Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 12 juni 2009

Klärvoajansens signatur

Här är några horoskop på exceptionella märkliga individer (alla män, som det föll sig). De är samtliga fullständigt genuina fall av "synskhet" - vad nu detta är. Trots att parapsykologin kan bekräfta fenomen som telepati är mänskligheten inte i närheten av någon övergripande vetenskaplig teori om vad synskhet är, och kommer väl heller aldrig att få det.

Det materialistiska paradigmet stannar nämligen vid de fem sinnena och vår definition av "vetenskap" kräver att noggrant kontrollerade experiment ska kunna upprepas tills försökskaninen är närmast spysjuk av tristess.

Tyvärr fungerar inte varslet du får när någon nära och kär förolyckas på det viset. Det kommer i allmänhet inte i ett försökslaboratorium, och den nära släktingen kan inte dö flera gånger om bara för att tilltgodosed "vetenskapsmannens" krav på upprepbarhet. Vi kan lugnt lämna materialismen att självdö, vilket den pö om pö faktiskt håller på att göra i dessa tider, och ägna oss åt lite kvalificerad träning på att söka dolda gestalter på de här synska individernas födelsehimlar.

För i den värlsbild som rådde innan materialisterna tog över (ungefär vid Upplysningen på 1700-talet, fast andefattiga människor har alltid existerat), var det inte något konstigt med att himmel och jord var förenade och varandras återspegling. Den äldre mänskligheten hade på många sätt än mer suggestiv förståelse än den moderna människan som börjar med att hacka sönder en helhet i dess beståndsdelar för att sedan totalt misslyckas förstå hur delarna kom att skapa den helhet de först började ifrågasätta. Det ligger något grovt ovuxeet i hela det materialistiskt-reduktiva projektet!

Vår egen uppfinnare och religionsgrundarer Emanuel Swedenborg (1688-1772) var en känd "andeskådare" på sin tid, och även om födelseuppgiften inte är säker, är horoskopet intressant. Kanske kan jämförelsen med några fler synska kasta ljus över någon minsta gemensam nämnare för synskhet?


Edgar Cayce (1877-1945), en extremt synsk individ som i trance kunde föreläsa om allt mellan himmel och jord, från praktiska tips i vilken (amerikansk) delstat och lada (!) svårfunna reservdelar till en traktor stod att finna till märkliga metafysiska avhandlingar och redogörelser för tidigare liv.

Den mesta tiden i trance lades dock på människor med hälsoproblem, vilket gjorde honom kontroversiell både i sin egen tid. Skeptiker som inte läst på tillräckligt älskar att ondgöra sig över detta helt unika livslöde, som hade supporters ända in i Vita huset. Geniet Nikola Tesla hittade uppenbarligen också en besläktad själ i Edgar!


Robert A. Monroe (1915-1995) är en annan märklig amerikan som var en jordnära företagare som på 1950-talet råkade ut för en spontan ut ur kroppen-upplevelse. Upplevelserna återkom regelbundet och Monroe fasade för sin mentala hälsa innan han efter flera år lärde sig kontrollera och styra de här fria flygturerna!

Med åren djupnade hans förmåga och han upptäckte att hans flygturer inte alls var begränsade till ett susande fram och åter över jordytan eller spikrakt ut i den fysiska rymden. Han lärde sig "fasa ur" den fysiska verkligheten helt och hållet och fann andra världar, sida vid sida med vår. Han skrev bara tre böcker i hela sitt liv, men de dokumenterar hans mognad som shamanisk resande frisjäl. Monroe-institutet han stiftade, kapitaliserar på hans insikter som bland annat resulterade i en patenterad metod för medvetandeträning via ljudvågor.


Ingo Swann, amerikanska myndigheters mesta försökskanin under 20 år av forskning i huruvida utomsinnlig varseblivning kunde ha något militärstrategiskt värde. I sin första självbiografi, "To Kiss Earth Good-bye", berättade Ingo hur han redan som barn kunde lämna kroppen frivilligt. Han utvecklade en lek för sig själv som han kallade "att zooma". Den bestod i att han flöt uppåt längs med en skyskrapevägg och tittade in genom fönstren för att se vad som pågick därinne.

Swann testades i sambande med rymdfärder och befanns ha korrekt rapporterat om t.ex. planeten Neptunus långt innan rymdsonden nått dit och skickat foton tillbaka till jorden. Självbiografins titel syftar på Swanns upplevelse av att för sitt inre öga flyta sida vid sida med sonden och berätta om hur den såg ut - tekniska detaljer han inte kände till men som var verifierbara.


Uri Geller är ett fenomen i sig. Självbiografin berättar att han upplevde närkontakt med en annan intelligens i trädgården som litet barn och att detta möte gav honom förmågan att böja skedar, starta klockor (mekaniska) som stått still i åratal, få frön att gro på några sekunder, och allt annat märkligt han har sysslat med. Han har alltid haft ett enkelt budskap bakom denna underhållning: att mer existerar än vi kan tro.

Illusionister som helt och hållet förlitar sig på trick och rekvisita - som The Amazing Randi - sov naturligtvis illa om nätterna, och James Randi har på sin ålders höst blivit en illvillig skeptiker som tagit som sin nya livsuppgift att avslöja fusk som poserar som äkta paranormala förmågor. Jag skulle också känna mig lite lam av att veta att hela min yrkeskarriär, baserat på trick, bottnar i ett äkta fenomen som dock jag aldrig haft förmågan att utföra!


Möts då dessa fem herrar via sina födelsehimlar på något sätt?

Vi kan studera horoskopen ur flera perspektiv. Vad t.ex. om Jordelementet, det som binder en människa nära plattmarken och som skänker henne en stadig, "realistisk" bindning till sina fem yttre sinnen? Om vi, likt indisk astrologin än i dag gör, enbart räknar med de klassiska sju planeterna (Saturnus är den bortersta som kan ses med blotta ögat), uppstår genast en egenhet.

5 x 7 planeter ger oss 35 placeringar, dvs i snitt 8,75 per element (Eld, Luft, Vatten, Jord). Men här finns bara 6 placeringar i materialistisk Jord. Givet osäkerheten med Swedenborgs horoskop skulle hans Sol i jordtecknet Stenbocken, bara en bågminut (några minuters klocktid) från entrén i ett Lufttecken (Aquarius/Vattumannen) kunna reducera betoningen av Jorden ytterligare, till 5.

Det ser ut som vi redan från början hittat en trend! Den synska människan, eller hon som kan höja sig och färdas i sin frisjäl är på det hela taget mindre "baktung" än genomsnittsmänniskan (och jag sätter här för enkelhets skull likhetstecken mellan individen och hennes horoskop).

Jag vill påpeka ytterligare en sak eftersom detta inte är ett försök att göra statistik på bara fem fall utan ett allmänt resonemang: Robert Monroe var visserligen företagsledare (ägde radiostationer), men det luktar konstnärlighet hela vägen. Han skrev musik och var en allmänt sensitiv natur.

Av våra fem fall är det två personer som drar upp antalet placeringar i konkret och praktisk Jord: Swedenborg (2 placeringar) och Ingo Swann (3 placeringar). Om Swedenborgs praktiska natur som uppfinnare råder ingen tvekan, och Ingo Swann är en konstnär som älskar att måla i olja. Jag menar att det är logiskt att hitta Jorden hos dessa två.

Edgar Cayce var visserligen inte född med tummen i handflatan och jobbade genom hela sitt liv av och till som fotograf, men hans synska arbete - liggande i trance - definierade honom i så hög grad att det inte är förvånande att hitta exakt NOLL placeringar i Jord på hans himmel.

etsamma för Uri Geller som i egenskap av "cirkusfreak" påminner en hel del om Cayces öde. Båda använda sin psykiska förmåga för att dra in uppehället, och båda var övertygade om att de hade en mission i livet genom det exempel de satte, genom de funderingar deras förmågor väckte...

Bristen på jordbundenhet leder av nödvändighet till att de återstående tre elementen framhävs. Kan något ses här?

Astrologins mest grundläggande distinktion är den mellan positiv polaritet och negativ polaritet.

Eld och Luft är positiva och "lyfter" medan Vatten "sjunker och Jord är absolut negativitet eller sjunkenhet. Det antika kosmos ansågs delat i två delar. Du är antingen på väg ner i mateterialitet och sinnesorientering eller på väg upp mot "skådande" av högre andliga dimensioner. Det är därför inte förvånande att fem synska personer tillsammans ger en tydlig betoning av de uppåtstigande elementen.


SwedenborgCayceMonroeSwannGellertotal
ELD4301210
LUFT1343314
VATTEN012025
JORD201306

24 av 35 placeringar i något av den "rationella själens" två positiva element, Eld och Luft, mot 11 placeringar i den "irrationella själens" två negativa element, Vatten och Jord, talar sitt tydliga språk.

Men det måste sägas att de senantika nyplatoniska filosoferna använde ordet "irrationell" på ett annat sätt än vi idag gör. Materialisterna bland oss som förnekar en högre verklighet, en gudomlig dimension, har kort och gott byggt in ett nytt lägre tak att leva under än vad antikens människor hade. Det som på den tiden ansågs vara ett ofullständigt och irrationellt tänkande har blivit vår sekulära kulturs norm. Vi kallar oss förnuftiga medan antikens människor skulle sett på oss som ignoranta parodier på en fullgången människovarelse!

För att förtydliga: Vi kallar alltså det "förnuft" som förr i tiden "bara" var den enkla förnimmelse som kom ur sinnesintryck och känslor och de "jordnära" resonemang som följer av dessa. Den "högre" verkligheten, som enbart den rationella själen hade åtkomst till, börjar med Luftelementet och intresset för och förmågan att arbeta med abstrakta begrepp.

Man skulle kunna säga att den rationella själen börjar, kan man säga, vid våra högskolestudier. Men det är inte riktigt sant i så måtto som våra högskolor bygger på en sekulär (ateistisk) världsbild! Högskolan är så att säga "Luft" men saknar grädden på moset: Andens Eld!

Människor som domineras av mental och Luft, vilket är fallet med dessa fem som grupp, kan gå två vägar: antingen förbi låsta vid Jordelementets konkreta och materialistiska värld, eller stiga ännu lite högre upp i det eteriska. Det saknas sannerligen inte ateistiska materialister bland de annars så skarptänkta Luftmänniskorna, och ofta ska man då finna att horoskopen i övrigt drar ner mot Jord och Vatten. Den som inte VILL föreställa sig en högre verklighet kommer heller inte att pröva sin mentala själ (Luft) och söka flyga i den riktningen...

Robert Monroe, med total brist på Eld och den viktiga Månen (sinnelaget) i Vatten är ett intressant särfall. Det framgår av hans böcker att han verkligen fruktade för sitt förstånd när han började "ramla ur kroppen" helt spontant. (Eld skulle ha givit honom mer tillförsikt och mod.) Fruktade för sin sans gjorde mig veterligen ingen av de andra, utom Edgar Cayce som var troende kristen och därför periodvis hamnade i religiösa grubblerier när tranceinformationen vida övergick det kristendomen lärde ut och ofta totalt motsade de kristna lärorna!

Monroes rädsla över att hålla på att bli galen är helt i linje med Vatten som det element som känner och fruktar. Vatten kan stå som symbol för biologiskt liv (till skillnad från Jord som är mineralriket) och Monroes Månen i Kräftan (Månens eget tecken) symboliserar den biologiska naturens "försvars- och revirinstinkt", och är såtillvida typiskt "negativ" i sin polarisering eller orientering. Det synes därför fullt begripligt att just detta horoskop symboliserar de största problemen att bli vän med sin helt otippade nya förmåga.

Det är inte alls förvånande att inse att klärvoajansen grovt kan karaktäriseras med exakt samma två element som jag tidigare rubricerat som "kreativitetens" kännetecken. Vilket förstås utlöser frågan om en del konstnärer är "synska" men bäddar in äkta visioner i konst utan att någonsin bli medvetna om att de faktiskt återgivit brottstycken av högre verkligheter!

Notera att fyra av dessa fem horoskop kvalificerar för etiketten "intelligens". Se vidare inlägget Intelligensen och deras förvaltare.

4 kommentarer:

 1. http://divinecosmos.com/index.php/component/content/35?task=view

  Vad tror du om det här, stämmer det månntro?

  SvaraRadera
 2. Jag har granskat den där Wilcock tidigare (inte på bloggen), och visst är överlappningen av deras västzodiaker rätt slående. Inte minst liknar Wilcock den unge Cayce. I den ytliga avdelningen "look-alike" på bloggen skulle de bilda ett prima par!

  Men som den vediska astrologin säger: horoskopen skildrar de materiella kvaliteter våra liv är vävda av, och säger inget om andesjälens identitet. Alla som är insatta i Cayce-materialet tycks ha givit tummen ner för Wilcocks anspråk på att vara Cayces reinkarnation. Jag minns dock inte hur klart uttalade dessa var. Numera tycks han ha "startat om" som vishetslärare utan att hänga upp sig på Cayce-kopplingen.

  Av två tidigare liv jag tror jag kan ha levt, och som fastnat i en eller annan historiebok (att jämföra med ytterligare åtta-tio svagt återkallade liv som alla varit fattiga eller åtminstone utan kändisfaktor) är det bara det ena som fick mig att haja till då jag räknade ut horoskopet (för dygnet). Det var en tysk adelsman på 1400-talet och enligt det lilla som finns bevarat känd som "den vise". Hans Mars+Jupiter ligger vid 5-6° Vågen - EXAKT på min Sol i 5° Vågen (jag har även Mars och Merkurius i samma tecken).

  Längre än så sträckte sig inte parallellerna mellan våra horoskop, och det kan vara en ren slump, förutom att jag knappast är redo att gå i döden för att den där figuren verkligen var jag. Jungs teori om det kollektiva omedvetna ger ju en alternativ modell… Ska jag ändå ta min "vision" på allvar (och som lätt kunde verifieras efter lite googlande) tycks den religiöse tysken vara en viktig drivkraft i mitt nuvarande liv, ett av de flera "blueprint" som "jag" i detta liv är baserat på.

  Väljer man tanken om det kollektiva omedvetna kan Wilcock kan ha varit med om en snarlik, rent "psykisk" (Vattenelementet) identifikation med Cayces avtryck i det kollektiva omedvetna och trott sig vara honom.

  I värsta fall är han rent hokus pokus, en charlatan om än övertygad om sin "höga mission". Som sagt, jag har bara skannat nätet efter omdömen om hans tidiga anspråk på att vara den återvände Cayce. (Tyvärr stämmer inte detta med Cayces egna uppgifter eftersom han, har jag för mig, redan förutsagt sin nästa inkarnation, och den skulle ske först på 2100-talet i USA.)

  SvaraRadera
 3. Göran Persson har, precis som Swedenborg, Ascendenten, Jupiter och Venus i Skytten...intressant!

  SvaraRadera
 4. Obs. Starka reservationer för Swedenborgs födelsetid. Däremot tror jag att det inte är någon slump att Persson är så duktig med pengar med den här kombinationen av Venus/Jupiter, eller att han så emfatiskt kallade politiken ett hårt slit. Båda Jupiter och Venus älskar "komfort utan ansträngning".

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.