Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 21 mars 2018

De tre kvaliteterna och andliga människorJag fick idén till det här minitestet den 7 februari 2018 och allt fram till själva testet och utvärderingen av resultatet skrevs denna dag. Sedan tyckte jag ämnet kunde passa för bloggens nioårsdag för att markera att inte allt måste handla om Sveriges förlust av politiker med vision och klokhet...

*****

Den hinduiska texten Bhagadvad Gita låter en gudomlig avatar maskerad till körsven förklara att:
Den materiella naturen består av tre kvaliteter, godhet, lidelse och okunnighet [Sattva, Rajas och Tamas]. När den eviga levande varelsen kommer i kontakt med naturen, o du starkt beväpnade Arjuna, blir den betingad av dessa kvaliteter. (14:5)

Men min genomgång av några hundra politiker bekräftade inte en subjektiv upplevelse att sorten ofta föddes i klorna på Mörkrets kvalitet. Samtidigt är det svårt att formulera ett bra test utan födelsetid, för det är ju tecknet som stiger i öster som sätter en ton som sedan inskärps eller modifieras av hur den planetära ascendenthärskaren står. Att titta på sol- och månplaceringarna är inte oviktigt, men rankar inte lika tungt.

Det finns andra typer av kombinationer som kan ge viktiga omen. Inlägget den 6 februari om den danska partiledaren för socialdemokraterna visade sig kvinnans rädsla för framtiden korrelerade med total brist på Ljusets kvalitet samtidigt som BÅDE Sol och Måne befann sig i Mörkret och även Ljusens disponenter i den yttersta analysen drog mot Mörkret!

Detta är om något grundtypen för en ärkereaktionär som bara har nödbromsen att tillgå varje gång landskapet ändrar på sig. Mette Fredriksen hade just ett sådant horoskop som jag - tydligen felaktigt - tyckt mig se i samband med verkligt dåliga politiker. Kanske måste man först sätta betyg på politikernas tankar och gärningar innan hinduismens tre gunas ger sig till känna? Men vem är kallad att sätta betyget? Någon som är helt och hållet född till Ljusets kvalitet är inte det lättaste att hitta! 

Ovillig att ge upp den objektiva påvisbarheten i läran om de tre kvaliteterna och en smula uppmuntrad av det nyliga testet av 235 ateister vänder jag nu på steken och söker upp alla namn som taggats "andlig" under flera år av sporadisk datainsamling. Som vanligt saknas födelsetid för de flesta, men vem vet, kanske är "andlighet" en vassare definition än "politiker"? 

Samtidigt finns här en brokig samling, allt från konservativa präster som kanske bättre borde sorteras till Mörkrets kvalitet (konservativa traditionsbevarare). Men "andlighet" är ett ord som förpliktar och det har definitivt en släktskap med Sattva guna, som inte enbart är ett "urstoff" utan också ger sig tillkänna som en psykologisk kvalitet. 

Om Sattva säger t.ex. den hinduiska texten Bhagadvad Gita: 

Godhetens kvalitet [Sattva guna] som är renare än de andra, är upplysande och skänker befrielse från syndens [karmans] alla återverkningar. De som befinner sig i denna kvalitet betingas av en känsla av lycka och kunskap.

...Godhetens kvalitet binder en vid lycka, lidelsens kvalitet binder en vid fruktbringande verksamhet, och okunnighetens, som täcker ens kunskap, binder en vid dårskap. (14.6,9)
Sökningen gav 201 träffar av strax över 10.000 horoskop och är därför inte riktigt stabil. Slumpmässiga pendelsvängningar är att vänta i en mindre grupp som den här. Men nyfikenheten är väckt och jag ska här välja en metod som faktiskt använts av västastrologer. Addering av alla deltagarnas planeter i någon kategori, t.ex. kvaliteterna. En kvantitativ fråga som hoppas på ett kvantitativt svar: "Ja, dessa människor som taggats som förespråkare för andlighet har också fler placeringar i Ljuset än genomsnittet". Jag ska också granska sol- och månplaceringarna för de 201 och Solen är förstås viktigare än Månen här, då den refererar till människans högre väsensled. Månen är vad som drar henne ner till att bli blott naturlig i sin orientering.

De tio äldsta och de tio yngsta namnen får illustrera alla dessa deltagare i kategorin "spiritual" (andlig), men det är som sagt inte individerna som är föremål för intresset utan gruppen/kategorin "andlig" och dess eventuella korrelation med Ljusets (godhetens) kvalitet.:
 • Ibn Taymiyyah;22.1.1263;12:00 - islamisk logiker och teolog
 • Marsilio Ficino;19.10.1433;13:26 - renässansman, teolog, astrolog m.m.
 • Desiderius Erasmus;28.10.1466;12:00 - humanist, katolsk präst
 • Thomas More;7.02.1478; 2:30 - kanoniserat helgon i Katolska kyrkan, visualiserade en tid utan privat ägande (vår stundande Vattenbärarens tidsålder?)
 • John Donne;22.01.1572;13:30 - (hypotetisk tid för att få Månen i Oxen) - präst, satiriker (!)
 • Jacob Böhme;24.4.1575;12:00 - mystiker, författare
 • Jean-Baptiste Morin de Villefranche / Morinus;23.02.1583; 8:47 - astrolog
 • Pierre Gassendi;22.1.1592;12:00 - filosof, präst, matematiker, astrolog
 • Francois Fenelon;6.8.1651;12:00 - ärkebiskop, kvietist
 • William Walter;7.10.1737;12:00 - präst
  ....
 • Shneur Kesselman;27.12.1978;12:00 - ortodox jude
 • Alex Ansary;25.2.1980;12:00 - driver en new age-sajt
 • Camilla Öhrnberg;21.6.1980;12:00 - medium
 • Birkan Tore;24.02.1981;12:00 - medium
 • Tulsi Gabbard;12.04.1981;12:00 - hinduisk politiker som avslöjade Barack Obamas hemliga stöd till IS för att bli kvitt Syriens despot
 • Daniel Karlsson/The Moniker;31.8.1981;12:00 - sångartist
 • David Lindgren;28.4.1982;12:00 - sångartist
 • Polgara Källman;7.1.1985;12:00 - "certifierad" synsk, spalt i Aftonbladet
 • Vilde Frang;19.8.1986;12:00 - violinist (barngeni)
 • Isabella Lundgren;21.12.1987;12:00 - sångartist, blev präst
Först en enkel genomgång av sol-, mån- samt jupiterplaceringarna, trots att bloggaren borde ha lärt sig vid det här laget att det är svårt att locka fram responser från astrologin när man bryter sönder horoskopet i de allra enklaste bitarna. Platons rekommendation att skärpa sinnet genom att studera himlavalvets former (dvs. mer komplexa geometriska signaturer), står visserligen som ett citat högst upp men undertecknad verkar inte leva som han lär... Enskilda placeringar i samband med vissa ämnen HAR dock visat sig under årens gång, och vad naturligare än att inkludera religionens och filosofins planet Jupiter i just den här sökningen. Den gjorde sig ju diskret förnummen även i genomgången av filosofer för några år sedan. 

Solen, Månen och Jupiter är händelsevis också den hinduiska astrologins tre planeter klassificerade som sattviska, de är alla medvetandebringare och kan föra människan mot högre insikt. 

Det är märkligt att begärets planet Månen hör till gruppen men inte intellektets Merkurius! Den senare tillhör istället passionens kvalitet och är en förmåga som tillhör en lägre verklighetsnivå än den varifrån ljuset eller medvetandet strömmar. Merkurius plockar med fragment och analyserar, den är själv oförmögen till högre förståelse...

Bilden som illustrerar inlägget kommer från från indisk-amerikanska fysikprofessorn Amit Goswamis oförtjänt okända bok Physics of the Soul (2001). Den kan få illustrera tanken om medvetandebringande "kanaler". Goswami studerade Tibetanska dödsbokens läror (som innehåller de fem österländska elementen med Eter som det femte) och menar sig ha fått smärre "kosmiska insikter" som resulterade i denna bok om själen, döden, reinkarnationen och den nya kvantfysiken. Bildtexten till grafiken med människans fem (medvetande-)kroppar lyder så här och bygger på Goswamins "avmystifiering" av hinduiska läror:


Den yttersta kroppen är den obegränsade härlighetskroppen [bliss body]. Nästa kropp är det tematiska eller supramentala intellektet. Denna kropp sätter kontexten inom vilken de lägre tre kropparna, den mentala, den vitala och den fysiska har att röra sig inom. Av dessa senare kroppar skänker den mentala kroppen mening åt de vitala och fysiska rörelserna, medan den vitala äger blåkartorna till de biologiska livsformer som kommer att manifestera sig i den fysiska kroppen. Slutligen kan det fysiska betraktas som den "hårdvara" inom vilken representationer ("mjukvaran") skapas av innehållet i den vitala kroppen och den mentala.

Sistnämnda kropp kallar Goswami the mind och ger sanskrittermen manas, vilken astrologin förbinder med Månen eller det inre sinnet.

Den vitala kroppen är hans omskrivning för prana - en slags livsluft som är bärare av livets olika funktioner. Detta låter misstänkt likt det själsliga hölje som nämns i den kaldéiska beskrivningen av människans osynliga inre subtilkropp, (h)okhma-pneuma och som verkar ha betraktats som en bärare av de planetära inflytandena. Kaldéen låg inte långt från Indien och det är säkert samma lära i lite olika utformning. Prana eller livsluften är inte lätt att reducera till de fyra elementen men ligger närmast Naturen (PHUSIS) och därmed Vattenelementet som representerar förutsättningarna för liv. (Ett skäl till detta är att astrologin pekar ut Mars som är Eld i hjärnan - Väduren - men där energin i nästa steg manifesteras som Vatten i könsorganen - Skorpionen. Energin från Solen omvandlas till en lägre realitet och driver den biologiska verkligheten...)

Den supramentala nivån bör vara Luftelementet, som annars lätt lånar sig till kopplingen med det normala intellektets diskursiva tankeproduktion. Men tänk Luftplaneten Saturnus i "sjunde himmelen" i nära samarbete med "härlighetskroppen" som förstås är den gudomliga Elden eller Solen i människans hjärta. Saturnus som Den Långsamme (skt: Shani) visar att "gammal är äldst" och är Mästerarkitekten, den enda som kan hålla den kosmiska helheten i sitt medvetande. Det gör den luftiga Saturnus till ett emblem i denna värld för det tidlösa gudomliga Intellektet (platonismens Nous). 

Alternativt kan man tänka sig att Jupiter, som Solen fungerar som en relästation för vid själens återvändande till en värld bortom universum, symboliserar den "obegränsade" härlighetskroppen (Brahman!). Bloggen har skrivit tidigare om hur den inomvärldsliga Jupiter - sjätte himlen - är en expansionens princip som söker uppfylla helheten som tecknas av Saturnus gränsdragning - sjunde himlen. När Jupiter helt har fyllt universum då är också dess tid över (om man inte som grek tror på universums evighet, att universum genom ett aldrig sinande flöde tid simulerar den verkliga Evigheten på sitt krumma sätt).


*****


Sol, Måne & Jupiter hos 201 andliga personer
20 19 16
11 11 13
11 15 22
13 22 17
11 15 18
19 19 18
21 19 13
14 12 12
18 16 24
21 20 20
23 18 15
19 15 13
Snitt:
16,75
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<= 8 e.
>=25

Ta inte 50%-regeln för signifikant avvikelse på allvar, slumpvariation skulle mycket väl kunna ge falska utslag med så här få datapunkter. Vad som är mest intressant är att notera vilka symboler det är som ev. avviker tydligt från medelvärdet.

Ingen som följt bloggens kvasifilosofiska utflykter förvånas över att Oxen intar jumboplatsen totalt. Den har lägsta värde i alla tre kolumner, och bara Lejonet och Tvillingarna kan mäta sig utifrån solpositionen. Eftersom Solen indikerar andesjälen (atman) och den härskar i Lejonet skulle man kunna tro den här placeringen skulle gå i toppen på temat andlighet, men tyvärr verkar lejonen i allmänhet för uppfyllda av sin egen storhet för att kunna föreställa sig något större än dem själva. De är trots bara "kung över djuren" men över djuren finns andra arter av mer gudomligt och svårgripbart slag. Just ovanför djurlivet finns änglar och demoner i stort antal och av många sorter...

Någon slags bekräftelse kommer via Sol-Lejonets motpol Solen i Vattenbäraren som är den allra mest andliga placeringen i det här testet vad gäller atma-indikationerna. Månen, en låg regionen i dessa sammanhang, låter jag vara okommenterad, men det verkligt spännande för astrologins sak kommer i tredje spalten. Fenomenalt snor religionens planet Jupiter åt sig toppvärdet 24 förekomster när den ligger i sitt eget andliga tecken Skytten (bågspännaren som hoppfullt riktar sin intention/pilbåge mot universums väldighet).

Även om det vi ser är slumpens fladdrande tycker jag att dessa två senaste placeringar är otroligt talande och suggestiva.

Fördelar man dessa placeringar över de tre elementen ser det istället ut så här:

SATTVA 143

RAJAS  149

TAMAS 128


Ännu en gång har läran om de tre kvaliteterna misslyckats stå på egna ben. Kanhända är metodvalet för simplistiskt. Det är som sagt den kroppsliga ascendenten som anger individens dominanta kvalitet (modifierad av ascendenthärskarens placering). Taget i klump på detta sätt kan inte Ljuset sägas tyda på andlighet. Möjligen en liten indikation av att Mörkret (Tamas) tenderar att hålla sig lite lägre i den andliga gruppen, vilket naturligtvis skulle vara logiskt. Sociologiska studier säger ju att troende människor är mer välanpassade samhällsmedborgare (och Mörkret indikerar klara böjelser mot lastfyllda liv).

Nej, kvaliteterna är svåra att locka fram med enkla kvantitativa sökningar. De kräver sannolikt mycket mer väl uttänkta tester. Här var det istället andlighetens egen symbol - Jupiter i sitt positiva härskarläge i Skytten - som kom till astrologins stöd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.