Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 26 november 2017

Överläkarens fadäs

En nog så intressant artikel i SvD om kreativitet, galenskap och könssjukdomen syfilis havererar svårt när den svenska biologisten Johan Frostegård ägnar hela 35% av texten åt det helt hypotetiska fallet Shakespeare (lika hypotetiskt som hans första exempel, Adolf Hitler) och talar om att säkerställa syfilishypotesten genom att gräva upp författarens lik. Men detta låter sig inte göras eftersom Stratformannens grav inte innehåller författaren! Det var Edward de Vere, den 17e greven av Oxford, under flera år finansiär av två hela teatersällskap som var verkens upphovsman.

Det är också rörande att höra en kvintessentiell materialist som Frostegård reducera upplevelser av spöken (i pjäsen Hamlet) till av syfilis betingade hallucinationer! Man börjar smått undra hur många av dem som sökt hjälp för spökerier under tv-programmet "Det Okända" många säsonger som egentligen hade problem med syfilis! Det enda goda med den här tredjedelen av artikeln är att jag äntligen fick svar på varför jag reagerat så starkt på ordet pox i det brittiska uttrycket small pox som jag i övre tonåren snappade upp i en jamaicansk låttext. "The people were all suffering from small pox" - jag orkade aldrig ta mig till en ordbok men jag funderade vad det var för sjukdom som sångaren sjöng om. Smittkoppor var alltså "lilla syfilisen" i äldre tid.

Horoskopet för denna den svenska reduktionistiska materialismens advokat måste undersökas! Vid denna punkt i texten har jag ännu inte sökt efter födelsedata men min gissning baserar sig på virusfixeringen och den sjukliga sexualiteten i dagens första blogginlägg: en smutsig göl av Vatten och Jord, den sataniska axeln anknyter till könet via Skorpionens tecken och skulle kunna förklara ämnesvalet i denna Understreckare.

*****

När man gissar rätt så här ofta som bloggen gör, betyder det att ribban har satts för lågt. De fyra elementens kombinationer är ju ändå begränsade. Väljer man den naturliga zodiaken med tecknen invid sina hus stämmer professorn med reumatism som specialitet perfekt in på den strikt kroppsrelaterade läkarprofessionen och det var där han borde ha stannat istället för att börja spekulera kring kopplingar till psyke och författarskap...
Kan det bli tydligare? Jungfrun i den kroppsliga ohälsans 6e hus "skitar" ner sexualitetens Skorpion i 8e där vi har "smittspridare" Jupiter (alltid expanderande och muterande i nya riktningar - en cellulär planet). Frostegård citerar vetenskapen som antar att syfilis kom till Europa från hemvändande Amerikafarare och i medicinmannens karta SOM REN TANKE ser man mycket riktigt den Stora Illgöraren (Saturnus) i utlandsresornas 9e hus. Man skulle nästan kunna tro av det här horoskopet att det var en främlingsfientlig Sverigedemokrat som lade ut texten om vådan av att blanda sig med främmande folk!

Horoskopet stämde så sanslöst bra in på min enkla gissning att jag ritar ut dygnet en gång till, nu med utagerande solascendent. Här gäller nymånen så psyket eller förmågan att reflektera särskilt djupt är skadad hos professorn (Solen "bränner" eller osynliggör Månen). Detta omen och i synnerhet i det zodiaktecken vari det presenterar sig kan förklara varför han valt materialismen som förklaringsmodell - den lätta vägen ut ur de problem som gengångare och andra obskyra fenomen presenterar vetenskapen för. "Grunda dem i malfungerande materia" blir byidiotens svar på allt som ter sig gåtfullt.

Samtidigt är horoskopet gott inom sitt valda verksamhetsområde. Den massiva betoningen på faktaorienterad Jord (Jungfrun behärskas av Merkurius) gör att man inte behöver reflektera särskilt djupt eller gå utanför vår tids materiella paradigm. (Jungfrun är zodiakens mest anpassliga och sällan en som bryter ny mark, den är en smidig högra hand till det visionära Lejonet.)

Materiella fakta är allt man här tycker sig behöva och det färgar också 3e intellektshuset som dock är genomgående uselt. Olyckans Mars är en dubbelt hemsk planet för Jungfrun i 1a huset (jfr Fredrik "Stridshingsten" Reinfeldt) och här agerar den bas för redbara 3e som sedan fylls av en "viral" Jupiter som också är en "verksam illgörare". Nu förstår vi varför den här läkaren inte kan hålla fingrarna borta från psykologin utan tvärtom försöker dra ner höga medvetandetillstånd (som krävs för att förnimma den "andra sidan") i sin egen gyttja och bakterieflora!

Men så länge han bara botar krämpor är allt väl: för Jungfrun i 1a huset är sociala Venus en verksam välgörare och kungavärdighetens Regulus gör det här till en smidig social natur och t.o.m. i någon mening "utvald" att bli kung (här: professor). Att Venus ligger i 12e huset för "samhällets olycksbarn" passar eminent väl med läkarprofessionen eftersom sjukhus kopplas till detta hus (sjukdomen i 6e hänvisas till kurorten mittöver - det 12e).

Redan utan födelseklockslag ser det således ut som om den här materialisten perfekt hittat sitt kall i livet. Han gick över gränsen bara när han försökte förklara Shakespeares litterära geni som en sjukdom och dessutom utan att ha en susning om hur den konventionella teorin om Stratfordmannen är stendöd! 

Bevisbördan för den konventionella historieskrivningen är nu så tung att mainstreamlinjen helt tystnat (förutom i SvD, vars redaktörer inte bryr sig). Det är inte små saker Oxfordianerna - lärda människor nästan allesamman - gräver fram ur arkiven! Den här 870 sidor tunga tegelstenen, frukten av en amerikansk jurists och poets tioåriga språkanalyser av den 17e greven av Oxfords bevarade brev och Shakespeares dramer, är bara en droppe i havet av all forskning som visar att Frostegård yrade under en tredjedel av sin Understreckare!

Nyanländ till undertecknads bokhylla.
Se nedre delen av detta inlägg (som blev
ovanligt viralt för den här smala bloggen,
men naturligtvis pga. populära Simone Giertz).


PS. Överläkaren frågar sig varför Shakespeare-texterna innehåller fler referenser till pox än någon annan samtidiga författare. Frågan är så dumt ställd som den kan bli. Varför tar "Shakespeare" upp astrologiska profetior 200 gånger - mer än någon annan samtidiga förförattare - och låter dem gå i uppfyllelse varje gång i sina texter? Varför har Shakespeare ett ordförråd som tydligt omvittnar högre akademiska studier i juridik? 

Oxfordianerna pekar enkelt ut förklaringen. Edward de Vere passar profilen perfekt! Juridikstudier, hyllad som Englands bäste astrolog (vid sidan av John Dee som ställde ett horoskop för den bästa tidpunkten för Elisabets kröning och gjorde det så väl att hon fick en ovanligt lång regeringstid.) 

Det intressanta blir nu huruvida greven av Oxford (som ingen vet var han ligger begravd) drog på sig syfilis då han som 25-åring hyrde en imposant villa i Venedig och förlustade sig och insöp kultur under närmare ett år! Mot det antagandet talar hans omgifte efter den första hustruns död, och fortsatta barnafödande. Jag vet inte hur syfilis ser ut efter att par år, men inbillar mig att man frivilligt skulle dra sig bort från äktenskapsmarknaden! Överläkaren behöver nog återvända till skolbänken innan han uttalar sig mer om Shakespeares presumtiva syfilis. Här visar sig Jordelementet som den svåra begränsning för anden det är (enligt Shakespeares sonetter).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.