Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 5 oktober 2016

Den välgörande brunråttsbekämparen Cecilia Hagen

Nu har Expressenkrönikören Cecilia Hagen använt samma typ av invektiv mot rasister och nynazister som dessa själva brukar använda och genast stormar narcissistiska linslusar fram i hop och sniffar en möjlighet att själva få visa upp sin präktiga medmänsklighet (se listan på de skyldiga i SvD). Man måste helt hålla med om Cecilia Hagen som i sin direktreplik menar att de läser hennes text som Fan läser Bibel (SvD 2)

I ett hafsigt inlägg våren 2013 figurerade Cecilia Hagens horoskop som utmärktes av samma Sol på rät linje med den onda stjärnan Algol (judarnas Rosh ha-Satan, Satanshuvudet) som - pikant nog - den förklädda nynazisten Jimmie Åkesson. Här måste man ändå säga att Hagen är ett välgörande exempel på att hon visserligen "skriver så här", dvs någonstans är en Satan som med sina texter njuter av att röra om en smula i det svenska bakvattnet. Men det betyder inte att hon nödvändigtvis är helt substanslös, vilket annars är en naturlig följd när en så viktig planet som identitetsskaparen Solen står under den onda stjärnans korrumperande inflytande. 

En satan kan mycket väl vara en anklagande röst som agerar på ett högre direktiv. Bloggen har kanske inte varit tillräcklig tydlig med att det arketypiska exemplet ju är hämtat från Jobs bok där det är Gud själv som uppdrar Satan att pröva den i sina egna ögon så rättskaffens Job till det yttersta!Tidigt i studiet av stjärnan Algols beteende förekom också enstaka fall där den snarast verkade teckna ett "förbannat livsöde" som i fallet med den lilla flickan - har glömt hennes namn - som kidnappades på väg till skolan och sedan hölls fången i många år av det vridna amerikanska paret.

Utifrån Cecilia Hagens sinnelagshoroskop är det dock svårt att förstå sig på hennes psyke. Ordet "absurdist" kommer för mig när jag ser hur det sinne som borde måna om balansen och den sociala harmonin saknar rot i Vågens härskare Venus. Denna har nämligen "försvunnit" in i mörkret i det 8e huset för korruption och död, varifrån den så att säga undermedvetet underminerar Hagens Luft-intellektuella tankegångar. 

Venus står dessutom med den demoniska överdriftens Rahu och naturligtvis med den "algoliserade" Solen, så det är inte lite av hennes tankeliv som i själva verket utspelar sig i en mörklagd zon. Brittiske mästerastrologen Charles Carter hade tidigt under 1900-talet inte mycket gott att säga om det 8e huset (som även i indisk tradition tillhör de "onda" husen). Från sina empiriska studier av människor kunde han konstatera att kraftigt betonade åttondehus tycktes motsvara rena surkart till individer. Lättstötta och kantiga naturer som tenderar åt det vresiga hållet. 

Givet den "för-psykologiska" och helt sinnesbundna Oxen i denna zon torde humörsvängningar vara ett framträdande drag så att Hagens "absurdistiska" infallsvinklar troligen inte så mycket är en medveten språklig stil som ett livslångt handikapp. Givet den absoluta kontrast som råder mellan livets tecken Lejonet och dödens Skorpion och att hinduerna tillskriver Lejonets naturliga 5e hus "purva punya" - god karma som rullats över från ett tidigare liv - säger logiken att "syndens lön är döden" och att det skorpioniska åttonde huset därför borde indikerar aktiv dålig karma från ett tidigare liv. 

Givet en sådan läsning av 8e har Hagen inte varit Guds bästa barn i ett liv hon inte längre har åtkomst till, och att det är därför så mycket av hennes totala natur som lagts i träda för att långsamt ruttna bort och minska i betydelse. Ur det här sinnelagets perspektiv är det istället den "fallna" våldsplaneten i Kräftan som lyfts upp som ett karriärmaximum. Bäst ifrån sig gör Cecilia Hagen när hon agerar defensiv beskyddare av de sårbara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar