Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 26 oktober 2016

Är jämställdhetsministern ett Ondskans redskap eller bara otursam?

Eva Franchell kommenterar ett av regeringen Löfvens få karaktärsdrag i samband med besparingar som drabbas de som har det allra sämst i samhället - dess urbota ondska och hjärtlöshet. 

Och allt för pengarna, för att inte stöta sig med de än så länge friska och funktionsdugliga väljarna i medelklassen som för länge sedan glömt vad ordet solidaritet betyder och nu diggar de aningen lägre skatter som Reinfeldts nedbantade välfärdsstat fört med sig. 

Förvåna er inte om både jämställdhetsminister Åsa Regnér och ett utsnitt av svenskarna någon gång i framtiden kommer att återfödas just till en plats på jorden där en inte-så-smart bomb detonerar eller en kärnreaktor havererar och alla kollektivt genom kroppsligt lidande får sona den skuld de drog på sig den där gången de var själviska svenskar!

Åsa Regnér - dvs. ytterst regeringen Löfvens finanspolitiskt ansvariga - har här valt Ondskans väg när det drar in hjälpen till de som har det sämst, samma Ondska som kommer till uttryck när socialdemokratin bäddar in vapenhandlaren Marcus Wallenberg i kofferten på resan till Saudiarabien där de avser presentera tyranner med en för tyranner attraktiv produktkatalog.

Ondskan är bottenlös i denna nya marknadsanpassade socialdemokrati!

Tre av de fyra oturliga eller onda husen aktiverade
och dessutom befolkade av tecken/principer
i Mörkrets kvalitet (Tamas guna)


"Jämställdhetsminister" Åsa Regnérs horoskop är tacksamt som illustration av en svag punkt i tidsflödet. Under de dagar när Månen passerar Fiskarnas tecken, symbolen för samhällets olycksbarn, föds alltså den blivande barn- och äldreministern. Men titta nu på Fiskarnas härskare, den i grunden goda Jupiter (markör för All-Fadern som ser till även den allra minsta i sin Grundplan som ligger som ett fundament under det synliga universum och som mindre begåvade, ateister och materialister, därför menar inte existerar). 

Men hur mycket godhet kan Jupiter producera när den sänkt sin verksamhet till den skäligen begränsade Oxen, som bara handlar om kroppens födoämnen och pengar? Som bäst blir välgöraren en som sticker till olycksbarnen livets nödtorft men som värst får vi en snål version där Jordelementets naturligt begränsande inverkan också handikappar den Stora Välgöraren, vars essentiella väsen är "allt gott åt alla".

Läsaren har naturligtvis redan sett förbannelsen som vilar över Åsa Regnérs sinnelag. Månen i Fiskarna bottnar i Oxens snäva materialism men dessutom - och i likhet med främlingshataren Jimmie Åkesson - så är hon i grunden anfrätt av den onda stjärnan Algol som söker korrumpera människan och beröva henne all godhet. Dessa dagar står Algol och Jupiter på gradexakt rät linje! 

Här är då Ondskan med stor bokstav och av Eva Franchells text råder det ingen tvekan om att Satans huvud här dessutom antar rollen av en lögnare. Enligt Franchell säger ministern ett inför öppen ridå men kräver vid sidan av att Försäkringskassan stryper sina kostnader för att tjäna det monstrum Sverige har blivit under den förvridna kapitalismens sista dagar på jorden!

Spelbolagen skryter med att man kan betta på minsta lilla trivialitet som syns på bildskärmen. Det är så här rovkapitalismen hånar de svagsinta genom att fragmentera deras intelligens ytterligare så att de till sist rusar i blind impuls på precis allting och förspiller sina pengar i drömmen om egen vinning. 

Regeringen kan börja med att avstå från de blodspengar som kommer från spel & dobbel-verksamheten. Sedan i ett slag förstatliga de superrikas tillgångar och eventuellt fängsla dem utan kommunikationsmöjligheter med omvärlden så vi andra slipper höra deras (äntligen berättigade) klagovisor. De har haft sin dag. 

Sedan, med substantiellt förstärkt statskassa skulle regeringen kunna rulla ut en generationslång omskolning av befolkningen, kasta även sådana obildbara borgare i fängelsehåla som inte är redo att anamma en postkapitalistisk hållning eller visar vilja att arbeta utan vinstmotivet. 

Den återstående gruppen av arbetsföra och visionärt sinnade svenskar skulle sedan kunna skapa ett underverk i Sverige och bli den första kreativa nationen som satsar krutet på nya uppfinningar som gör världen till en bättre plats. Och då talar jag inte om någon förbannad musiktjänst eller krigsspel till datorerna. Dessa it-tekniker måste betraktas som alltför skadat gods för att kunna tänka nytt och stort. Ner i fängelsehålan med dem också. Löfven själv går självklart dit han också. Hur tänker en människa som accepterar partiledarrollen för en så i grunden själlös och korrumperad social demokrati? Jag tror inte han tänkte alls, han verkar inte vara den typen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar