Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 9 juli 2017

Miriam Bryant till svensk självkännedom

När jag ser SvD:s billigt inköpta TT-nyhet (vad tjänar deras brödfödeslavande skribenter egentligen?) nästan anar jag de astrologiska sammanhangen utan att behöva titta. 

När en artist ligger så länge på Svensktoppen med sin sång att regelverket slår till och tvingas döda låten eftersom det verkar stå helt still i svenskarnas folkkynne och det behövs lite rotation på listan, då vet vi att Miriam Bryant har astrologiska positioner som påminner om Sverigehoroskopet. Jag har skrivit om henne tidigare men kunde inte för mitt liv komma ihåg planeternas placeringar. 

Men det var precis som när äventyrade mig att tänka ut typiska svenska älsklingar för några år sedan - artister jag ofta inte funderat över sedan jag en gång i tiden (med den västerländska zodiaken) antecknade deras födelsedag. Till stor förvåning radade hela fem stycken folkkära namn upp sig som alla var födda i Sverigehoroskopets soltecken Vattumannen (enligt den sideriska zodiaken). Och Miriam Bryant är en yngre generations artist som fortsätter den här kufiska trenden!Här stuvar jag om lite och låter Sverigehoroskopet omhölja Miriam i den inre kretsen. Zodiaken är den "naturliga" med jag-principen Väduren i 1a huset. Kanske lite förvirrande ritar jag in Sveriges inbillat jämlika Vågascendent fast den då hamnar i 7e partnerhuset i den naturliga zodiaken. Men Vågascendenten har sin betydelse här som vi strax ska se...

I den naturliga zodiaken syns tydligt hur god socialdemokratins idé med Folkhemmet en gång var. 11e huset representerar idéer eller ideal och vem kan invända sig mot en nation där alla är välmående (Jupiter) och intellektuella alerta (Merkurius). I sinnevärlden motsvarades det senare av ABF, arbetarnas bildningsförbund. 

Folkhemmet kräver en mängd med hem som alla får del av det sublima idealet och dessa hem hittar vi i Väduren. Tyvärr "äger" Mars i Oxen den normalt så sprittiga och framåt Väduren så att resultatet blir en seg mixtur av hushåll extremt obenägna till förändring. Jag har för mig att redan Gustav Wasa ansåg svenska folket var ett segt och svårjobbat folk...

Samtidigt kan man läsa socialdemokratins projekt som just att kasta åt de enkla hushållen lite brödsmulor och använder man 1974 års horoskop med Vågascendenten utvecklar sig, som bloggen ofta återkommit till, en ond bild av Vattumannen som korrumperats och alls inte blivit någon allmän rikedom för hela folket. Istället representerar Vattumannen nu bara en klick av onda men rika ledare, medan folket (Månen) anknyter till 8e huset och negativa känslor och t.o.m. korruption. Folket tar i svartjobb och annat efter sina ledare som de ser leva ett så mycket bättre liv än de själva har del i!

Men låt oss lämna Sveriges fullständiga haveri från den fullständigt lysande vision som socialdemokratin en gång bar på och som den naturliga zodiaken - som ren idé - fortfarande 1974 tecknar.

Går man in i den inre cirkeln och granskar göteborgsfödda Miriam Bryant ser man "ett barn av sin tid och miljö". Hon är lika oförmögen att hantera alltför abrupta förändringar som svenskarna historiskt varit, likt Anders Borg (populär i gamla folkhemmet) har hon en närmast reaktionärt konservativ ådra, här illustrerad av mörkfärgade tecken av kvaliteten Tamas. I västastrologin kallas dessa "fasta" efter de gamla grekernas fullständiga korruption av hinduismens tre gunas. 

Grekerna trodde de fasta tecknen indikerade naturens relativa stabilitet under en period efter att en ny årstid brutit in via de kardinala "årstidstecknen" (de som hinduismen kallar de passionerade Rajas-tecknen). Men som bloggen beskrivit är triaden Tamas, Rajas och Sattva (Ljuset) del av en kosmologi där tunga själar sjunker ner i mörker medan ljusa själar söker nyheter och mer kunskap och stiger uppåt mot Ljuset. 

I mitten står virrpannorna som i passion eller lidelse (Rajas) än fastnar i slentrian och mörknar och än drabbas av en smula kunskapstörst och då genast stiger i "vibration". Den som förstått den hinduiska doktrinen inser vilket skitbygge västastrologin var, och samtidigt hur genial människan är på att fantisera ihop en ny historia av saker man fått helt om bakfoten. I den makalösa självlögn Väst befinner sig har till sist en så ond kapitalism fötts att vi inte kommer att överleva oss själva...

Svenskarna har alltså Solen i det sjunkande och slentrianbenägna Tamas men med en liten tendens att vilja röra på sig genom Solens disponent Saturnus i sattviska Tvillingarna - svenskarna flyttar sig en sträcka under semestern och bildar sedan tamasiska (rigida och av slentrianen styrda) svenskkolonier vart de än flockas (i klump så klart, Vattumannen är ett kollektivistiskt tecken). Förr Mallorca, nu Thailand. Folkkynnets Måne i Väduren tappar tecknets mod och verkliga pionjäranda eftersom disponenten Mars står i materialismens, hemjordens och pengarnas tecken. 

Det är inte svårt att överföra dessa nationella särdrag till folkets sätt att rösta på Svensktoppen för att förstå hur rätt kommunismens arkitekt Karl Marx hade när han noterade att "religionens är folkens opium". Men Sverige ägs av Djävulen och religionen är i princip utrotad här genom socialdemokratins misslyckande med att införa den genuina socialism som anades i den naturliga zodiakens 11e idealhus. Så vad får folket istället: jo de få musikdirektörerna lanserar dem EN ny artist lite då och då (lönsammare att hålla antalet bolagsstyrda artister till ett minimum och låta hela folket tugga på precis samma översötade Skogaholmslimpa - en liknelse enbart för de äldre). I Sverige har med andra ord svensktoppsmusiken blivit ett folkets opium. 

Och knark blir snart en andra natur, man måste fylla på för att känna sig lugn. Svenskarna är så tomma i sitt Djupa Inre (som noterat i detta inlägg) att de måste fylla på med en sång att gnola eller lyssna till. Och det är här den tamaiska kvaliteten kommer in. Den står för omedvetenhet och rigid habituering. Den vill inget nytt, den vill sova, den är ärkereaktionär och söker anpassa sig till det som är. Därför kommer den onde rike mannen från den Vattuman som representera den lilla framgångsrika eliten att fortsätta servera folket artister födda i Vattumannen. Ja, det vet kanske inte ens själva om att de satsar reklampengar på sådana som kommer att resonera med den svenska folksjälen. Jag säger bara Tomas Ledin. "Sommaren är kort/det mesta regnar bort". Här är nivån efter att given med arbetarnas bildningsförbund slog slint och massorna visade sig mer intresserade av småpengar och enkla nöjen. Direktörerna i Sverige kan sova lugnt om natten i vetskapen att de har med kreatur att göra.

Och den stackars men undersköna Miriam Bryant då? Född i enkla förhållanden och med en omåttligt hög procentsats svordomar i varje mening innan medieregissörerna började putsa på henne för att göra henne folkkär och till en ny Tomas Ledin.

Enligt den naturliga zodiaken (se ovan) ÄGS hon av maktens män, av ett pack omåttligt giriga figurer uppe i tionde huset. Saturnus hemma i Stenbocken i 10e huset ÄR redan en sinnebild för absolut makt, så att kombinera med hungerdemonen Rahu är en helt meningslös addition. Men just detta blir därför ett omen i sig. Här är den materiella hybrisens och maktfullkomlighetens signatur och eftersom Miriam inte kan vara mer än sig själv (Solen i Vattumannen) ser man att hela tanken med hennes celebritet (Solen lyser starkare än månmänniskorna, konsumenterna) är att fungera som en dresserad apa för musikpamparna på toppen. Vore jag i hennes fotspår skulle jag suga på kändisskapets karamell ett par år och sedan ge dessa grobianer fingret!

Men under tiden som stjärna ser man hur direkt det svenska folkets personlighetsplanet Venus - fixerade vid ungdom (Väduren) och formalism slukar ett stjärnskott som Miriam. Det var just Venus placering i den ytliga formens tecken - en fullständig negation av själsdjup i nationalhoroskopet som jag i det nämnda tidigare inlägg såg uttrycka den banala svenska klyschan "personlig men aldrig privat". Svenskarna har inget privat djup så det gör en dygd av att bara vara den personliga ytan. De är så totalt ägda av de krafter som dikterar deras liv och konsumtionsmönster att det är ett under att inte regeringen Löfven redan förklarat religionen "ett brott mot de mänskliga rättigheterna" eller vad nu patologiskt socialrealistiska människor med ingenting därutöver skulle dra till med.

Som person är Miriam Bryant trevligare, jag har mött åtskilliga personer med Månen "fallen" i Skorpionen och Mars fastkörd i den materiella jorden i Oxen. Dessa är faktiskt inte så "sataniska" som den "sataniska axeln" kan tyda på. Däremot har jag i några fall sett återkommande ekonomiska problem och det är ju så Djävulen kommer åt människans själ och korrumperar alla goda ansatser. 

I SvD häromdagen en kolumnist som återgav en icke namngiven pensionsexperts tips till onda politiker: se till att hålla pensionerna så låga för dem som redan jobbat hela livet att du kan mjölka dem på några ytterligare arbetsår! Den djävulskapen går inte att värja sig mot och det är exakt så Sverige har fungerat under många år oavsett färg på regeringen. Varför? Därför att det finns en ond rik elit som vill ha det så. Därför står varenda statsminister och predikar, "jobb, jobb, jobb" för folket hur mycket mer maskiner och datarutiner än är idag. Överskottet i den enorma produktiviteten går direkt till den onde rike mannen i eliten, den som tecknas av Sverigehoroskopet med en "ond" Sol och en "ond" Jupiter i femte huset för ledarskapet!

Miriam Bryant borde genomskåda det här utan att fega ut, och använda sitt inflytande till att ge unga en vision om vägen ur den korruption som är Sverige. Nike Markelius från gamla Tant Strul skriver en flammande debattartikel då och då men så många fler kändisar behövs för att gunga etablissemanget. 

Bryant har just ett sånt horoskop som behövs, för de förfinade typerna i Sattvas kvalitet eller de lidelsefulla velpottorn kommer aldrig att göra grovgörat som behövs för att framföda nästa samhälle (genom blod och tårar). De är de som svär och blir upprörda som ansvaret vilar på. Ett tamasiskt monster vid namn Anders Borg var lika populär som Miriam Bryant och folk jublade när han gjorde livet till ett helvete för dem. Tänk då vad en upplyst själ som verkar genom Mörkret har i sig att uträtta? Kan Mariam vara en sådan?

Jag ska återkomma till GODA människor födda starkt under Mörkrets kvalitet i ett kommande inlägg. Hittade ett riktigt spännande fall helt nyss.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar