Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 7 juli 2017

Klen avashta-position en "deal breaker" för svenska politiker?


Spiraltrappa i gammal Londonbutik som ger en antydan om
"Vägen upp" och "Vägen ned" som två motsatta spiralrörelser

återspeglade i zodiakens två polariteter. Foto: Alex Watson

I ett försök att verifiera den hinduiska avashta-doktrinen - planeters metaforiska åldrande under passagen genom ett zodiaktecken - kammade den här bloggen noll. Åtminstone bland Nobelpristagare gick det inte att hitta några tecken på att Solen (symbol för ledarskap såväl som för intelligens) klungade sig i mitten av respektive zodiaktecken, där himlakroppen sägs ha sin maximala styrka. 

Se: Juholts avgångshoroskop (2012) 

Nu har aldrig den indiska astrologin påstått att planetens styrka enligt avashta är någon "deal breaker", metoden är en av många perspektiv betraktaren använder sig för i bedömningen av en god astrologisk faktors förmåga att göra gott eller en svag faktors förmåga att ställa till det. Sannolikt är "effekten" betydligt mindre än t.ex. kontrasten mellan en världsligt framhävd Sol (säg, i 10e hörnhuset) och en mundant klen placering (som t.ex. 6e eller 12e husen).

Men hur kan en metod överleva om den inte går att påvisa empiriskt? Frågan om "döende" eller svaga planeter enligt avashta återkom efter att jag kommenterat Sveriges ledarskapskris under ett år enligt en annan hinduisk metod, dasha-läran, enligt vilken landet just nu har fokus på sin medfödda Sol i Vattumannen (i 1974 års nationalhoroskop).

Se: En midsommarnatts mardröm (2017)

På kort tid har nästan alla svenska partiledare med en röst plötsligt uppvisat ett nytt socialt samvete. De bryr sig, bedyras från vänster till höger (från SD är det knäpptyst), om samhällets allt fler svaga medborgare till följd av högerns förstörelse av välfärdsstaten under Reinfeldt och Borg, och regeringen Löfvens svaga mandat och oförmåga att vända något till det bättre. Inte minst får de allt fattigare svenska pensionärerna, mest hånfullt behandlade av staten i hela Västeuropa!, i dessa dagar åter några minuter i rampljuset innan mediedramaturgin fordrar att stråkastaren riktas åt ett nytt håll. Man får inte trötta ut läsarna! 

(Att bli verkliga aktivister anser inte mediehusen är deras uppgift, så skandalnyheter om skitlandet Sverige blir till syvende och sista bara informationsfluff och möjligen någon minister eller vd som får lämna sin post. Sedan fortsätter den korrupta kulturen som vanligt.)

Medierna drevar för närvarande på flera fronter och DN spelar mer radikal än till och med Aftonbladet, vars försök att skapa feelgood-nyheter kring landsförrädare som Reinfeldt och Borg tillhör de synder som de ansvariga kommer att tvingas besvara inför den himmelska domstolen den dag de lämnat den här världen... 

Efter att ha sett de borgerliga medierna göra sig kvitt folk som Håkan Juholt och Åsa Romson, har vi i närtid försöken från borgarna att fimpa sina egna sänken, Anna Kinberg Batra och Ebba Busch Thor. Att ständigt påminna om opinionssiffror är ett slags långsamt sätt att såga av grenen för politiker eftersom mediehusen anammat den falska demokratins tilltro till att "antal klick" eller enkätutslag överhuvudtaget har med verkligheten att göra. 

Att värdera ting i livet utifrån siffervärden är medelmåttans sätt att ta sig framåt, kryckor för dem som inte lärt sig läsa Livet självt och på plats och ställe skilja sanning från lögn. Ofta är sanningen det minst populära vilket gör att lögnen i allmänhet föredras av människor med begränsad urskillningsförmåga...

Men även avashta-läran, det måste medges, är en slags numerologi, en banal lek med siffrors relativa styrka. Från det äldsta inlägget som tog upp systemet kan följande återvinnas:

Här är de fem åldrarna eller tillstånden när planeten passerar ett positivt tecken:
  • 1a-6e°   Bala - barnet
  • 7e-12e°  Kumara - ungdomen (stark men utan erfarenhet)
  • 13e-18e° Yuva - ungdom med erfarenhet (full planetär styrka!)
  • 19e-24e° Vriddha - åldringen (erfarenheten)
  • 25e-30e° Mrita - den döende
Planetens bortdöende från världslig effektivitet i 25e-30e graden kallas mrita vilket någon kanske identifierar som den indoeuropeiska roten MRT (droppa det stumma -a från sanskrits infinitivform mrita). Ordroten ligger bakom t.ex. latinets morte, död.

Detta gäller positivt polariserade tecken, i de negativa Vatten- och Jordtecknen åldras planeten istället baklänges. Jag har säkert beskrivit logiken till denna grundläggande tudelning i astrologin flera gånger men även denna tål att upprepas. Den gåtfulla grekiske filosofen Herakleitos (levde 500 fvt) yttrade de beslöjade orden att "vägen upp" och "vägen ned" i själva verket var en och samma väg - kanske den väg de gamla kineserna kallade dao, eller Vägen? Det är uppenbart att det grekiska intellektuella uppvaknandet är en ren myt Väst älskat att odla, men inflytandena kom från Österlandet!

Vägen upp och Vägen ned är bara intellektets sätt att klyva Livets process i två delar, den väg ner i Dödsriket som är vad vi kallar livet, i en materiell kropp. Detta är en negativ rörelse eller en spiralrörelse som skruvar sig ner mot ett mindre liv än vi egentligen är värda. Jord och Vatten bildar den gyttja som västerlandet och dess ateistiska samhällen övertygar medborgarna om att det är deras hem och primära objektiv. Detta kan bestridas! Man skulle lika gärna kunna upprätta en civilisation efter motsatta principer, som sätter människans självförverkligande i centrum istället för de materialistiska värderingar alla partier i dag fixerar vår uppmärksamhet vid. Att läsa Expressen i Dalsland, ett plagiat på Aftonbladets socialrealistiska rapporter signerade Peter Kadhammar, påminner om hur grovt nedtryckta i gyttjan stora delar av Sverige än i dag är och hur långt landet sjunkit under den insikt alla människor i antiken delade.  

Vägen upp är således den positivt polariserade halvan av zodiaken. Under sin tid i det vi kallar liv måste människan visserligen fortfarande ha någonstans att sova och näring för sin kropp, men fokus ligger på vår inre och kreativa sida. Här verkar visionärerna som skapar materiella förutsättningar för dem som ännu inte brutit dealen med Djävulen och som är ägda intill sista huvudhår. 

Ett generande problem med Sverige är att dem med en fot kvar i himmelriket nästan undantagslöst korrumperas i själen av att födas här. De använder sin kreativa talang till att försöka bli en småkung på det sorgligt svenska viset: till att tjäna mer pengar än grannen och slutligen flytta till ett mer exklusivt bostadsområde. Sett från himlen är dessa de mest missbildade krypen av dem alla, att ha fått vissa förutsättningar att förstå Livet och sen likväl urarta. Dessa svenskar, säg 10% av befolkningen, kommer garanterat att återfödas utan någon intellektuell koppling till himlen, och bli extrem underklass. Jag vågar satsa en peng på att Spotify-grundarna och liknande egotrippare har satt sina själar på denna sorgliga kurs. Vägen ner kan betyda avsevärd degradering.

Utifrån fotot på spiraltrappen i inlägget kan man fatta den indiska avashta-läran som att planeterna åldras "motsols" i de negativa zodiaktecknen av typen Vatten och Jord eftersom de skruvar sig "sinistert", åt vänster, och tappar höjd jämfört med andevärlden. Eld och Luft rör sig "dextert", precis som himlens skenbart dagliga medsolsrörelse och den som följer solens egen bana lever och lär, själen är "på bana" och vidgar sina vyer - fast men inte på det banala viset att man slavar för den materiella Djävulen nästan hela året och sen turistar några veckor och insuper lite ytliga sinnesuttryck av t.ex. Thailand för svenskarnas del. Detta är alltjämt ett liv under de fyra elementen som de uttrycker sig på den sublunära nivån (Luna = sinnesvärlden och enkla sinnesintryck). 

Den verkliga "vägen upp" innebär att man gör anspråk på själens medfödda och intellektuella centrum, det som i antiken kallades den Rationella Själen. När astrologin i väst talar om Merkurius som intellektets planet handlar det om ett intellekt som är pragmatiskt och begränsat. I Indien kallas planeten Buddhi vilket bör varsla alla om Intellektets verkliga nivå. Gautama Buddha, Gautama den Upplyste.

Buddhi är i själva verket den kosmiska intelligens som föregick universums uppkomst och bloggen har vacklat en hel del i frågan om det hellre är denna Merkurius i sin fulla skala som motsvarar den platonska filosofins Nous (det gudomliga förnuftet/intellektet). Samtidigt har Merkurius/Buddhi en så uppenbar koppling till budbärare, änglar eller avatarer (som Krishna) att Merkurius kanske hellre kan liknas vid förnuftet eller intellektet när det ligger inbäddat i Världssjälen som ett logos, ett förnuftsfrö eller "ord". Merkurius som kommunikatören passar ju med "ordet" (Om Jesus i Johannesevangeliet: "Och Ordet/logos blev kropp och vistades bland oss människor.")

När vi kommer till den lilla justering av en horoskoptolkning som avashta-läran bidrar handlar det på ett filosofiskt plan om att planeten är mer eller mindre tydligt "på väg" i endera riktningen, och varje enskild planet - som symbol för en aspekt av vårt totala väsen - kan således vara mer eller mindre tydlig i sin riktning. Intressantast som jag ser det, är Solen och det var därför jag mot bättre vetande provade Nobelpristagarnas soltecken för att se om Solen som rå intelligens, pur kognitiv kapacitet var märkbart större i zodiaktecknens mellersta regioner. 

Men det bättre vetandet säger att den jordiska intelligensen är en gåva som klargörs först i den enskilda kroppen. Att analysera Solens position är därför fruktlöst eftersom bara den blivande Nobelpristagarens födelseklockslag kan säkerställa vilken kropp (ascendent) det handlar om och sedan hur ascendentens femte hus (Solens "naturliga" hemvist) samverkar. Först med kunskap om ascendenttecknet är det möjligt att - i bästa fall - bedöma hur mycket av den kosmiska intelligensen som överlevt "syndafallet" ner i materien.

I samband med de åtskilliga politiker som varit och är i blåsväder de senare åren har jag dock funderat lite över Solens mrita-tillstånd enligt avashta-läran. Juholt som fick mindre än ett år i partiledarrollen innan mediedrev och högervridningen inom partiet tog kål på honom syntes ju stämma väl med en Sol så sent i Lejonet att inte mycket av det här tecknets ledarskap återstod. Jag har också ett annat fall, en person i informationsbranschen med Solen akut döende i Lejonet och som i alla år kverulerat som en förorättad träl över dåliga chefer, väldigt otypiskt Sol-Lejonets normala styrka. 

Även bloggens tidiga avashta-exempel Jennifer Aniston, vars horoskop har en hel serie "döda" planeter tycktes helt oförmögen till "kärlek och barn" - men det är möjligt att man bara ser mediernas sjuka beteende här: man hittar en idol och sen uppstår en självgående oändlig slinga av floskler som repeteras tills idolens status sjunkit och ersätts av någon annan som kan få illustrera "olycklig kärlek" eller något annat arketypiskt tema.. De omoraliska medierna motsäger i vilket fall inte avashta-tanken utan exploaterar som en parasit dem som fötts under en vek period i planetens "liv".

Det viktiga här är att "döende" tillstånd placerar planeten - och främst då identitetsfaktorn Solen - i ett korsdrag mellan "Vägen ned" och "Vägen upp"! Det är som om Solen/andesjälen befinner sig i existentiell kris och inte vet om man ska fördjupa sig ytterligare ("och Ordet blev kött") eller vända sig mot sin himmelska rot och ursprung. I samband med Solen som symbol för externt ledarskap eller förebildlighet i vår värld, blir därför - åtminstone i teorin - människor med en döende eller död Sol tacksamma offer för mediehyenorna, precis som politikern Juholt och kändisen Aniston illustrerar.

Jennifer Aniston - 4 av 7 placeringar är vaga
och Vågascendentens härskare Venus underkastas
Saturnus i olyckans 6e hus. Ergo: kvinnan
med kroniskt oflyt i kärleken (efter Brad Pitt)

Frågan är nu om inte dessa bara är två godtyckliga fall som tycks ge stöd åt en tes, medan ett större test skulle visa många i medialt blåsväder utan att för den skull ha den astrologiska avashta-indikationen... I väntan på en större sådan undersökning vidgade jag det svenska perspektivet något och kikade på några av dem som utsätts för mediernas försök att driva politik via sin förvirrade blandning av information och opinionsbildande.

Håkan Juholt (16/9 1962): Solen i 30 Lejonet - stendöd och dessutom i 6e olyckshuset utifrån en månascendent med Månen i Väduren. Inget fel på Solens placering alla och dessutom en verksam välgörare utifrån Vädurens perspektiv bara oturligt placerad i 6e. Men väger vi in tanken om "Vägen upp" och "Vägen ned" ligger Solen hotande nära Jungfrun som är en träl och en pekuniär mentalitet och frestelsen att småaktigt maximera boendeersättningen är så typiskt för Jungfrun som med rätta ockuperar "fiendskapens och olyckornas" sektor i det arketypiska schemat. Det är här intellektets Merkurius har sin enda kontakt med det materialistiska Jordelementet, vilket ger ett praktiskt intellekt men där dupliciteten (budbäraren rör sig fritt i båda riktningarna) blir som tydligast pga. Jordelementets soliditet (där för alla att se och ta på).

Åsa Romson (22/3 1972) drevades bort för att hon bottnade i arketypiskt styrt seende - hon såg att EU lät flyktingar drunkna på medelhavet i en perfekt analogi med nazisternas dödsläger. Men den klarsynen tålde inte Sveriges makthavare och beställde en avrättning, precis som då Juholt vänt sig emot profitmentaliteten i skola och vård. Romsons Sol i Fiskarnas 9e grad platsar inte som nyfödd utan är en Kumara, ung och oerfaren! Så samma sätt är hennes kommunikations-Merkurius i slutet av Fiskarna ännu inte döende, bara Vriddha, gammal och erfaren. 

Det är denna Merkurius som såg och förstod så mycket mer än det infama och självförljugna Sverige, i synnerhet som hon led av den slitiga situation där Fiskarnas härskare stod superstark i sitt visionära och positiva härskarläge i Skytten. BASEN för hennes kommunikation byggde alltså på en stigande rörelse, "Vägen upp" men det hon sedan sade, sades i det instinktiva och irrationella Vattenelementet vilket rörde upp känslorna hos människor som inte kunde förstå att detta var sanna ord från en högre plattform!

Romsons Sol passar inte in på tesen om officiella eller ledande personligheter med en alltför späd eller för gammal Sol. Därmed har hon en riktigt pyrt placerad Mars i Oxens 4e grad, döende och därmed ett lätt byte för Satansstjärnan (Algol). Men att blanda indisk lära med en gammal utdöd tradition om vissa stjärnor är enligt många inte acceptabelt. 

Romsons verkliga födelseklockslag skulle vara intressant eftersom olycks- och skandalplaneten Mars i döende avastha-läge skulle kunna sitta riktigt väl (eller illa) om den t.ex. befann sig i det 10e hörnhuset (för officiell maktposition). Det skulle vara en lika tydlig indikation om svaghet i förmågan att krigiskt försvara sig när olyckan är framme som en nyfödd eller döende Sol indikerade frågetecken kring individens hållbarhet som ledarperson... Varje gång man försöker förenkla för att hitta bekräftelser för förenklade frågor, påminner astrologin om hur många vägar som kan leda till liknande resultat...

Birgitta Ohlsson (20/07 1975) försökte med eller utan medkonspiratörer kuppa till sig en ledarposition i Liberalerna. Här har vi dock en döende Sol i klaniska och slutna sekttecknet Kräftan som tyder på en misslyckad kuppmakerska, särskilt som Månen i Skytten ger en månascendent för vilken Sol-Kräftan landar i det mörklagda 8e huset som, tyvärr indikerar en bristande kontakt mellan Måne och Sol, ett glapp mellan folkstödets symbol och ledarskapssymbolen! 

För att komplicera saken ytterligare ligger Solen i närheten av sin nemesis, gränsdragaren Saturnus som i Tvillingarnas 30e grad är stendöd. När det gäller ära och heder (Solen) är således Birgitta Ohlsson helt principlös, vilket AB:s Lena Mellin påpekade. Även noblessens Jupiter i Vädurens 1a grad är "bara barnet" vilket tyder på att egocentriciteten gör hennes omvärldskoll snäv och överoptimistisk när det gäller de egna möjligheterna. Ett klassiskt horoskop för dem som tvingas bita gräset om och om tills verklighetsjusteringen blir lite bättre. 

Annie Lööf (16 juli 1983)  har en placering av Solen som knappast kan avgöras utan kunskap om födelsetiden. Ur ett fågelperspektiv är det dock en problematisk placering vare sig identiteten är döende i Tvillingarnas sista grad eller det handlar om en Sol i det näriga Vattenelementet som är helt nyfödd. Sol markör för andesjälen är det en perfekt illustration av ögonblicket då den syndiga själen - som kommer från Luftens regioner - plumsar ner i Vattnet och blir ett offer för biologins irrationella begär! Inte undra på att hon är det vidriga Näringslivets påläggskalv efter att man kramat skiten ur redskapet Fredrik Reinfeldt (vilken typiskt nog också hade ett problem som involverade Luft och Vatten). Det är i den här övergången den fria själsvarelsen tappar sin intellektuella tankehöjd och smetar ner sig i skvaller, lösprat eller snömos, instinktiva revirbeteenden (och som Lööf, en hel del vita lögner).

Lööf har också den i och för sig "upphöjda" Saturnus i Vågen, en symbol för principer och rättrådighet. Men i 5e graden är den "bara barnet" och när Vattnets närighet suger så hårt, och Saturnus ägare Venus står svag i 12e huset enligt sinnelagsascendenten, finns många frågetecken. Just nu pushar medierna för denna kvinna som borgerlighetens nya ledare, så det verkar som de första årens dåliga opinionssiffror nu är ett minne blott. Nu finns andra syndabockar att söka för att plantera en ond marknadsliberal som ledare för högern:

Anna Kinberg Batra (14 april 1970) har den sämsta Solen hittills i den här lilla djupstudien. Solen är visserligen upphöjd i Vädurens tecken men i 1a graden bara ett spädbarn i rollen som frimodig och spontan ledarfigur. Månen i Kräftan svarar på denna klena Sol genom svaga reaktioner och resultatet blir den beiga figur som AKB kritiseras för att vara. 

Dessutom befinner sig den fallna Saturnus - Solens nemesis i Väduren detta år så att horoskopet rymmer en akut konflikt mellan hämningslös självhävdelsen (Sol-Väduren) och extrem självrepresssion eller överseriös fattning (Saturnus). Och hur lönlöst det här försöket till ledarroll är understryks av att även Vädurens härskare (och ägare till Solen, Saturnus, Merkurius och Venus) står under Satansstjärnans inflytande i Oxen, döende i 4e graden! Det här kanske förklarar hennes utsträckta hand till...

Jimmie Åkesson (17/5 1979) med Solen döende i Oxens 3e grad och på snörrät linje med Satansstjärnan. Att den mannen överlevt ett konstant larmande mediedrev är ett under men visar hur han har Djävulen och dennes kapitalistiska påhejare bakom sig.

Ebba Busch Thor (11/2 1987) till sist. KD är ett parti som sekulära svenskar helt enkelt finner ointressant idag och vem kan tävla mot Djävulens glitter och billiga bling-bling efter så många årtionden av ensidig svensk materialism? EBT har en hel degenererad folkkultur att väcka till liv och hon är helt enkelt för ung och fel människa för att gå i land med detta uppdrag. Särskilt som hon representerar en typiskt högervriden kapitalistiskkramande typ av kristna värderingar. 

Jag har bara noterat ett uttalande hon fällde innan hon nu denna sommar - sist av alla - stämde in i klagosången över att Sverige inte tar hand om sina fattigaste (som blir allt fler). För några år sedan (?) lät det minsann annorlunda: då var det viktigt för henne att gör en distinktion mellan vår svenska "låtsasfattigdom", typ "se på barnen i Afrika - DET är riktig fattigdom". Ebbas grötmyndiga åsikt var generande. Bloggaren har som alla äldre trängts ut från arbetsmarknaden och har i två år bara haft en halvtid som efter hyra och studieskulder (intill graven) 900 kr i månaden att leva för! (Naturligtvis en fullständig omöjlighet men ett litet sparkapital som var avsett för pensionen försvinner nu i rasande fart). Den siffran är en tredjedel av den relativa fattigdomsgränsen och en siffra jag sett pensionärer lamentera över i medierna under några månader av märklig svensk självrannsakan om hur vi kunnat skapa ett sådant skitland av det som en gång var ett bra ställe även för småfolket att leva på.  

Sverige, landet där det inte lönar sig att jobba ett helt liv och där socialdemokrater och höger båda utövar samma destruktivitet mot de äldre! Varför inte inse att demokratin sattes ur spel 1980 (det förbannade ego-årtiondet) och marknadsliberalismen. Att doktrinen behövde så lång tid att urholka Sverige berodde på att välfärdssystemen hade starkt stöd. Djävulen fick ta till ett pr-jippo som "moderaterna det nya arbetarpartiet" för att komma åt de nu rejält illa pålästa svenskarna...

Ebba Busch Thor (som troligen inte förstått hur extrem den högerflank där hon visats i själva verket är) tycks ha det lika illa ställt som filmstjärnan Jennifer Aniston. Möjligen är både Sol och Måne i sagda avashta-positioner där de är som svagast. Frågetecken för månascendenten där vid lunch Månen står akut döende i Kräftans 2a grad. Solen är definitivt bara barnet för att spela så lillgammal som Solen i Stenbocken har en tendens (29e graden, "bara barnet"). 

Det finns något uppgivet över hela den här politikern och energiplaneten Mars i Fiskarnas 30e grad (nyfödd) vittnar också om "lång dags färd mot natt". Organisatoriska och konventionellt moraliska Saturnus i Skorpionens 26e grad är också nyfödd medan framgångens Jupiter i Fiskarnas 2a grad akut döende!

Sannerligen, det verkar som om EBT har valt ut av ödet att representera de kristliga värderingar som ingen i det Djävulslandet Sverige längre bryr sig om! Hennes karta är t.o.m. ännu svagare än Jennifer Aniston med sitt oflyt i kärleks- och barnfrågan, Ebba Busch Thor har möjligen hela fem planeter i vaga lägen.

Är det någon mer än mig (som nyfrälst) börjar ana att avashta-läran ändå berättar något? Här bekräftas på det hela taget att fel människor i Sverige går in i politiken. Eller mer troligt: det är precis RÄTT själar eftersom de bara är små aktörer i det större sammanbrott som landet Sverige har dömt sig till genom usla beslut genom historien. Hur passande att se denna parad av svagt placerade Solar precis som landet genom går sin Sol-cykel enligt dasha-systemet!


PS. Glömde MP:s Fridolin - här är en fristående fortsättning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar