Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 2 mars 2018

Ett liv under moderaternas flagg:
Satan fick mig att göra det!

I tidningen ETC noterar Göran Greider att Stockholmspolitikern Ralph Lédel befunnits bära stort ansvar för den katastrof huvudstadens politiker skapat med Nya Karolinska. Lédel är i dag en död moderatpolitiker och en del kanske skulle mena att det är den bästa sorten. Men det heter ju också att man inte ska tala illa om de döda, så det här blir en mycket återhållsam kommentar till de stjärnor som viskar till oss om vilket liv och vilken mentalitet moderaten var destinerad att utveckla.Enklast skulle man kunna sammanfatta horoskopet med den i USA så populära frasen: "Det var Satan som fick mig att göra det" - dvs. aggressivt driva tanken om att vårdprofitörer är att föredra framför en gemensamt ägd sjukvård utan risk för frestelsen att ignorera de svårt sjuka för att likt våra privatiserade apotek hellre kränga läppglans, tuggummi och gurgelmedel mot dålig andedräkt. (Djävulen är symbol för en ytlighet som är rent bedövande.)

Granskar man den onda stjärnan Algol (arabernas al-Ghul, vilka de övertog från judarna som i sin tur troligen fått föreställningen från astrologins ursprungliga arkitekter, kaldéerna), lyckas den i Ralph Lédels horoskop slå klorna i båda de stora ödespenslarna Jupiter (expansion) och Saturnus (begränsning). Resultatet blir en derangerad vettvilling som låter Satans eget område, penningens och ägandeinstinktens Oxe, urarta fullständigt...

En lika förryckt moderat bloggare hävdar på fullaste allvar att f.d. landstingsrådet Bosse Ringholm efter att ha förlorat till moderaterna tog personlig hämnd genom att som finansminister "straffbeskatta" Stockholms Läns Landsting (om någon minns socialdemokraternas beslut att låta de rika kommunerna hjälpa de som hade det knapert). Genom denna typiskt algoniska vansinnesförklaring söker han i sin eulogi över den avdöde Lédel ursäkta dennes lika vansinniga hantering av stockholmarnas besparingar (Lédel var finanslandstingsråd i Stockholm 1999-2002). Som synes kretsade den framlidnes livsöde i hög grad kring pengar och vad den stora Bedragaren (Satan) gör med dem han lindat runt sitt finger.

Den avlidne moderatens horoskop gynnas heller knappast av att den strama och ansvarsfulla gränsdragaren Saturnus befinner sig i sitt fall i Vädurens tecken samt försvagats genom en position i 12e förlusthuset. Detta gör den galet missriktade expansions- och rikedomsplaneten Jupiter EXTREMT urspårad i första huset i ett horoskop för den solära handlingsbenägenheten. Jupiter, bland annat, spekulation i utsikten om stora och lätta pengar (vårdprofit!) eller strålglans i noblessens ögon (Jupiter som den högsta kastens symbol), denna Jupiter är en genuint OND planet för arbetsoxen. Här står den alltså prominent i samma tecken som den motoriskt pådrivande Solen och dessutom under inverkan från den korrumperande Satan! 

Lägg till allt detta den omoraliska krigsplaneten Mars, här som alltid en essentiell illgörare men för Oxen-i-första dessutom en verksam skithög. Dvs, denna typ av Mars levererar extra oönskade resultat och i termer av Mars som energisk initiativtagare kan det betyda satsningar som går käpprätt åt helvete - som Nya Karolinska. Moderaten hade hoppats detta skulle öppna för en total kommersialisering av profitdriven sjukvård i hela det framtida Stockholm. Låt oss hoppas att inflyttingarna till detta råtthål för de karaktärslösa lycksökarna grundligt blivit varnade genom de borgerliga stockholmsmediernas föredömliga bevakning av detta sataniskt ingivna storhetsvansinne - läs ETC-artikeln om denna borgerlighetens statusjakt istället för intresse av reell kompetens).

Ralph Lédels Mars aspirerar på en maktposition i 10e huset, men sin natur trogen kan den inte annat än återverka skadligt på den individ (1a huset) som söker makten på marsmänniskans "nivå". Här ser man tydligt Ralph Lédels skadade sociala ryktbarhet eller renommé - till och med efter sin död dyker han upp som syndabock för haveriet Nya Karolinska. Snacka om att den som ger sig i lag med Djävulen blir lurad på allt Den Onde (Frestaren) lovat.

Solen i första ger oss således TVÅ otjänliga planeter i prominenta och världsligt effektiva hörnhus: den omoraliska Mars och den hycklande Jupiter - drömmen om att bli en av de nobla och märkvärdiga: Stockholm som vettlös i den globala statusjakten som Greider torrt påpekar...

När sedan dessutom Ralph Lédels sinnelag (Månen) och intellekt (Merkurius) parkerat i Oxens naturliga 2a hus för ekonomi, då börjar en bild framskymta av en generande primitiv människa, just en sådan som söker sig till Stockholmsregionen för att det är här lågliven samlas för att individuellt profitera och suga ur alla svenskar som villigt låter detta ske! Horoskopet är inte alls unikt, bara ett ovanligt typiskt exempel på hur outvecklad intellektualiteten är bland Sveriges politiker.

Kräv körkortslicens för alla som aspirerar mot politiken och makten. Ta åter astrologin i bruk - det har gjorts förr i historien - för att tidigt i urvalsprocessen notera vilka som kan innebära risker för folket och landet. Skulle man sålla fram verkliga demokrater, då skulle kapitalismen som system vara stendött efter några mandatperioder, sedan den trögflytande väljarmassan börjat notera hur annorlunda och mycket bättre samhället artat sig på bara något årtionde...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.