Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 25 januari 2014

Reinfeldts själsliv är, tyvärr, partipolitik


Fanatisk högerpropagandist och statsvetare (anspänd)
och österländsk vishetslärare (avslappnad)

I Expressen söker en kvinnlig högerskribent indirekt diskreditera oppositionen för att vänsterpartisten Jonas Sjöstedt - till skillnad från psykopaten Fredrik Reinfeldt - lyckas förmedla en mänsklig bild av sig själv. 

Tillägg: SvD om efterspelet till intervjun med Reinfeldt. Och Eva Franchells krönika i AB var ljuvlig i dess milda men säkert dirigerade ironi - långt bättre än det makalösa sömnpiller som var själva intervjun. Se även kommentar till programmet: Psykoanalyserad Reinfeldt ger dålig tv.

Denna Jenny Madestam anar nämligen att det kommer att bli en smula ansträngt när sittande statsministern råkar ut för lite psykoanalys light i en programserie. Hon gör därför vad hon kan för att separera människan Reinfeldt från politiken, vilket hon inte har något för. 

"En människas karaktär ÄR hennes öde" sade de gamla grekerna, och politik är därmed ett direkt utflöde ur människan och inte något oavhängigt. Vem tror förresten på Platons värld av Former bland dagens statsvetare? 

Löst baserat på klassisk kinesisk statsmannafilosofi tyckte jag till om saken i inlägget The Stockholm Riots and the Accountability of the Head of State när de södra stockholmsförorterna svämmade över av indikation inför högerns klassframskapande orättvisepolitik. Det är en ond härskare som förklarar varför det brinner bilar i förorten. Reinfeldts psyke är felbart och är den ytterst ansvariga utgivaren för högerns satsning på de rika och sparkar och slag mot de svaga.

När den indiska vishetsläraren Paramhansa Yogananda (bild ovan) fyllde 1900-talets Amerika med häpnad, var hans insikt om förhållande mellan den inre människan och den yttre värld hon väljer att delta i eller av egen kraft framskapar än mer radikal. Han gav faktiskt skälet till att man kan studera solsystemet om man vill förstå en politikers karaktär och den politik som kan förväntas resultera av skitstövlar respektive helgon för att bara nämna extremlägena.

Yogananda sade att "tankar har sin rot och upprinnelse i universum och inte i individen" och använde den nu välkända liknelsen mellan en människas förnuft och radioapparaten. Som med en radioapparat rattar människan in de tankar eller den tankeuppsättning som motsvarar apparatens konstruktion. Vissa kan bara ta in knastrig mellanvåg, andra har mer raffinerade apparater och har tillgång till eterns FM-band. Vi tänker inte våra egna tankar - de har alltid funnits i universum. Vad vi gör är orientera oss och agerar som radiomottagare. Vi uppfattar tankar, vi skapar dem inte. 

Det här läste jag igår, i populärt hållna "The Yugas" av Joseph Selbie och David Steinmetz. Jag gladde mig oerhört eftersom jag aldrig lyckats tänka en enda tanke på det sätt som mentalisering eller den logiska processen beskrivits för mig (tänk Aristoteles). Jag har alltid väntat på svaren, som om tankarna redan ligger som färdiga byggblock "där ute" och bara väntar på att monteras samman. Jag har litat på att rätt tankar kommer eftersom det är sådana jag trivs bättre med.

Dåliga byggare bygger dåligt, goda politiker zoomar in på de goda tankarna. I den meningen måste Jonas Sjöstedt vara en mycket god människa och Reinfeldt en riktig svinpäls. I djupet vet Expressens Madestam att det förhåller sig så, men hon sprattlar och slingrar sig. 

Låt se om Expressen-medarbetaren tillhör Mörkrets härskaror - hon misslyckas åtminstone se värst övertygande ut i sin bildbyline. Tidningsfolket har tvingats ljusa upp fotot abnormt i försöket att sudda ut det arroganta och nästan hånfulla leendet. Jag mörkar åter ner bilden en smula för att tydliggöra skillnaden mot en guru som ägnade hela sitt liv åt att släppa in Godheten i sinnet!


Ett så passande horoskop för en statsvetare! Luft ger intresse för skrivbordsprodukter, för schemata och för stora strukturer. Det är talande att hon föddes kort före Sverigehoroskopet från den 28 februari med Vattumannen som symbol för ett ideologiskt drivet samhälle (i vårt fall det socialdemokratiska organisations-Sverige).

Nu kan naturligtvis det goda socialt demokratiska samhället haverera om det finns motbud. I Reinfeldts horoskop ser man snarast Vattumannen involverat i en hatisk och iskall bottensats: mannen avskyr verkligen människor som organiserar sig som Platons levande Former i en stor Samhällsform och lever lyckligt tillsammans där. Reinfeldt har själviska och osolidariska sidor i horoskopet som inte alls vill vara någons kamrat! 

Och tyvärr kantrar det här horoskopet också, trots många fascinerande och t.o.m. löftesrika inslag (Madestam som akademiker: "Jag har även ett intresse för kvalitativ metodologi och metod."). Problemet, så långt man kan komma med bara dygnet i handen - och notera att Solen går från Stenbocken till Vattumannen någon gång efter lunch just denna dag - verkar vara kvinnans perverterade psyke. 

Månen i Vågen baserar sig på harmoniserande Venus, men Venus i Stenbocken är extremt materialistisk och skulle inte svara på det här inläggets bevekelsegrunder alls. Det här är ju ingenjörs-Sveriges horoskop fast en tjuvstart fjorton dagar i förväg. Venus i Saturnusstyrda Stenbocken och sinnet i Vågen ger en dragning åt systemtänkande, social ingenjörskonst och allt det som Sverige i sin sista socialdemokratiska akt (f.o.m. 1974 och fram till korruptionen av arbetaren till en självisk medelklassnolla med noll bildning).

Saturnus organisatoriska fäbless är nu inte så hög som svenskarna själva inbillar sig, Saturnus i Tvillingarna halshuggen (vid Draksvansen) påminner och om hur Sverige om och om igen ertappas med att försöka muta omvärlden att köpa sina tvivelaktiga teknologiska uppfinningar, landminor, raketer eller JAS-plan... Våra datasystem är så usla att SL kan lägga ner under flera dagar utan att svenskarna egentligen fattar hur lågt det här landet sjunkit i sin själviska jakt på vinst. 

Denna korruption låg faktiskt antydd redan i Sverigehoroskopet från 1974 och en kvinna som Jenny Madestam kan förväntas degenerera på samma sätt som folkhemmet visade tecken på i nationalhoroskopet. Varför skriver hon i Expressen till att börja med, tidningen med lägst anseende i hela landet? (Jag menar att Aftonhoran är värre, bortsett från dess politiska redaktion som gör så gott den kan i ett väsensfrämmande klimat.)

Men det verkliga problemet med det här psyket (Månen) är inte dess disponent Venus utan den direkta attacken från PRINCIPIELLT EGOISTISKA Väduren. Det är Väduren som är så korttänkt att den tror det går att skilja personen/politikern från det politiska värvet. 

Som redan Madestams eget horoskop visar, är detta inte möjligt. Politikern själv kan vara en trasig eller fungerande radiomottagare och det avgör vilken ideologi denne till att börja med söker sig till och vilka lagar och förordningar denne sedan stiftar om den åtråvärda makten blir hans/hennes.

Här står Mars i sitt härskartecken Väduren vilket ger egohävdelse på gott och ont. Här finns bara en månascendent att tillgå (i brist på födelseklockslag) och för Vågen i första huset är Mars tveklöst - och som i fallet Fredrik Reinfeldt - en såväl essentiellt som verksamt ond planet! 

Tyvärr, den tamasiska eller mörka Mars drar hela den luftblå ideologimänniskan snett! Och missa inte att Mars slår sig samman med Djävulen (stjärnan Algol) i den mest turbulenta av alla teckenövergångar - den mellan egoistiska Väduren och äganderättsfixerade Oxen där vi hittat en övervikt av brottsdömda horoskop.

Skulle statsvetaren vara född med Solen just anländ i Vattumannen slår den sig där samman med Storfinansens Jupiter, som med Vågen i första huset blir en essentiellt god (välmående och rikedom kan aldrig vara fel!) men tyvärr verksamt ond faktor. Utifrån Månens fria fantasi upplever sig Madestam, återigen kusligt likt Fredrik Reinfeldts karta, ha som sitt dharma (sin heliga plikt) att gå den onde rike mannens ärenden. Ingen risk att få höra Madestam diskutera skillnaderna mellan västerlandets falska demokrati och äldre högcivilisationers sätt att bygga samhällen. 

Hon skulle sannolikt inte överleva upptäckten att det hon tror på är det kanske sämsta system världen skådat - rakt motsatt det högermedierna varje dag turas om att hylla: vår skendemokrati som låter svensken släppa en färgad papperslapp i en låda en dag vart fjärde år innan Storfinansen fortsätter göra som de i vilket fall vill, i vår tid dessutom helt utan moralisk kompass.

*****

Jag ska spara den mäktiga anden Yogananda till en annan gång, ett positivt och sanningssökande sammanhang, och noterar här bara hur väsensskilt hans psyke är från den självduperade Madestams. Istället för en satan i skallen uppvisar Yoganandas psyke/Måne den ultimata välsignelsen. Kungamakaren Regulus stod på rät linje med inte bara Månen då denna guru föddes, utan också på rät linje med födelseorten. Här kan man tala om en själ som åker gräddfil rakt ner i en nyfödd babykropp av utvald sort! 

(Alla spatiala referenser naturligtvis metaforiska, den himmelska världen befinner sig inte i något mätbart förhållande till det materiella kosmos, att placera det "en trappa upp" är bara konvention. Som de gamla kineserna sade: "Himmlen är hög, Jorden är låg.")Med känt födelseklockslag har vi redan med ascendent, Måne och Sol horoskopet helt klart. Månen i visionär Eld och ett helgjutet budskap dessutom eftersom Månen disponeras av jiva-atmans Sol, också i Eld. Det är inte förvånande att ett horoskop av den här kalibern inser att en människa inte tänker sina egna tankar utan likt en radiomottagare av varierande känslighet kan kanalisera och återge de universella arketyperna.

Det är knappast en slump att jag kom att tänka på den här indiern när Madestam dummar sig. Dels för att jag just började läsa om den indiska tidsåldersläran i Yoganandas lärares tolkning, utan för att "kaka sökte maka". När Madestam söker förklena det goda intryck Sjöstedt gjorde visar sig han stå Yoganandas genomlysta Eldhimmel mycket närmare än den av Satan perverterade luftslottskonstruktion Madestam ägnar sig åt i Expressen. 

"Djup talar till djup" och det är därför jag 2011, i de två första inläggen om nytillträdde partiledaren Jonas Sjöstedt, kallade honom en efter inte bara svenska mått mycket speciell politiker.

Jonas Sjöstedt - kampen mot Mörkret

Borgare, vänstern, Charlie Sheen - allt på en gång!

Samt i Rätt färd -ig -het (feb 2012)

Faktum är att han mer liknar en sanningens apostel än en förljugen doktrinkrängare. Hoppas svenska folket ser igenom sin nedärvda (från socialdemokratin) kommunistskräck och fattar att Vänsterpartiet är Sveriges sista chans.


PS. Är det bara som jag inbillar mig, eller dominerar goda människor storligen i de fall där Regulus spelar en prominent roll, som i den indiska lärarens horoskop? Etiketterna, till vilken jag nu adderar en "Regulus och Månen" är inte helt att lita på, för det kan saknas horoskop och dessutom är bara en bråkdel kompletta med födelsetid för det verkliga utfallet i denna värld av kött och blod.

2 kommentarer:

 1. TV-intervjun igår:

  "Min ideologi bygger på att jag inte har något mål."

  Avd. Visioner är farligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det du pekar på är vad jag på bloggen kallar den Vegetativa Själen - Reinfeldts Sol i Kräftan saknar vision eftersom Vattenelementet bara indikerar en ebb och flod nere i "åsikternas värld", som Platon kallade den overkliga delen av världen. Reinfeldts hela världsbild illustrerar kollapsen ner till ett lägre tillstånd än människan har det i sig att förverkliga.

   Såg till att bänka mig vid en tv för evenemanget, men det var det värsta sömnpiller jag varit med om. Och så läser man dagen efter att han tillätts tiga ihjäl sånt han inte gillade. Jag fascinerades av att modern fick några meningar men att INTE ETT ENDA ORD sades om fadern.

   Tar man Saturnus i Reinfeldts horoskop som fadern, ligger den planeten i sjätte huset för Fienden eller Olyckan....

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.