Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 3 november 2017

När en planet blickar hemåt...
(samt: återbesök hos Peter Englund)
Att det är en god sak när en planet blickar mot (aspekterar) något av sina hemmatecken är en sanning i den hinduiska traditionen som i praktiken inte alls verkar stämma.

Vänd först på steken för ett illustrativt exempel: Aggressorn Mars i sitt positiva härskarläge i direkta och impulsiva Väduren och dessutom i 10e husets maktposition.

Från sitt dominanta läge angriper nu Mars den försiktiga Kräftascendenten och det är uppenbart att detta signalerar en överhet som hackar på personen och får Kräftans revirsystem att gå igång. Den här kombinationen i ett horoskop kan ge nervositet vid offentliga uppträdanden eftersom själva 10e-hustemat - det officiella - nu aktiverar Kräftpersonlighetens naturliga tendens att sluta sig. Intressant nog fanns ovanligt många Kräftascendenter bland skådespelare med känd födelsetid, kanske en tendens att uppsöka "skyddad verkstad" och leva ut sitt liv där, vare sig Mars tycks hota eller inte...

Men i det här exemplet måste förstås även ascendenthärskaren Månen granskas! Skulle den stå i ett äventyrligt tecken som Skytten kan man få en rent dumdristig varelse som älskar att exponera sig för fara och mycket väl kan råka ut för förödande olyckor (Mars attack) pga. sin äventyrlighet. Ser man dumdristighet i en karta blir genast 6e olyckshuset ett ställe att noga undersöka och kanske t.o.m. 8e dödshuset...

******
Nu upprepar vi resonemanget men flyttar från zodiakens första, primitiva och "personliga" akt till den andra akten, den som kallats "individens"  tredjedel (Lejonet, Jungfrun, Vågen och Skorpionen). Den här akten startar starkt med Lejonet vars härskare är Solen, symbol för den individuella andesjälen (sanskrit: atman). 

Byt nu ut den personliga Väduren mot Lejonet i 10e makthuset och placera som tidigare aggressorn Mars däri. Här ser vi en aggressiv och stark ledartyp men Mars aspekterar via sin krigiska natur sitt eget negativa hemmatecken Skorpionen stigande i öster. Är detta verkligen bra? 

Det ser mest ut som en intensifiering av Kräftans revirinstinkt, men i nästa Vattentecken, Skorpionen, övergår oron nu i terror eller panik (Skorpionens dödskoppling). Det kan också tyda på en besatt karriärism och en individ som söker mörka sitt personliga utspel (ascendenten) eftersom makt och inflytande (10e) så helt dominerar den personliga utblicken. Åter måste hela horoskopet vägas in för att se om individen är ett offer som drabbas av de mäktigas aggression eller själv en aspirant på tronen. 

Just det här exemplet från den 25-26/9 2017 innehåller en ambitiös Sol-Jungfru som vill upp i maktposition (Jungfruns härskare Merkurius har redan en fot inne i maktens hus). Hände något i det maktpolitiska lögnspelet i Sverige eller i världen den 25 eller 26 som passar in på symboliken? Ingen har sett någon anledning att fylla på i Wikipedias lista över notabla händelser denna dag i år. 

(Den sideriska zodiakens ständiga rörelse gör fixeringen vid enskilda datum till en "lägre" sysselsättning. Redan om 100 år "ägs" den 25 september av ett annat gradtal i zodiaken, vilket innebär en annan planetär härskare över denna dag för dem som följer något antikt system som går ner på den svaga detaljnivå där planeterna upprepas om och om tills zodiakens 360 grader ägs av en eller annan.)  

Eftersom Lejonet representerar den naturliga eller vilda själen är den här signaturen också tänkbar för lågintelligenta främlingshatare som betraktar vissa folkslag som primitiva djur eller apor. Xenofoberna avslöjar med sitt biologiska pseudotänkande att det är de själva som sitter fast i den låga biologiska Vattensjälen, det de gamla grekerna kallade den "Irrationella Själen". Det är en lustig paradox att samtidigt som en del dömer andra för bara deras hudfärg är det just dessa som på en högre nivå "döms" av himmelen som de verkliga problembarnen!

Eftersom det mottagande och reflekterande sinnet (Månen) sägs vara vänligt eller åtminstone neutralt stämt mot var planet är följande test kanske inte det smartaste. Men jag väljer den neutrala Månen eftersom jag vill ha två variabler för en mer komplex situation där en planet blickar "hemåt" men inte bara mot ett tomt zodiaktecken utan mot ett tecken med den tämligen jordbundna Månen. 

Frågan är nu om de förmodat välanpassade Nobelpristagarna och en grupp brottsdömda (allt från narkotikabrott och skattefiffel till massmördare) skiljer sig år när man låter planeterna opponera sina egna tecken samtidigt som Månen befinner sig i hemmatecknet (aldrig annat än neutral eller positiv till signalerna från mittemot).

Kontrollgrupp, 1000 slumpgenererade födelsedatum:

Mo.ARI opp Ma 6 0,006%
Mo.TAU opp Ve 11 0,011%
Mo.GEM opp Me 3 0.003%
Mo.CAN ------ (Månen råder över sig själv i Kräftan)
Mo.LEO opp So 8 0,008%
Mo.VIR opp Me 3 0,003%
Mo.LIB opp Ve 6 0,006%
Mo.SCO opp Ma 7 0,007%
Mo.SAG opp Ju 10 0,01%
Mo.CAP opp Sa 3 0,003%
Mo.AQU opp Sa 11 0,011%
Mo.PIS opp Ju 7 0,007%


Slumpen visar sig genom två kraftiga fluktuationer, 11 förekomster för Oxen och Vattumannen. Så länge studiet gällde en enstaka planet i ett tecken upptäckte jag att slumpintervallet höll sig på under ±30% relativt medelvärdet. Nu har vi två variabler: sannolikheten av t.ex. Månen i Väduren är 1 på 12, multiplicerat med den ytterligare sannolikheten av Vädurshärskaren opposit sitt eget tecken (också 1 på 12). 

1/12 * 1/12 * antalet datapunkter (1000) ger här ett värde att förhålla sig till.
(0,0069 * 1000 =  6,9 kartor) Tydliga avvikelser från detta värde kan tyda på en "astrologisk effekt" och det rejäla antalet kartor ger ett slumpfönster på ±57%. 

Även för den utan kunskaper i statistik (som bloggaren) verkar detta logiskt: vi såg just nästan dubbla osäkerheten visa sig jämfört med studiet av enbart en variabel (planet-i-ett-tecken). Nobel- och brottsgrupperna har visserligen några hundra datapunkter kvar till 1000 men jag använder ändå samma "slumpfönster" för att se om någon skillnad visar sig mellan två diametralt motsatta typer av samhällsmedborgare: själviska rufflare och de som forskar/skriver och tillför världen något.

Brottslingar, 749 av totalt 9913 kartor (7,5%)

(Skript i programvaran ZET: mo.ari & mo.180.ma & "CRIME" & ^"VICTIM" - det sista argumentet betyder "skippa dem taggade offer")

Mo.ARI opp Ma 4 0,0004%
Mo.TAU opp Ve 7 0,0007%
Mo.GEM opp Me 5 0,0005%
Mo.CAN ------
Mo.LEO opp So 7 0,0007%
Mo.VIR opp Me 4 0,0004%
Mo.LIB opp Ve 8 0,0008%
Mo.SCO opp Ma 8 0,0008%
Mo.SAG opp Ju 6 0,0006%
Mo.CAP opp Sa 7 0,0007%
Mo.AQU opp Sa 5 0,0005%
Mo.PIS opp Ju 1 0,0001%
 

0,0069 * 749 =   5,16 kartor. Signifikant avvikelse innebär här mellan 2,4 och  8,1 kartor. Intressant nog upprepas här mördartestet där den fallna Månen i Skorpionen steg fram före alla andra. Här visar sig nu den sataniska axeln med Månen i Skorpionen opponerad av sin härskare Mars i Oxen vara en ond axel! Jag har tidigare kommenterat bloggaren Blondinbellas oförmåga att sluta fuska in textreklam för att smita undan skatt. Typiskt att hon under en kort tid var Moderaternas unga ansikte utåt och nu förefaller värvad (under bordet) av Aftonhoran för att ge "ekonomiska tips" åt unga tjejer. Världens makthavare gör allt de kan för att tvinga in växande människor i en trång värld av ekonomiskt tänkande vilket bygger ond statusmentalitet.  

Mina tankar är aldrig långt från den kinesiska visa mannen Konfucius som redan för 2500 år sedan konstaterade att "den obetydliga människan tänker på sin vinst medan den kloka människan är upptagen av att arbeta på sin karaktär/dygd". Jag tror Konfucius skulle ha blivit mållös av att se hur landet Sverige FÖRSTÖR sina medborgare och gör den till ringa och otydligade människor - ett säkert recept på en nations sönderfall! 

Som synes är också intilliggande axel, Vågen/Väduren, drabbad av kriminalitet. Även denna axel har bloggen redan tidigare hittat i samband med mord, men då genom en studie av månnoderna (lycka till med att försöka hitta tillbaka till det testet bland textmassorna - jag försöker bokföra alla systematiska studier under länken Temastudier överst, men ibland glömmer jag att skriva in ...) 

Argumentet i samband med månnoderna och mord och just egotecknet Väduren och sociala balansens Våg är att det "krävs två för att bli osams och t.o.m. mörda den andra".

Det här testet gav intressant utdelning, för titta också på den enda axeln som är distinkt god och laglydig och därmed underrepresenterad bland brottslingar (av alla de slag). Det är den Stora Välgöraren (Jupiter) som förbättrar kvaliteten på Jungfrusinnet påtagligt!

Jupiter i Jungfrun har aldrig slagit mig som någon särskilt generös typ, och det kanske den inte är heller. Men poängen är att den undsättande Jupiter tycks rädda det lite väl impressionabla Fisk-psyket från att inkräkta på annans liv eller egendom. Jag kan föreställa mig riktigt väluppfostrade småborgare med den här axeln! Man kan också föreställa sig Jupiter-i-Jungfrun som en arbetande människa som finner frid och lycka i sitt kneg. Symboliken tecknar anpassbarhet och en känsla av frihet i sin tilldelade lott. Det är knappast en revolutionär.

Nobelvinnare (-2015) 706 st

Mo.ARI opp Ma 11 0,015%
Mo.TAU opp Ve 6 0,008%
Mo.GEM opp Me 6 0,008%
Mo.CAN ------
Mo.LEO opp So 5 0,007%
Mo.VIR opp Me 3 0,004%
Mo.LIB opp Ve 5 0,007%
Mo.SCO opp Ma 4 0,006%
Mo.SAG opp Ju 6 0,008%
Mo.CAP opp Sa 4 0,006%
Mo.AQU opp Sa 3 0,004%
Mo.PIS opp Ju 11 0,015%


Jag har inte uppdaterat gruppen på några år men 706 stycken duger mer än väl för ett test. (Ekonomi är ett fejkpris det giriga Etablissemanget pådyvlat Alfred Nobel efter hans död och det, liksom Fredspriset, ingår inte i dataunderlaget.)

0,0069 * 706 = 4,9 kartor. Signifikans vid 2,3  eller 7,6 kartor.

Här slipper någon astrologiskt signatur stå med dumstruten - ingen axel var underrepresenterad. Däremot inträffar ännu en "symmetri" som visat sig i andra undersökningar och som får mig att tro att gudarna bakom astrologins uppsättning rollmasker söker säga något på en nivå ovanför själva sifferrabblandet. 

För vad är inte Nobelpriset om att lyfta fram något ur det omedvetna och sätta det i blickfånget eller göra en pionjärinsats? Här ser vi en dramatisk ökning i exakt samma spann i zodiaken: omedvetenhetens Fiskarna och debutanten eller pionjären Väduren! 

Dessa intilliggande axlar har mer än dubbla värdet för signifikans och för mig är detta ett av bloggens mest övertygande fynd hittills. Helt på nivå med mördarna och Mån-Skorpionen och den fallna Mars koppling till homosexualitet. 

Utvikning. Tankegången bakom det senare fyndet är: sexualiteten kvar i Kräftan/modershägnet, den har aldrig vågat sig ut bortom sin komfortzon. Homo = av samma slag, vilket kan betraktas som en komfortzon, det välkända. Se Kevin Spacey som nyligen klantade till det för sig genom att söka flytta fokus från sin pedofila läggning till en plötsligt erkänd homosexualitet. Kräftans tecken figurerade där och det slår mig att mannens speciaitet: ett uttryckslöst ansikte med enbart mikroskopiska sinnesrörelser stämmer väl in på Kräftans protektionlistiska skal.

Nobelprisgruppen har inte generellt bekräftat den hinduiska tesen om nyttan av en planet som aspekterar sitt eget tecken. Men den oförvägna banbrytaren Mars och noblessens (lagerkransens!) Jupiter i dataprecisionens Jungfru mot det "oceaniska medvetandet" Månen i Fiskarna) ser verkligen ut som en prisvinnande kombination - och missa inte att hinduernas sanskritnamn för Jupiter är Guru - Läraren. Det här är astrologi på en högre nivå än vad bloggaren satte ut för att undersöka, den nivå där man förnimmer ett INTELLIGENT SVAR från zodiaken, förutsatt att man söker svar med ett något så när redligt sinne! (Den klassiska gamla "som man frågar får man svar".)

Läser man samman (syntetiserar) de signifikanta axlarna är det just här Drömmen övergår i faktisk verklighet för den sovande delen av mänskligheten den som befinner sig på jorden, de som faktiskt tror vetenskap är lika med verkligheten, och med Vädurens ständiga pigghet tycker att något nytt har tillkommit! Som Platon sade: nere på Själens nivå går det inte att förstå helheten längre så evigheten kläms här fram en bildruta i taget, som en film, en berättelse i tidens flöde.

Naturligtvis är inte Nobelpriset instiftat för att ta reda på hur verkligheten i sig förhåller sig, utan representerar snarast ett lågvattenmärke i mänsklighetens strävan efter förståelse. Men möjligen behövde själens syndafall fortgå ända ner till upptäckter kring Jordelementet för att den  här arten sedan skulle kunna börja lyfta sina sinnen högre. Men den uppgiften kommer att tillfalla ett annat system än kapitalismen, som bara degraderar folkflertalet.  
 

Bonusspaning - lösa tankar utifrån Alfred Nobels horoskop

Alfred Nobels testamente angav vad Nobelpriset skulle premiera och varken fred eller ekonomi var något som ockuperade denna mans topplista på viktigheter. Han var ett typiskt barn av den då uppseglande materialismen som så snabbt har fört mänskligheten mot avgrundens rand. Hans "predisposition" mot materiella vetenskaper som kemi och fysik är tydlig i horoskopet, här ger sinnelagets månascendent en mycket tydligare och mer rättvisande bild än en solascendent för hans faktiska agerande i sitt liv.


Månen i hungertecknet Stenbocken tyder på åtskillig äregirighet och med Saturnus i 9e huset för plikten mot universum ser man att Alfred Nobel faktiskt i sin materialistiska fantasi ville bli en viktig människa, en som hade med världens (universums) framsteg att göra. Jordelementet visar på vilken verklighetsnivå han aspirerade.

Månen drömmer eller fantiserar här också om att bli någon intellektuell - Solen i 10e makthuset i intellektuella Luftelementet. Men inte en ren intellektuell, inte en tänkare eller filosof - den här årgången av Vågen har sin Venus kvar i föregående tecken, det tecken som söker profitera på jordens håvor, Jungfrun. 

(Det är också ett renlighetens tecken och kan lustigt nog också stå för naturvänner som allra minst vill exploatera och förstöra naturen på det sätt som t.ex. den Jungfrudrivna närighetsministern Brunkol Damberg gärna gör när det börjar handla om pengar eller risken att statskassan ska krympa en smula. Jungfrun är ett lustigt tecken som både är naturorienterat men också särdeles profitlystet. Detta har att göra med Jungfruns krassa realism. "Men vad ska en flicka ta sig till?" säger hon när hon som prostituerad går i säng med en bemedlad man...)

På många sätt är Alfred Nobels sinnelagskarta ett perfekt exempel på hur "drömmar slår" in - för vissa. För visst stämmer det att han - via Nobelpriset - blev en skinande Sol i det inflytelserika 10e huset. Också hans lunära fantasm om att vara en själ integrerad med globala ödet (9e huset, den universella dharman) för människor som exploaterar det materiella via intellektuella upptäckter, är på pricken vad Nobel handlar om. Den dubbelriktade pilen i kartan indikerar en ömsesidig reception mellan soltecknets härskare Venus och den exploaterande pragmatikern Jungfruns jordbundna intellekt - Merkurius. Detta tyder på avsevärd begåvning i den praktiska världen. Vågens Luft är här effektivt tillfångatagen av praktiska bestyr (men Nobel hade alltjämt vissa artistiska ambitioner).

Funderar man ytterligare över kartan, inser man också att sinnelagsascendentens härskare Saturnus i Jord (således i rollen som materiens härskare) här förbinder sig med Solens disponent Venus så att horoskopet vässas ytterligare. En av bloggarens tidiga partners var i princip samma människa man som kvinna, Månen i Stenbocken, Solen i Vågen, fallen Venus i Jungfrun. Men här gällde snarast motsatsen till skarpsinne och det var människa vars Saturnus i Stenbocken drog henne ner mot depression och absolut fantasilöshet. Jorden introducerade så mycket slentrianmässighet i tänkandet att människan inte ens kunde acceptera att bloggaren av en slump råkat hamna på en gatuadress som i hennes ögon betecknade en högre klass. Då har man inte högt i tak. (Likt Obama talar vi här om depressionens Saturnus i negativt hemmaläge i Stenbocken i ascendenttecknet.)

Jord och Luft i kombination resulterar i en torr förnuftighet men bloggen har inte använt taggen "rationalism" tillnärmelsevis lika mycket som "dissociation" (Luft och Vatten). 139 förekomster mot 664. Sannolikheten för båda är identisk så detta tyder antingen på att bloggaren själv finner ett större intresse av dissociationen, av svårigheten att sammankoppla enkel natur med vår gudomliga övernatur vilket på en lägre nivå ofta uttrycks som socialt utanförskap eller sociala reservationer eller hämningar. Det kan också hända att bloggens orientering mot tidningsrubriker lett till en obalans eftersom så många rubriker just handlar om sociopater: korrupta politiker och affärsmän som ställer grupper eller klasser mot varandra för att tjäna på det (Skorpionen som det svarta fåret).

Se t.ex. f.d. statsminister Fredrik Reinfeldts "dissociation" mellan Saturnus-i-Vattenbäraren (en ren symbol för folkkollektivet) - tyvärr står "helheten" i fientlighetens 6e hus. Han hatade socialt allomfattande lösningar! Därifrån aspekterade Saturnus politikerns eget 3e intellektshus i negativa Skorpionens tecken.Symboliken förklarar hans hat mot socialdemokratiska och kollektiva lösningar och hans vilja att bryta sönder och stöta bort alla i hans ögon svarta får (samhällets svagare). I hans Täby skulle bara "etniska svenskar mitt i livet" ha en plats.

Jfr. Reinfeldts "mitt i livet" med den svenska arbetsmarknadens åldersdiskriminering - han talar om 30-40-åringarna som Täbys favoritklientel. Även Saturnus i rollen som ålderdomens planet tycks vara något Reinfeldt fruktade och hatade som döden själv. Uppenbarligen var hans åttaåriga vanstyre ett synliggörande av många onda och olustiga ting som redan existerade i det svenska psyket och som slog ut i full blom. Efterföljaren Löfven är troligen Sveriges mest karaktärslösa statsminister någonsin, som inte har vare sig kunskaperna eller intelligensen att återställa en mer human vision om det goda samhället.

Reinfeldts Jungfruascendentens individualism och profitmentalitet förvärrades således hundrafalt av tungviktaren Saturnus angrepp mot det merkuriska intellektshuset och Saturnus kända förmåga att hämma märktes också i hans eländiga byråkratsvenska. Jag trodde den var utraderad i Sverige sedan länge men det var som att återföras till en annan tid att lyssna på den mannens styltiga grammatik! (Saturnus är osmidig och saknas Solens flöde kan det bli riktigt hackigt.) 

Men i dessa anmärkningar ska man - återigen - notera att det inte är "rationalism" jag talar om utan Reinfeldts generösa störning mellan begärsfulla instinktens Vatten och förnuftets Luft. Han hade upprepade förekomster av "dissociation" i sin karta, dels nämnda Saturnus-till-3e men också en Sol i Vatten ägd av en Måne i Luft.

En annan "rationalist" av Guds nåde var den senantika filosofen Proclus (f.n. taggad 9 gånger), vars horoskop enbart består av Luft och Jord. Den mannen passerade systematikern Carl von Linné med hästlängder!

För "dissociationen" som nästan slog ut frågan om "rationalismen" i detta tillägg, se historikern Peter Englund så mäktig att Dagens Nyheter inte kan neka honom en publicering. Det är en hisklig vidräkning med de onda eller "snuskiskt" rika, vilka håller sig med torpeder och utförare som Reinfeldt. Mycket bra text av Englund i DN - han var för övrigt föremål för den första horoskopkommentar jag publicerade (på en äldre blogg men sedan överflyttad till Sideriska siktet)


Englund "som berättelse" illustrerar upplevelsen av världens skit som blir så tydlig för dem som sjunkit djupt i leran (Jord och Vatten) men börjat förstå att "denna fattigdom är inte jag"! Hur det här problematiska horoskopet tecknar så hög medvetenhet är svårt att förstå när en besläktad Jord/Vatten-karta som närighetsministern Damberg tycks helt utan moralisk ryggrad. Jag lägger mitt korvöre på att det är Englunds Sol med sublima och upphöjda Venus i Fiskarna (Alfred Nobels motpol) som representerar en avklarnad "irrationell" Vattensjäl. Detta är en markör för en martyr, ett sanningsvittne. I Fiskarna söker begäret äntligen förstå sin egen natur vilket ger en tillnyktring.

Att det låga sinnet dras mot livets solkigheter (slaget vid Poltava) är inte förvånande med Månen och krigiska Mars i samma tecken). Det intressantaste med den här månkartan är dock att just historiens planet Saturnus är en välgörande kraft och via opposition söker sätta en gräns för den, ärligt talat, lite olustiga sinnelag som Månen med Mars i Oxen i 1a huset uttrycker. 

Likväl tror jag denne Englund kan vara oväntat bufflig och skarp privat - det är bara i sin utagerande solära natur han anknyter till Venus (och konstarterna). Horoskopet rör sig så vitt mellan ljus och mörker (i denna i sig mörka lägre värld som Jord och Vatten tecknar) att en exakt födelsetid krävs för att reda ut vilken som är människans ledande logos (förnuftsprincip)... Jag skulle återigen satsa mitt koröre på att Sol/Venus har en ledande ställning i det fysiska horoskopet - konjunktionen anknyter tydligt till Svenska Akademien.


7 kommentarer:

 1. Ja, Englund har solen och venus i 9:e, kan jag berätta :-)
  Hans födelsetid är nämligen känd - framgår av en länk i en bloggkommentar här för flera år sen (inte min), som innehöll en lista med födelsetid för en rad svenska kändisar, däribland Englund (10.50 i Boden).
  Han har alltså kräftan stigande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS: Synd att man inte kan läsa Englunds artikel om man inte är DN-prenumerant - den är ju inlåst...

   Radera
  2. Oj, hur kunde jag missa att anteckna en så värdefull uppgift? Det går knappt att hitta åter längre, för mycket inlägg. Nu sparar jag den i vilket fall. Det avgör verkligen det här känsliga horoskopet där de sekundära sol- och månascendenterna tecknar rätt olika bilder...

   Radera
  3. Ej prenumerationslåst - det är effekten av cookies i webbläsaren som räknar ner en viss kvot gratis klick.

   Rensa blaskans cookies och starta om läsaren så ser du artikeln. Inte samma som den verkligt låsta artiklarna enbart för prenumeranter.

   Detta var ett trakasseri mediehusen lade till senare eftersom deras första påfund med exklusivt material tydligen inte drev tillräckligt många att börja prenumerera.

   Den som kan sin läsare vet hur man skriver in adresser vars cookies alltid raderas när man knäpper av. Det är enklaste sätter att alltid komma åter med en ny full tilldelning av "klick".

   Radera
  4. Jaha - tack för tipset! Som icke-initierad i IT-tekniken har man ju ingen aaaaning om sånt där... Ska se om jag klarar av det, annars får jag väl återkomma...

   Det har hänt flera gånger förr att du länkat till tidningsartiklar som verkar vara låsta. Så jag har undrat om du verkligen prenumererar på en massa tidningar - men där har vi alltså förklaringen! :-)

   Radera
  5. Jag gick in på "rensa, aktivera o hantera cookies i Chrome och följde anvisningarna för att de ska raderas automatiskt vid avstängning. Men likt förbaskat förblir artikeln låst. Samma sak med dn-artikeln om Las Vegasmördaren.

   Radera
  6. De som söker tvinga ströläsarna att gå över till prenumeration kräver lite forskning innan man får det att funka. I Firefox som är den enda läsare jag provat måste man skriva in alla dessa tre undantag (får aldrig lämna cookies):
   https://dn.se
   https://auth.dn.se
   https://fusion.dn.se
   Sedan har jag en CookiesManager+ installerad för bättre koll på vem som placerar vilka kakor i läsaren, men den behöver jag aldrig öppna. Den andra stockholmstidningen kräver bara det allra enklaste undantag enligt den här modellen.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.