Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 3 juli 2017

Svenska tankeförtrycket ger falsklarm om hög extremism

Det är lätt att hålla sig för skratt som svensk i dessa tider. Hur kunde vi sjunka till en så generande låg intellektuell nivå? När "terrorexperten" Magnus Ranstorp kommenterar (SvD) Säpos uppgift om att de har pejl på "3000 extremister" i Sverige och finner siffran alarmerande hög i förhållande till befolkningsmängden, då glömmer han en sak: den svenska ofriheten i tanke till följd av propagandistiska medier och ett konsumtionssamhälle vars reklam ger sjukligt flata medborgare. 

Kom jag hit som invandrare idag skulle jag också vägra Coca Cola-kulturen som staten ser till att den dränker befolkningen utan uppehåll. Den - och Sverige - bjuder ingen ett värdigt liv i "jobba-så-du-kan-konsumera"-ideologins enfald. Inte konstigt att folk söker alternativa "narrativ" som bjuder dem en mening med livet.

Men makthavare ser inget värde i att skapa en generellt alert befolkning i detta land där istället ett tidningsdrev i taget avlöser det förra och hela befolkningen bara klarar att jonglera en åsikt i taget. I en sådan gudsförgäten zon sjunker naturligtvis takhöjden och måttet på vad som räknas som extremism perverteras.

Vi är kort och gott ett redan från början extremt land i det att toleransen för det avvikande här är knäckande låg!

Redan de gamla kinesiska filosoferna varnade härskarna för att gödsla med lagar eftersom det enda som uppnåddes var en brottsstatistik som sköt i höjden. Kan ens dagens svenskar förstå den djupsinniga tanken? 

Frågan är kort och gott: förstår Säpo och Ranstorp ens vad en ESSENS i djupet av en människa är, och huruvida den essensen står i harmoni med det universella goda? Troligen inte, för då skulle dessa myndighetspersoner inse att de verkliga bovarna är de som bekläder de höga samhällsämbetena!

Två tidigare inlägg om Ranstorps sort, företrädesvis en kombination av den flegmatiska, defaitistiska Vatten-typen och den melankoliska dysterkvisten och svartmålaren av Jord-typ:

Främlingsrädslan i terrorexpertens inre (2011)

Terrorexperten som triggade IS-attacken mot Sverige (2015)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar