Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 21 juli 2017

IT-skandalen och försvarsutskottets extramöte
Det här är vad man kan kalla ett signifikativt horoskop. Extramötet om de läckta uppgifterna om militärfordonen (med mera - se SVT) motsvaras perfekt av denna stjärnhimmel som antyder vad saken rör.

Som ren kuriosa är den här kartan besynnerligt lik Fredrik Reinfeldts, om vilken bloggen också använt tillmälet "landsförrädare" under hans hjärtlösa besparingskampanj och gynnande av dem som redan hade det gott. Det är kanske inte en slump att IT-skandalernas skandal också handlar om en snål och självisk penningmentalitet som söker genvägar för att kapa kostnaderna. Värst på den här punkten kan Jungfruns tecken vara, som är zodiakens mesta räknenisse och med klarast blick för Jordelementet - resurser översatta till kronor och ören!

Reinfeldt-parallellen ses i Jungfruascendenten ägda av ledarskapets Merkurius-Lejon som tyvärr står i mörklagda 12e huset för förluster och försakelser. (Snålheten bedrar visheten!)  

På den psykologiska sidan hittar vi, precis som hos Reinfeldt ett sinnelag (Månen) i efterrationaliserande Luft först efter att den agerande Solen agerat ur Vattenelementets irrationella nivå (Solen i Kräftan, samma soltecken som hos den f.d. "landsfadern"). I den här kartan ligger dock Månen i tionde offentliga huset (eller makthuset), och även det passar bra för dagens "hearing". Det är också ett tecken på att folket (Månen) nu är hypermedvetet om vad som har hänt.

Vad det här närmare betyder i samband med dagens extramöte (krismöte), är förstås att sensitiv och hemlig Merkurius-information har kommit på glid, slunkit de ansvariga ur händerna. Jungfruascendenten sätter fokus på "intel" eller fakta - vilka sorterar under dess härskare Merkurius. Här ser vi (som i Reinfeldts fall) en slirighet med sanningen eller faktauppgifter i det att Merkurius fallit in i det onda 12e huset så att vederbörande inte är fullt medveten om hur fakta hanteras. Det här huset kallas också exilens hus, vilket är ett annat sätt att beskriva hur data "migrerat" eller flytt utomlands...

Det är möjligt att Reinfeldts 12 uppenbara lögner som tidningen ETC tog fram från ett antal år sedan inte var så mycket avsiktlig lögnaktighet som en drummels brist på medvetenhet! Det hjälper nu inte nationen om nu hela miltärfordonsregistret potentiellt finns ute i Östeuropa för försäljning till terrorister - EXAKT som den här bloggaren fantasifullt kommenterade ett framtida scenario bara dagar innan IT-skandalen var ett faktum. (Jo, bloggaren är kanske lite synsk men själv så omedveten om det att han inte har minsta nytta av sina orakel, lika beslöjade som dem en gång från kvinnan i Delfi.)

Att rikets säkerhet komprometterats av drulliga makthavare framgår tydligt genom att ledarens symbol Solen här tillfälligt blir förlustens emblem genom att äga 12e huset. Detta emble lyfts sedan upp till 11e samhällshuset - Solen som tillfällig ägare till 12e har därför negativa konnotationer här, precis som grekerna kallade det 12e för "den onda daimonens tempel".

Att förstahusets ägare (med dess merkuriska faktaorientering) faller in i den onda daimonens grepp samtidigt som denna ockuperar ett hus som har med stora samhällsplaner att göra, och att dessa planer är knutna till Kräftan - det inombords eller inhemska - och att olycksplaneten Mars samtidigt angriper Solen, det är en så makalöst eländig serie omen att man förstår att svenskar dog och skadades svårt i nattens jordbävning i Egeiska havet. (I samband med transiter kan man inte tala om att Solen "bränner" eller desarmerar en näraliggande Mars, det resonemanget gäller vad jag förstår enbart i personastrologin.) Störningen i Egeiska havet är ett svenskomen!

Både nationens pågående demoniska cykel i Rahus tecken och dess mer specifika subcykel i Solens tecken representeras på denna himmel. Här är Merkurius angripen av storcykelns Rahu och Merkurius i sin tur ägs av subcykelns Sol som i denna transit står under Mars angrepp. Och den "fallna" Mars i Kräftan brukar betyda fiendeangrepp innanför de inhemska och, trodde man, trygga murarna (Kräftan, det skyddade hemmets princip).

Vi ser därför ett självmål av episka proportioner när den av kapitalismen genomkorrumperade regeringen Löfven ska "spara pengar" och släpper iväg all denna hemligstämplade data.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar