Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 11 juli 2017

Socialdemokratins sorgliga pragmatism och andeskådarens förmåga att se längre än till siffrorna

Som karaktärstecknare fungerar DN:s ledarskribent Lena Andersson utmärkt. Hennes analys av sosseriets troligen kommande partiledare Magdalena Andersson är invändningsfri och för ovanlighets skull rak i tanken, som om Anderssons stryptag från Saturnus mot Solen för en stund släppt och låtit Väduren vara så direkt och klarsynt som den kan vara. "Från barn får man höra sanningen" - Väduren är barnets arketyp, framträder i tiden i tionde månaden efter modertecknet Kräftan. (Antiken ägde inte nollan så det tionde tecknet motsvarar dagens tänkesätt med en nio månaders graviditet.)

Jag har aldrig förstått varför en tidig text om Magdalena Anderssons horoskop ständigt återvänt till bloggens lilla funktion som visar de fem mest lästa den senaste månaden. Men uppenbarligen är det som Andersson säger, kvinnan har kvaliteter som gör att folk söker information om henne och en och annan googlar säkert snett och råkar hamna på den här bloggen...

Andersson: 5 av sju placeringar i Passionens kvalitet
och de 2 återstående i Ljusets. Av dessa 2 fungerar
bara Månen och dessutom halvdant. Dess ägare,
räknenissen Merkurius ligger i härsklystna Stenbocken
i dåliga karmans 8e hus, och Saturnus i 10e makthuset är
osunt intresserad av stora, men onda pengar
(Jupiter i 2a ekonomihuset). Ett pamphoroskop, absolut!

De här ströbesöken missar med all säkerhet den skäligen kritiska kommentaren i det senare inlägget Värdig representant för den skamliga svenskheten... Se också nyligt inlägg om (s)-märkta senioren Thage G. Petersons slag i luften för fred i världen alltmedan hans parti älskar att exportera vapen till alla och envar eftersom det så stärker Magdalena Anderssons kassakistor...

Månne var det kommentaren om Peterson som fick Margot Wallström att ventilera några studentikosa ideal som hon för länge sedan slutat leva efter? Det skulle kunna förklara varför bloggen har säkert 1000 återvändande läsare men knappt några kommentarer - folket har aldrig hittat den här bloggen, och vad behållning skulle de ha av den? Nej, det är mediefolk och kanske en och annan politiker som lurar ute i skuggorna utan att göra något väsen av sig... 

Nej, nu fantiserar bloggaren om ett tidigare och mäktigare liv igen! Margot svarade mer sannolikt direkt på Thages debattartikel, vilket visserligen gör hennes erinringar om sin ungdoms antimilitarism än mer besynnerliga. Det är inget man säger till en ålderman utan till någon moraliskt upprörd tonåring... 

Faktum kvarstår att socialdemokratin är ett trasigt parti. Skillnaden mellan ett legitimt parti som uppvisar trohet mot livet och dess lagar och ett hycklande och korrupt som spottar ur sig tomma fraser och ägnar sig åt glidarfasoner, kan ses exakt i zodiakens övergång från nionde till tionde tecknet, från det gudomliga samvetets Skytten till, just det, "realpolitikens" Stenbocken. Hur mycket överlever av Skytten när det är dags är härska i det "reella"?

Det senare tecknet bygger på den diaboliska materialismen och är enbart dedikerat frågor om makt och pengar (se artisten Zara Larssons "manshat" och jämför med oredan i hennes Stenbock.). Inte för inte behärskas det här två tecknen av, respektive, den Stora Välgöraren (Jupiter) och den Stora Illgöraren (Saturnus)!

Margots Wallströms karta, ritad som naturlig zodiak (den grundläggande principskissen ännu inte sammanlänkad med en enskild födelse), visar dock det mindre utvecklade tecknet Jungfrun som symbol för pragmatismen:


Även om hon har en fenomenal förmåga, ja nästan sjuk drift att vilja bråka med folk långt borta (Mars förstärkt av positionshungriga Rahu i Skytten för "det avlägsna" - kan också läsas som en hatisk attityd till himmelska lagar och religion), så verkar Solen nere i det "praktiska" Jordelementet och i Jungfrun, som är makthavaren och realpolitikern Stenbockens tjänstehjon. 

OM så Mars i Skytten vore en aktivist för en universell och fredligare världsordning, så trampar Margot i sitt dagliga arbete på som en tjänare utan upplevd makt att ändra samhällets gång. Jungfrun var antikt en jordbrukare, men även en revisor och bokhållare. De gamla kilskriftstavlorna från astrologins vagga, tvåflodslandet, översvämmar av petnoga protokoll som tabulerade exakt hur många vinkrus och kameler (med mera) som uppdragsgivaren förfogade över. 

Skriftspråket föddes för att fastslå faktum: hur mycket den rike mannen ÄGDE (och säkert för att förebygga svinn genom tjuvaktigt tjänstefolk - Merkurius är både den exakta informationens planet och tjuveriets. Alla tre Jordtecken är "resurstecken" men Oxen går bara på känn ("Venus") och det är först med Jungfrun som intellektets Merkurius börjar räkna på fingrarna och därifrån utvecklar siffertrickseri och i sinom allmän falskhet och en lögnaktig ande.  (Den extremt merkuriska komikern Ricky Gervais skildrade detta både skämtsamt och med mild sorg i sin egenproducerade film "The Invention of Lying". Se äldre inlägg.

Allt det tredje resurstecknet Stenbocken behöver göra är att visa hårdhet ("austerity") och brutalitet tills andra viker ner sig (se EU mot Grekland för några år sedan). Sen utropar sig stengeten till "universums herre" och gör anspråk på alla världens resurser. Inom ett land ses samma symbolik verka genom "statens kassakista" och det skattetryckså många av de osolidariska individiualisterna ondgör sig över - vare sig statens anspråk är excessiva eller ej. Individualisten (för att inte tala om den som är kvar på det personliga stadiet) har per definition ännu inte förstått det hinduiska beda-abeda-förhållandet mellan de unika själarna, där är både åtskilja men samtidigt förenade i en högre enhet. Ingen kan nå sin egen frälsning utan mänskligheten som helhet kommer att gå under eller nå nästa och högre spelnivå.

Man behöver förstås inte bokstavligen ha Stenbocken aktiv i sitt horoskop för att agera ut det här mönstret - se USA som istället drivs till sin nykolonialism genom arvet av gamla fattigeuropéers rädsla för svältdöden. Ångest och terror skapar en förbrytare där det från början inte fanns någon. Socialismen föddes ur de nedtrampade slavarnas våldsamma reaktion på den onda världshärskare - ett faktum så enkelt men samtidigt djupt att en del "sossiga" ledarskribenter som tutats i överhetens moral (enbart på plats för att skydda de besuttnas ägande) inte ens förstår socialismens rötter!

Men mitt i Margots Wallströms egna haveri - detta var inte hennes liv eller tid att agera på Det Högsta Goda utan snarare befläcka det genom överdrifter (så typiskt Jungfruns lokala bindning för övrigt - det främmande/Skytten får ta skiten man samlat på sig på hemmaplan) - mitt denna störning ser man ändå den mildrande Saturnus-i-Vågen som bekräftar att hon intellektuellt kan beskriva sig själv som en som väljer en balanserad medelväg mellan ideal och pragmatism... Nej, någon verklig aktivist var hon aldrig. Jungfrun är alltför mån om sitt eget för att lockas av den motsatta Fiskarna, vari det verkliga martyriet äger rum och man faktiskt offrar sin egen komfort för en större sak... 


*****

Tillbaka till partikollegan Magdalena Anderssons horoskop som en brygga till nästa ämne. Trots allt är Anderssons ett bättre politikerhoroskop än de flesta bloggen tittat på och där Mörkrets kvalitet (Tamas guna) verkar vara en smitta som svenska politiker drar omkring. Reinfeldt, Borg, aktiepappersprofitören Hägglund från förra regeringen, och inte minst den arma "extremismbekämparen" Mona Sahlin som till sist gick under till följd av sin bristfälliga moral...

Bloggen har påpekat hur dyster den hinduiska astrologin är. Det är inte lätt att hitta ett födelseögonblick som är tydligt ljust och gott. Redan i de 12 världsliga husen hittar man 4 som är uttryckligen onda men bara 3 som är goda. Men att hinduerna hade rätt som "stämde" astrologin i ett mörkt och dystert läge bevisar mänskligheten mer än någonsin i vår tid... 

Läs The Guardian om den sjätte massutrotning som mänskligheten själv fört planetens fauna och djurliv mot bara sedan industrialiseringen tog sin början... I samband med rabiata klimatförnekare och foliehattar kan man med fördel granska deras födelsehoroskop och se hur svårt brottet mot det 9e huset för kontakt med Sanningen är... Det kan också vara så att den pågående Syndens symboler indirekt får samma effekt. Då har vi flyttat fokus ett steg tillbaka i zodiaken, från politik via maktutövande (Stenbocken) och dess friktion med Skyttens universella världsordning till den individualistiska "överlevaren" Skorpionen som måste död innan den universella världsordningen kan få ett ord med i laget.

Mänskligheten ur sociologiskt perspektiv kopplas till Mörkrets och okunnighetens kvalitet. Vattumannen är ett tamasiskt tecken. Men kombinationen av ljusgivande/sattvisk Sol i Vattumannen ger en annan och intressantare berättelse om den andliga mänskligheten eller individer med insikt i den ideala mänskligheten, den som har så svårt att artikulera sig på jordytan. Det är bristen på självkännedom som gör Vattumannen - det mänskliga kollektivet - till en sådan mördare och parasit på denna jord. Men symbolik är vad den är och den kan töjas och böjas en hel del. Tamas guna är också den kvalitet i hinduismen som betecknar existenser på ytterligt låg nivå, som andar och demoer. Det är typiskt att svenska folket - ett Vattumanland - älskar sitt program "Det Okända" som jag då och då sett i tv-tablåerna hur länge som helst. 

Med Sverigehoroskopets folkpsyke Månen i Väduren men disponerat av Mars i dödens 8e hus, markeras "mörkret" på båda de viktiga ställena (Sol och Måne). Mitt i sin sekulära materialism kallar därför "det okända" på svenskarna i formen av lägre värld där spöken och osaliga andar håller hus. Är dessa en metafor även för de vakna och "levande" svenskarna som drabbas av hemsökta hus? Är detta sanningen om landets andliga nivå, att den är så låg att de dödas andar inte ens lyckas lämna gården de levat på utan att den negativa kraften från Materien fjättrar de själar som är okloka nog att återfödas i Sverige? 

Det går att spekulera mycket över varför "oroliga hus" fängslar svenskarna så. Är det folkpsykologi, ett sätt att förstå varför man själv är så neurotisk? Att få distans och lugn inför sina egna psykiska besvär genom att (med andeutdrivarens hjälp) objektifiera och placera "problemet" på en osalig död? Jag tror hälften av alla spökerier som redovisas i sådana här program handlar om att de levande själva var dessa döda andar i ett tidigare liv och med själens obotliga nostalgi dras tillbaka till gamla platser, precis som homosexualitet kan tolkas som själens vägran att acceptera sitt nya hus (kroppen) utan vill ha det som det var i föregående liv (då man hade en annan sorts kroppshydda).

Bloggen har lite osystematiskt tittar på diverse synska eller klärvoajanta personers födelsekartor (tvyärr sällan med känd födelsetid). Senast hittade jag ett spektakulärt fall av synskhet som kraftfullt sorterar under just den "mörka kvaliteten". Detta kräver en funderare!

När tillfälle ges har jag sett programmet Det Okända, men det har inte blivit många avsnitt genom alla år, men jag hade tur när ett nytt medium lanserades förra året, och det var ett avsnitt värt att se. Klärvoajanta och jungianskt orienterade terapeuten Mariana Larssson-Sjöberg uppvisade en väldigt ovanligt detaljrikedom i sin synskhet.Men hur kan man förklara hennes medfödda "storkors" i Mörkrets kvalitet med klärvoajans? Hinduerna kopplar ju den här kvaliteten till okunskap och nära nog andlig blindhet! Jag har flera gånger utifrån exempel som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt pekat på att dessa låter fixerade attityder och klyschor verka på de enkla väljarnas sinnen.

Mörkret upplevs som tryggt och stabilt av dem som själva befinner sig i okunskap. Omvänt upplever man Ljusets budbärare som att de presenterar något främmande och sällan hört. Följaktligen är t.ex. Tvillingarnas tecken stämplat som opålitligt, det byter snabbt perspektiv och är rena mardrömmen för en letargisk mörkermänniska som bara vill höra samma betryggande budskap.

Eftersom den gamla hinduiska världsbilden skildrar verkligheten i tre våningsplan, med människan i mitten, i Passionens grepp, och med valet att antingen gå upp i Ljuset (nå sin egen högre och gudomliga väsenskärna) eller att drälla ner på demoners och djurens nivå, i Mörkret och i habituerade reaktiva mönster, är det här kanske inte så svårt att förstå. Hela ämnet handlar ju om osaliga andar som blivit kvar på en oförlöst och mörklagd nivå eller faktiskt frivilligt hänger kvar i vår värld som redan Platon betraktades som de dödas värld eller underjorden. 

Den verkliga Jorden är således inte den planet vi dagligen blickar ut över utan en högre belägen förlaga, en Jord i idévärlden, ett väldigt andligt väsen! Redan Platon föreställde sig att materian ytterst är en tanke i den högre världen, "intelligible matter" och det är just denna filosofiska idealism som tillåter den här bloggen att flytta upp de fyra elementen från naturfilosofen Aristoteles inskränkta vy, där allt bortom Månen sorterar under det femte elementet, Etern. Hinduernas överlägsna tankeskärpa märks här i det att enbart Jupiter anses ha Etern som sin essens och därmed utgöra portalen ut ur tid och rum. Värt att upprepa: enbart den Stora Välgöraren kan rädda de fallna själarna ur sin kollaps ner i cirkualtionen in och ut ur tid och rum!

Den synska  Larsson-Sjöberg (här en kort presentation) "lider" likt Anders Borg och Fredrik Reinfeldt av en degraderad medvetenhet, ett medfött fokus på en nivå som mänskligheten i genomsnitt - alla vi i Passionens grepp - sällan uppfattar värst tydligt, om alls. Som den brittiska husdoktorn Arthur Guirdham skrev i sin bok Obsession är mentalsjukdom i allmänhet ett symptom på att individen trängt bort själens synskhet, kanske av fruktan för sin medvetenhet på dessa låga nivåer av "spökerier". Den som finner frid med sin själ rensar däremot "psyksmeten" och når en fungerande harmoni mellan själens rena intelligens och skådarkraft och det sinne vari intrycken tas emot. 

Lustigt nog har Larsson-Sjöberg den mest perfekta sinnelagskarta som går att föreställa sig i detta avseende. Med Månen i 1a huset landar nämligen hennes seende Sol i dess eget "naturliga" 5e hus. Att elementet är Jord tycks inte materiellt förmörka den här grundläggande perfektionen, Måne och Sol i samma element är och förblir ett omen om hög synergi mellan själsnivåerna. Jordelementet verkar dock ha sin inverkan eftersom kvinnan var ovanligt tydlig på att beskriva andarnas klädsel medan hon villigt medgav att hennes gåva inte innefattade att uppfånga namn. 

Bloggaren är måttligt synsk, främst för att han inte är intresserad av att odla talangen, men har också Måne och Sol i samma relativa positioner och dessutom i intellektets Luft - och han hör årtal och namn i samband med glest förekommande syner. Eftersom synska personer inte växer på träd, kan det bli svårt att verifiera att de fyra elementen faktiskt illustrerar att synskhetens kommer i olika "smaker"...

Doktor Guirdhams teorier om kopplingen mellan dårskap och synskhet får en oväntad bekräftelse i ett fall som bloggaren haft längre bland horoskopen och som fick förnyad aktualitet i upptäckten av Larsson-Sjöberg. Kartan tillhör en man född ganska exakt 14 dagar senare samma år. Det enda som förändrats är Månen, som just nått Lejonet och förenar sig med Jupiter STIGANDE I ÖSTER. Den här människan var sannolikt ett geni som gick väldigt snett socialt, degraderades sig till alkoholist och klassificerades slutligen som paranoid schizofren. Jag kände honom några år i ungdomen och förbluffades över vilka säregna historier han fabulerade ihop och vilka långsökta associationer han drog. Men nu börjar jag misstänka att det här var en mer okontrollerad version av Larsson-Sjöbergs väldigt precisa och "jordade" medialitet. 

Månen med Jupiter i Lejonet skulle vara en pärs för vem som helst att hålla i schack, dramatikern Lejonet blir så upplåst här att dra skrönor ("tell tall stories") är hur psyket lever och beter sig. Människan hade också en gränslös hybris och såg inte själv hur han utnyttjade andra. Här hade vi alltså en Sol i Jord i konflikterande läge mot det egna psykets Måne i Eld. Materiell realitet och fantasier gick stick i stäv med varandra eller, som bloggen sagt, "en andens brutalisering". Intressant nog tyck Larsson-Sjöberg uppvisa en bättre klarsyn just genom att båda Ljusen verkar inom samma verklighetsplan.

Larsson-Sjöbergs månascendent blir extra intressant när man studerar psykets närmare konfiguration: disponenten Saturnus är förstärkt av demonen Rahu som söker sig uppåt mot gudarna men detta sker i de dödas tecken Skorpionen, i det till jorden nära knutna Vattenelementet. När man tittar på psykdisponentens underliggande egna drama ser man direkt den ömsesidiga receptionen mellan Skorpionhärskaren Mars i Vattumannen och Vattumanhärskaren Saturnus i Skorpionen. En märklig mix av de levande och de döda, dvs av Luftdimensionens verkliga människor de vi är som andeväsen, och den lägre psykiska Vattennivån som tycks vara det som håller "jordbundna" andar kvar i spåren av de liv de en gång levde här. 

Sammanblandningen av de här två zodiaktecknen kallas "social utstötning" och att gå och dö men alltjämt vilja hänga kvar i de "levandes värld" är bara en annan och märklig variant på motivet. Väl att märka är att Vattumannen som alla Lufttecken inte handlar om den kroppsliga mänskligheten även om t.ex. Sverigehoroskopets brister gör att vår nationella Vattuman enbart tolkas i termer av jordbudna levande människor i samhället. Vad Larsson-Sjöberg framhåller är att det finns andar som "klibbar" fast i Vattenelementet och därför väljer att mingla med "levande" köttmänniskor i vår värld, därför att de möts på grundval av sin gemensamma mänsklighet (Vattumannen), dvs. den andliga människonatur som både levande och döda delar.

Horoskopet ger mig flera aha-upplevelser, som t.ex. att Fredrik Reinfeldts, samhällshat - uttryckt genom en annan variant av det sociala utanförskapssyndromet - skulle kunna vara just den sinnessjukdom som dr Guirdham beskrev och som bottnade i att Reinfeldt var RÄDD för att komma andra levande människor för nära men ändå är så sensitiv att han med lite psykologisk terapi kanske själv skulle kunna bli en klärvoajant efter några år. Men istället valde han att leva i fruktan, gömma sig i muromgärdade moderatgettot Täby och se ned på sådana människor han fruktade för att komma alltför nära. I hans fall de "odugliga" som inte var "nyttiga". Jag skulle nog sätta en slant på att Mariana Larsson-Sjöbergs födelseklockslag motsvaras av en betydligt mer "öppen" ascendent än den som gjort Reinfeldt så ineffektiv som människa.

Mediet beskriver också hur hon kommer in i sitt synska tillstånd: genom att softa daglivets vakna Sol och söka den zon där Månen just ska ta över och drömlivet börja. Genom att stanna just där båda sidorna möts förmår hon dagmedvetet registrera det som egentligen tillhör drömmens värld (och i drömmen kan levande och döda mötas, det har jag upplevt flera gånger). Proceduren matchar exakt nämnda synergi mellan Sol och Måne i samma element, men lika tydlig blir Larsson-Sjöbergs beskrivning om man istället ritar hennes karta utifrån en solascendent:Här är södra månnodens gradexakta konjunktion med Solen just den "avsägelse" av det dagaktiva SolÖgat samtidigt som drömmedvetandets Måne står i 9e huset för högre medvetenhet och dess ägare Saturnus förstärks i dess starkaste världsliga läge i väster (där dagen dör)! Med mån- och solascendenter är förstås väderstrecksomen enbart metaforiska men symboliken i solkartan är klockren!

Apropå filosofen Herakleitos märkliga uttalande att själen bara har en dimension, Djupet, är det intressant att höra Larsson-Sjöberg i den korta tidningstexten ovan beskriva hur hon som barn inte såg skillnad på levande och döda men nu lärt sig att kroppsliga människor är tredimensionella medan de hon ser i andevärlden är "endimensionella". 

I solhoroskopets 4e hus som tecknar hem & trygghet för de ytliga men själens djup för de djupare ser vi här samma kraftfullt expansiva Jupiter i Lejonet som beredde den paranoida schizofrenikern sådana problem när hans psyke/Måne förband sig med Jupiter i det fysiska första huset (hela släkten hade en historia av sinnessjukdom och Jupiter vittnade där om att de en gång var en berömd och uppburen svensk släkt). 

I mediets solkarta ger Jupiter istället bilden av en expansion inåt/nedåt medan konflikten mellan Lejonets Eld och Solen i Jord mildras av att Ketu "nackat" eller begränsat dagmedvetandet. Jag tvivlar på att någon kunnat ge en förklaring till dessa intrikata turer utan förkunskap om att horoskopet tillhör en extremt synsk människa, men i backspegeln tycks de skilda figurerna komma samman och bekräfta varandra! Se t.ex. sol- eller intelligenskartans drömska nivå och hur Månens ägare Saturnus själv ägs av Mars i andevärldens Luft i kreativ opposition till Jupiter som expanderande Eld/vision inåt/på djupet. Är det här, två våningar ner i tolkningen som nyckel till klärvoajansen dyker upp? 

Nej, Eld och Luft är tacksamma element att koppla men redan harmonin mellan Sol och Måne (båda sattviska, kunskapskänsliga planeter) i samma element ger början på en berättelse om ett intressant och utvidgat medvetandespektrum. Tidigare genomgångar av synska personers horoskop har visat att förmågan inte bara har en signatur utan många...

1 kommentar:

  1. Jag tror att det var Lena Mellin som kommenterade i Almedalen att Andersson är den enda finansminister som blivit mindre känd efter att hon tillträtt posten. Det stämmer verkligen om man jämför med Sträng, Mundebo, Wirtén, Feldt, Persson, Ringholm och Borg som blev rikskändisar. Även Wibble, Åsbrink och Nuder var väl betydligt mindre doldisar än Magdalena Andersson.

    Eller beror det på att befolkningen idag har vänt Rapport och P1 ryggen till förmån för Netflix och Rix FM?

    SvaraRadera