Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 3 oktober 2016

Kim Kardashian befriad från betungande juvelerPlastdockan Kim Kardashian är inte den värsta människan på jorden men hon tillhör definitivt den lilla grupp som inte gör världen något gott heller. Så vad mer logiskt att hon sätter fot i Paris, västvärldens ondaste stad näst efter London och USA:s alla metropoler, och där blir smidigt rånad i egna lägenheten på juveler värda miljoner? De orättfärdiga rika behöver hjälpas ner i verkligheten igen!

Horoskopet för rånet runt klockan tre på morgonen talar sitt tydliga språk. Det här är tiden när Sanningen knackar på Kims dörr och frågar vad hon egentligen gjort med sitt liv efter den horaktiga "lanseringen" av sin sexvideo som öppnade vägen in i den förljugna glamourens tillvaro.Hennes Skorpionascendent har f.n. påhälsning av den barska Saturnus som synar hennes reella värde (paradoxalt nog var rånarna utklädda till poliser). Eftersom hon visserligen har en "verksamt välgörande" Mars i sitt första hus, är det inte svårt att se hur hon med stor behållning kapitaliserat på sin sexighet (Mars i negativt härskarläge), men också att hennes moral inte är normalt utvecklad. Mars i denna position snarare uttrycker rovkapitalisternas brist på sund sjukdomsinsikt i de fall där horoskopet saknar tecken på intellektuell koll. Och med Solen ("g" eller allmänbegåvning) undanröjd i 12e huset för "materiella förluster") ser kändisen måttligt kapabel ut att genomskåda livets ränkspel, samtidigt som begärsfulla Månen (sinnelaget) är oerhört materialistisk i Fiskarna (i lyckosamma 5e huset) till följd av oppositionen från dess egen disponent, "lätt framgångs" eller "stora och lätta pengars"  Jupiter i självtjänande Jungfrun. 

Skorpionascendenten är zodiakens mest hemlighetsfulla och det kan delvis förklaras med att 11e huset vittnar om ett ideal av "Jungfruns typ", ett tecken som också helst arbetar för sig själv och inte beblandar sig. (USA-horoskopet har samma problem med att se omvärlden som en verklig jämlike och samtalspartner.)

Tidpunkten för rånet är anslående på två sätt, dels för att den transiterande Jupiter nu befann sig i hennes tvivelaktiga idealhus och där triggar den medfödda Saturnus (samtidigt som transiterande Saturnus passerar hennes första ego- och kroppshus). Dessa turer kan läsas som att begränsaren Saturnus vill henne personligen något, och då särskilt i relation till det självberikande ideal som tecknas i det 11e idealhuset. 

Med dessa tunga ödesangivelser i luften på hög nivå är det minst lika fascinerande att se hur juvelernas Venus och trygga hemmets Måne passerar genom Vågen och hennes 12e hus för materiella förluster när rånet genomförs. Det ser ut som om kosmos med perfekt precision förberett det här attentatet mot ond och orättfärdig rikedom ända sedan Kim Kardashian föddes. Vad gör det henne till i så fall? En plastdocka och en Ödets marionett. Nytt en glamourdrottning och nu bara en påminnelse om hur ihåliga mediernas nyheter är. Smörja som håller den lilla människans uppmärksamhet riktad mot annat än frågan varför hon har det så uselt jämfört med Kardashians.

Om jag förstått tidpunkten som klockan 3 på småtimmarna (angiven enbart i en fransk källa), sker också det fenomenala att Parisascendenten i Kräftans 23e grad koinciderar med Kim Kardashians äregiriga Drakhuvud/Rahu i Kräftans 23e grad! Denna medfödda placering förstärker de egenheter som Kräftans härskare Månen har, och då är vi tillbaka till det lyckosamma 5e huset och dess opposition till oanständig lyx och lätt vunnen stor rikedom.... "Händelsen" i Paris vid den 23e graden avser alltså peka på att hon likt mytens demon sökt bli som gudarna och därför drog Saturnus vrede på sig. Övermod/hybris och åtföljande tillplattning...

Tänkvärt horoskop, tänkvärda transiter - särskilt i perspektiv av den kosmiska morallagen och bloggens tankar om att vissa själar är utvalda att gestalta livssanningar inför andra...
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar