Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 17 oktober 2016

Kim Kardashians rappande make, en billig lycksökare han med


Kanye West -
värsta materialisten
Någon röst under underhållningsindustrins undervegetation retar upp sig på Kim Kardashians make Kanye West för att han rappade om lycksökare för 11 år sedan och sedan blev en själv (AB). 

West gjorde den intelligensbefriade färgade mannens statusresa som innebär att man förkastar kvinnor med sin egen hudfärg och tar sig en troféhustru i "premiumklassen", en kvinna med (i relation till sig själv) ljus hy. 

Det ligger så mycket i det här att jag för ovanlighets skull ville ägna någon minut åt en rappare, ett lågklassigt otyg som nästan helt ersatt det gamla fina hantverket att lära sig sjunga och komponera verkliga melodier.

I brist på känd födelsetimma går jag hela vägen och reducerar Wests födelsedag till en "naturlig zodiak", hans livsöde blir därmed bara en serie idéer eller grundprinciper som var och en tecknar någon disposition och som här tydligt samverkar för bilden av en låg mentalitet, en sann lycksökare eller "gold digger":


Solen med lätta pengars Jupiter i Oxen korrelerar här med det 2a huset för just tillgångar som håller egot och kroppen (1a huset) vid funktion. Därför ingår såväl mat, pengar som kläder i den allmänna resursansamling 2a huset tecknar.

Det är ingen tvekan om att ett "livsverk" - Solen - i konjunktion med Jupiter i detta tecken/hus tycker på någon vars enda ambition är att säkra sin materiella trygghet - och i samma ANDENS andetag också favoriseras i denna orientering.

West är känd för dålig humörkontroll och för att babbla i tid och otid i de sociala medierna och den orala Oxen har ibland inte värst mycket att säga, men den är fixerad vid sin egen mun (Oxen styr mun och svalg) och älskar att göra sig hörd. Är rappen en så primitiv uttrycksform att den kan liknas vid spädbarnets joller? Ja, jag antydde det själv i inledningen. Den intellektuella tonskalan och förmågan att tänka ut begåvade texter föds först i det tredje tecknet och huset, som också denoterar "sång och dans" som en undertyp av Tvillingarnas mer allmänna "intellekt" och "kommunikation". 

Det är naturligtvis inte så att Oxen inte kan tänka eller kommunicera, bara så att den NATURLIGA TENDENSEN hela tiden kröks in mot den själv, kapas av det egna egot och typiskt håller sig på Jordelementets nivå, dvs avstannar vid rent prylsnack. Den introvertes förmåga till djup analys saknas helt hos "plattmarksmänniskorna" - gravitationen håller dem klistrade vid det materiells yta och deras mentala rörelseförmåga blir starkt begränsad.

Humörproblemet syns i Barnets princip Väduren - debutanten som i upptäckten av sin mun (Oxen, Mamman, Kossan - tänk juver/mammal) börjar jollra. Wests Vädur ockuperas av energiska Mars i hemmaläge, vilket ger en obetvinglig vilja att hävda sig själv. Den skrytigaste och mest omogna människa jag mött var Oxe med Mars i Väduren och bloggen hade under sitt första år sitt lyckligtvis enda troll, som spydde ur sig skit och hot ur munnen. Efter att ha lokalisera puckot i någon stockholmsförort kunde samma Sol-Oxe med störningar bakåt mot egoprincipen Väduren lokaliseras. Vissa är så små att de bara vill föra oväsen, utan att ha något konstruktivt att säga!

Wests intelligens (Solen) skadas när den överenergiska Mars angriper Oxens härskare via konjunktion. Har är en ren version av bloggens "hor- och horbockssignatur", även om den i t.ex. Luftelementet kan te sig lite värdigare uttryck och ge ett intellekt som jobbar på högtryck (en riktig Sherlock Holmes). Men i bindningen mellan Eld och Jord får vi den mest brutala och primitiva versionen där visuell Eld möter ett konkret föremål (Jord) och passionen säger Barnet att "det där är mitt" eller möjligen, med några IQ-punkter ytterligare, "det där tänder jag på, det ska jag erövra".

Det är alltså inte Solen med Jupiter som per se skapar guldgrävaren utan sannolikt en kombination av två astrologiska "signaturer".

Men då har vi ännu inte noterat Wests förfärligt otillfredsställda inre själsliv! Iskalla Saturnus i Kräftan/4e huset ger materialismens princip (Saturnus) inom den Vattendomän som kan beskrivas som den Vegetativa Själens hjärta. Här är just det filosofen Platon hånade: den låga naturens oändliga hunger efter mer, mer och ännu mer utan att någonsin kunna bli mätt eftersom detta är en tärande princip. Naturen söker bara hålla sig själv vid liv och är den skadliga grund som den så kallade tillväxtekonomin i det kapitalistiska västerlandet bygger på. Kombinera nu denna iskalla invärtes känsla i Kräftan, Saturnus vilja till makt och kontroll med egotrippade Väduren och dess överhettade emotionalitet. Vi får den värsta av alla låga typer: Mars-Väduren som inskränkt och ego-subjektivt angriper Vatten och svarta Saturnus som ur frustrationen söker kontrollera och hålla tillbaka barnets vredesutbrott. Snacka om att Kanyes mamma måste ha haft svåra problem med att tygla sin odåga till unge!

Med den här negativa spiralen, där aggression söker göra uppror mot den begränsande Saturnus och där kontrollören söker tygla Mars aggression, uppstår ett djupt mamma-son-komplex som kan förklara varför West gick rakt på ett par jättetuttar placerade på Kim Kardashian. "Monkey see, monkey want" - och med det talar jag inte nedsättande om färgade utan om kartans astrologiska principerna som visar hur lite och grunt den här människan egentligen tänker.

Att sedan notera den sliriga "dissociationen" mellan psyket (Månen) i Luft och Saturnus (en Luft-planet) i Vatten och samtidigt inse att de båda befinner sig i "ömsesidig reception" (gästar varandras hemmatecken), det töjer t.o.m. min föreställningsförmåga. Hur är det möjligt att så mycket dysfunktion kan samexistera i samma människa utan att helt slita varelsen i stycken?

Svaret på det är enkelt: den ruttnande kapitalistiska västvärlden premierar psykopater och sjuka människor, ju mer bestialiska och demonbesatta dess bättre. För är det inte kapitalisterna som lär ut att detta liv är som i djungeln, ett allas krig mot alla? Vi lever nu i början på världens slut och clowners galna och oprovocerade våldsattacker på gatan är bara början på det inbördeskrig inom länderna jag förutspått när SEKULARISMEN SKÖRDAR VAD DEN SÅTT. 

Jag tror inte att Humanisternas ordförande Christer Sturmark förstod vad han gjorde när han som "smart affärsidé" bestämda sig för att kapa de gamla svenska (och bildade) Humanisterna och göra en populistisk lobbyorganisation av alltihop. Han har fått med sig några halvbegåvade ateistiska kändisar och tillsammans med riksdagens talman Urban Ahlin har de lyckats normalisera sekularismens draksådd trots att de tidiga skördarna redan i flera år kunnat beskådas. Man kan börja med bilbränderna i förorterna under Reinfeldts välde. 

Bara sekularismen är så ond att den bygger ett klassamhälle som så skriver underklassen på näsan att de är mindre värda att systemet skakas inifrån av underklassens revolter, födda ur frustration. Sekularismen - "världsligheten" - kan ses i dess prydno i Kanye West-horoskopet. Sekularismen är som ett oansvarigt och redan från födelsen girigt barn som helt saknar fungerande förankring i de högre Principer som zodiaken också vet berätta om, men först när Barnet blivit full Människa. Och här finns ett moment 22, för om vi lever inuti ett sekulärt samhälle, varifrån ska vi då få den nödvändiga ramberättelsen för att förstå vilken bottenlös Ondska vi själva representerar?

Mitt förslag är återigen att läsa Sveriges kanske viktigaste blogg. Se bara den hedervärde och välmeriterade Lars Berns lilla handgemäng med en korkad moderat ungtupp häromdagen. Njut av Berns insiktsfulla omvärldsförståelse, frukten av ett långt och eftertänksamt liv, och skratta åt den typiska svenska politikerns totala oförstånd:

Först artikeln som utlöser moderatens kommentar:

https://anthropocene.live/2016/10/14/blir-det-ett-tredje-varldskrig-dar-usa-attackerar-ryssland-med-karnvapen/


Och sedan Berns utförliga genmäle i nytt inlägg:

https://anthropocene.live/2016/10/15/jag-har-uppmanats-av-en-moderat-riksdagsman-att-tiga/


Inte undra på att de köpta medierna ströp svenska folkets möjlighet att länka an till nätupplagornas artiklar med egna artiklar för några år sedan. Män som Lars Bern avslöjar direkt vilket informationsfalsarium man hamnar i om man läser borgarpresseen (inkl. Aftonbluddret). Det som bjuds är ett formidabelt Kanye West-universum - ett lustiga huset där historierna som serveras handlar om allt annat än vad de egentligen borde handla om. Det verkliga subjektet dygnets alla timmar just nu i en "kritisk tid" borde vara de rovkapitalistiska nyckelfigurer - "de 1 procenten" - som manipulerar världspolitiken för att säkra sin hegemoni, upphöjda över allt vad demokrati eller hyfs handlar om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar