Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 19 november 2014

Inget zodiaktecken är brottsligt i allmänhet!

Inte sedan februari 2012 har bloggen undersökt sol- och måntecknen för den allmänna klassen "brottsdömda" (inklusive uppenbart kriminella, som t.ex. Adolf Hitler). (Se testet här.)

En ny genomgång visade 564 brottshoroskop i samlingen. Redan vid 300 matpunkter visar slumpgenererade födelsedatum att slumpen inte nyckfullt svänger bortom intervallet ±50° relativt datasetet genomsnitt. Här har vi då ett ypperligt dataunderlag som svar på frågan om vissa zodiaktecken - vissa symboler - har en inneboende disposition till lagbrott.

Med åren har jag alltmer betvivlat upplägget av en så öppen grupp. Det är en våldsam skillnad på en respektlös mördare, en sadist, en ekonomisk bedragare och en patetisk svensk kändis som får fotboja för ett litet kokaininnehav!

Misstanken besannades nu. Alla signifikanser från tidigare och mindre undersökningar slätades ut. Inte enda sol- eller månplacering avvek bortom vad man kan kalla slumpens vita brus.

En glädjande nyhet för inte minst ego-principens Vädur, där Solen under flera undersökningar i rad envist uppvisade en liten men signifikant överrepresentation. Glädjande också för psyket/Månen i Jungfrun som figurerade i flera mindre hedersamma undersökningar, inte minst i fråga om främlingsfientlighet eller rent av rasism. 

Den studien var dock mycket mer specifik än detta allmänna "brottsdömd" och möjligheten kvarstår att ett framtida dataunderlag större än de 277 som senast granskades kommer att uppvisa en signifikant övervikt av främlingsfientlighet i den fysiska diskrimineringens/urskillningens princip Jungfrun. 

Obs. Merkurius "urskiljer" eller "diskriminerar" även i sitt andra tecken Tvillingarna, men OBJEKTEN är då inte människors kroppar och deras SÄR-skiljande drag: fetma eller avmagring, semitiska kroknäsor (att diskriminera mot) eller bröststorlekar (för kapitalismen att bygga mindervärdeskomplex kring) utan INTELLEKTUELLA OBJEKT. 

Det är en himmelsvid skillnad på mentalitet i den som pekar finger åt en annan och säger "du är ful" och en som gör en intellektuell analys av begreppsliga objekt och producerar fynden..

Sol och Måne hos
564 brottslingar
60 39
55 42
53 37
45 39
45 48
42 57
40 52
51 52
39 51
36 47
49 48
49 52
Snitt:
47
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=28 e.
>=66


Med minimal systematik har jag sparat kartorna under några tillyxade rubriceringar som t.ex. "finance" (ekobrott) eller "vice" (sedlighetsbrott). 

Bryter man ner brottshoroskopen i en handfull undergrupper blir inte längre dataunderlaget så imponerande. Med nyheten om kändisprästen Runars fängelsedom för ekobrott finns f.n. bara 66 kartor av den typen. Bara en femtedel av vad som krävs för ett stabilt underlag. Sedlighetsförbrytarna är knappt fler de, här finns 76 kartor. När sedlighetsbrotten övergår i mord klassas de som mord och dessa studeras väl lämpligen separat.

Hur som helst, och med misstanken att följande är falska larm om signifikanta avvikelser, här är ekobrottslingarna och de osedliga. Så här långt in i bloggens liv har de smarta redan lämnat den sjunkande skutan eftersom det ska till en ängels tålamod att följa en långsamt växande datasamling i syfte att se vad som kommer ur granskningarna. De som kan sin astrologi vet dessutom att det är en mångfald faktorer som samverkar och att själva idén att hitta bara en syndabock - en planet i ett tecken - kan tyckas simplistiskt. 

I verkligheten verkar livsödet spåra ut först när ett flertal problematiska omen alla understödjer varandra. Gud ger verkligen vissa "mer än en människa kan bära" - men det är karma-lagen som förklarar det. Vissa problematiska perioder verkar reserverade för själar som återföds för att konfrontera gammal surdeg.

Sol och Måne hos
66 ekobrottslingar
10 5
3 6
7 3
6 4
6 8
5 11
4 6
4 1
3 6
6 2
6 11
6 3
Snitt:
5,5
Signifik.
rel. snitt
(±70%):
<=1,6 e.
>=8,4

Obs. Gränsvärdet ±70% rel. genomsnittet är bara tillhöftat. Det ligger ingen räkneformel bakom det och "kaosfaktorn" är troligen ännu större med ett så här litet dataset. 

Men det förvånar mig knappast att det är profithungrande kombinationen Månen-i-Jungfrun som direkt sticker iväg och når den signifikans den nu tappat i gruppen av "allmän kriminalitet". 

Det är naturligtvis i själviskt pengafiffel Jungfruns jobbande bara för sin egen skörd hör hemma. Även psyket i Vattumannen når 11 placeringar och här vill jag påminna om att den indiska astrologins Vattuman kan representeras av en kruka med guldpengar. 

I granskningen av 190 kapitalister var det solsidan som bekräftade denna tradition och nu får vi se den onda skuggsidan (Månen) när det handlar om dem som går över gränsen för sitt pengasamlande! Redan det här lilla pilottestet känns helt logiskt. Att endast Solen i Väduren av alla energiska motorer har en ekonomiskt brottslig tendens förklaras kanske bäst av att det är Barnets arketyp. En viss sorts människa brinner passionerat för att sno åt sig allt som väcker dess lust och då behövs pengar...

Att den "fallna" Månen i Skorpionen är så föga benägen till ekonomisk brottslighet förbryllar och fascinerar eftersom den burit sig illa åt i andra sammanhang, men det här kan vara en anomali till följd av det ringa antalet kartor.

Sedlighetsbrottslingarna ger också ett utslag som i mina ögon verkligen bekräftar den gamla sideriska zodiakens riktighet:


Sol och Måne hos
76 sedlighetsförbr.
6 5
4 3
10 5
8 4
7 6
3 4
7 7
7 10
3 6
7 8
3 9
11 9
Snitt:
6,3
Signifik.
rel. snitt
(±70%):
<=1,9 e.
>=10,8

Solen i Tvillingarna har jag i många år misstänkt vara pedofilins tecken och här kommer en preliminär bekräftelse på det. Det handlar förstås om störda exemplar av Tvillingarna, vars naturliga och fungerande uttryck är "parförhållandet" eller Mit(h)una - det gudomliga älskande paret - som indisk astrologi kallar tecknet. Det är när förmågan till mänsklig relation inte vill sig, som man får sedlighets- eller sexualbrottslingar, ofta med en orientering mot yngre personer (Merkurius indikerar i Indien barn mellan 5-14 år).

Men på basis av en del rätt slemma personer hade jag också börjat misstro det identitets- och därför gränslösa Fiskarnas tecken. Här en överrepresenterad Sol i Fiskarna. Kanske ser vi här roten till den märkliga hinduiska traditionen som kallar Fiskarnas naturliga 12e huset för "sängkammarens hemliga nöjen"? Ingår våldtäkt och övergrepp på minderåriga i dessa nöjen bakom stängda dörrar?

Intressant not är det REFLEKTERANDE mån-psyket i Tvillingarna inte disponerad till osedlighetsbrott. Å andra sidan är den "fallna" Månen i Skorpionen tillbaka igen. Den har setts i samband med 161 mördares horoskop och uppenbarligen är det sexdriften i den negativa Mars som har ett verkligt brutalt drag (mord) men också denna lindrigare form (sexuella övergrepp).

Preliminära observationer som rimmar väl med astrologisk tradition. Vattumannen som den besinningslösa kapitalisten är naturligtvis en ny och pikant detalj som jag aldrig ens hade anat under alla år med tropisk zodiak. För mig är det nu bortom alla tvivel att det är lönlöst att "göra" astrologi om man inte till att börja med har rätt verktyg. Indierna har haft den sideriska zodiaken så länge att deras traditioner kring tecknen tycks innehålla en del iakttagelser som är korrekta och som saknas i väst eftersom vi numer tittar på (sideriska) Stenbockar och använder dessa intryck för att förklara Vattumannens natur. 

Men dessa två tecken har uppenbarligen rätt olika naturer. Man kan inte ens tala om att det är samma Saturnus som härskar över dem. Det är en symbol som i sig fylls med olika innehåller beroende på om den kopplas till Tamas guna och Luftelementet (Vattumannen) eller passionerade Rajas guna och Jordelementet.


Mer snokande

Rimligen stannar man här när datamängden är så liten som för de båda undergrupperna. Men bloggen har ännu inte med någon konsekvens studerat den underliggande disponenten till en planetplacering, så viktig enligt indisk astrologi. I anslutning till den första omgången mördarhoroskop (senare utvidgad) närstuderades dock den dominanta Mån-Skorpionens disponent Mars.

Av de ekobrottslingarna ska jag dela upp både de överrepresenterade månplaceringarna, på samma sätt som i närstudien för mördarna med Mån-Skorpionen:


Först disponenten Merkurius (den klipska och fingerfärdiga) för 11 Månen i Jungfrun. Futtiga 11 placeringar ger det ömkliga snittvärdet 2,75 placeringar per element. Bara av ren och skär nyfikenhet:


Element Tecken Antal
Polar-
itet
Eld ♈♌
4 6
Luft ♊♎♒ 2
Vatten ♋♏♓  2 5
Jord ♉♍♑ 3

Ett sinnelag i Jord med en Merkurius i brinnande Eld (ett "skådande intellekt") antyder den typ av människa som avundsjukt ser andras rikedom eller visualiserar rikedom och sedan låter sinnet korrumperas till ekobrott. Det faktum att sinnet står i "död" Jord medan dess disponent ockuperar det fria andeskådandets Eld tyder på att det finns en underliggande faktor som ser och vill mer än Jungfru-psykets naturliga materiella förhållanden (Jord) medger. Disponenten driver Jungfrun att visa upp sin fula, profitlystna sida, och då Månen är den negativa nattsidan blir brottslig verksamhet en följd. 
Omvänt kan man också säga att psykets fixering vid småslantar i Jungfrun bildar ett tjockt jordlager som stänger ute ljuset från ett merkuriskt intellekt som skulle kunna tänka ut något så mycket mer ärbart än ekonomiskt tricksande.
Och så till disponenten Saturnus (den kallt beräknande) för 11 Månen i Vattumannen:

Element Tecken Antal
Polar-
itet
Eld ♈♌
2
Luft ♊♎♒ 1
Vatten ♋♏♓  5
Jord ♉♍♑ 3

Iögonenfallande är att Luft verkar vara ett skydd mot ekonomisk brottslighet när också Månen (en låg nivå i själen som dock är kapabel till viss rationalitet). Varför? Kanske för att psyket i Luft-Vattumannen ÄR SUPRALUNÄR och inte nedsänkt i Vattnets eviga begär eller Jordens objektifierande natur.

När disponenten också befinner sig i den intellektuella, supralunära sfären uppstår en ren "logiker", en som korrekt kan avläsa den osynliga, andliga morallag som Djävulens barn förnekar existensen av.

Här är då nyplatonismens budskap om den "högre rationella själen" via astrologisk symbolik och få rationella människor ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Luft är nämligen symbolen för människor som förstår sin artgemenskap och att en enda figur här sökt blåsa sina medmänniskor på pengar för egen vinning får oss att misstänka andra svåra störningar i det horoskopet....

Fyndet bekräftar alltså vad denna blogg sagt i snart sex år om den supralunära och genuint kreativa människa som inte hemfaller till brott pga. den SUBLUNÄRA sfärens blinda drifter och begär. En kreativ människa kan ärbart skapa sig stora ekonomiska tillgångar om hon nu ännu är partiellt blind och inte ser igenom även denna chimär som springer från den sublunära sfären och dess herre Djävulen.

Lika uppenbart är det att Luft och Vatten i ohelig mix genererar kriminalitet. Även ett Luft-psyke baserat på en disponent i Vatten bekräftar bloggens äldsta tes, den om "dissociationen" eller det avsiktliga mörkläggandet av vissa tillhöriga fakta för en falsk eller desinformativ presentation. Lustigt nog har pop-prästen Runar Sögaard just en Måne i Vattumannen och en Saturnus i Vatten och det var fängelsedomen mot honom som inspirerade det här inlägget.

*****

Den aktiva Solen i identitetslösa Fiskarna var den enda sedlighetsförbrytaren som faktiskt passerade det godtyckligt och tveklöst alltför generöst satta kriteriet. Likväl är just Fiskarna lika fascinerande som Sol-Tvillingarna som bara ligger en datapunkt efter.

Fiskarna är tecknet före zodiakens omstart med ett nytt egobygge i Väduren och här gäller verkligen gränslösheten, "clueless" är ett bra engelskt ord för de som inte har en susning om vad de egentligen håller på med eftersom de lever via Vattenelementets instinkter och dunkla förnimmelser... Det följer ganska naturligt att en viljekraft (Solen) som inte har någon fast idé om vad eller vem den är, ger sig på även småbarn sexuellt.

Här är Jupiter (som fyller varje vrå av kosmos med sin expansiva natur) disponent över de 11 Solen i Fiskarna:

Element Tecken Antal
Polar-
itet
Eld ♈♌
2
Luft ♊♎♒ 3
Vatten ♋♏♓  4
Jord ♉♍♑ 2

Här är det en identitetslös Sol där disponenten också simmar runt i den låga biologins driftiga Vatten som tydligaste tenderar till sedlighetsbrotten. Symboliken kan tyckas uppenbar.

T.o.m. Eld och Vatten, som bildar "sensationalism", saknar det direkta budskap om en som lever förblindad inom ramen för Vattenelementets drifter.  En solär motivation i Vatten baserad på en disponent i Eld skulle dock äga Eldens klarhet och bättre uppfatta normerna i samhället. Men detta är kanske att spekulera i överkant utifrån blott 11 placeringar.

Värt att notera är dock att de här solära sedlighetsförbrytarna vagt uppvisar samma mönster som i studien av de 24 mördande Mån-Skorpionernas Mars, där det var tydligt att psykdisponenten valde att vistas i de mörklagda sublunära tecknen (Jord och Vatten).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar