd men bara själva födelsedagen är här ett fenomenalt exempel på alla nämnda ingredienser: reduktionen av en människa till enbart en kropp, en sexsymbol, oträningen (och inte rent av oförmågan) att konceptuellt greppa sin publika persona men ändå en medvetenhet om att "något har hänt". Så här ser det ut:


Jämte Michael Jacksons horoskop helt nyligen, är det här den mest "kodade" karta jag lagt upp, och färgmarkeringarna måste kort förklaras. I indisk astrologi är det inte planeterna som står i fokus utan stjärnbilderna.

Planeterna är bara agenter som aktiverar t.ex. den naturliga oppositionen mellan Oxen (Megans födelsetecken) och Skorpionen. När nu Saturnus (fysikaliteten, "objektifieringen") befinner sig mittöver, i Skorpionen, sägs oppositionen löpa mellan tecknen som helhet och inte som i västerländsk astrologi enbart mellan planeterna. Det är två teman som går igång och bildar en syntes, "färgad" av de planeter som ingår.

De färgade cirklarna indikerar alltså vilka planeter som, fastän inte i exakta vinkelvärden, aktiverar några sammansatta motiv. Notabelt är t.ex. att bara Jupiter (Zeus, gudarnas övergud) i indisk astrologi kan bilda den unika triangeln, vilket sker på Megans himmel eftersom det finns objekt även i de andra två stjärnbilderna i samma element (Luft) som det Jupiter markerar.


I termer av ren och skär materialism, att reducera människan till "enbart kropp", har jag redan rört vid den här oppositionen under etiketten "Satan". För att likt ateister och den överförenklade västerländska vetenskapen, bara hålla materiella partiklar (i allt mer komplexa sammansättningar) för att vara den enda verkligheten, det är att omedvetet ha givit sig hän till det Jesus i Nya testamentet kallade "denna världens furste", även känd som Satan - han som negerar varje försök att peka mot att livet fortsätter bortom den lilla fysiska fickan där vi just nu råkar leva och har vår boning.

Som synes av Megans födelsetecken är hon här på jorden för i någon mån "bara vara fysisk" - Solen i Oxen är ett enkelt Jordtecken och dess härskare Venus (Afrodite) är den fysiska sinnlighetens och gatflickornas beskyddarinna. Gå igenom tillräckligt många människor födda i Oxens tecken (enligt den sideriska zodiaken) och du kommer att märka att det ofta finns något väldigt "jordat" och magnetisk sugande i deras blickar.

Detta är urtecknet för MATER MATERIA, den förtärande jordmodern som suger ner själen i fysikalitet och sedan inte vill släppa greppet. Det är den här plattformen som lockar själar så att de kommer åter till jorden, varv efter varv. Satan gnuggar händerna, för hans domän lever bara på att själar faller och tappar sitt ljus. Satan och fallna änglar bygger materien och får den att verka verkligare än den är.

Att Megan rodnar inför påminnelsen om att hon också är det mentala konstruktet "sexsymbol" kan ganska lätt härledas till hennes psyke eller sinne: Månen är här "hemma" i sitt eget tecken Kräftan vilket indikerar ett renodlat budskap i Vattenelementet - själva den själsliga impressionabiliteten. De här människorna har verkligen inget pokerface - allt de känner tenderar att passera ut från själen och bli synligt i somatiska reaktioner!

Som ibland händer med horoskop bara ställda för dagen ifråga, sker en viktig förändring under dygnet i fråga. Oftast brukar osäkerhet sås av att Månen byter tecken under dygnet, men här är det Venus som vid midnatt befinner sig i 29 grader och 50 bågminuter av Oxen. Jag har helt enkelt valt att anta att Megan föddes åtminstone några timmar in på dygnet (mycket troligt) så att vi istället hittar en Venus just i början av Tvillingarnas tecken.

Denna placering motiverar det jag inledningsvis sade om sakna mentala redskap för att hantera splittringen av jaget i en publik persona. Venus är inte bara harmoni med en partner (kärlek) utan intrapsykiskt harmoni med det egna jaget. Jag tycker mig genom åren ha noterat att Venus sitter på alla stolar samtidigt men inte stadigt. Så fort man pekar ut stolen de för ögonblicket sitter på, ramlar de av den eller flyttar sig instinktivt till en annan position.

Det är en av de i särklass halaste placeringarna som tänkas kan och intrapsykiskt tycks individerna inte kunna etablera något emotionellt fotfäste i sig själva. Tvillingarnas härskare Merkurius (Hermes) förklarar varför: den är en bevingad gud i ständig rörelse mellan olika punkter och harmonierar väl med Tvillingarnas tecken som ett kluvet tecken. Kommunikation mellan punkt A och punkt B är en styrka i detta tecken, men Venus i "skytteltrafik" favoriserar inte en stabil punkt varifrån att hitta jämvikt med sig själv.

Om sedan lyckobringaren och expansionsprincipen Jupiter förstorar upp Venus i termer av kärleksgudinna (sexsymbol), gissa hur mycket svårare det blir för den sålunda objektifierade individen att hitta någon jämvikt med sitt nya publika jag!

En Venus i Tvillingarna skulle också ge en generell opposition till Skytten mittöver, och där hittar vi den råa, libidinösa Mars. Tillsammans bildar Mars och Venus det jag i andra inlägg kallat "hor- eller horbockssyndromet". Det är mycket vanligt att hitta detta i horoskop för människor som stannar på den bagatellartade nivån av sexsymbol. Det är inte alltid så att kombinationen leder till promiskuitet, men livsaptiten är långt högre än hos genomsnittsindividen. Ibland avsnörs libido och kanaliseras mot vad som kan upplevas av andra som måttlös karriärism.

Sverige har sitt eget exempel på hur rastlös denna kombination av Mars & Venus är i Carolina Gynning. Där faller kombinationen i Lufttecknet Vågen, vilket antyder att hon sällan är i balans mer än några få ögonblick innan mentaliteten sticker iväg i någon ny "crush"... En distinkt femme fatale-kombination, detta "horsyndrom" - även i de fall den sublimerats bortom gatflicksnivån, vilket den måste sägas gälla för Gynnings placering i Luft. Megan Foxs Mars/Venus aktiverar Eld och Luft, vilket är en kreativ kombination så kanhända kommer även hon att göra sin "Gynning" så småningom och försöka bli konstnär.

Mars i opposition med en Venus i kluvna Tvillingarna torde också vara det tydligaste tecknet på den bisexualitet Megan Fox flera gånger uttalat sig om. Att vilja ha av "båda sorterna" kan vara ett tecken på den horbockighet/nymfomani som kombinationen sägs medföra, fast här som en mörkande strategi: genom att tända på båda könen kan man hålla två olika bokföringar, vilka, tagna var och en för sig, inte ser så oroväckande ut. Men summan av alla kärlekar visar att individen sitter fast i en libidinös fixering.

Ur astrologiskt perspektiv är Megan naturligtvis lika lite bi som många homo tror att de är det. Astrologin avslöjar att det är medfödda brister i självinsikt som leder till dessa "patologiska" yttringar. Men försök övertyga en människa om att hon egentligen är "hetero" innan hon har lagt klart sitt eget psykiska pussel... Här kommer själavandringen in som en förklaring till varför vissa födelsehoroskop bara skriker ut instabilitet i genderfrågan.

Det finns ingen möjlighet att gömma undan en Mars & Venus-aspekt, det handlar om att hitta så smarta uttryck för den som möjligt. Den som kan undvika att gå på gatan lär väl göra det, men dans och sång - underhållningsbranschen kort och gott - kan ge tillräckligt utlopp för den här själens starka genomflöde av begär till livet.


Så vad har vi hittat?

Jo, på denna himmel kan man utläsa en synergi mellan den materialistiska och objektifierande principen (Oxe/Skorpion) och den extremt lyckobådande kombinationen av de "naturligt goda" Jupiter och Venus, med det resultatet att Megan Fox lyfts upp från mängden och blivit en symbol för lyckan som bor i Afrodite, skönhetens och kärlekens gudinna. Eftersom Mars är med på ett hörn, talar pressen i termer av rå sexualitet, snarare än Venus som en högre konst, och detta besvärar Megan.

Mentalt klarar hon inte att stå stadigt i denna mentala konstruktion av "sexgudinna" för trots all Luft är hon i grunden inte en mental typ: Månen i Kräftan indikerar en lättrörd och sentimental människa som har nära till känslorna.

Både hennes Sol och Måne, Jord och Vatten respektive, indikerar den negativa polariteten som drar människor ner mot ökad fysikalitet och ökat beroende av de fem yttre sinnena. Mot detta kan hennes Lufttriangel söka kämpa, men hon var predestinerad att bli en "läckerbit för ögat", bränsle i "det sataniska maskineriet".


Ett näranog perfekt horoskop för ett liv i "denna världen", men definitivt inte en markör för en själ som kom till jorden för att börja påbörja "returresan" till högre himlar. Men vi är alla här för att göra "vår grej", och om detta påminner astrologin.*****

Se även min serie studier av det sataniska elementet i astrologin (etiketten "Satan"), eller om inte intresset är så stort bara del III där aktrisen Molly Sims noteras. Hon är också Oxe men tycks inte alls ha några problem med rodnande självmedvetenhet.

Och varför? Jag tror det beror på att hon totalt saknar Vatten i sitt horoskop, vilken kan utläsas som en viss brist på emotionell djupkontakt med sig själv. Hon är "bara kropp". Till skillnad från Megan Foxs sensitiva Kräft-Måne har Molly Sims dessutom en kombination av sinnelagets Måne + Mars, vilket introducerar ovannämnda element av "rå libido". Ett annat sätt att indikera en sexsymbol alltså (och en som trivs i den mentala föreställningen om att vara det - planeterna ligger i den mentaliserande Luften).

Astrologin har många sätt att beskriva en sak.

Danmark, den fria sexualitetens land (i många kulturers ögon spridare av fördärv), har intressant nog ett nationalhoroskop helt nedtyngt av den sataniska principen. Detta ger också intressanta synvinklar på deras antireligiösa aktiviteter - Muhammedkarikatyrerna som kostade landet många, många miljoner till följd av handelsembargon ute i vida världen.

Och NATO- och USA-vänliga som danskarna är, tycks med rätta arabvärldens syn på USA som "den stora Satan" även kunna appliceras på vårt grannland (Lill-Satan?). Oxen/Skorpionen leder påfallande ofta till "låga vibrationer" som vakna själar eller hela kulturer som inte fallit så lågt i den gyttja skandinaverna kallar sin "frihet" med avsmak värjer sig mot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.