Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 22 juli 2017

Sveriges agenter och Djävulens svek i sista akten

DN skriver nu att även svenska agenters hemliga identiteter kan ha röjts till följd av IT-skandalen. Det är ännu en lysande bekräftelse på landets just påbörjade och negativa astrologiska "subcykel" i Solens - identitetens - tecken! 

Den svenska självförljugenheten är så gränslös att Säpo kallar sina spioner för "kontra" (mot-), dvs. man låtsas själv vara den skuldfria som bara speglar tillbaka det man man i sitt demoniska mörkret antar gäller hos den andre. 

DN hjälper villigt till och förklarar att vi håller oss med spioner ENBART för att förekomma stygga terrorister och för - hör och häpna - fredsinsatser! Vilka idioter tror DN att deras läsare är? Värsta rövarhistorien!

Svensk paranoia kommer att bli så tydlig genom IT-skandalens följdverkningar att detta kanske ändå är början på något nytt och bättre. Svenskarna kommer att ha fått en sådan självinsikt när Löfvens dans är över att man kommer att kräva mer av sig själva, vilket också innebär en helt ny stam av politiker.

Inför alla dessa avslöjanden påminns man om att Djävulen alltid i sista akten sviker dem som undertecknat kontraktet.

Bäva, onda rike man! Svenskarna börjar bli mogna direkt demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar