Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 7 januari 2014

Playboybrudar del 2 (Lagen om minskande avkastning)


Bloggarens småstudier i syfte att se om astrologin
svarar på det begränsade kvantitativa språket.

Det här är ett långt inlägg, med en första filosoferande halva följd av en uppföljningsstudie av kvinnor som mot betalning släpper kläderna. En tydlig trend från det inledande studiet omintetgjordes helt i denna uppföljning. De vars tankemöda bara handlar om att rädda skenet och har viktiga planeter i Jungfrun kanske glädja sig åt resultatet! Men låt oss först filosofera en smula över de astrologiska byggbitarna.

Någon kan ha anat ett upplägg på bloggen nyligen. En serie inlägg på raken har alla fokuserat politiska eller andra olater och knutit dem till Jungfruns tecken. Som "olyckans" tecken kan det tyckas som om den här bloggen avsiktligt hjälper till att återskapa den antika bilden av hur nippertippan Persefone, en ung och självupptagen flicka drar olyckan Hades över sig, och både blir våldtagen och fast i Dödsriket under långa perioder. 

Det här är förstås legenden om själens syndafall efter att den fått mersmak på fördelarna med en enskild upplevelse på planeten Jorden och anammar exakt det budskap som hörs via Nya Moderaterna och deras förste partiledaren Reinfeldt - båda dessa "entiteters" horoskop visar Jungfrun stigande i öster och med synnerligen problematiska budskap i första ego-huset. De subjektivismer som rinner ur deras munnar är rävgift!

Den mörkare bilden av Jungfruns tecken har uppenbarligen fog för sig, detta att antisocial privatism naturligen belönas med våldtäkt eller andra olyckor var en sanning i den tid då mänsklighetens överlevnad krävde ett mått av social kompetens och samarbete mellan samhällets alla individer. Men under marknadsvänliga ledare som David Cameron och Fredrik Reinfeldt tendera människorna i väst att glömma bort de mest grundläggande sanningar! De sluter sig in i totalt apolitisk och privatistiskt kokongvävande. De blir alla Jungfrun som förtjänar att våldtas eftersom de bokstavligen horar bara för pengar och sitt eget.

Den här bilden har skylt den goda Jungfrun som schizofrent också lever i den sprängfulla arketyp som ett zodiaktecken som Jungfrun är exempel på. Den goda Jungfrun är en riddersman eller en lady. Trots sin aningslösa egocentrism och korkat marknadstillvända bloggande är Gwyneth Paltrow en perfekt Jungfrun av lady-typen (Solen, Merkurius och Mars i Jungfrun). 

Och, fast inte tidigare nämnd på bloggen, måste filmkomikern Steve Carell gälla för en riddersman. Han deltar enbart i filmer med "hälsosamma familjevärderingar" eller åtminstone inget snask under bältet. Liten reservation för hans genombrottsfilm, en rulle med tydliga drag av respektlös amerikansk independentfilm med rå men hjärtlig humor och, egentligen, djupt mänskliga värderingar. Men i gengäld verkade likväl Jungfruns arketyp genom hela den filmens manus och titel: "40 Year Old Virgin"! 

Det vill synas som om Ödet gav honom ett "möjlighetens fönster" där hans individualiserande Sol (identitetsmarkören) flödade samman med storyn. Carell föddes visserligen med Solen i Kräftan i 11e idealhuset (likt Reinfeldt) och det kan förklara att han så snabbt dragit mot harmlösa familjefilmer. Men det viktiga här är att han (återigen likt Reinfeldt) har Virgo eller Jungfrun stigande i öster.

En god men fallen Venus stiger i öster och
under attack från illgöraren Mars -
"den lilla människan hårt ansatt av
makthavare och översittare.
Carells humor bygger ofta på att den lilla
otursförföljda nollan ändå vinner till sist.
Han deltar gärna i filmer där han får vara
den måhända nördiga men dock smartaste,
typiskt för Jungfruascendentens självbild.

Utvikning. Med Venus resp. Mars i första huset skiljer sig Steve Carells och Fredrik Reinfeldts vägar, för hur fallen än Carells stigande Venus är i detta tecken, är Venus att föredra framför Reinfeldts "dubbelt onda" Mars i öster! Carell har också sin verksamt onda rikedomsplanet Jupiter som den här bloggaren: i fiendens sjätte hus. Mannen kan mycket väl ha åsikter om orättfärdig förmögenhetsansamling som går stick i stäv med Jungfrun som vinstprincipens tecken!

Carells horoskop är inte alls lika entydigt som den onde Fredrik Reinfeldt som för sin del svartmålar eller sjättehusplacerar en verksamt god Saturnus-Vattuman - moderaten anser att det verksamt gott organiserade välfärdssamhället - en logisk läsning av Saturnus i hemmaläge i Vattumannen - är hans ärkefiende! Som tidigare noterat, kollapsar Reinfeldts horoskop på punkt efter punkt och lämnar tydaren med intrycket av en verklig skitstövel!

Steve Carells femtehusplacerade och goda Saturnus i Stenbocken gör honom mycket möjligt till en konservativt kristen person, eller åtminstone en sekulär människa med en enorm dos präktighet och gammaldags (kristen) moral - inget man kan lasta opportunisten och falskspelaren Reinfeldt för.

Steve Carell var klockren som en nervös och skyggande Jungfru i "40 Year Old Virgin", en socialt inkompetent prylsamlande nörd (hypermaterialist!) som inte i hela sitt liv fått till det och nu behövde lite draghjälp från hans sluggers till arbetskollegor.

Jag noterar särskilt medspelaren Seth Rogen som är en mästare på att spela slacker som tillför handlingen ett mänskligt hjärta. Han är tydligt en jude vars förfäder invandrat i USA från Centraleuropa för det judiska uttrycket  MENSCH - hedersknyffel, god representant för människosläktet - står skrivet över allt han gör. Faktiskt, samma betagande MENSCH-kvalitet finns också hos Gwyneth Paltrow, med hennes Centraleuropeiskt judiska släktband. 

MENSCH är som bekant liktydigt med Vattumannens tecken och man kan argumentera länge och väl både för att detta är ett GENUS och en SPECIES/art. Vilketdera beror på hur "gudomlig" tänkaren lyckas vara i sin tanke. Det som är en Form ur ett perspektiv är bara Materia ur ett högre perspektiv - klassisk Aristoteles.

Jag har kanske omedvetet fokuserat den "lägre" Jungfrun - Själen med tappade vingar - eftersom jag är inne i en period av nyplatoniska studier. Hos Plotinus liknas Själen vid en himmelsk Afrodite så länge den blickar uppåt (eller snarare inåt) mot Saturnus - Intellektet i det här ordets högre mening. När Afrodite tappar orienteringen och vänder sig ut och in och jagar efter vinster i denna världen "faller" Venus och vi får horan. Händelsevis är Venus "fallen" i just Jungfruns tecken. 

Å andra sidan är Merkurius "upphöjd" i Jungfrun, en påminnelse som går västerlandet spårlöst förbi eftersom astrologin har havererat i den här kulturen. Men indisk astrologi sätter oss på rätt spår: planeten Merkurius heter Buddhi på sanskrit och det är exakt samma ord som också används för det gudomliga Intellekt som genomsyrar hela världen och som grekerna kallade Nous, Guds Intellekt. 

Här i världen likställer visserligen filosofen Plotinus Nous med Kronos (Saturnus, Fadern) och problem uppstår återigen. Jag är långt ifrån färdig med harmoniseringen av astrologin med den antika filosofin, men vill preliminärt peka på att Merkurius skulle kunna vara Plotinus Eros (latinets Amor)! 

När Själen är korrekt orienterad mot sitt centrum i den intellektuella (eviga) världen utvecklar den en "överton" som Plotinus kallar "guden Eros". När Själen istället söker sig bort från sin pneumatiska eller andliga natur - ut i den materiella världen - sjunker en hypostas från fallna Afrodite, en medlande figur mellan Själen och världen. Detta är återigen Eros (passionen) men nu under beteckningen "daimonen Eros".

Att sändebudet och kommunikatören Merkurius skulle kunna ligga bakom "Amors pilar" har jag redan antytt i samband med Tarot-kortet Solen där motivets unga man och kvinna antyder den indiska versionen av Merkuriusbehärskade Tvillingarnas tecken (två kön till skillnad från den grekiska myten där det istället är två bröder).

Även i indisk astrologi avslöjar sig Merkurius/Buddhi som en kandidat och nu genom sin kvalitet: båda dess tecken Tvillingarna och Jungfrun må tillhöra Ljusets kvalitet - "platser" där själen söker mer medvetenhet. Men Merkurius egen essentiella kvalitet eller materiella substans betecknas som rajasisk - Merkurius är vävd av passion! (Se Planeternas hemmatecken...m.m.)

Detta är exakt i linje med Plotinus diskussion enligt Jennifer Yhaps extremt komplexa, såväl filologiska, religions- och idéhistoriska som epistemologiska avhandling "Plotinus on the Soul" (med marginal den mest komplexa bok jag någonsin läst - Anthony Daimanis studie i astrologin och nyplatonismen "Astronoesis" är i jämförelsen ren grundkurs).

Upptäckten att Merkurius kan vara Eros (som kallas förnuftig - det är bara den som träffas av den nedåtriktade Amors pil som tappar förståndet i huvudstupa biokemisk passion) öppnar för nya insikter om den hellenistiska astrologns märkliga namn på vissa av horoskopets tolv hus - närmare bestämt den goda daimonen (11e idealhuset) och den onda daimonen (12e huset för världsliga försakelser). 

Är det bara en slump att Venus hör upp med sitt horande eller hankande efter materiella rikedomar när Afrodite "upphöjs" eller höjer blicken i Fiskarna - tecknet som naturligt korrelerar med försakelsens tolfte hus? Indisk tradition säger att Saturnus är bhava karaka (hussignifikator) för detta försakelsernas hus och att Jupiter signifierar allt det goda som kopplas till den goda daimonens 11e hus. 

De korrelerande tecknens härskare byter således plats med varandra och rimmar med husens innebörd vad gäller "världsligt liv". Den som försöker leva ett rikt liv (enligt Djävulens definition) i denna världen kommer att finna Saturnus vara en hård plågoande, en ond daimon, samtidigt som 11e huset för den goda daimonen signifieras av den stora välgöraren Jupiter. Mycket riktigt anger indisk astrologi 11e huset som platsen för dem som ägnar sig åt förmögenhetsansamling (försåvitt inte 12e förlusthuset är starkare). Indisk astrologi rationaliserar detta på ett smart sätt: 11e är det andra huset räknat från tionde karriärhuset, dvs står i samma förhållande till karriären som 2a ekonomihuset står i förhållande till 1a egohuset.

Men Saturnus - ond i denna världen - är ju faktiskt astrologins symbol för det gudomliga Intellektet! Saturnus är också, som ofta upprepats, Själens "form" och detta innebär att alla innerst inne är delar i det gudomliga Intellektet. Själen är bara materia i relation till dess centrala inneboende saturniska form. Själen i sin tur är förstås en odödlig form i relation till den förbrukningsvara som är den fysiska kroppen som västerlandets neurotiska materialister vårdar. 

Man vet knappt om man ska skratta eller gråta när man ser dessa dejtingsajter blomma upp som ogräs där individer söker andra individer med "kvalitet", dvs. viss materiell status. Tur att de saknar intelligens att upptäcka texter som den här! Deras obegåvning skyddar dem för att dö i skam över hur felorienterade de är i sitt dille efter att mäta och värdera andra. (Lustigt nog värderar och mäter på sätt och vis även astrologin...)

Hur stämmer nu detta om Saturnus med idén att Solen är vårt hjärta, vårt centrum? Jo, Solen - den levande själen (jiva-atman) - verkar som individuell varelse och påverkar genom sin aktivitet sin egen själsliga form. På Jorden må Saturnus se trög och omedgörlig ut, men astrologin visar likväl via komplementparet Lejonet och Vattumannen att Sol och Saturnus är inbegripna i en envig eller en opposition som understundom lyfter människan till högre "verkshöjd". Det filosofiska talesättet "Ödet är karaktären" passar utmärkt in på det här positivt polariserade komplementparet där Öde och karaktär ges av Saturnus ("manuskriptet") och där Solen är Aktören som energiskt lever sitt liv i enlighet med sin ödestilldelade roll. 

(Den här rollen blir naturligtvis tydligare om man slutar att splittra horoskopet i enskildheter och ser till helheten, men tyvärr är vårt "lägre" intellekt inkapabelt till dessa omedelbara blixtar av helhetsförståelse. Vi tvingas "tänka" oss fram stegvis.)

Även om Solen är sin egen herre i Lejonet och Saturnus råder över sig själv i Vattumannen, arbetar alla individuella Solar (inklusive Solen i vårt solsystem) på att genomtränga okunskapens tjocka så att mänskligheten upptäcker Vattumannen, den Kosmiska Människan eller Gud själv i sin inomvärldsliga skepnad. Det här arbetet pågår inte alls under den Saturnus som härskar över Jordtecknet Stenbocken eftersom denna diktator ställs mot Månen i Kräftan, arbetstagaren och den utbytbara och ansiktslösa människomassan - säsongsblomstren. 

Det här den här axeln av lergröt som alla Solar till sist måste bryta igenom så att det materiella hösket av Jord och Vatten trillar av och en ny mänsklighet - andeväsendet - blir en självklar gemensam plattform där idag en pervers marknad talar om att vara materiellt lönsam enligt räknenissarnas beräkningar. 

All visionär underhållning visar utomjordingar som antingen är monster som försöker bryta ner den amerikanska låga och näriga livsstilen ELLER är högt utvecklade varelser som lämnat den näriga materialismen bakom sig. Den töntigt iscensatta men till idéerna fascinerande amerikanska långköraren StarTrek byggde på en mer universell och postkapitalistisk framtid (låt vara att berättelsen är rätt otajt - med minst sagt "mänskliga" och begränsade beteenden hos rollinnehavare - se det här inlägget om "den själviska havsjungfrun" och StarTreks skapare.

Jag har knappt hunnit börja ana sammanhangen mellan Plotinus arbete med Platons Afrodite-myt men är Merkurius både Eros som demon och gud måste också Merkurius utredas vidare, t.ex. hur dess "fall" i Fiskarna och  "upphöjelse" i Jungfrun förhåller sig till platonismen. Det återstår en del pusslande, men jag lämnar ändå de här preliminära tankarna som aptitretare för dem som bär på en överdos Sattva guna. (Eller kanske snarare en liten dos Sattva och alldeles för mycket passion - Rajas.)


*****

I slutet av 2012 publicerade jag en tabulering av sol- och måntecknen för alla 291 Playboybrudar mellan 1954 och 1980 vars födelsedata kunde lokaliseras på nätet. Några saknades och under magasinets första kvartssekel hände det ibland att en utvikningsbrud återkom. Totalsumman 291 var därför något mindre än idealt. 

Testet var som upplagt för en uppföljning eftersom hela denna sorgliga historia om kvinnor som kastar kläderna för simpla pengar pågår in i denna dag. En kommentatör på bloggen gjorde del 2 av det här testet på egen hand och kommenterade det för några månader sedan. Resultat från första delen hade inte upprepats. Han påpekade att statistiska fynd dock tenderar att övergå i, ska vi kalla det, entropi? 

Det vill säga, inledningsvis skönjbara strukturer - signifikant tydliga - sjunker med ett växande dataunderlag tillbaka ner i det slumpmässigt grundbrus. Inte bara universum går mot sin död även människors hypoteser och teorier! Det är som herren Buddha sade: "Alla sammansatta ting går mot sin upplösning". (Hur "evolutionsbiologerna" lyckas mörka sina verklighetsfrämmande fantasier och saluföra dem som verkligt vetande i alla medier är en tankeställare. Uppenbarligen finns det mer pengar i att producera den myten än den berättelse astrologin bär på - vilken den nu är.)

I det här fallet bestod den sönderfallande sammansättningen från det första testet av 1/ Jungfruns princip som 2/ signifikant dominant soltecken bland tidningen Playboys utvikningsbrudar de första tjugofem åren och 3/ den hypotes som därmed kunde uppställas.

Resultatet rimmade perfekt med bloggens upptäckt att det agrara tecknen tycks teckna en vinstorienterad princip, och bloggen utropade således:

Playboybrudar vittnar: Väst är den stora horan. 

Man sår inte i jorden bara för att det är så kul utan för att få en rejäl avkastning eller vinst i retur. Lönsamhetstänkandet hade på andra, mer anekdotiska grunder (som Nya Moderaterna och deras första partiledare) kunnat knytas till Jungfruns princip, men genomgången av de följande 25 årens alla utvikningsbrudar slog den ekonomiska lagen om minskad avkastning som sagt vad till och hypotesen har alltså falsifierats. 

Det här betyder naturligtvis inte att bloggens slutsatser är felaktiga, bara att matematiska strukturer - statistisk - inte är de objektiva klippor många tror de är. Bibelns Johannesevangelium säger att Gud inte "delar ut anden efter mått" - det finns en högre verklighet som vägrar anpassa sig till människors teoribyggen och luftslott. Att utsätta den heliga vetenskapen astrologi för denna lägre form av logiskt handhavande har varit ett roligt experiment på den här bloggen, men nu ser vi för första gången hur astrologin knakar i fogarna om man betraktar den som en obegåvad och mekanisk siffernisse skulle se på ämnet. 

Det var egentligen väntat, trots att studierna av brottsdömda uppvisade en ovanligt hållbar trend från första lilla pilotstudien och genom ett växande dataunderlag. 

Se två vetenskapliga artiklar om the law of dimishing returns, ett intressant studium där den ekonomiska "lagen" applicerades på produktion av vetenskapliga rapporter och ett svenskt inlägg på välrenommerade ekonomibloggen Cornucopia.

Jag har bara ögnat igenom den senare, men ser ett resonemang om it som blivit ett ok för företagen och inte en hävstång till jättevinster och hur det ny behövs en ny guldkalv att dansa kring för att få fason på grafens sjunkande/döende kurva (entropi).

Man skulle kunna anföra ett analogt resonemang på tidningen Playboy och hävda att första kvartseklet var typiskt för grundarens hedonistiska privata uppror mot det moralkonservativa USA och att testets första del korrekt återspeglar detta - Jungfrun är ju, som sagt, även en sinnebild för välkammade herrar och damer - den nästan räddhågsna konformismen med samhällsvärderingar. 


Dessa "goda" Jungfrur jobbar häcken av sig för att vara till lags och betjäna Systemet. Herr Hugh Hefner och hans Playboybrudar var då den mörka sidan av denna vinstprincip, den ladylika Jungfruns onda kusin från landet - horan. Hefner kände sig lika plågad av att vinstintresset hämmades av "konventionell kristen moral" som någon marknadsliberal och sekulär Dilsa Demirbag-Sten i Dagens Nyheter. Jungfrun i honom ville hora bara för att markera uppbrottet från moralism. (Se inlägg om Hefners horoskop från augusti 2012, några månader innan första Playboy-testet.)

Men med tidens gång ebbade den här rebell-Jungfrun bort och kanske skulle man få gå till ännu hårdare och mer porrigare herrmagasin för att få veta om Jungfruns undertyp "horan" sökt sig dit istället. Det är alltså tidernas tilltagande moraliska förslappning som gör att Playboybrudarna f.o.m. cirka 1980 och in i vår tid inte längre representeras av Jungfrun som ett antisocialt rebelltecken och därför måste sökas i än mer självdegraderade situationer. Men det ultimata studiet av t.ex. tidningen Hustler med dess rent pornografiskt skrevande kvinnor får någon annan hågad astrolog göra. 


Jag har lärt mig en läxa: det går möjligen inte att bevisa astrologin med den enbart kvantitativa metod som är siffertricksarnas ("allt går att bevisa med statistik") och som i sig tillhör en lägre intelligensnivå än den astrologin själv opererar på! (Mätbarhetens domän tillhör strikt talat Jordelementet.)

Att leva i Sverige och se självtjänandet ta över som ledande princip i och med Nya Moderaterna (vars arkitekt Per Schlingmann naturligtvis var Sol-Jungfru) har dessutom skapat en viss mättnadskänsla. Den här bloggen kommer att avveckla hela ämnet under "supervalåret" 2014, resignerad i insikten om att västvärldens tid närmar sig slutet. Det går inte längre att reparera det Rovkapitalismen ställt till med, det krävs en större civilisationskollaps och omstart under något annat zodiaktecken, någon annan ledande princip.Här är två tabeller, dels det nya underlaget med 300 strippande kvinnor över kvartseklet 1980-2004 och därefter båda studierna sammanslagna. Den andra studiens brist på positiva resultat sköljer över den första som tidvattnet över en sandstrand och suddar bort allt igen. SAND, symbol för tiden som reducerar dagens verklighet till en märklig dröm om något som kanske en gång var...

Sol och Måne hos
300 glamourmodeller
(Playboy Playmates
1980-2004)
22 29
24 23
23 28
31 23
30 19
24 21
31 24
30 27
20 31
27 25
27 24
11 26
Snitt:
25,0
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=15,0 e.
>=35,0

Märkligt nog tycks siffrorna leka med oss. För den här gången är det istället Sol-Jungfruns logiska motpol Sol-Fiskarna som är, inte över- utan signifikant underrepresenterad

Att Jungfrun horar mer när den drivs av solenergi får alltså inget stöd, däremot att tecknet där den fallna själen hittar sin upprättelse faktiskt inte ägnar sig åt striptease mot betalning!

Smaka på den kosmiska gåtan!

Del 1 och del 2 sammanslagna - och då kvittas förstås de här "två akterna":

Sol och Måne hos
591 glamourmodeller
(Playboy Playmates
1954-2004)
38 51
47 49
42 51
51 46
61 51
61 37
53 52
60 45
43 57
48 54
49 46
38 52
Snitt:
49,25
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=29,6 e.
>=69,0

*****

Eftersom astrologin uppenbarligen är verksamhet som, som Platon sade, syftar till att rena sinnet eller Intellektets lägre regioner, kan man med gott samvete fortsätta arbeta med symbolerna på "fall-till-fall-bas" och utvinna "mening" - den sorts näring som själen hungrar efter om den alls har något friskt i sig och inte bara jagar efter materiell konsumtion.

Alternativet skulle vara att vidhålla att astrologins effekt finns, om än svag, och är påvisbar med kvantitativ metod. Naturvetaren Claudius Ptolemaois hävdade i Tetrabiblos att en svag effekt gick att skönja, och ingen som ägnat sig en tid åt astrologi kan förneka detta. De intelligensbefriade och rena mekaniska räknenissarna framför mot detta argumentet selektiv blindhet. Man registrerar bara framgångarna och väljer bekvämt att glömma alla de tillfällen då ens förväntningar kommit på skam. 

Men den invändningen bygger på en imbecillt förenklad syn. Astrologin är för komplex för att låta sig falsifieras på detta sätt och hörde enligt teoretikern Karl Popper av den anledningen inte hemma bland vetenskaperna. Nå, det finns nu fler sätt att definiera vetenskap än den hos den hårda linjens reduktionistiska materialister - övervintrades dinosaurier från tiden man trodde på ett mekanistiskt universum.

Platons Akademi ägnade sig uppenbarligen åt avancerade astrologiska studier. Redan ett tidigt post-platonskt verk som Epinomis vittnar om detta. Lite vulgärt skulle man kunna kalla den tidens filosofer för numerologer (i Pytagoras efterföljd) men den som läst Platon och i synnerhet hans efterföljare Plotinus femhundra år senare vet hur nästan chockerande komplexa för en modern dummifierad människa den antika världsbilden var. 

Att Jorden var rund var en självklarhet och uppenbarligen var redan tidiga indiska filosofer medvetna om att det ständigt skapades "världar i världen" - tallösa Brahmas som efter Shivas svarta hål spottade ut nya världar som kvasarer. Varje tidsålder gör sitt bästa för att svartmåla det som varit - den "mörka" medeltiden - och framhålla sig själv som det bästa som någonsin varit. Den som verkligen tror på evolution och "ekonomisk tillväxt" har inte ens börjat förstå sitt eget liv eller den lögn det gudsfrånvända, sekulära samhället bygger på.

*****

Med lite distans såg jag hur resultatet av del 2 var minst lika talande som om tendensen i del 1 hade upprepats. En ytterligare kommentar fordrades: Playboybrudar del 3 (Kvantifieringens helvete)

1 kommentar:

  1. Mark Twain hade uppenbarligen rätt i att det finns tre sorters lögner: Lögn, Förbannad Lögn och Statistik! :-)

    Apropå det här med astrologi, vetenskap och en "imbecillt förenklad syn" så finns det en artikel i pappersupplagan av Aftonbladet en artikel som heter "Stjärnornas luddiga svar" (bara som plusartikel på nätet, men det är verkligen inget att betala för, trots att den pretentiöst återfinns under vinjetten "Vet mer"). Där fastställer Karin Ahlborg att årshoroskopen som f n florerar i kvälls- och veckotidningar är vaga och allmängiltiga och "lika användbara som att undersöka döda djurs inälvor". Det har hon förstås alldeles rätt i. Men naturligtvis följer ingen verklig fördjupning i ämnet, utan bara det vanliga, ytliga konstaterandet om att det endast finns tolv huvudtyper av människor osv, och att ursprunget fanns i Babylon, "ett oerhört vidskepligt rike". Det mest intressanta är en vetenskaplig studie hon nämner: "Astrology: True or False?" där två astronomer tar sig för att söka bevisa astrologins falskhet genom att mäta olika kroppars, däribland planeternas, gravitationskraft på ett nyfött barn! Man tar sig för pannan, hur dum får man bli?! Vetenskapsmännen har fått fram att mamman minsann utövar en 20 gånger så stor gravitationskraft som Mars, och själva sjukhusbyggnaden hela 500 gånger mer! (Däremot sägs att Månen utövar en 4600 gånger större dragningskraft än Mars, så den slår ju både mamman och sjukhusbyggnaden med hästlängder...) I vilket fall, därmed anser astronomerna alltså att astrologin är bevisad falsk. Det är så dumt att man blir stum. Och Gauquelin och hans studier nämns naturligtvis inte.
    I sanning en artikel som passar en modern dummifierad människa.
    S

    SvaraRadera