Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 6 mars 2018

När den "fallna" krigaren Mars kommer till sin rätt

Frances McDormand har gått och vunnit sin andra Oscar för bästa kvinnliga skådespelare. (Den första var i kriminalkomedin "Fargo" när hon som polis jagade kriminella svenskättlingar i en insnöad nordlig delstad som alla föreföll rätt inavlade - så mycket för att "gräva guld i USA"...)

DNs lilla förstasidebild fick mig att associera McDormands sällsynta leende till Charlotte Kalla som har lättare att spricka upp och utgjuta sin charmanta själ över hela ansiktsytan. Hon prisbelönades ju också nyligen så jag blev nyfiken på om kvinnornas horoskop på något sätt överlappar och kanske relaterar på ett likartat sätt till planeterna som de ligger i Tiden...

McDormand:Kalla:
Här finns flera paralleller, även om McDormand föddes ett soltecken före Kalla, Tvillingarna resp. Kräftan. Aktrisen är nu extremt otypiskt en snacksalig Tvilling och det kan förstås tillskrivas härskaren Merkurius som ligger steget efter, i Oxen. Ur perspektiv av solascendenten (den dagaktiva handlingsmänniskan) innebär detta en nedtoning av alla "tvillingdrag" och av de filmer jag minns har hon ofta varit knapp men succint i kommunikationen (förutom möjligen någon av alla de roller där hon krisat och var svamligt orerande).

Kalla, med Solen och den besläktade eldplaneten Mars båda i första huset blir istället en perfekt sinnebild för Vattentecknet Kräftan och den passionerat kämpande själen. Även här trillar snackiga Merkurius-i-Tvillingarna in i 12e huset för offer så att det är "verkstad och inte så mycket snack" som gäller för Kalla som verkligen valt ett liv i tystnad, ensam i träning, ensam i skidspår. Hon är verkligen en gåta, precis som alla andra själar som väljer att gå ner i Vattenelementet och leva ett jordeliv orienterad mot biologin. Jag kan bara tolka detta som att dessa är nybörjarnas typ av födelse, de som ännu inte fattat att Jorden är Helvetet och börjat bygga på sin högre själsliga våning, den som ger returbiljetten tillbaka från vilken dimension nu våra eviga Jag härstammar...

Men i termer av den biologiska orienteringen - Vatten - så går Charlotte Kalla högsta betyg. Trots att den utåtriktade och aggressiva Mars anses "fallen" i den självprotektionistiska och introverta Kräftan byggs energin nu upp på insidan istället, och Kalla sade någon gång i intervju att hon enbart tävlar mot sig själv - tala om Mars glöd men enbart på den egna insidan, i det egna sinnet! (När man säger Kräftan kan man alltid tänka Månen och därmed också sinnet eller psyket. De mest psykiskt krisande människor jag känt har båda haft Kräftascendenten utan att Månen var speciellt illa åtgången och det får mig att bejaka en viss inverkan även från zodiaktecknet, trots att hela astrologin är ett lösligt bygge där vissa faktorer ibland tycks droppa ut och inte alls spelar med)

Ytterligare paralleller mellan kvinnorna är de två stora ödespenslarna Jupiter (nobless, framgång, lätt sådan) och Saturnus (svårmod, hårt slit för varje mål mat). Det skiljer ett Saturnusvarv mellan kvinnorna och båda föddes när den hårt arbetande passerade Skorpionens tecken, för idrottskvinnan Kalla står den ur den dagaktiva människan perfekt i lyckosamma 5e huset, och antyder "framgång via hårt slit". Dessutom står framgångens Jupiter i ett av hörnhusen vilket också ger tecken om att hon är en potentiell medlem av "noblessen" eller an av de "prisbelönta" samhällsmedborgarna.

Aktrisen McDormand är något av ett mysterium, för hennes Saturnus står istället verkligt risigt till ur perspektiv av den utagerande Solen: trillar in i 6e huset för fiendskap och olyckor. Jag tror hon valt en många gånger mer komplex livsuppgift än Kallas "tuta och kör", men i båda fallen handlar det om att kontrollera och styra de egna kroppsliga rörelserna - Kalla motoriskt och "grovt" för att komma först i mål, McDormand med ett helt annat intresse, nämligen att gestalta det mänskliga Psykets nyanser! För detta jobb kan det t.o.m. vara en poäng med gestaltaren eller utformaren Saturnus att stå i kontakt med de dystra och dova stämningar som det frankt talat rätt hemska 6e huset härbärgerar (detta är t.ex. sektorn för Hades våldtäkt av Persephone/Kore - den unga oskulden - vilket bloggen upprepat ofta nog). 

Också aktrisen har en prominent hörnplacering för sin Jupiter för "upptagande till noblessen" eller "stor och lätt framgång" (det är knappast hårt slit att bli nominerad till en Oscar och bevista galan). Också hon är således en kandidat till att vara "lite förmer" än vanligt folk, lyckas bättre - trots en ganska så negativ inverkan från Mars.

McDormand har knappast den fallna Mars med sig, som Kalla, utan i rollen som en verksam illgörare, återigen i perspektiv av den utagerande Solen-i-första. Är det därför hon är så vansinnigt stel och sammanbiten på alla bilder. Verkligen inte någon som charmar kameraögat. Detta var slående när jag googlade en bild att använda! När jag fick syn på denna unga Frances från 1984 i en tidig roll kände jag t.o.m. igen flera personer från tidigare i livet som jag på senare år (med hjälp av den sideriska zodiaken) konstaterade hade stark Kräfta i horoskopet. 

Ung McDormand minner om arketypen Den Sårbara
(eller måhända den redan Sårade)

Det finns en "oförlöst" variant av detta tecken som är iskalla och nästan slibbiga. Läbbiga kräldjur ur havet - se ordbruket "hummer" i texten om den här näringsvampyren. Eller minns "Kapten Klänning", polischefen som förklädde sig till feminist för att sedan angripa kvinnor sexuellt. Han hade Solen i Väduren nerdragen i den begärsfyllda och sjuka Naturen genom Vädurshärskaren Mars i sitt fallna läge i Kräftan...

Den fallna Mars, när den verkligen inte gör mycket nytta i en människas liv, kan, tror jag, direkt kopplas till surmulenhet alternativt håglöshet. Vår nuvarande marionett till statsminister, Löfven, har samma fallna Mars (nu som bas för Månen i Väduren), och han lyckas verkligen rätt ofta bli fångad med ett minspel som omvittnar en trängd och sammanbiten Kräfta i sitt arttypiska (talar om zodiaktecknet) försvarsläge. 

Ingen värme kommer från dem som har en fallen men prominent Mars och en obskyrt placerad Sol. En stark Saturnus kan ytterligare dra en kall våt filt över hela anrättningen - det går att hopa symbolik tills man får en förnimmelse av Döden själv. Samma slutsats kan dras av att lyfta fram Vattenelementet i isolation, utan den livgivande Elden - Solen men nu i rollen som den animerande själen.
Jfr. sanskritbegreppet jiva-atman, "den levande själen", en själ i universum (och inte i "himmelen"). Atman utan "jiva" blir istället det "eviga andeväsendet", vår innersta essens som saknar bestämmelse i någon rumslig mening.

Wikipedias definition av den indiska jainismens jiva-begrepp avviker från den här bloggen som, med rätt eller fel uppfattat jiva som det attribut som visar att atman befinner sig inom Naturens gränser och möjligen inte för tillfället är rumslig, dvs. inkarnerad, men väl underkastad tiden. Så icke jiva enligt jainismen.

På en simpel och jordnära nivå är Helios den fysiska solen i skyn som via fotosyntesen möjliggör för den Vegetativa Själen (Vatten) att i kombination med Jordelementet blomstra. Astrologins fyra element kan användas på alla verklighetens nivåer, tack vare den antika käpphästen om korrespondensen mellan makro- och mikrokosmos. Det är egentligen samma "gudspartiklar" (Platons "Idéer") som genomsyrar allt och sedan har olika antika filosofer skapat delvis olika underuppdelningar. 

När dagens besserwissers hånar vissa svart-vita läror som att de är överförenklingar ljuger de. Troligen är de så vilse i bifurkationernas labyrint, i så detaljerade världar att de inte längre förstår den djupa distinktionen mellan Gott och Ont! Men det är klart, i praktiken, är på Jorden, kräver våra specialiserade samhällen en mer finkornig kartritning...

Det intressantaste med McDormand är kanske hur hennes horoskop på punkt efter punkt illustrerar underdriften, vilket perfekt stämmer med hur dova hennes rollfigurer alltid varit och hur sällsynt det är att hitta ett foto där hon ler. Ta t.ex. hennes motsvarighet till Stefan Löfvens psyke: Månen i alerta och responsiva Väduren men där Mars gått ner i ett ständigt vaksamt och protektionistiskt läge. Hos McDormand tycks sinnesrörelsen helt ha stannat av eller frusit inne (minns hennes "minspel" som polisen i Fargo!). Månen står med halshuggna Draksvansen/Ketu. Jag har kallat Ketu ett inflytande som ger något avmätt i utspelet - snacka om att detta stämmer på den rolltyp McDormand behärskar bäst!

Har sällan sett så här negativa besked kring sinnligheten eller känslolivet - hon är antingen en neurotiker som blockerar sig mot varje känsloyttring eller också är hon en realiserad stoiker! För det förra talar ett tidningsomslag från 2003 jag fick syn på: aktrisen tycks behöva lite gräs då och då för att slappna och hitta hem till sitt inre rika flöde!
Vilket påminner mig om att en annan aktris som också skriker hypersensitiv i hela sin uppenbarelse, har blivit omskriven för sitt marijuanabruk. Kirsten Dunst kämpar dock med ett depressivt anlag, vilket hennes Saturnus fullt ut bekräftar. I det här gamla inlägget kan man notera att hennes karta upprepar tre zodiaktecken från Frances McDormands, Kräftan, den sänkta Väduren, samt olycksoffret Jungfrun (samt även här en prominent Jupiter för stor framgång, ur perspektiv av Solen-i-första):

Kirsten Dunst, Marie Antoinette & depressionen (2011)

 Tre världsberömdheter på rad där redan den provisoriska solascendenten ger en Jupiter som indikerar "märkt för succé" - kan det vara början på en trend. Det som slagit mig under flera års snabbgranskningar av kändisar är att det räcker med själva födelsedagen för att se bekräftelser på kändisskapet, trots att traditionell astrologi inriktar sig på det personliga födelseklockslaget. 

Min hypotes till att detta förhållande är att INDIVIDEN, dvs. själen är stark eller svag från tid till annan, så den synliggjorda Världssjälen tecknar tidsandan (via planeterna och tecknen). Men vissa själar "väljer" en återfödelse i en PERSON (fysisk kropp) som antingen mildrar svagheten i en individuellt degraderad tid eller kanske förstärker den styrka som ligger i Tiden själv... 

I många fall är det bara samhällets rättssystem - hotet om statens våld mot den enskilde - som håller själarna på rätt bana i deras avsaknad av kontakt med den inre etiska kompassen. (Tänk ett horoskop med svåra problem mot både Sol och Måne och deras härskare. Hur troligt är det att ett sådant horoskop förmår kanalisera det 9e samvetshusets instruktioner, även om det skulle stå en "god" planet i den sektorn?)

Dessvärre har snart 40 år av marknadsliberalism i västvärlden legaliserat denna sekularismens inbyggda omoral så att fler och fler "mellanstarka" individer dras ner i personliga livsstilar som stinker dålig karma inför nästa liv! Frances McDormand ser ut att ha ett inre ridet av maran, men onekligen gör hon ett sensationellt jobb med att porträttera komplexa människoöden. Hon är så långt från Hollywoods plastmänniskor det går att komma och jag är egentligen inte förvånad över att horoskopet hade så många negativa ingredienser. 

Det är bra att se hur även "problemhoroskop" kan producera stora ting, förutsatt att de hittar sitt eget verksamhetsområde. Kanske för att de mitt i eländet har ett starkt 10e karriärhus. Om detta kan inget sägas eftersom klockslag saknas för McDormand. Karriären är i allra högsta grad kopplad till personen (ascendenten) och kräver ett komplett horoskop. 

Min gissning är att den nu nästan unikt dekorerade aktrisen (hon har vunnit en massa annat prestigefullt också) har en ascendent som vidmakthåller en prominent hörnhus-Jupiter eller möjligen en Jupiter i femte lyckosamma huset. Det skulle innebära något av Tvillingarna, Jungfrun, Skytten eller Fiskarna som ascendenttecken, eller Oxen för en Jupiter-i-femte. 

En ren gissning förstås, men grundad på en viss "look-alike"-faktor med ett ex till bloggaren.


Bonusspaning - vek början i livet men som artar sig väl


Den här kvinnan har nästan hela horoskopet samlat i de första tre tecknen. Vädurs-Venus, Ox-nymåne i 12e!, Tvillingascendent och därutöver Mars-Lejonet och en Jupiter i 10e i Fiskarna för ett vinnande och behagfullt sätt att föra sig i det offentliga 10e. Översta Norrland tycks attrahera "nobla" själar som när de flyttar söderut kontrasterar skarpt mot det normala egotrippade stockholmspacket! 

Det fanns turbulens i hemmiljön i formen av en alkoholiserad far, men här kan man också se att den egna personen (ascendenten) har potential till bättre ting om Jupiter står prominent i ett hörnhus - t.o.m. när Jupiter, som i detta fall, är en verksam illgörare och passande nog illustrerar fadersgestalten (10e) som en sprucken lyckoillusion och kanske också hans dåliga alkoholvanor (givet Jupiters "myckenhet" och Vattenelementet). Se också fadersplaneten Saturnus i toxiska 8e skorpionhuset. 

Det viktiga är här det personliga drivet som fick henne att gå från klarhet till klarhet: Ascendenthärskaren står i Väduren som vill framåt, starta om, visa framfötterna, och Merkurius baserar sig på en visserligen verksamt ond Mars-i-Lejonet i tredje (korta resor eller förflyttningar inom landet). Men onekligen ger MarsLejonet intellektuell energi, planeten sägs ha sådan släktskap med det merkuriska tredje huset (skt: bhava) att den är dess signifikator (bhava karaka).

Men än viktigare är nog att Jupiter, fastän också en verksam illgörare står i det äregiriga 10e som är ett upachaya-hus i indisk astrologi, ett "förbättringens" hus över vilket människan själv har en inverkan. Det går att upprätta en fallen familjens anseende genom att själv prestera bättre än föräldrarna. Kvinnan är idag Sveriges främsta expert i en nisch av formgivaryrket som jag inte närmare tänker precisera. Tankarna går här till formfaktorn Saturnus som faktiskt inte är så usel som åttondehusplaceringen antyder. Den är "verksamt neutral" för Tvillingascendenten och är stark i sitt materiella hemmaläge i Jordtecknet Stenbocken - redan härk i dess aspekt till lyckobringaren Jupiter i karriärhuset anas framgångar i samband med gränsdragning/formgivning brett fattat...

Precis som Kalla från norra Sverige en förespråkare för att "bar' var' tyst" i samvaron. Det problematiska tredje kommunikationshuset kan vara "gruffigt" och svårtpratat, men mer troligt är att kvinnans nymåne i 12e gav en mer introvert ascendent och preferenser för närmast klosterliknande stillhet i hemmet. Jag fick krupp, som hyperkommunikativ Tvillingascendent med Merkurius i expressiva femte huset! Ville prata om allt när hon bara ville vara för sig själv i sin tolftehusreträtt från världen! Den relationen höll ett halvår. :-)


Tillägg senare samma dag. Som någon kanske märkte försvann jämförelsen av Kallas och McDormands horoskop med planeterna i tiden. Men i korthet ser jag två minsta gemensamma nämnare här, och båda rör de stora ödesangivarna Jupiter och Saturnus. Båda kvinnorna mottar f.n. en opposition från Jupiter-i-Vågen till sina respektive ingredienser i Väduren. Samma med transiterande Saturnus i Skytten som opponerar den aktiverade Tvillingarna hos båda. Hur det är i detalj har uttryckt sig behöver man tyvärr (återigen) ha en känd fysisk ascendent för att titta närmare på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.