Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 25 juli 2017

Miljömedvetenhetens horoskop (Johan Kuylenstierna)

DN har en lång intervju som jag inte orkar läsa med miljöaktivisternas chefsfigur Johan Kuylenstierna. Men eftersom hans budskap om att Väst måste dra ner rejält på sin dåraktiga livsstil - konsumism! - går hand i hand med tanken på ett nytt och icke-kapitalistiskt civilisationssystem, blir jag ändå nyfiken på att se horoskopet för en riktig problemlösare. Ändå var jag inte helt förberedd på riktigt hur uselt horoskopet skulle vara! 

Sinnelagskartan, som passande nog utgår från naturens egen grundposition - Månen i Vattentecknet Kräftan - dignar av olyckliga placeringar. Tänk hur lätt det hade varit att koppla den här problematiska födelsehimmelen till en svidande kritik över onda materialister, vilket bloggen frekvent gör! 

Men här är alltså ett välgörande exempel på hur t.o.m. den värsta födelsedag kan vändas till något gott, bara man adresserar problemen istället för att själv bli en del av dem! Astrologin är inte fatalistisk, åtminstone inte på den vaga nivå som utgår enbart från psyket/Månen och som gäller för flera tusen födslar per dygn bara i Sverige.Eftersom födelseåret är 1965 är det frestande att jämföra med f.d. statsminister Fredrik Reinfeldt som föranlett en och annan spydig kommentar på den här bloggen till följd av sin privategoistiska politik och inskränkta dyrkan av penningflödet (marknadens omsättning). Här har vi bokstavligen motgiftet till Reinfeldt eftersom Kuylenstiernas Sol i Stenbocken står för långsiktighet och hållbarhet där Reinfeldts Sol i Kräftan (och dessutom i 11e idealhuset) hyllade ogenomtänkt kortsiktighet enbart i syfte att skydda de egna investeringarna och i övrigt låta närighetens passioner skapa en värld av blind konsumtion.

Hos den miljömedvetne har vi således precis den faktor jag ofta efterlyst när det kommer till den svaga Månen i Kräftan vars begär rör sig i ebb och flod och som helt saknar konsekvent linje i sitt blott "vegeterande" på denna jordyta. (Att vara fånga i Naturen är att bli en marknadsförespråkare, en kapitalist, och en girigbuk som följer Darwins myt om den bäst anpassades rätt att berika sig på andras bekostnad.) Men på Kuylenstiernas himmel hittar vi en perfekt spärr att hålla koll på den lealösa Månen i Kräftan: oppositionen från sagda Sol i fasthetens tecken Stenbocken!

Men med det sagt börjar problemen också här. Sol-Stenbockens härskare står visserligen i sitt andra härskarläge Vattumannen och borde borga för en lika ideologiskt övertygad människa som Reinfeldt ändå var. Men precis som hos Reinfeldts blir ideologin problematisk. Saturnus-i-Vattumannen representerar något allomfattande, något övergripande och kan t.ex. som ett av de mänskliga Lufttecknen beteckna hela befolkningen eller snarare samhället som idé eller konception. Symboliken ligger extremt nära socialism eftersom Vattumannen är den container till vilken alla måste förhålla sig och som också gör den individuella friheten meningsfull. Den veke tänkaren Reinfeldt "placerade" sin socialism i 6e huset för fiender och olyckor och spillde alltså all sin konceptuella kraft på något han hatade istället för att bygga sig en egen filosofi värd att leva efter. Så kan det gå när man föds under privatintressets Jungfrun i öster vilket placerar den blint irrationella och begärsfulla naturens Kräfta i 11e idealhuset (och därtill har sin Sol i detta hus). Reinfeldt var en fasansfull förespråkare för den oansvariga marknadskapitalismens arrogans, inte minst mot naturen! 

Kuylenstiernas Saturnus i samma Vattuman står också i ett av de onda husen (man nu bara enligt sinnelagsascendenten). Det här skapar en anspänning mellan sinnelaget i havens tecken Kräftan och en eller annan ideologi/konception som snarare ska tolkas som BRIST på övergripande plan för naturen och världens alla hav. Det råder som bekant en slags död fläck mellan 1a huset och det 8e dödshuset, de är avskurna från varandra. Men det är här Solen i Stenbocken kommer in och opponerar sig en Mån-Kräfta som i brist på konceptionen om en miljö och dess krav skulle kunna urarta till en Reinfeldt.

Men om Saturnus i Vattumannen är "utsläckt" hur kan då Solen i Stenbocken uträtta något gott? Jo, kanske genom att bara som ett SolÖga se hur 8e huset för förruttnelse och korruption avslöjar hur obefintlig miljökonceptionen är. Ur det onda huset kommer ledtrådar som i synnerhet manar Stenbocken med dess tydliga geologiska orientering och fascination för det hållbara och slitstarka.  Solen som det obeständiga sinnets (Månen) sparringpartner är astrologiskt en höjdarposition även om fullmånen i vissa fall ger mentalt bräckliga individer. När Vatten och Jord kommer samman uppstår dock lera och åtminstone början till något substantiellt och "fast". Bränn sedan leran med Eld och vi får ett ännu mer hållbart material.

Och Eld äger det här horoskopet! För en karta med naturens tecken Kräftan i 1a huset är den Stora Välgöraren Jupiter alltid också en verksam välgörare, dvs. inte bara är intentionen god och korrekt utan även utfallet. Detta har förstås att göra med att Jupiter har en vattnig sida (via härskarskapet över Fiskarna). 

En Jupiter som verksam illgörare skulle kanske ha ett gott uppsåt, men dess expansiva tendens resulterar inte i önskade resultat. Det blir spruckna bubblor, eller i värsta fall bara i tomma pratmakare (hycklare). Men i Kuylenstiernas karta intar Jupiter det högst ärade 10e huset och - lika viktigt - dess disponent där Välgöraren står i Eldtecknet Väduren (en instiftare, projektstartare eller entreprenör), är krigaren Mars i miljömedvetna Jordtecknet Jungfrun, ett tecken vari den annars eländiga olycksplaneten Mars blir en verksam välgörare när, återigen, naturens Kräfta stiger i öster. Samma logik här som för Jupiter: Mars härskar även över Vattentecknet Skorpionen (som naturens råa reproduktionskraft och förmåga att förnya sig och jordens arter).

Vi kan därför uppfatta denna välvilliga Jupiter med förankringen i en heroisk aktivism (Mars) i jordnära Jungfrun som den eldsjäl som driver Kuylenstierna. Därmed blir den usla Saturnusplaceringen en illustration av korruptionen som följer i spåren på alla människor som INTE har någon miljömedvetenhet utan stirrglor på reklam och sen sprätter iväg sina pengar just som kapitalismen och marknadsekonomin dikterar dem.

Fascinerande hur ett horoskop som på vissa punkter påminner om Reinfeldts ändå beskriver den sunda motreaktionen på en självduperad dyrkan av närighetens "drivkrafter"! Nu är det lite jämförelse av äpple och apelsin här, eftersom politikerns karta byggde på födelseklockslag medan den miljömedvetne är ett mer allmänt horoskop för två dygn med Månen i Kräftan. Men det är uppenbart att den senares sinnelag "fantiserat" framgång som en god man och en välgörare i maktposition (10e) och detta har också slagit in. När jag googlar ser jag t.ex. den här rubriken på första plats:

"Johan Kuylenstierna – mäktigast i miljösverige - Stockholms universitet"

Miljömannens välvilja baseras som sagt på en GOD krigare medan "stridshingsten" Reinfeldt astronomiskt hade sin Mars placerad i öster i samma tecken, Jungfrun. Och för Jungfrun som redan är ett negativt polariserat och dissekerande och analyserande tecken blir det här för mycket av samma sak och Mars blir en horribelt negativ kraft som snarare splittrar och söndrar än vinner några egentliga segrar. Att Reinfeldts lyckades bli statsminister i ett lilleputtland berodde mer på den PR-verksamhet som stort upplagd med "nya" moderater och mycket annat, lurade en stor del av väljarna under några år, tillräckligt länge för att det alltid lika korttänkta och därmed destruktiva näringslivet skulle lyckas bryta sönder sammanhållningen i det svenska samhället för att arbetsgivarna skulle få större makt över även nationalekonomin.

Faktum är att Kuylenstiernas sinnelagshoroskop påminner om Reinfeldts på ytterligare ett sätt: det sjätte fiendehuset är fyllt av aktivitet. Men om vi fortsätter jämföra äpplen med apelsiner så är miljömannens horoskop betydligt bättre än civilekonomens! Reinfeldt hade som sagt Saturnus hemma i härskarläge, dvs planeten råder över sig själv och saknar disponent. Traditionellt anses härskarläget mycket starkt men det ger också fundamentalister och attityder av självtillräcklighet. Horoskopet saknar det spännande spelet mellan en planet och dess underliggande disponent. 

Därför var Reinfeldt imbecill i sin fundamentalistiskt negativa attityd till det socialdemokratiska kollektivt finansierade välfärdssamhället. Den här placeringen gjorde samtidigt hans privatindividualistiska Jungfrupersonlighet ännu mer extrem och därmed den Lilla Illgöraren Mars i 1a egohuset ännu mer omoralisk och benägen till att i ren illvilja göra livet surt för de medlemmar av samhället som inte var näriga och nyttiga på det sätt som Solen i Kräftan i 11e idealhuset tecknade. Faktum är att Reinfeldts låga mentalitet blir allt tydligare för varje år bloggaren får bättre distans till åren då borgarna förstörde Sverige...

Men se nu Kuylenstiernas 6e hus för fiender och olyckor: det ser riktigt olyckligt ut när en så viktig planet som intellektets Merkurius står så svagt och den kooperativa och älskvärda Venus också satts på undantag. Men till deras undsättning kommer nu 6e husets tillfälliga härskare Jupiter och den har i Kräft-Månens inre föreställning en hyllad maktposition för att hjälpa dem som fångats i olyckans sektor. Miljömannen vill väl för dem som drabbats av ohälsa eller olycka - återigen precis tvärtom Reinfeldt som sökte piska cancerdöende svenskar att gå till Arbetsförmedlingen och vara tillgängliga "för marknaden" och vara "lönsamma" medborgare.

En intressant aspekt av miljömannens dubbelt goda Jupiter (naturlig och verksam välgörare) då Kräftan ockuperar första huset är att hinduisk astrologi synbarligen ignorerar Jupiters enda husägarskap. Att vara tillfällig ägare till 6e huset, som här, borde minska Jupiters gynnsamhet men uppenbarligen bedöms dess tillfälliga ägarskap över horoskopets "bästa hus", det gudomliga samvetets 9e vara så viktigt att blotta antalet positiva konnotationer avgör Jupiters verksamma eller effektiva natur. Resonemangen finns i gamla obskyra indiska texter som jag inte läst. Jag tror inte ens de finns översatta från sanskrit/hindi/urdu, men engelskspråkiga texter från Indien refererar ibland till spelreglerna. Man kan tänka sig att Jupiter som "den Stora Välgöraren" redan från början bär på sådan godhet att det räcker med att den tillfälligtvis koinciderar med ett hus den också är naturligt besläktad med (som bhava karaka, hussignifikator). Jupiter är således både ägare till horoskopets "bästa hus" och 9e är samtidigt ett av husen den representerar. 

En intressant sak: När något av de tre mänskliga Lufttecknen stiger, Tvillingarna, Vågskålarna och Vattumannen/Den Väldiga, är Jupiter ALLTID ond i sina följdverkningar (verksamt ond). Vad säger det? Att mänskligheten bör hålla sig på sin plats och inte tänka ut vidlyftiga planer för släktets eller individens expansion? Som den judiska rabbin sade: när människan tänker, då skrattar Gud. Jupiter är förstås Zeus eller All-Faderns symbol och en möjlig förklaring till att en realiserad människa inte har något gott av att klättra eller söka expandera är förstås att hon redan har allt i kraft av att vara en medlem av det gudomliga Intellektet. 

Människan är i grunden en Luftvarelse, en andevarelse, och "expanderande" Jupiter finns redan i sin fulla utbredning inom henne.  Jupiter i sjätte kretsen fyller ut den sjunde himmelens Saturnus som i sin tur representerar Nous/det gudomliga intellektet i vårt universum. Att som människa i denna värld börja fantisera om att växa sig större, förbättra sin status jämfört med grannen etc, vore att direkt börja tillbe Satan istället för Gud och där övergår människan från att vara något storslaget till något som mer påminner om en Reinfeldt.. Uppenbarligen besitter de som föds under en ascendent i Luft en gåva som gör att de måste vara försiktiga med vad de tänker... För, som synske amerikanen Edgar Cacye, noterade från djup trans:
Tankar är ting, och som tankarna löper, så sätter de sina intryck på det vi kallar tid och rum. (transföreläsning 1562-1).
Cayce refererar här till den mest subtila formen av det i sig subtila Luftelementet (som utöver andningsluften i vår värld också är en substans på en högre nivå). Den finaste luften är också känd som kvintessensen eller Eter och det förefaller vara denna Eter eller hinduismens akasha som motsvarar Cayces "det vi kallar tid och rum". Människors tankar och gärningar graveras i detta grundläggande Eterelement - både en tanke, en känsla och en handling är karma, och i detta substrat sår själarna frön som de en dag kommer att få skörda. 

Det är uppenbart att Kuylenstierna sår goda frön i sin aktivism. Men vad sår en sådan som Reinfeldt? Kommer hans slaviska dyrkan av penningen och marknaden att tillräknas honom som en merit den dag han står inför det himmelska rådet? 

Anmärkning. Hypnosterapeuten Michael Newton presenterade efter 30 års arbete med hypnos och många tusen klienter detta återkommande tema under hypnos som att rådet var en välvillig domstol av äldre själar som vill de yngre väl. Människor i hypnos som suggereras att gå över till andra sidan producerade berättelser som Newton efter hand insåg var väldigt snarlika, även om klientens ordförråd och bildningsnivå i vakentillståndet under hypnos ledde till mer eller mindre tydliga rapporter från andarnas värld... 

Det sistnämnda förhållandet gjorde mig en smula misstänksam och väckte frågan om Newton ägnade sig åt kvalificerat självbedrägeri och att rapporterna från andra sidan i själva verket var telepatisk överföring från en önsketänkande terapeut. Edgar Cayce i trans behöll nämligen inte sitt vakenjags språkliga begränsningar utan läxade en gång upp ett par tyskar på deras eget språk för en etiskt förklastlig affärsidé som de försökte få synsk hjälp att vässa. Cayce behärskade förstås enbart engelska i sitt vakna tillstånd. På samma sätt besatt han under hypnos hela den tidens medicinvetenskapliga vokabulär.

Det finns också spontana fall rapporterade av människor som genom olyckshändelser bytt både språk och personlighet. En författare som sökte och redovisade sådana här egendomliga fall var italienaren Leo Talamonti (1914-98 - t.o.m översatt till svenska), men vars böcker väl får sökas på antikvariat i utlandet.


Bloggaren talar inte italienska (i detta liv)
men titeln är rätt uppenbar. I respektlös
översättning blir det Folk i framkanten, dvs.
individer med psykiska färdigheter
mänskligheten i stort ännu inte aktiverat.


Varför t.o.m. ett inlägg om de onda marknadskapitalisternas förstörelse av naturen slutar i det metafysiska beror på att man aldrig får låta det materialistiska perspektivet få sista ordet. Ingen som argumenterar för miljön på miljöns egen nivå har himmelens fulla välsignelse. Det är därför intressant att Kuylenstierna faktiskt har All-Fadern (Jupiter) i Väduren i 10e makthuset. Någon kanske minns hur just Väduren positivt skilde ut sig i undersökningen av några hundra filosofer. 

Det verkar som om Barnets symbol Väduren är den som bäst släpper in kunskapen om att det existerar en Fader. ("Från barn och fyllon får man höra sanningen.") Bloggarens eget soltecken Vågen är det som istället skämmer ut sig genom sin flagranta ateism! Men som alltid: små statistiska tendenser åt ett eller annat håll är ointressant för den enskilda individen, vara karta kan innehålla kompenserande "tendenser"...


Tillägg

Det visar sig passande att ha avslutat med Leo Talamoni (som plötsligt dök upp i bloggarens huvud). En granskning av hans födelsedag visar den dolda Naturen via ett klassiskt "ockult" horoskop: Månen i mysterielösande Skorpionen  och Solen som hos Reinfeldt, i naturens (med litet n) Kräftan. Både Sol och Måne i Vatten således. 

Men den här författaren och studenten av det övernaturliga drevs av LEO (hans förnamn!) via den mäktigt laddade kombinationen av Mars och Venus i Lejonet. Detta således en ELD som disponerade och sökte synliggöra den skorpioniskt mörklagda naturen...


Horoskopet är starkt "sensationalistiskt" (Eld och Vatten) och jag tycker mig svagt minnas att den svensköversatta boken hade en polemisk ton mot materialistiska förnekare av det övernaturliga. Kanske kan man tänka sig att stjärnan Algol här agerar satan i meningen Anklagare (ateismens vedersakare). 

Det går dock inte att missa den fantastiska kopplingen mellan psyke och andesjäl - den senare står i Kräftan i 9e "Guds hus" (det bästa huset) och ägs av ett skorpionpsyke som illumineras inifrån (och attackeras utifrån av Mars i bemärkelsen myndighetspersoner som ogillar Talamonti). Vi är i det hetlevrade Italien nu och dess traditionella förkärlek för mirakler - här är en den stereotypa italienares horoskop med ett bultande lejonhjärta!

PS. Varför Vattentecknet Kräftan får "natur med litet n" medan Vattentecknet Skorpionen (och Fiskarna) betecknar Natur med stort N förklaras av deras kvalitet. Fiskarna tillhör Ljusets höjder och Skorpionen Mörkrets djupt - båda utanför den strikt inomvärldsliga mänskligheten som i Passionens kvalitet slits mellan dårskap och insikt. Kräftan är ett Vattentecken av passionens typ och därför "bara" natur med litet n, den plats där nyckfullhet och ständig död pga. den naturliga kropparnas korta livscykler. Både Skorpionen och Fiskarna representerar den metafysiska Naturen - evig tack vare att den lever som en parasit på de krakar som fallit ner i tidvattnens (Kräftans) obeständiga värld. 
  

2 kommentarer:

 1. "Bloggaren talar inte italienska (i detta liv)"

  Det är spanska på bokens omslag. ;-)

  31 juli 1914 (Courbevoie, 01:00) föddes även Louis de Funès, den franske filmkomikern:

  http://bulletbluesca.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/Louis-de-funes.jpg

  Samt den italienske filmfotografen och regissören Mario Bava. Fast korrekt datum är den 30:e, enligt hans biograf som haft kontakt med familjen. Astro.com ger även födelsetiden 19:30, San Remo. (AA)

  https://s1.postimg.org/o241bi1db/Mario_Bava_Centi.jpg

  Till skillnad från Talamonti har bådas kartor Månen i Vågen, men genom konjunktionen Venus/Mars i Lejonet disponeras även detta sinnelag ifrån Solens eget tecken.

  Gränslandet mellan dröm och verklighet, mediala personer, seanser, tarotkort, vålnader och andra övernaturligheter förekommer i många av Bavas filmer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. spanska - understryker att italienska är mig främmande :-)

   Jag var på vippen att säga något om dramatiken med Lejonet och Vattenelementet och dina parallellfall kom in behändigt. Mannen som som lånade mig Talamonti i svensk översättning var för övrigt en ungersk violinist med sjudande blod. Lejonet var hans tecken minns jag, vilket skulle kunna innebära Talamontis SolKräfta, sideriskt...

   Radera