Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 23 november 2017

Apple-Moger är inte mer! Vem ska nu släppa in USA:s trojanska häst?


För tre månader sedan upptäckte bloggen att Stockholm hade ett storhetsvansinnigt stads- och kulturborgarråd. Men problemhoroskopet - särskilt uppritat utifrån sinnelagets Måne - yttrade sig tydligen på flera sätt. Nu lämnar denne man sina politiska uppdrag under Me Too-rörelsens uppgörelse med stinkande ledarfasoner! (AB

Dessvärre finns det en uppsjö av fursteslickande högersossar med New York-komplex att ta hans plats...

Apropå minitestet av 12 anklagade under det att Me Too-vågen häver sig ger Mogert Sol-Stenbocken och Måne-Lejonet deras första placeringar. Mer intressant är aggressorn Mars i Vågen. Tecknet hade redan tagit ledningen och ökar den nu ytterligare med sina totalt sex förekomster. Det ligger en djup symbolik i detta eftersom Mars essentiellt är en skadegörare och inte har i Vågens, ett samförståndets och den platta organisationens Venustecken att göra. 

Visserligen har bloggaren utifrån sitt eget horoskop och bakgrund som vapenvägrare tolkat placeringen som "kamp för det venusianska" (för fred och nedrustning), men uppenbarligen finns också en "lägre manifestation". Det är det som är astrologins utmaning, att lista ut om den astrologiska symboliken spelar på, över eller under sin normala nivå. 

Ibland kan en "verksamt god" Mars (som i Trumps fall) vara en livsfarligt effektiv krigshetsare, ibland kan en "verksamt ond" vara att föredra eftersom den då blir sämre på att föra krig. (I bloggarens fall är en konjunktion med Solen så stark att Solen själv helt bestämmer över var och när Mars ska få agera, men en sådan kombination gäller förstås bara under en kort period varje år. Det är flera faktorer som spelar in vid bedömningen av varje enskild placering.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.