Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 28 juli 2017

Sveriges dåliga Jupiter oberoende bekräftad


Gudarnas Allfader den romerske Jupiter.
Likt den grekiske Zeus med sina båda
attribut, åskviggen och örnen.
Konstellationen Aquila ligger ovanför
Skyttens stjärnbild
, och Skyttens
härskare är förstås Jupiter.

I DN sätter Niklas Ekdal IT-skandalen i sitt svenska, historiska sammanhang och råkar indirekt bekräfta den här bloggens val av Vågens tecken som Sveriges korrekta rollmask utåt (och för sina egna medborgare). Hade man konverterat f.d. (?) astrologen Stefan Stenudds uppgifter till den ålderdomliga sideriska zodiaken hade vi varit ett Jungfruland, vilket kanske hämtar några (men inte många) poäng men missar den självförljugenhet Sverige representerar med allt sitt prat om jämlikhet (vågskålarna i balans). 

Se bara kvinnornas eftersläp vid lönesättning och den skillnad mellan de rika och de fattiga som dolts intill vår tid genom sagda myt om jämlikheten. Vågen som självbilden i 1974 års nationalhoroskop erinrar också om landets likaledes hycklande neutralitetspolitik (under t.ex. Andra världskriget) alltmedan svensk vapenindustri exporterar sitt våld (anti-Vågen) utomlands. Även vår inbilska tanke om att vara den stora fredsmäklaren i avlägsna konflikter springer ur samma symbolik.

Existerade en gång en socialdemokratisk ambition om en verklig rättvisepolitik försvann den när rovkapitalismen (marknadsliberalismen) gjorde entré runt 1980 - det urusla årtiondet med "satsa på dig själv"-tips som gjorde Reinfeldts destruktiva ego-politik möjligt. Rensvält (för de sjuka) visste att en ny självisk generation som ogillade blotta ordet kollektiv hade vuxit upp, en generation dummare än alla de föregående tagna tillsammans och mer än villig att köpa PR-bluffen om det "nya arbetarpartiet". Det var den ironiska generationen som hittade på det där och ytliga svenskar tyckte säkert grejen var kul...

Men till saken! Det är inget annat än Sverigehoroskopets dåliga och felande Jupiter Niklas Ekdal beskriver med de här orden:

Försvarsbeslutet 1925 framhölls länge som skräckexemplet, när den eviga freden intecknades efter första världskriget så att landet blev försvarslöst inför Hitler-Tyskland. ...  Plötsligt har insikten om vår sårbarhet kommit tillbaka. Transportstyrelsens miss blir en symbol för lättsinnet.
 
Jupiter eller romarnas Jove har alltid representerat den förmögna överklassen som köpt sig fria från de lagar som gäller övriga folket. Inte undra på att Jupiter i astrologin kommit att representera frimodighet, optimism och t.o.m. lättsinne när planeten verkligen dominerar men fungerar illa. En "verksamt ond" Jupiter blir naturligtvis inte någon mördare - den är till sin essens inte krigaren Mars - men alla dess kvaliteter perverteras så att "hoppets stjärna" istället blir en hycklare i frågor om rättfärdighet (svensk vapenexport och samtidig konfliktlösare i Mellanöstern), en hejdlös lycksökare, en gaming-torsk eller offer för det spel och dobbel som svenska staten tjänat så stora pengar på att kontrollera men nu börjat tappa till en uppsjö utlandsbaserade nätcasinon som alla söker dra nytta av att nationens urusla Jupiter gör svenska folket till ihåliga lycksökare. 

Beteendet har naturligtvis den enkla svensken anammat från överheten, vars exotiska livsstil skvallerpressen skriver tillräckligt mycket om för att hushållen inte behövde övertygas värst hårt om vilket parti de skulle rösta på när det viftades med RUT-bidrag (pengar tagna från landets fattiga). Var medioker medelklassmänniska kunde nu rusta upp till ett eget lyxigt badrum, så som man sett att det ser ut (x10) i elitens hem.

Det luktar gamla Fattigsverige när Ekdal inledningsvis säger att övriga Europa har svarta rubriker när det är sexskandal å färde medan svensk media går i taket när de egna politikerna dräller med skattebetalarnas pengar, dessutom småpengar tillägger han. Ekdal är uppenbarligen en borgare med fint badrum så han knystar inte om den gigantiska åderlåtning av staten men främst de fattigas levnadsförhållanden som regeringen Reinfeldt genomförde på de rikas uppdrag. Det var en makalös kupp som i ett fungerande samhälle borde ha renderat Borg, Rensvält och de andra borgerliga politikerna långa fängelsestraff.Det svenska "lättsinne" Ekdal talar om är naturligtvis den verksamt onda Jupiter i ELITENS 5e hus. Under hellenismen kallades det femte Agathe Tuche, Goda lyckans (tempel) och fortfarande i 1974 års Sverigehoroskop ser man hur fixeringen vid utvandring till USA biter sig fast. Den goda lyckans signifikator är här Saturnus (5e husets tillfälliga ägare) och denna har rest långväga (9e huset, framkanten, långa resor i syfta att bryta ny mark). 

Notera hur den expansiva Jupiter är hoppfull via sitt positiva härskartecken Skytten - som motsvarar 9e huset - men defensivt värnande via sitt negativa härskartecken Fiskarna - som motsvarar det 12e. I det senare huset handlar det därför inte längre om hoppfulla resor utan om exil, att få båten (bokstavligen eftersom Fiskarna är ett vattenrelaterat tecken). Jupiter i sin vattniga aspekt räddar den organiska varelsens liv men tar i exilen ifrån honom hemlandet. Men detta är alltjämt ett av Jupiters goda och fungerande uttryck - den räddar liv. Sjukhus och en allt annat överskuggande djurkärlek eller miljömedvetenhet brukar också associeras med den negativt polariserande och universellt värnande Jupiter.

Att Ekdal nämner svenskarnas tradition att göra politisk skandal över över fickpengar påminner om mediernas skamlösa populism. De stora pengarna och den onda penningflykten ligger med Jupiter i globala Vattumannen i ledarskapets och den lyckligt lottade elitens 5e hus, men det Ekdal och medierna helst pratar om är den lilla människans syn på pengar och för den enskilda personens betydligt mindre summor är det istället 2a ekonomihusets tillfälliga härskar Mars som blir intressant eftersom den ligger i 8e huset för korruption och död (kapitalförstöring) och samtidigt är disponent för Månen - den ansiktslösa massan. 

Det är den enskilda och subjektivt orienterade personens sinnelag - Månen i Väduren - och dess materialistiska korruptionsbenägenhet som leder till gigantiska rubriker om Mona Sahlins Toblerone och kreditkort. De verkliga tjuvarna i den lyckosamma eliten och deras alla vidlyftigheter har svenska medier mörkat. Varför? Jo, för att detta är kapitalismens sanna väsen: ett tjuvarnas system som belönar dem som stjäl mest!

Tjuveri ligger i sig inte under ens en verksamt illgörande Jupiter, men väl under dess opposita komplement, handelsmannen och skönsnackaren Merkurius och det är väl känt att motsatspar tenderar att på något vagt sätt spegla varandras kvaliteter. Hela Sverige horoskop blir därför en enda gråzon av halvsanning och hyckleri eftersom Merkurius och Jupiter är sammanflätade över just den inhemska elitens 5e huset och det förlorade utlandet (USA) som en gång - och alltjämt i 1974 års Sverigehoroskop ser ut att vara det stora dragplåstret! 

Naturligtvis ger astrologin bara en principiell struktur, sedan måste man själv med inhämtade kunskaper sätta kött på benen och att Sverige är den mest patetiska USA-imitatören i världen är ingen hemlighet. Det är sannerligen inte Ryssland vi blickar mot som vår tänkbara allierade, därtill har Sverige som nationell entitet alltför dåligt historiskt samvete efter svenskarnas krigståg i österled - idag repeterade via korrupta Telia-affärer med skumraskhärskare i Sogliodanien och andra svåruttalande pluttstater och massor av korruption och dimridåer kring den svenska exporten av Merkurius teknologier... 

Se hur elitens 5e och utlandets 9e summerar "the state of the nation": Kommunikationsteknologins Merkurius, landets ledarskikt Solen och deras koppling till den hycklande, lättsinniga och efter stora och lätta pengar hungrande Jupiter! Här är svart på vitt om hur Sverige OBJEKTIVT (under den gudomliga himmelens allseende blick) betett sig sedan 1970-talet och förmodligen ännu längre - via Saturnus ringas även närmast kroniska tendenser, landets "historiska karma". Saturnus i 9e visar t.ex. att vi har delvis ytterst dålig karma kopplad till utlandet, även om den fungerar till fördel för den rika och lyckligt lottade bråkdelen av det svenska folket - de som bor i 5e tursamma huset. Det är värt att notera att 4e huset, folk i de svenska hushållen ÄLSKAR att "fly till utlandet" (på sin semester) i detta horoskop från 1974. 

Vi är nu en bra bit in i charterresornas tid så det är inte längre hungersnöden i det gamla Fattigsverige som ligger närmast i tankarna när man förundras över nationalhoroskopets bisarra fixering vid utlandet - en fixering som ÅTER UPP OCH SKADAR NATIONENS EGEN IDENTITET - Solens/identitetens härskare är ju faktiskt den strukturella Saturnus som här omplanterats på främmande mark och från det 9e huset återverkar skadligt på de redan rika och korrupta ledarna (Jupiter-Solen båda verksamma illgörare!) i hemlandet. Som synes finns en mängd information dold i dessa planetära symboler och det kusliga är hur korrekt det himmelska domslutet från 1974 är. I Regeringsformen dömer sig den tidens sossesverige självt - horoskopet avslöjar dess oheliga allians med de rika och privilegierade och hur de lämnade den vanliga massan långt bakom sig!

I det svenska hemmet (4e huset) regerar Venus, men på en ytlig och primärt materiell nivå - via Stenbocken har Venus mest med form och struktur att göra, och inget alls med själens djup. (Och själens djup är vad fjärde huset BORDE handla om!) Den här ytliga hamra & snickra-materialismen i det svenska folkhemmet (numera RUT-upprustade enskilda hem) noterade jag nyligen i ett inlägg, men i det här sammanhanget kan man tillägga att det är utlandskopplingen som introducerar den här själlösa imitatören som bor i vart svenskt hem. 

Venus i 4e ÄGS av Saturnus som för att hämta inredningstipsen placerat sig "over there" - i 9e huset för utlandet. I förhållande till de utländska impulserna är svenskarna som små radioantenner (Merkurius) - de lapar i sig allt det amerikanska och blir parodier (ibland halvt medvetna om det) på sina idoler. Ibland, som med Per Gessle och hans musik, bara urskickliga hantverkare som vet precis hur man ska snickra ihop en trivial popsång av den typ amerikanska radiostationer gärna spelar. 

Notera att det är eliten som är på plats och ställe i utlandet - samt Merkurius som medierna som sedan den bofasta befolkningen lapar i sig. Så sprids det pro-amerikanska giftet - en slags kulturimperialism in i folkhemmet. Givet Saturnus-Kronos "kroniska" natur, har den här tendensen gamla anor. En gång var minst halva Sverige lantisar - och alla gillade de Elvis Presley och stora bensinslukande amerikanska vrålåk. Idag packar lantisarna ihop sig som sillar på det slavskepp som kallas Stockholm eller Göteborg och försöker anamma den globala urbana människans livsstil - det är återigen Saturnus (formgivaren) i 9e utlandshuset som dikterar Venus skönhet och formgivning i det enskilda hushållets 4e hus. 

Vilket ofattbart tragiskt nationalhoroskop, detta är. De flesta har inte sett det eftersom de i fångenskap och undertryckt ångest kämpar i arbetslivet för att hålla sig på rätt sida om den fruktade "underklassen", men med importen av invandrare har nu de satans onda rika svenskarna introducerat en ny spelnivå: nu ska även medelklassen slåss för sina liv och för sin status i samhället. Konkursfärdiga sophämtningsbolaget som sökte sänka lönerna för sopgubbarna vara bara ännu en trevare från den onda rika elit som Sverigehoroskopet så tydligt tecknar via Solen och Jupiter. (Bolaget var norskt och om 9e gäller allt utanför riksgränsen så visar även detta hur vår "outsourcing" påverkar våra liv ända in i avfallshanteringen i det enskilde hushållet - sopor och renhållning sorterar för övrigt under Saturnus.

Så hur illa blir det egentligen när Jupiters tomma expansionsbubbla spricker någon gång i Sveriges stundande Jupiter-cykel ???

*****

Det finns många besläktade och delvis överlappande blogginlägg om Sveriges planetära cykler (dasha/dashas). Texter om den annalkande Jupitercykeln bör ligga rätt nära i tiden och inte längre tillbaka än cirka halvvägs genom de nu drygt 40 inläggen med denna tagg. Här är för bekvämlighets skull Jupiters MAHA DASHA ("storcykeln") med dess mer pregnanta ANTARA DASHAS ("sub-cykler"):

Vimsottari Dasa:

 Jup MD:  2020-10-05  -  2036-10-05

  Antardasas in this MD:

  Jup:  2020-10-05  -  2022-11-22
  Sat:  2022-11-22  -  2025-06-02
  Mer:  2025-06-02  -  2027-09-11
  Ket:  2027-09-11  -  2028-08-16
  Ven:  2028-08-16  -  2031-04-14
  Sun:  2031-04-14  -  2032-02-01
  Moo:  2032-02-01  -  2033-06-02
  Mar:  2033-06-02  -  2034-05-08
  Rah:  2034-05-08  -  2036-10-05


Obs. Sanskrit har transkriberas på olika sätt. Eftersom pricken under "s" i allmänhet saknas i texter på nätet brukar jag skriva om "dasa" som det uttalas, "dasha". Ibland glömmer jag lägga till ett "h", om någon undrar över inkonsekvensen...


Det ser ut som om åren 2020-2025 går igång starkt - "skiten träffar fläkten", först genom den renodlade Jupiter/Jupiter-perioden strax avlöst av den i utlandet placerade Saturnus (2022-2025). Men eftersom tredje sub-cykeln Merkurius ingår i samma härva som binder samman Sverige med Den Stora Satan upphör inte den amerikanska rike mannens utsugning/bubbelblåsande! (Svenska landsförrädare och överlöpare inkluderas naturligtvis i resonemanget.)

Detta är en annan tolkning än min tidigare där jag tänkte mig en lång Jupiter-period där de rika blir allt rikare och kommersialiserar allt fler samhällsfunktioner tills motsättningarna mellan rika och fattiga till sist mynnar ut i en samhällskollaps och något som mest är att likna vid inbördeskrig. Men mina få stickprov på det här dasha-systemet har annars pekat på att en ny fas i en människas liv ofta går igång med buller och bång. Mitt eget intresse för skrivande vaknade inom månader efter att jag (alltför sent i detta liv) nått fram till min långa Merkurius-cykel. 

Nu var visserligen Merkurius en på många sätt dominant planet i bloggarens födelsehoroskop (ascendenthärskare, atma karaka och belägen i det lyckosamma 5e huset - dock i sitt döende avashta-stadium), men överför man resonemanget på Sverigehoroskopet blir en placering knappast mer dominant än en verksamt ond, hycklande och bubbleblåsande Jupiter i samråd med ledarnas Sol i det lyckosamma 5e huset. 

Så vad händer? Växer den onda elitens bubblan än mer eftersom 5e huset lovar framgång? Eller spricker elitens bubbla redan om några år? Kommer vi då att se allt mer frenetiska försök från de styrande att desinformera (bubblor) än någonsin tidigare? Jag har aldrig sett en så löjeväckande samstämmig kör i medierna som lovprisade Löfven för att han "räddat det politiska systemet" efter Oppositionens misstroendeförklaring efter IT-skandalen. Här kunde man i samtliga svenska tidningar se ett gäng falska glasblåsare i samverkan söka rädda Överhetens intressen! 

Tillägg. efter publicering går jag till SvD och upptäcker som översta nyhet att bubbelblåsande från de dolda rika makthavarna redan är i full färd. En av dessa genuint falska opinionsundersökningar framhåller redan hur "folket" vill ha vapenexporttillskyndaren Hultqvist kvar i regeringen! 

 

Minns att vi faktiskt har 10% av befolkningen som gynnas av det rådande systemet (inklusive lukrativ vapentillverkning) och till dessa hör redan journalisterna, eller vill höra. Dessa 10% är dumma nog att tro att de kommer att få följa med på de 0,2 procentens rymdskepp den dag kapitalismen lämnat världen i spillror. Kolonisering av nya världar sorterar naturligtvis under expansiva Jupiter men då Sverige har en ond Jupiter kommer vi inte att få följa med in i framtiden....

BBC hjälpte igår till att sticka ett rejält hål på den svenska självgodhetens falska bubbla (även om informationen slirade och avslöjade bristfälliga kunskaper):
"Den största säkerhetsläckan på många år på regeringsnivå är till stor förlägenhet för Sverige som har ett rykte om sig att vara en av världens hippaste länder när det gäller IT och teknologi."

http://www.bbc.com/news/world-europe-40729101
Kommer de onda rika att under den stundande Jupiter-cykeln att ta ett sista krafttag och roffa åt sig så mycket som möjligt innan hela västkapitalismen rasar samman? (Alla vet nu att systemet sjunger på sista versen, frågan är bara när paradigmskiftet till något nytt sker).

Faktum är att helvetet - vare sig det består i en inflammerad rikemansbubbla eller ännu ett ekonomiskt sammanbrott - inte tar slut förrän Sverige når Ketus / Draksvansens period. Då halshuggs demonen, som den alltid gör för dess tidigare girighet, och eftersom även Ketu ligger i 9e utlandshuset blir det först under knappa året 2027-28 som Sverige radikalt kommer att vakna upp och inse att man måste kapa sitt groteska beroende till utlandet (USA). Vad kommer USA att ställa till med i världen? 

Om bloggaren är död vid den tiden till följd av det svenska samhällets nedmontering av alla trygghetsnät och all civilitet, kommer han definitivt ändå att följa sitt forna hemland med visst intresse och jämföra detta, den mest osedvanligt ynkliga tid på jorden han tror sig ha varit med om med andra tider och platser. För "i himmelen" är ju själen åter sig själv och kan "bläddra" i sin individuella historiebok och där se och avsmaka alla de personligheter den klätt sig i under dess åtskilliga nedstiganden i tidens och glömskans flod...Tillägg 2
 

Klockan 10.00 får jag i SvD syn på en rubrik som rimmar märkvärdigt väl med spekulationen att svenskarna först under Ketu-perioden börjar kapa kopplingarna till USA. Jag har ibland tänkt att en slags telepati med tidningarnas rubriker kan uppstå då man sitter koncentrerat på horoskopskrivandet (särskilt utifrån någon dagsnyhet) och den här koincidensen, även om nyheten i sig handlar om usla kapitalisters jakt på profitabla kapitalinvesteringar, var inte dålig! Man kan tolka synkroniseringen som att man redan nu kan se, som en gammal rocklåt hade det, "Shapes of things to come"... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar