Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 18 augusti 2018

Ny studie bekräftar zodiakens symbolik

Efter ett par tidiga och resultatlösa försök att locka fram särskilda beteenden från tidens herre Saturnus i zodiaktecknen, tog jag för givet att kosmos yttersta (synliga) planeter bara gick sin gilla gång. Jag ägnade mig fortsättningsvis åt att granska de mer näraliggande Sol och Måne.

Men i sommarens studie av "Svin-Olle och xenofoberna" visade Jupiter positiv respons, och eftersom planeten har rollen som "verksam illgörare" om man placerar Jungfrun i 1a huset, är det inte svårt att förstå att folk som misstror invandrare, taget som grupp avslöjar en förhöjning av antalet Jupiter. Expansionsplaneten är ju det sista Jungfrun vill ha, strömmar av okänt folk som svärmar in och breder ut sig! Det går inte att motsäga den gamla astrologins logik, här - ur Jungfruns perspektiv (1a husposition) är verkligen denna expansion av ondo. 

Men svärdet hugger i båda riktningarna: eftersom Jungfrun också är trälens tecken blir "ond expansion" också en antydan om att "skomakaren ska bli vid sin läst". För vanliga lönearbetare och slavar har expansion (framgång) aldrig varit en möjlighet, Överheten har hindrat dem. 

Men här blir det en smula suddigt: är det arbetaren själv som så avskyr allt vad Jupiter står för (religion, noblessen, allt som associeras med "högre" värden eller lycka i livet) att man bakbinder sig själv i sina attityder? Eller är det faktiskt sant att otränade människor aldrig får ges stora privilegier - en mångmiljonvinst på lotteri - eftersom de inte har någon träning i att tänka i stora banor? Det saknas sannerligen inte skräckhistorier om hur arbetarfamiljer här eller i utlandet vunnit jättevinster och sedan bokstavligen shoppat ihjäl sig och fått sina liv helt förstörda...

På temat stora och lätta pengar (Jupiter) undersökte bloggen 2012 också tjejerna som valt att för "stora och lätta pengar" vika ut sig nakna i tidningen Playboy. Jag delade undersökningen i två kronologiska delar, alla "playmates" (för onanerande män!) under tidningens första cirka 25 år (1954-79) och därefter de återstående åren (1980-2004) noga tabulerade på Wikipedia av någon besatt man. En fascinerande spegelvändning inträffade på halva resan som i sig utlöste frågor som jag konfronterade i det andra inlägget.

Men återigen, Fader Tids orubblighet i tidigare tester gjorde att jag inte ens övervägde Jupiters "mottaglighet" för zodiakens 12 värdtecken. Men efter Jupiters avvikande beteende i xenofobstudien, låg alla dessa 591 Playboybrudar nära till hans, en tacksamt stor datagrupp men det gemensamt att de alla var lycksökerskor, eller med ett fulare ord: horor för pengarna.

Metodik med mera har repeterats ofta nog på en blogg som nu definitivt går på övertid, så här följer, utan omsvep, resultatet av en utvidgad granskning.

I brist på födelseklockslag väljer jag den utagerande Solen i 1a huset snarare än sinnelagets Måne och granskar hur Solens disponent placerar sig. Disponenten eller värdtecknets härskare är viktig enligt hinduisk astrologi och att enbart kommentera planeten X i tecknet Y vore ett förfärligt ytligt tillvägagångssätt som skulle kunna missa intressanta indikationer.

Med tanke på det förra Playboytestets omsvängning vid halvtid, behåller jag den tidigare tudelningen.

Ett par ord bara om den förkättrade "signifikansen" för alla som likt mig saknar intresse för matematik. Genom några praktiska studier av slumpgenererade datum visade sig slumpvariationen för 1000 datapunkter hålla sig ±20% så en signifikans kan sägas uppstå vid 21% relativt medelvärdet i endera riktningen. Med bara 300 datapunkter fluktuerar värdena mer och värdena måste ligga lägre eller högre än 50% relativt medelvärdet. Det här är nu inte supervetenskapligt men har tjänat bloggen gott i försöken att förstå om någon astrologisk effekt eller bara slumpens spel bevittnas.

Jag vet inte om den ökande stirrigheten med krympande data är linjär eller exponentiell. Jag tar den lätta vägen och antar ett linjärt krympande kaos med växande datamängd.

Med lite primitiv matte kan 300-gruppens slumpvariation krympas.

1000 ±21%
 300 ±50%
spann: 29%
7 st 100-tal = 4,14% per 100
600 st 50%-12,43% = ±37%


Kort sagt, signifikans i de sammanslagna dataseten visar sig vid värden större eller mindre än 37% relativt medelvärdet för Jupiter i de 12 tecknen.


Lycksökaren Jupiter (♃) hos Playboybrudar
1954-1979 291st

1980-
2004
300st
Total
591st
19
15
34
24
22
46
20
25
45
28
21
49
22
31
53
32
36
68
22
34
56
27
18
45
25
30
55
24
20
44
28
24
52
20
24
44
Snitt:
---
---
~49
Signifik.
rel. snitt
(±37%):
---
---
<31 e.
>67


Här kanske sista ordet sades om Jupiters oförenlighet med Jungfruns princip!

Stora pengar försvagar den lilla arbetartypens karaktär och gör horor av dem. Bloggen har i många år argumenterat för att Jungfrun är profitens princip via analogin till jordbrukaren som med en rörelse med handen kastar ut en näve frön och hoppas kunna profitera mångfalt på detta enkla arbete vid skördetid. Den unga lycksökerskan släpper kläderna och får som tack en rejäl dusör. 

I båda delstudierna är det Jungfrun som tar ledningen och det sammanslagna resultatet ger en signifikant överbetoning (fast med knapp marginal).

Naturligtvis behöver inte hela denna Jupiterårgång ta livet av sig inför detta besked. Individen kan stå emot sina sämre sidor. Men vad händer om kulturen i sig är ond och degraderad? Ja då får man en generation fördärvade människor som bara rycker på axlarna åt ett fynd som detta, som verkar bekräfta att de är sekunda vara, födda i ett skitland utan värderingar och i ett år som indikerar låga målsättningar. Och visst har de rätt i sin likgiltighet. När man står så här mycket på minus orkar man inte höra sanningen. På den här nivån är det bara primitiv överlevnad som gäller. Man har blivit ett smart rovdjur.

Inget zodiaktecknen når en signifikant frihet från hor inom denna grupp, men jag tycker ändå det är intressant att Väduren får det bästa (lägsta) värdet. Det är här tecknet där Solen anses extra stark ("upphöjd") och som i förstahusposition har lyckans Jupiter på sin sida, som en "verksam välgörare". Kanske finner Vädurarna att saker går att lösa utan att man behöver hora för pengarna.... Resultatet stämmer också med ministudien av filosofer (Jupiter i sin högst utvecklade nivå handlar inte lägre om stora och lätta pengar utan om verklig frihet, sådan som bara filosofi och religion beskriver). Också i den gruppen dominerade Jupiter just i Väduren, vilket gör att man kan tala om filosofer och horor-för-pengarna som två sidor av samma mynt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.