Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 6 juli 2017

Andra födslar vid tiden för "kungen av avfall"


Tasha de Vasconcelos - 5 av 7 planeter i den
instinktiva Kräftans tecken. Är det inte lite
Angelina Jolie över henne? (Jolie föddes då
Venus i Kräftans 6 grad steg i öster.)

Den skamliga avfallskungen i föregående inlägg hade en så extremt obalanserad karta att jag blev nyfiken vilka fler födslar i Lejonet årgång 1966 som dykt upp i medierna eller gjort ett namn om sig. Givet den osäkerhet som råder den sista och första dagen i ett zodiaktecken lät jag ev. sena Sol-Kräftor och tidiga Sol-Jungfrun slinka med i tidsintervallet...
 1. Halle Berry;14.8.1966;21:03 Aktrisen är en Sol-Kräfta och en troligen mer problematisk människa än man kan ana. Första färgade kvinnan som fått en Oscar men också tydligen helt styrd av sin lägre irrationella själ, att döma av en ändlös rad spruckna relationer. (Kan inte välja rätt, har hon sagt.) Jupiter ligger visserligen kvar i Luft (Tvillingarna 29) här, men Halle Berry verkar inte värst aktiv på den nivån...
 2. Tasha de Vasconcelos;15.8.1966;12:00 En Sol-Kräfta till, brittisk-portugisisk supermodell, samma Luft-Jupiter men inga persondata. Nymåne i Kräftan så det här är en extrem kvinna, Sol, Måne, Merkurius, Venus och Mars alla samlade i den Irrationella eller Instinktiva Själens passionerade tecken. Frågar du mig ser hon förståndshämmad eller en smula dimmig ut på en hel del foton...
 3. Eddy Larsson;17.08.1966;12:00 Här börjar Solen i Lejonet och det börjar illa. Sadistisk våldtäktsman och mördare!
 4. Lena Callne;18.8.1966;12:00 Från tiden läsarna ännu fick kommentera i nätmedierna. Förstår inte mitt eget klotter här: "Unibet istället för Nobelprisförfattandet". Jag måste ha sparat horoskopet för att kommentaren framstod som helt idiotisk och typisk för den låga typen av sensationslysten Vattensjäl.
 5. Kristina Grandin;19.8.1966;12:00, också från slaskpressen. En homo kvinna som lät inseminera sig i Danmark eftersom det var problematiskt i Sverige - återigen Vatten i förgrunden nu som den rent vegetativa driften i alla halvt medvetna.
 6. Laura Richmond;23.8.1966;12:00 -utvikningsbrud i Playboy, mer av och för den snaskiga låga sinnessjälen
 7. Peter Ekholm;24.08.1966;12:00 - sopan till avfallshanterare
 8. Shirley Manson;26.08.1966;17:35 - självhatisk sångare i gruppen Garbage, lider av BDD, vanföreställningar om den egna kroppen. Återigen: med störda vatten lyser en kunglig Sol från Eld men mottar fragmenterade återspeglingar! Just som jag skulle publicera inlägget såg jag humorn: Garbage fortfarande två dygn efter sop-vd:n!
 9. Salma Hayek;2.9.1966;12:00 - livaktig och extremt "varm", emotionell mexikansk aktris
 10. Fredrik Skavlan;2.9.1966;12:00 - Kräftan som klaniskheten och väldigt petig med vänner för att se till att hålla sig själv i eliten
 11. Roger Ingebrigtsen;8.9.1966;12:00 - norsk sexskandal, återigen Vatten som det låga och begärsfulla elementet som inte vet vad mänsklig ärbarhet är eller åtminstone värderar sin hunger och sina begär högre
 12. Carola Häggkvist;8.9.1966;12:30 - religiös artist - samma livaktiga och "varma" natur som Salma Hayek är det inte?
 13. Adam Sandler;9.9.1966;12:00 - märklig regissör och skådespelare. Stormrik på utstuderat populistiska filmer som tilltalar samhällets enklaste bottenskikt - där vår avfallshanterade krälade runt som en asätare och försökte bli rik på att äta dem som var ännu mindre än honom själv. Sandler har dock ett humant budskap i botten på många filmer, den om att underdoggen vinner till sist och att vi ska vara "bussiga mot varandra". Så här sent i Lejonets tecken har problemen runt Peter Ekholms födelse skingrats och Sandler är ett Lejon med stort hjärta och mer hjärna (Månen i Luft-Tvillingarna) än man kan tro. Det är därför jag menar att han skrattar hela vägen till banken på de avsiktligt simplistiska filmer han gör.
 14. Steve Ells;12.09.1966;12:00 - sista sökträffen ger en Sol i 27 Lejonet och en vd för en amerikansk snabbmatskedja, en av USA:s rikaste direktörer. Jämfört med den intelligenta Adam Sandler som bara spelar folklig har Ells Jupiter, Mars och Månen i Kräftan vilket är passande med tanke på Kräftans koppling till näring och trygghet. Stora rikedomar (Jupiter) genom aggressiv/energisk (Mars) verksamhet inom området näringsassimilation (Månen).

Fallen 3-9 vari vår asätare inom sophanteringen befinner sig, ser verkligen ut som en depression, inga inspirerade karriärer under dessa dagar utifrån bloggarens (knapphändiga) data. Tvärtom vissa tecken på att sop-vd:n har en del problem. Det påminner om ett par bokcitat jag just läste:
I det Elisabetanska England tog man hänsyn till personlighetstypen vid bedömningen av en människas potential att handla förnuftigt. Temperamentet kunde avgöra typen av respons då begären vällde fram eller emotionerna rasade:

"De som naturligt tenderade att föras bor att kroppsvätskornas passion hade svårare för självkontroll medan de som inte hade lika dristiga passioner bättre kunde begrunda sina reaktioner och i högre grad utöva sin fria vilja. De fyra kroppsvätskornas (4 elementens) temperament avgjorde hur stark den fria viljan var inför en aptit eller passion. Vi har ingen direkt kontroll över den fysiologi som skall låta oss utöva självkontroll eftersom vi är födda med den under en viss zodiak (-al konfiguration)." Noga Arikha - Passions and Tempers: A History of the Humours (HarperCollins, 2007)

Citerat i Priscilla Costello - Shakespeare and the Stars (Ibis, 2016)

Samt:
Undvik de laster som följer på ett svagt sinne, såsom Stolthet över livet, sinnets Avund inför andras rikedomar, Vreden som föröder och får hjärtat att gå till spillo, Glupskheten hos de bortskämda i deras rika kost och dryckenskaps favoriter. De liderliga och olagliga begären som bor i köttet. Det Begärliga medvetandet hos rika och världsliga snåljåpar. I till sist den sluskiga Lättjan och det overksamma livet, alla dygdiga handlingars fiende.

Snabb och inte helt exakt översättning av ett stycke ur Antony Munday - The Mirror of Magistrates från 1579, citerad i ovanstående bok.

"Kungen av avfall" kanske inte kan dömas med helt mänskliga mått eftersom hans "zodiak" inte når upp till mänsklighet. Ett starkt djuriskt lejonhjärta bultar inuti en räka som kryper runt på havets botten och letar inkomstkällor... 


Kriminalisera vinstmotivet och låt mänsklighetens era ta sin början! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar