Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 21 mars 2009

Skribenten i sitt rätta element

Per den 21 mars listar Expressen 20 krönikörer varav 5 har så vanligt förekommande namn att de måste utgå ur denna ministudie av...skribentens rätta element.

Inom astrologin, världens äldsta psykologiska system, är nu Solen en föga personlig symbol. I 30 dagar lyser den likartat över alla som föds och markerar deras aktiva livsgärning, eller åtminstone strävan mot en sådan. Månen, som byter stjärnbild efter cirka 2½ dygn, färgar i högre grad personligheten.

Pricken över i:et ges av jordens egen rotation under loppet av ett dygn. T.ex. ansåg romarna att tecknet som steg över ortens östra horisont var individens tecken.

Den precision som ett känt klockslag ger har vi nu inte i vår datakollektion, och det är t.o.m. så att cirka 5 av de 15 individerna är födda ett dygn då Månen passerar från en stjärnbild till nästa.

I vår kostnadseffektiva och därmed utfattiga (men gudbevaras demokratiska) kultur, är det omöjligt att publicera ett material som verkligen berör var enskild läsare, så populärpressen nöjer sig med det minst personliga tecknet - soltecknet. Och det kan väl förresten kvitta, för det var väl vi som uppnådde förnuftets klara ljus redan på 1700-talet? Fel!


Lyckligtvis är det nu inte krönikörernas personligheter vi är intresserade av, utan bara svaret på frågan: Vilket är skribentens rätta element?


SOLENMÅNEN
ELD54
LUFT72
VATTEN25
JORD14
total1515


Tabuleringen talar för sig själv! Slår man ihop födslarna i Eld och Luft och jämför med födslarna i Vatten och Jord, visar Expressens krönikörer med råge att det är den positivt polariserade Solen1 som sökt det kommunikativa skribentyrket. Faktiskt är de positivt polariserade solarnas övervikt jämfört med de negativt polariserade - 12 mot 3 - rätt förstummande! 80% av Expressens skribenter "drivs" av en positivt polariserad Sol.

Givet ett flertal fall där Månen kan ha rört sig ur en sen placering i Jord och in i ett Lufttecken under ifrågavarande dygn, skulle den separata månstatistiken även den kunna tippa över i en "seger" för Luftelementet på det subjektiva kynnets plan, men detta kan inte sägas med mindre än att födelsetiden är känd.

Inte otippat går den grekiske Hermes, gudarnas kommunikatör (den romerske Merkurius, härskare över Lufttecknet Tvillingarna), tillbaka på gammal babylonisk tradition. I Babylon associerades planeten Merkurius med guden Nebu (Nebo eller Nabu) och han var förstås visdomens och skrivkonstens (och skrivdonens) gud.

Frågan verkar således besvarad år 2009 på samma sätt som i antiken: det är genom "luften" kommunikatörer av alla de slag arbetar - minns det utfasade begreppet "i etern"...

Människan tycks så snar att vända sina förfäders insikter ryggen att det nästan verkar som hon har ett inbyggt systemfel. Kristendomen kallade det för arvsynden, och det är frågan om inte Platon (hos vilken förklaringen till det här begreppet måste sökas) hade rätt!

Se även inlägget Det avklarnade intellektet (nytt fönster).

Se även den fristående fortsättningen där Aftonbladets krönikörer får sin granskning.

____

Tekniska anmärkningar

* Den astronomiskt korrekta sideriska zodiaken har används vid beräkningen av de 15 födelsedagarna.

* De femton krönikörerna (inte alla enbart skribenter) är:
Amelia Adamo
Anna Bäsén
Staffan Erfors
Cecilia Hagen
Elisabeth Höglund
Katerina Janouch
Liza Marklund
Ann-Charlotte Marteus
Ulf Nilsson
Karin Olsson
Leif GW Persson
Maria Rydhagen
Britta Svensson
Marie Söderqvist
Ebba von Sydow
En av dessa var en osäker uppgift då det fanns flera svenskar med samma namn, dock bara en i Stockholm där Expressen håller till.

* De fem vars namn var alltför högfrekventa för att kunna inkluderas i granskningen (och saknade unika identitetsmarkörer på nätet) var:
Mats Larsson
Lars Lindström
Maria Näslund
Malin Roos
Björn Wiman
_____

1. Zodiakens tecken alternerar mellan positiv och negativ polarisering. Att jämställa polariseringen med psykologins (Carl Jungs) extrovertism och introvertism låter sig i viss mån göras.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar