Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 23 juli 2017

Borgarkadavren hånar (s) för IT-skandalen

Eftersom alla vet att borgarnas uppblåsta ryssfara avser värva ynkliga väljare för Ondskans sak, är det uppenbart att IT-skandalen är en gudasänd gåva. 

(S) är definitivt högervriden inkompetens, oduglingar!, och nu har högern chansen att utdela nådastöten. SvD:s hittebarn Tove Lifvendahl gör allt för att spela högervriden fursteslickare men påminner träffsäkert om paradoxen i S-kongressen, betitlad "Trygghet i en ny tid", som gick igång den 8 april i Göteborg, just efter fordonsterrorn framför ett shoppingtempel i Stockholm city.

Horoskopet för dygnet då s-kongressen startade är intressant eftersom lögnens arkitekt Djävulen representerar den "nya (osäkra) tid" som (s) adresserade i sitt årstema och som de själva knutit till sig som 7e huspartnern. Sicket regeringsparti!Intressant här är den hybris som partiet manifesterar via kungavärdiga stjärnan Regulus olyckligt mixad med demonen som tillhör låga nivåer men här skjuter över målet i 10e makthuset. (Kongressen - folkförsamlingen - är kollektiva Månen i "officiella" tionde huset i det här horoskopet). Hybris? Ja, något fel är det när man redan har makten och ändå kongressar under Drakhuvudet som vill stiga högre än statsmaktens 10e hus! Vad vilja egentligen socialdemokraterna? Göra Sverige till USA:s lydstat?

Paradoxen består delvis i att Solen i 5e ledarhuset inte är en så tajt indikation som (s) gärna skulle vilja inbilla sig. Dess disponent Jupiter står nämligen "bara" i det 11e huset för ideal (till skillnad från Solen i femte som signalerar "sant ledarskap"). Detta underminerar i någon mål Solen-i-femte, som annars skulle kunna läsas som att Skorpionascendenten har extremt fint stöd från Solen som en stark man i nödens timma ("ny tid").

Men så har vi olyckans Mars i 6e olycks- och fiendehuset i dess attack, som direkt undergräver trovärdigheten av (s) som den ledare vi frågar efter i en "ny tid"!!! Ännu ett exempel (och bloggen har ganska många nu) där ascendenthärskaren i attack mot sitt eget tecken tecknar bakslag. Det är ju ingen tvekan om att detta omen är terrorattacken som så snöpligt urholkade devisen för 2017 års kongress...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar