Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 18 juli 2017

De tre musketörerna till Sveriges räddning från den galna muslimen!

Behändigt samlar AB Sveriges toppkrafter i samma artikel, vår frontlinje mot den furiösa muslimen som söker blockera vårt glada klinkande med champagneglasen efter lyckad export av ett nytt dödsvapen eller när vi mjölkat skiten ur någon vinstdriven skola. Jag menar, vem som helst som förstår hur de rika dränerar det här landet skulle kunna bli extremist. 

Men för att skydda överhetens intressen har vi alltså trenne musketörer för att upprätthålla lag och ordning mot de mörkaste elementen i vårt lilla samhälle.

De är: chefen för säkerhetpolisen Anders Thornberg, inrikesminister Anders Ygeman och "nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism", f.d. Röda Kors-ordföranden Anna Carlstedt. 

Den senare borde ha stannat i det humanitära Röda Korset istället för att ersätta den hopplöst korrupta Mona Sahlin. Genom jobbytet tog hon nu en större del av det svenska skuldkomplexet på sina axlar, den skult inför världens alla folk som växer varje gång våra politiker puttar landet ett steg ytterligare in i Natos och det aggressiva USA:s klor.

Horoskopen för dessa tre är intressanta eftersom den sideriska zodiaken klingar till rejält och illustrerar med skyddsinstinktens, revirkänslornas och hemmafrontens tecken Kräftan! Två av dem är Kräftor och en dessutom en nymåne-Kräfta med både Sol och Måne i tecknet. Avvikaren är Ygeman och har kommenterats tidigare. Han får representera den rigida typen som går upp i limningen om inte allt är överkontrollerat.

*****Thornberg har ett intressant horoskop. HYPERKÄNSLIG och lättkränkt till följd av såväl Sol som Måne i Vatten och psyket disponerat av expansiva Jupiter som i 8e mörklagda korruptions- och dödshuset blir en uppvällande inre förnimmelse av död och elände. Minns att det är en smula förrädiskt att ha disponenten till Måne eller Sol i detta onda hus eftersom det ger en glappkontakt mellan den manifesta yttringen och orsaken eller roten. Skulle det inte existera någon yttre fiende, skulle den här typen likväl drömma mardrömmar om nätterna. Detta är vad astrologin kallar den psykisk rubbning med rötter i själens tidigare liv. Gamla osaliga andar som påverkat hans yrkesval och orientering i detta liv. 

Budskapet dubbleras genom att fiendens och olyckornas 6e hus är sprängfullt av irrationella emotioner och husets ägare, Solen, från ledarskapshuset söker släcka denna eldsvåda med Kräftans instinktiva Vatten. Den senare indikationen på att detta lunära psyke drömmer om att vara en ledare bekräftas dessutom dubbelt genom att också världslig dominans Saturnus ockuperar 10e makthuset... Horoskopet är ruskigt träffsäkert för en polischef som är ohälsosamt driven av sina egna inre demoner. Men inte tu tal om att han hittat en perfekt legitim syssla där han kan få utlopp för sitt behov att måla fan på väggen!

F.d. Röda Kors-ordföranden har BÅDE Sol och Måne i Kräftan - en alltigenom instinktiv typ som går på känsla och tydligt disponerad mot tecknets typiska motiv: trygghet i det egna hemmet/reviret. 


Det kan passa att tala om revir här eftersom den intellektuella naturen är undertryckt så att vi i princip ser kartan för ett däggdjur som empatiskt känner med andra däggdjur. Den fina välsignelsen från kungastjärnan Regulus av hennes tankeliv i 2a huset för förnödenheter visar att hon nådde sin topp i arbetet för Röda Korset och att den här positionen är början på nedförsbacken i ett förfärligt land som inte tar hand om sina egna om de inte under de mest verksamma åren strebrar sig till en så stor rikedom att de slipper den utbredda åldersfattigdomen som detta svenska folk utsätter sig själva för. (Så självdestruktiva i sin brist på vilja att forma sitt bästa tänkbara samhälle!)

Som med polischefen är det här en tydlig karta eftersom vissa budskap upprepas i snarlika former. Förutom att intellektet är inriktat mot 2a husets ekonomi och föda (minns, detta är ur sinnelagets/Månens perspektiv) så instämmer fixeringens Saturnus i orala Oxen i 11e idealhuset helt i detta engagemang. När sedan olyckans Mars attackerar nymånen i skyddstecknet Kräftan, ja då är hela denna själs orientering för livet fastlagd. Denna kvinna BEHÖVER en aggressor eller ett konflikttema, annars upphör hon fungera normalt. Också detta påminner starkt om polischefens indikationer. Likväl är det svårt att inte ge goda betyg åt den här kartan, den har flera starka och genuina indikationer och inte minst är välviljans Jupiter perfekt placerad i det lyckosamma och ledande 5e huset, varifrån den harmonierar med såväl Måne som Sol - Carlstedt vill väl på sitt instinktiva sätt, och detta "i både själ och hjärta". 

Apropå det tidigare arbetet för Röda Korset är det värt att noterat att hela kartan är stämd i en låg tonart och utspelar sig på Näringssjälens nivå (Vatten, med inslag av torr och behövande Jord). Den intellektuella sidan saknas helt eftersom kartans enda placering i Luft dessutom satts på undanta i 12e huset för förluster eller exil. Placeringen spelar mindre roll eftersom Venus ändå inte är någon intellektuell planet och därtill en fiende för Kräftan med dess anspråk på att vilja kontrollera (den förfärliga modern som slukar sina barn istället för att inta ett harmoniskt Venus-förhållande till dem). Vad man i frånvaron av distanserad analys får är en i hög grad sensationsdriven (sinnesdriven) själ med en nästan plågsamt pragmatisk utblick, men tveklöst fylld av välvilja. Carlstedt var tveklöst på rätt plats i det tidigare jobbet, som ersättare till Mona Sahlin och detta meningslösa projekt, är jag mindre säker på att hon kommer att uppleva samma tillfredsställelse. Nu är Kräftan ofattbart klanisk och patriotisk så det är möjligt att det räcker med att medierna piskar upp sina skräckstämningar för att hon ska triggas av detta förvandlas till samma stridbara (Mars) terrorist som hon söker bekämpa.

Här vilseledde jag avsiktligt läsaren att enbart se på anspänningen mellan Kräfta och Stenbocken, den klassiska samhällsklättraraxeln där folk slåss om vem som ska få stå ett pinnhål över den andra i den onda världsordning som materialism alltid ger upphov till. Men det finns ett budskap som är överordnad denna maktkamp mellan aggressorn Mars som Hemmet förbundit sig via kontakt (7e allianshuset), dvs . skumma element Sverige har tagit emot via invandring.  Det överordnade budskapet är förstås Saturnus i Oxen i 11e idealhuset som är så primitivt, vad ideal anbelangar, att det saknas ord för det - utom på den här bloggen. Kräftan i 1a huset ger alltid en primitiv dragning till det som upplevs som tryggt och då är Oxen eller den statiska Moder Jord det typiska idealet. 

Men eftersom vi nu utgår från Vattenelementet i 1a huset är det inte så mycket ett intellektuellt format ideal som ett instinktivt begär efter den materiella trygghet och stabilitet som Oxen (pengarnas tecken) symboliserar. Här representerar därför inte Saturnus andevärldens samtidiga enhet och pluralitet (se det spektakulära horoskopet för den unga och hypersynska Tyler Henry) utan en ålderdomlig och buffligt odemokratisk ledarstil, en kofösare och inte mycket mer. Det bor enbart tvång och primitivt motande av kossorna (eller de unga som är i riskzonen för att bli "radikala") i den här typen av idealism. 

Jag skulle kunna tänka mig många andra typer av horoskop bättre rustade för att på ett intelligent sätt hantera problemet med att Sverige tagit in och sedan alienerat så många människor. Men det skulle kräva att vi först kastar ur alla de oduglingar från ledande positioner som förolämpar alla intelligenta människor genom sin banala materialism och fadda Löfvenska arbetsmoral. Det är för sent i Sveriges historia att skapa fler trälar, extremism undviks bäst genom att sätta ribban extremt mycket högre än det här landets egen befolkning når och ge människor en ny kostym att växa i. 

Ingen är betjänt av de pinsamt stereotypa uppfattningar som Sverige producerar istället för insikt, eller de pekpinnar den för uppdraget illa rustade Carlstedt kommer att dra fram. Är man en trygghetsnarkoman till Kräfta och ser polismannen Saturnus i Oxen som bästa vägen att skapa lugn och ro i Hemmet (Sverige), då kommer man att skapa motsatta effekter. Bara en minoritet av befolkningen befinner sig på Kräftans primitiva nivå (till stor nytta i rätt sammanhang, ska genast inflikas). 

Men när det gäller att fostra en heterogen nation intellektuellt kommer den här dagislärarnivån helt till korta. Det är därför Stefan Löfven (Sol-Kräfta) inte är i närheten av statsmannaskap, även om opinionsundersökningar låter påskina att han gjort vissa framsteg (och märkligt vore väl annat).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar