Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 27 maj 2009

Giftet i den danska folksjälenStoppa bomber i Muhammeds mössa, misshandla grisar på väg till slakt.


Det är länge sedan danskarna var berömda för sin enkla, sinnliga materialism. Här hittade jag i alla fall en flashback från en tid då allt var enklare:

I jumfruens tegn [a.k.a In the Sign of the Virgin] (1973) starring Ole Soltoft, Sigrid Horne-Rasmussen, Bent Warburg, and Anne Bie Warburg.

In a boarding school in a Danish village, the Headmistress has her hands full. She’s got a school full of wanton little girls who seem entirely driven by sex. Unbeknownst to her, she can’t even punish the girls without them breaking out of the basement dungeon to sneak over to the local brothel. Soon the planet Jupiter with the constellation Virgo will align with the village as the focal point, and she worries that a sex frenzy will break out on her campus. Thankfully there’s science to the rescue.

Scientist Armond is dispatched to the village with a new hormone treatment in the form of a powder. If Armond doses the girls and the town’s water supply with the powder, then the mad orgy might be averted.

However, rival scientist Professor Bomwitz has hit town with his own special hormone powder, but his causes people to go into fits of ecstasy. When the two scientists literally run into each other, they accidentally swap identical cases of powder. With Bomwitz frustrated with the results his powder gets, Armond happily drops the wrong powder in the town reservoir. Now with the stars and planets aligning, the girls are taken over by an unquenchable sex mania, and no man is safe from their desires.


Källa

Danmark som en nation fylld av hormonstörda "sinnesmissbrukare"? Notera filmens tema med ett kemikaliekrig - ett eko av grannlandet och tillika kemins högborg Tyskland?


Jag kom på tanken att surfa på Ole Søltoft eftersom hans "Mazurka på sängkanten" var en så stor internationell framgång att t.o.m. jamaikanen Augustus Pablo gjorde instrumentallåten "Bedroom Mazurka" 1974. Så paradoxalt: att bli varse de danska grannarnas mjukporrvåg genom en låttitel tack vare upptäckten av en (på den tiden) ovanlig musikgenre från tredje världen!

Så lite kunde jag om det danska fenomenet att jag trodde Ole var regissören, men det visade sig vara skådespelaren/"hjälten" i en serie filmer av samma typ. Han dog ganska ung, 58 år gammal.Här är både SOL och MÅNE i Eldelementet, vilket enligt brittiske astrologen Charles Carter representerade "animal spirits" hos "lägre utvecklade individer" - det vill säga, simpla hormonstyrda människor som lever totalt efter lustprincipen. Känslor men inte mycket intellekt. Så långt stämmer Ole in på schablonbilden av en outvecklad (fast måhända välvillig) själ.

Räknar man bara med de sju klassiska planeterna är detta enbart en Eld/Vatten-individ, vilket innebär en sensationalist, en människa som enbart lever för att via sina fem yttre sinnen konsumera intryck och reaktivt leva ut sina inre affekter!

Notera hur det avgörande sinnelaget - Månen- i egocentriska Väduren baserar sig på Vädurens härskare: passionens (lidelse eller lidande) Mars.

Mars härskar i två faser, "positiv" (Väduren) och "negativ" (Skorpionen). Här hittas den passionerade direktheten i sitt "negativa härskarläge", i dödens Skorpion. Här suger Mars "inåt", "drar till sig". Den vill ha! Hunger, omättlig hunger. Ett svart hål.

Skorpionen är även känt som den sexuella naturens styrande princip. Sex utan kärlek. Talar vi kärlek som en konstform, då gäller istället Venus/Afrodite som signifikator. Mars i Skorpionen är alltså sexualiteten eller reproduktionen som "blind biologisk process".


Ole Søltoft bekräftar på ett nästan chockartat sätt den beskrivning jag provisoriskt börjat använda på konjunktionen mellan Mars och Venus: jag har i flera blogginlägg kallat denna för "horbocks- och horsyndromet".

Logiken är att den brutalt direkta Mars förgrovar och stimulerar Venus abnormt, så att Venus/Afrodite förlorar sin högre manifestation som härskare över konstarterna inklusive kärleken som en raffinerad konst. Istället får man en lustfylld natur "där kuken tänker istället för hjärnan".

För kvinnor är ordet nymfomani en "vänlig" formulering från den tid man skylde det förgrovade djuriska elementet i lidelsen. Vi talar dreglande djur från djupa germanska skogar här, ljusår från österlandets extremt estetiserade erotiska konster. (Notera hur astrologin skär rakt igenom förenklingar som "män från Mars, kvinnor från Venus" - män kan födas under starkt venusianska inflytanden och kvinnor komma under himlar som signalerar rena stridspittar.)

Den här danske "skådespelaren" bekräftar perfekt astrologins varningsbud och en abnorm böjelse.

Notabelt föddes Bill Clinton "I did not have SEX with THAT woman!" med en Mars/Venus-kombination stigande i öster! ("Stigande i öster" betyder "definierande" för den som inte är helt hemma i de astrologiska uttryckssätten.)

En svensk pseudokändis vid namn Carolina Gynning har den också. Hon startade sin karriär genom dubiösa "Big Brother" och nakenposering. På senare år har hon snyggat till sitt CV genom programledarjobb i tv.

Att hon så enkelt lyckats bli "någon" och sudda ut den solkiga starten, beror på att hennes horsyndrom (Mars+Venus) ligger i det socialt charmerande Vågens tecken. Mycket av den basala kroppsligheten flyttas här upp i "luften" och blir ett evigt mentaliserande istället för faktisk fysisk utlevelse.

Men Gynning är vulgärt direkt i sin mentalitet, det är uppenbart via hennes tv-framträdanden. Hos henne hittar vi också sinnelaget/Månen uselt placerat i Skorpionen, och hennes neurotiska fixeringar vid kropp och åldrande har det skrivits mycket om. Månen i Skorpionen är ett sinne som frossar i vämjelser, lever i permanent toxiskt tillstånd! Mer om detta följer.


*****

Någon läsare undrar säkert hur bloggarens associationer fungerar som går från grisuppfödning till en dansk horbock! Svaret kommer nu.Det danska nationalhoroskopet
Källa: Nick Campion

En individ kan inte fullt ut begripas om kontexten saknas. Ole Søltoft föddes givetvis in i ett sammanhang, in i en ambiens eller grundstämning med dess särskilda böjelser och blindfläckar. Denna tecknas av det danska nationalhoroskopet.

Föga behöver sägas. Det moderna Danmark blev till under en mycket ogynnsam fullmåne, faktiskt den sämsta man kan tänka sig!


Solen indikerar en vilja riktad enbart mot jorden och dess fysiska produkter. Oxen är den enkla sinnligheten. Ingen filosofi här! Danmarks världsberömda kristna filosof Søren Kierkegaard är verkligen undantaget som bekräftar regeln!

Vad soltecknet antyder är detta ett harmlöst jordbrukarland, Oxen representerar markens håvor och ger det fysiska substratet som håller eldgnistan (andemänniskan) i det föregående tecknet Väduren vid fysiskt liv.

Månen är naturligt associerad med vatten och biologiskt liv, men fullmånen innebär nästan alltid att de sunda kroppsvätskorna är i olag och böljar oroligt - se Jonas Gardells eldfängda fullmåne. Undantaget från denna uppenbara nervighet inträffar då Månen i "fullmånesyndromet" befinner sig i Skorpionens tecken, där psykets planet anses "debil" och förklenad.

Oxe och Skorpion tillhör båda den "fixerade" (förmörkade) kvaliteten och fixerat vatten betyder att vattnet inte längre cirkulerar och syresätts. I Skorpionens tecken frodas gift, här innebär Månen att psyket fastnat i negativa habitueringar. Carolina Gynnings psyke, nu som dansk nationalmentalitet!

För att göra en lång historia kort: den danska nationalmentaliteten beskrivs som en ölpimplande fallen natur, godmodig måhända - för Oxen är väldigt loj - men enbart fixerad på att fylla kropp och själ med skorpionens toxiska substanser. "Livets goda" kallar den här typen sin livsstil för, men det är bara ett tänkande och grötigt pratande djur som äter, dricker, skiter och fortplantar sig. Basal biologi utan några nobla övertoner!

Charles Carters analys var förödande i sin klarhet:

Taurus/Scorpio certainly points to an enjoyment of the things of the senses, possibly betond the limits of dietetic discretion, and there is an obvious danger of precipitation in the form of disease, especially those forms which are of an auto-toxic nature. It is well known that George IV paid the price of his love of the table with gout and extreme obesity.1

In such a connection one must carefully study Mars and Saturn, to see how far physical activity and self-control are likely to counteract the voluptuous proclivities of the polarity. It is a rather dangerous combination, but to the native (horoscope owner) rather than to others.

Carter - Essays on the Foundations of Astrology (1947, s.94)

Nationalhoroskopet omvittnar att dansken överlag är en självefterlåten sensualist med klara tendenser till giftig snarstuckenhet och långsinthet ("skorpiondygder"), och inte mycket mer. Och utöver vad Carter säger om att problemet stannar vid att folket förgiftar sina egna sinnen, tycks danskarnas grad av toxicitet nu ha börjat sätta spår i dess attityd till både djur och muslimer!

Som Shakespeare sade långt innan det här nationalhoroskopet spikades: Det är något ruttet i staten Danmark! Månen i Skorpionen indikerar just ruttnande stoff i det psykiska systemet! Och låt ingen luras av staten Danmarks Lejonascendent - landet spelar rollen av en kung (komplett med en egen historia av kolonialism och slavhandel), men det är Månen - psyket - som avslöjar landets gudlösa förfallenhet och kollaps in i simpel sinneskonsumtion och utpräglat religionshat.

(Notera dock: 29:59 av Lejonet. Hur säkert är landets födelseklockslag? Jag misstänker att Danmark istället har den påföljande Jungfrun som ascendent eller "persona". För hur "showigt" och "sceniskt" är landet egentligen? Stämmer inte bilden av Jungfruns jordnära arbete med att kultivera sin jord bättre in? Gränslandet mellan två inbördes så olika symboler påminner om att astrologin dock bara är en modell, ett underlag för reflektion...)

Ateister och hedonister ogillar religionen för att den påminner om en kosmiskt sanktionerad morallag, och att sinnets impulser inte är den högsta normen! Man upplever att religionen förstör nöjet med att leva på ett försjunket stadium! Ola Salo har med andra ord fel när sjunger "Let your body decide where you want to go". Det resonemanget för endast den människa som i materialismens tecken stängt dörren mot den högre medvetenhet som leder de allra främsta vetenskapsmännen att anta att Intelligens snarare än slump ligger bakom universums utveckling mot liv och medvetande.

Det är ingen slump att ett land format av lergröt bildad av denna fullmåne mellan ett Jord- och ett Vattentecken blev det första i västerlandet att legalisera porrfilm (1969). Danmark representerar perfekt västerlandets moraliska sönderfall, vilket en del andra kulturer med rätta upprörts över.

Men framtiden torde väl ligga någonstans mittemellan danskarnas förfallna mentalitet och arabvärldens patriarkala hycklande moralism. Kanhända är grisskandalen den vakna upp-signal för Danmark som de inte snappade för några år sedan efter skandalen med Muhammed-bilderna.


Den danska grisskandalen i Expressen, Svenska Dagbladet.
 

Se även en annan fullmåne mellan Oxe/Skorpion som relaterar till avsaknad av etisk altitud (dvs "fysikalistisk plattlandsmaterialism" av det danska folkkynnets typ): Passiv piratsympatisör.


Tillägg 090628


Etiketten "sataniska principen" läggs till eftersom detta verkar vara det första inlägget där jag, utan att använda epitetet, lägger ut texten för indikationer på total oandlighet. Se även Wikipedia för det judiska begreppet yetzer hara och dess koppling till Satan, Vedersakaren, som testar människan för att se om hon ska falla offer för sin lägre sida eller ej. Fallet in i enbart djursidan i den sammansatta människovarelsen leder till att den goda böjelsen, yetzer hatov, försvagas.)_____
1. Carter utgick från den tropiska zodiaken och i det här fallet kan visserligen ingen missta sig på kungens fullständigt depraverade livsstil, men förklaringen ligger inte i Jord- och Vattenelementets negativa lergröt, utan tvärtom i obalansen som Eld och Luft kan ge: Väduren fullastad i tredje huset för mentalitet och en opposition till lättjefulla Mars i Vågen.

Inför uppgiften att kungen hade en homosexaffär med "den förste dandyn" Beau Brummel (se annat inlägg), går mina tankar till Jonas Gardells fullmåne mellan just Vädur och Våg.

Det kan bli extremt odisciplinerade livsöden när Väduren/egot försöker skriva sin livssaga enbart utifrån den korttänkta "kickplaneten" Mars intelligens (obefintlig).

George IV hade således följande planeter i Väduren, vilka Mars i Vågen kunde attackera via opposition (och korrumpera): Månen, Jupiter ("mera!"), Ketu ("mera, mera, mera!") samt Saturnus. Gränsdragaren Saturnus är "debil" under passagen genom egotecknet, så det finns egentligen inget gott att säga om den kungen. Englands "minst älskade" är en förskönande omskrivning för en degraderad sensationalist. För hans Sol i Kräftan (Vatten) visar här en livsväg som hämtar näring från Månens belägenhet.

Exemplet är nyttigt, för det visar att "satanisk inomvärldslighet" inte är beroende av just axeln mellan Oxen/Skorpionen utan kan söka sig andra kanaler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.